Hotărârea nr. 19/2006

HOTARAREA NR. 19 privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii la Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 19 privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 19.01.2006,

Analizând raportul nr. 1391/2006 prin care Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu propune modificarea și completarea organigramei și statului de funcții propriu și suplimentarea numărului de personal cu 10 posturi,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. “e” și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.01.2006, se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu după cum urmează:

 • a) Compartiment juridic, resurse umane, secretariat

 • - se înființează 1 post de referent de specialitate ( asistent manager) gr.I,

 • b) Compartiment administrativ

 • - se înființează 1 post de referent de specialitate gr. II ( cu atribuții de administrator, arhivar, magaziner),

 • c) Sector artistic - Compartiment de pregătirea și realizare a spectacolelor -Secția Română

 • - se înființează 2 posturi de actor gr.IA

 • - se înființează 1 post de actor gr. III

 • d) Sector artistic - Compartiment de pregătire și realizare a spectacolelor -Secția germană

 • - se modifică funcția de execuție a postului de șef de secție din actor gr.I în referent gr.I ( referent cultural) ,

 • - se înființează 1 post de actor gr.I

 • e) Serviciul marketing, organizare spectacole, promovare imagine

 • - se înființează 1 post de casier tr.I pentru a deservi Agenția Teatrală

I) Sector tehnic

 • - se înființează un post de referent tr.IA

 • g) Croitorie

 • - se înființează un post de croitor tr.I pentru croitorie femei

 • h) Scenă și montare spectacole

 • - se desființează 1 post de electrician lumini scenă tr.I

 • - se înființează 1 post de maestru lumini tr.I

 • i) Scenă și montare spectacole - întreținere și deservire

 • - se înființează 1 post de lăcătuș montator tr.I

Art.2. Directorul Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Președinte

lonescu - Liehn Rose Mărie

Contrasemnează/

Secretar

Iordan Nicola

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA nr.

ia HCL nr. /


TEATRUL NAȚIONAL “RADU STANCA” SIBIU

STAT DE FUNCȚII

VALABIL DE LA DATA DE I IANUARIE 2006

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Structura

Grad sau treaptă profesională

Nr. de posturi

De execuție

De conducere

0

1

2

3

4

5

6

A

CONDUCERE

Actor

Director general

S

C

IA

1

Actor

Director artistic

S

C

IA

1

Specialist (Jurist)

Director economic administrativ

s

c

IA

1

Inginer

Director tehnic

s

c

IA

1

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Economist

Contabil șef

s

cs

IA

1

Economist

s

ES

II

1

Contabil

M

ES

IA

1

Referent

M

ES

IA

1

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Inspector de specialitate (Auditor)

S

ES

IA

1

COMPARTIMENT JURIDIC,

RESURSE UMANE, SECRETARIAT

Consilier juridic

S

ES

IV

1

Referent de specialitate (resurse umane)

s

ES

III

1

Referent de specialitate (asistent manager)

s

ES

I

I

COMPARTIMENT

ADMINISTRATIV

Referent de specialitate (Administrator - magaziner)

s

ES

II

1

Șef formație pază, pompieri

M,G

D

-

1

Pompier

M,G

D

I

2

Portar

M,G

D

I

1

Garderobier

M,G

D

-

2

Plasator

M,G

D

-

1

B

SECTOR ARTISTIC

Actor

Coordonator scenă

S

CS

I

1

COMPARTIMENT DE

PREGĂTIRE ȘI

REALIZARE A SPECTACOLELOR

1

Regizor artistic secția română

S

ES

I

1

Regizor artistic secția germană

S

ES

III

1

Regizor scenă

M

ES

I

4

Artist plastic

S

ES

I

1

Operator imagine

s

ES

I

1

Operator sunet

s

ES

III

1

Secția română

Actor

s

ES

IA

5

Actor

s

ES

I

7

Actor

s

ES

II

10

Actor

s

ES

III

8

Actor

s

ES

IV

4

Actor

s

ES

V

7

Sufleur

s

ES

I

1

Secția germană

Referent

Șef secția germană

s

cs

I

1

Actor

s

ES

I

2

Actor

s

ES

II

3

Actor

s

ES

III

2

Actor

s

ES

IV

1

Actor

s

ES

V

1

Actor

M

ES

II

1

Sufleur

s

ES

I

1

SERVICIUL MARKETING, ORGANIZARE SPECTACOLE,

PROMOVARE IMAGINE

Secretar public relations

Șef serviciu

s

CS

I

1

Referent marketing secția română

s

ES

I

1

Documentarist

s

ES

I

1

Referent marketing secția germană

s

ES

II

1

Referent relații informatizate

s

ES

II

1

Referent agenție teatrală

s

ES

II

1

Casier agenție teatrală

M

ES

I

1

Editor imagine

s

ES

1

1

c

SECTOR TEHNIC

Tehnician

Șef sector producție -aprovizionare

M

CS

IA

1

Merceolog

M

ES

IA

1

Referent

M

ES

IA

1

FORMAȚII DE LUCRU

CROITORIE

Croitor

ES

I

4

CONSTRUCȚII DECOR

Tâmplar

ES

I

2

Pictor executant

ES

I

1

SCENĂ ȘI MONTARE SPECTACOLE

Mânuitor montator decor

ES

I

3

Mânuitor montator decor

ES

II

5

Mânuitor montator decor

ES

III

1

Recuziter secția română

ES

I

1

Recuziter secția germană

ES

I

1

Maestru lumini

ES

I

1

Electrician lumini scenă

ES

I

I

Electrician întreținere

ES

I

1

Electroacustician

ES

1

1

Electroacustician

|ES~

III

1

SCENĂ ȘI MONTARE SPECTACOLE-ÎNTREȚINERE ȘI DESERVIRE

Costumieră

D

I

1

Costumieră

D

II

3

Machior-peruchier

D

II

1

Conducător auto

D

I

1

Lăcătuș montator

D

I

1

Lăcătuș întreținere

D

I

1

TOTAL

126

PREȘEDINTE, lonescu - Liehn Rose Mărie

Contrasemnează

SECRETA^

Iordan Nicdlâ


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA NR


LA H.C.L. NR./.


ORGANIGRAMA

TEATRULUI NATIONAL "RADU STANCA"