Hotărârea nr. 187/2006

HOTARAREA NR. 187 privind vanzarea unor locuinte apartinand fondului locativ al municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 202/2007)

JUDEȚUL SIBIU XȘgWjX

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBlîT

HOTĂRÂREA NR.187 privind vânzarea nnor locuințe aparținând fondului locativ al municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 82120/2006 prin care Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu propune vânzarea către actualii chiriași a locuințelor pe care le dețin,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 112/1995, H.G. nr. 20/1996 și art. 41 2 3 4 din H.G. nr. 11/1997,

Având în vedere H.C.L. nr. 271/2005,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.h și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă vânzarea unui număr de 20 de locuințe, aparținând fondului locativ al municipiului Sibiu, actualilor chiriași după cum urmează :

 • 5) Str. Ocnei nr. 1 , C.F. 2542 Sibiu, nr. top. 1128 - fam. Patru Floarea;

 • 6) Str. Aleea Biruinței nr.l ap. 46 ( fost Hipodrom III bl. 38) , C.F. 18.671 Sibiu nr. top. 4072/1/1/1/1/8/7 - fam. Neamțu Marin și soția Elena;

 • 7) Str. Hipodromului nr.21, C.F. 16.977 Sibiu, nr. top. 4088/7/2/1/H, Subapartamentul nr. II fam. Frățilă Mariana

 • 8) Str. Morilor nr. 47 apartament nr. II, C.F. 14.292 Sibiu, nr. top. 1877/1/2/1, 1878/1/1/2/1/1/II - fam. Tamovean Silvia Maria;

 • 9) Str. Ocnei nr. 12 corp B, C.F. 18.779 Sibiu, nr. top. 1110/3, 1113/2/3 fam. Macavei loan și soția Elena;

 • 10)   Str. Timișoara nr. 34, C.F. 2803 Sibiu, nr. top. 2401/1 - fam. Sangerean Gheorgheta;

1 I) Str. Deva nr. 18, C.F 5889 Sibiu, nr. top. 5205/61/2 - cota de 14 a Statului Român - fam. Albu Adrian Gheorghe;

 • 12)   Str. Avram lancu nr. 6, C.F. 12.197 Sibiu, nr. top. 318/2, 319 - fam. Voina Nicolae și soția Silvia;

 • 13)   Piața Mică nr. 28, C.F. 6.675 Sibiu nr. top. 614 - fam. PosaLivia Elena și soțul Nicolae;

 • 14)   Piața Mică nr. 28, C.F. 6.675 Sibiu, nr. top. 614 - fam. Carpatorea Ana;

 • 15)   Str. Țiglari bl. A5 ap. 3, C.F. 33.955 Sibiu, nr. top. 5128/2/2/2 - fam. Tamsa Maria;

 • 16)   Str. Mitropoliei nr. 8, C.F. 2487 Sibiu nr. top. 555/2/1 - fam. Ranf Valeria și soțul Gheorghe;

 • 17)   Str. Mitropoliei nr. 8, C.F. 2487 Sibiu nr. top. 555/2/1 - fam. Gheorghita Constantin;

 • 18)   Str. Samuel Brukenthal nr. 4, C.F. 2413 Sibiu, nr. top. 570 - fam. Ciutacu Mihaela Magdalena;

 • 19)   Piața Mare nr. 12, C.F 4587 Sibiu, nr. top. 160, 161 - fam. Hank Elisaveta;

 • 20)   Str. Tipografilor nr. 4, C.F, 2532 Sibiu, nr. top. 110 - fam. Springean Floare.

Art.2. Evaluarea și vânzarea acestor locuințe se va realiza de către S.C. Urbana S.A conform prevederilor H.C.L. nr. 271/2005.

Art.3. Pentru imobilele aparținând fondului locativ al municipiului Sibiu enumerate la art.l poz.1-14 din prezenta hotărâre, valoarea de vânzare va fi stabilită în condițiile Legii nr. 1 12/1995 și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Pentru imobilele aparținând fondului locativ al municipiului Sibiu enumerate la art. 1 poz. 15-20 din prezenta hotărâre, valoarea de vânzare va fi stabilită prin raport de expertiză însușit de Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art.4. Directorul Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu și directorul SC.Urbana SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la 25.05.20061

Str. Iezer nr. 5 ap. 38 ( fost cv.V.Aaron bloc.58) , C.F. 2658 Șelimbăr nr. top. 1108/13/1/3 - fam.Trasca Gheorghe și soția Elena;

2

Str. Ocnei nr.l , C.F. 2542 Sibiu, nr. top. 1128 - fam. Ganea Minerva și soțul Laurean loan;

3

Str. Ocnei nr.l , C.F. 2542 Sibiu, nr. top. 1128 - fam. Albu Gabriel și soția Ludovica;

4

Str. Ocnei nr.l , C.F. 2542 Sibiu, nr. top. 1 128 - fam. Toader Eugenia;