Hotărârea nr. 170/2006

HOTARAREA NR. 170 privind montarea plachetei descriptive referitoare la Monumentul Francisc I al Austriei - ansamblul monumental amplasat in zidul celei de-a treia centuri de fortificare a orasului istoric, Sibiu – B-dul Corneliu Coposu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


......—

HOTĂRÂREA NR.170

privind montarea plachetei descriptive referitoare la Monumentul Francisc I al Austriei -ansamblul monumental amplasat în zidul celei de-a treia centuri de fortificare a orașului istoric, Sibiu - B-dul Corneliu Coposu

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 83830/2006 prin care Direcția Arhitect - șef propune aprobarea montării unei plachete descriptive referitoare la Monumentul Francisc I al Austriei în zidul celei de a treia centuri de fortificare a orașului istoric, pe Bulevardul Corneliu Coposu,

Având în vedere avizul favorabil nr. 839/2006 al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu - Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, agrement și tineret,

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit. r, u și ale art.46 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă montarea plachetei descriptive, referitoare la Monumentul Francisc I al Austriei - ansamblul monumental amplasat în zidul celei de a treia centuri de fortificare a orașului istoric - Sibiu Bulevardul Corneliu Coposu, cu următorul conținut :

în limba română:

„Francisc I, împărat al Austriei ( 1804 - 1835) care a consolidat în Europa și Transilvania o perioadă de 31 de ani de pace. Monumentul este un simbol al spiritului unității Europei. Monumentul a fost restaurat la inițiativa Asociațiilor Parteneriatului Klagenfurt Hermannstadt - Sibiu din Austria și România, cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu.”

în limba germană :

„Franz I. Kaiser von Osterreich (1804 - 1835) festigte in Europa und Siebenburgen wăhrend seincr 31 Regierungsjahre den Frieden. Dieses Denkmal symbolisiert den Geist europăischer Einheit.

Das Denkmal vviirde auf Inițiative des Partnervereins Klagenfurt - Hermannstadt/Sibiu aus Osterreich und Rumănien unter Mitwirkung des Biirgermeistcramtes Hermannstadt/Sibiu restauriert.”

Art.2, Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Helrnut MathesContrasemnează

SECRETAR

Iordan Nicola