Hotărârea nr. 168/2006

HOTARAREA NR. 168 privind mandatarea Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu sa reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu in dosar nr. 2053/2006 aflat pe rol la Tribunalul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.168

privind mandatarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu în dosar nr. 2053/2006 aflat pe rol la Tribunalul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 83217/2006 prin care Serviciul Juridic propune mandatarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu în dosar nr. 2053/2006 aflat pe rol la Tribunalul Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 1532 od Civil,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. n și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se mandatează Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu în dosar nr. 2053/2006 aflat pe rol la Tribunalul Sibiu. în fața instanțelor de judecată.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Helmut Mathes


Contrasemnează

SECRETAR

Iordan Nicola