Hotărârea nr. 134/2006

HOTARAREA NR. 134 privind acordarea gratuitatii transportului cu mijloacele de transport in comun ale SC TURSIB SA pentru un elev cu situatie familiala si materiala deosebita

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

----——---;—___________1

HOTĂRÂREA NR.134 privind acordarea gratuității transportului cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru un elev cu situație familială și materială deosebită

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2006,

Analizând raportul nr.79095/2006 prin care se propune acordarea gratuității transportului cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru un elev cu situație familială și materială deosebită, pentru anul școlar 2005/2006.

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin.2 lit. c din OG nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. s și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă transportul gratuit, pentru anul școlar 2005/2006 cu autobuzul nr.7 barat aparținând SC TURSIB SA, pe ruta Viile Sibiului - Sibiu pentru elevul Mihuț Bogdan Nicolae, domiciliat în str.Viile Sibiului nr. 48.

Art.2. Directorul Serviciului public Administrarea Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat și SC Tursib SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola