Hotărârea nr. 121/2006

HOTARAREA NR. 121 privind aprobarea vanzarii unui numar de 6 locuinte apartinand fondului locativ al municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 121 privind aprobarea vânzării unui număr de 6 locuințe aparținând fondului locativ al municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2006,

Analizând raportul nr. 72462/2006 prin care Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu, prin care se propune vânzarea către actualii chiriași a locuințelor pe care le dețin,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 112/1995, H.G. nr. 20/1996 și art. 41 din H.G. nr. 11/1997,

Având în vedere H.C.L. nr. 271/2005,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.h și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă vânzarea a șase locuințe aparținând fondului locativ al municipiului Sibiu actualilor chiriași după cum urmează :

  • -  str. Ocnei nr. 1 , C.F. nr. 2542 Sibiu, nr. top. 1128, familiei LUPEAN MARIA;

  • -  str. Ocnei nr. 1 , C.F. nr. 2542 Sibiu, nr. top. 1 128 familiei BUDA NICOLAE și soția LUCICA;

  • -  B-dul Mihai Viteazul nr. 15, bl. 30 ap.14 , C.F. nr.17884 Sibiu, nr. Top. 4072/1/1/1/1/8/2, familiei DINICU GRIGORE și soția AURELIA;

  • -  Str. Săliște nr. 7, C.F. nr. 10980, Sibiu, nr. top. 7284/1 familiei JURCĂ VIOREL și soția VICTORIA;

  • -  Str. Rusciorului nr. 20. C.F. nr. 10560 Sibiu, nr. top. 2874/1 familiei CONSTANTIN IOAN ALEXANDRU;

  • -  Str. Negoi nr. 82, C.F. nr. 3828, Sibiu nr. top. 4108/53/2 familiei VĂDUVA EMILIAN și soția ESZTER;

Art.2. Evaluarea și vânzarea acestor locuințe se va realiza de către S.C. Urbana S.A conform prevederilor H.C.L. nr. 271/2005.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu și directorul SC.Urbana SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de.27.04.2006

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicofla