• Hotărârea 441/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 441 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna ianuarie 2007
 • Hotărârea 440/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.440 privind modificarea H.C.L. nr.47/2006
 • Hotărârea 439/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.439 privind reglementarea situatiei juridice a imobilului – teren de constructii- situat in Sibiu, str. Goraslau F.N. identificat in C.F. 14945 Sibiu nr. top 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
 • Hotărârea 438/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.438 privind aprobarea dezmembrarii imobilului – teren arabil- proprietatea privata a Municipiului Sibiu, situat in Zona Industriala Vest, identificat in C.F. 8316 Turnisor nr. top 6200/10
 • Hotărârea 437/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.437 privind reglementarea situatiei juridice a imobilelor – terenuri de constructii- situate in Sibiu, str. C.Cisnadiei F.N. identificate in C.F. 17725 Sibiu si C.F. 35253 Sibiu
 • Hotărârea 436/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.436 privind Acordul de parteneriat intre Serviciul Public de Asistenta Sociala si Filiala Judeteana Sibiu - Crucea Rosie pentru promovarea unui proiect de asistenta sociala a persoanelor varstnice dependente
 • Hotărârea 435/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.435 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006
 • Hotărârea 434/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.434 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii "EXTINDERE LA SCOALA CU CLS I-VIII NR.19" - SIBIU, ALEEA TURNU ROSU NR.2 – faza SF si "EXTINDERE CORP SCOALA LA SCOALA CU CLS I-VIII NR.13 SIBIU" – faza SF
 • Hotărârea 433/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.433 pentru aprobarea actului aditional nr.4/2006 la contractul de prestari servicii nr.137/2004, privind serviciul de intretinere a iluminatului public in municipiul Sibiu
 • Hotărârea 432/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.432 privind aprobarea Actului Aditional nr.8/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 431/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.431 privind concesionarea spatiului situat in Sibiu, Calea Dumbravii nr. 12 in favoarea SC TURSIB SA pentru agentie de bilete
 • Hotărârea 430/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 430 privind subventionarea cheltuielilor de transport urban pentru SC TURSIB SA (Completată de HCL NR. 243/2007)
 • Hotărârea 429/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 429 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu (Revocată de HCL NR. 80/2010)
 • Hotărârea 428/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.428 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Cadastru, Agricultura si Disciplina in Constructii
 • Hotărârea 427/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 427 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a Regulamentului intern precum si a organigramei si statului de personal ale aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu (Completată prin HCL NR. 233/2007. Modificată și completată prin HCL NR. 36/2007, HCL NR. 413/2007, HCL NR. 12/2008, HCL NR. 44/2008, HCL NR. 96/2008, HCL NR. 157/2008, HCL NR. 446/2008. Anexa Nr. 2 revocată prin HCL NR. 72/2010. Regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin HCL NR. 62/2011)
 • Hotărârea 426/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 426 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată prin HCL NR. 113/2008) (Abrogată de HCL NR. 93/2018)
 • Hotărârea 425/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 425 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru anul 2007
 • Hotărârea 424/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 424 privind aprobarea incheierii conventiei de parteneriat intre Serviciul Public de Asistenta Sociala, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu,si Fundatia "Un Copil, O Speranta" organism neguvernamental si non-profit de utilitate publica, in vederea furnizarii serviciilor sociale in cadrul Centrului de terapie si recuperare pentru copiii cu autism (Aprobat act adițional prin HCL NR. 151/2007)
 • Hotărârea 423/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 423 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile - fanete, terenuri arabile situate in extravilanul Municipiului Sibiu, Dealul Galben, identificate in C.F. 2459 Gusterita, in vederea reglementarii situatiei juridice a acestora si vanzarii prin licitatie publica deschisa a imobilelor identificate cu nr. top 2393/1 si nr. top 2379
 • Hotărârea 422/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 422 privind revocarea H.C.L. nr. 323/2005
 • Hotărârea 421/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 421 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 420/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.420 privind scutirea de majorari de intarziere si penalitati datorate de domnul Mihai Gheorghe, domiciliat in Rampa C.F.R., nr.7A
 • Hotărârea 419/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.419 privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren datorat de Asociatia "S.O.S. SATELE COPIILOR DIN ROMANIA"
 • Hotărârea 418/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.418 privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri datorat de asociatia "dr.Carl Wolff"
 • Hotărârea 417/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 417 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe ransportul urban
 • Hotărârea 416/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 416 privind aprobarea asocierii in participatiune intre Municipiul Sibiu si S.C. ENERGY S.R.L
 • Hotărârea 415/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 415 privind aprobarea asocierii in participatiune intre Municipiul Sibiu si S.C. EUROMEDIA GROUP S.A
 • Hotărârea 414/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 414 privind aprobarea asocierii in participatiune intre Municipiul Sibiu si S.C. INTERMEDIA S.R.L.
 • Hotărârea 413/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.413 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD –Construire hala de productie, birouri, depozit, in Sibiu, str. Lyon nr. 2" beneficiar S.C.WK Group S.R.L.
 • Hotărârea 412/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.412 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - Construire complex comercial, productie, birouri, depozite, parcari, in Sibiu, sos. A. Iulia, intersectie cu str. Salzburg benef. S.C. Paltinis Leasing S.A.
 • Hotărârea 411/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.411 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD "Construire statie de betoane" in Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 98, beneficiar SC VINARIA SA Sibiu
 • Hotărârea 410/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.410 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD "Construire acces din exterior la imobil", in Sibiu Bdul Gral V.Milea nr. 2, apt. 26, parter, beneficiar Anghel Ovidiu Florin si sotia
 • Hotărârea 409/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.409 privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUZ si RLU "Construire locuinte colective S+P+3E+M", in Sibiu str. Uzinei FN beneficiar Danoiu Nicolae
 • Hotărârea 408/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.408 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUZ si RLU Str. Strugurilor", beneficiar Amnasan Ghita
 • Hotărârea 407/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.407 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD Imobil P+2E+M cu 8 apartamente", in Sibiu str. D.D.Rosca nr. 25, beneficiar Roman Ovidiu Mihai
 • Hotărârea 406/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 406 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD "Hala de productie", Sibiu str. Stefan ce Mare nr. 166, beneficiar SC Gama Construct SRL
 • Hotărârea 405/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.405 privind aprobarea documentatiei de urbanism - PUD - Construire spalatorie auto, in Sibiu, str. Putnei nr. 9, benef. Hulpus Cristian
 • Hotărârea 404/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.404 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU –Construire 8 locuinte cuplate (tip duplex) in Sibiu, str. Sacel fn, benef. Muntean Dorel si sotia
 • Hotărârea 403/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.403 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - Construire imobil locuinte colective Demisol partial+P+2E+M, Sibiu, str. Sacel nr. 11 benef. Mihaila Sorin Ioan si sotia Valentina Mara
 • Hotărârea 402/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.402 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU pentru constituire trup intravilan, in vederea construirii unui depozit marfuri alimentare si birouri, in Sibiu Calea Surii Mari f.n, benef. S.C. ELIO PROD S.R.L.
 • Hotărârea 401/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 401 privind aprobarea Metodologiei de organizare a licitatiilor pentru inchirierea spatiilor si terenurilor amplasate in incinta Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 400/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 400 privind aprobarea agendei cultural sportive pe anul 2007 (Modificată prin HCL NR. 21/2007, HCL NR. 85/2007, HCL NR. 123/2007, HCL NR. 146/2007, HCL NR. 256/2007, HCL NR. 340/2007 și HCL NR. 378/2007)
 • Hotărârea 399/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 399 privind aprobarea utilizarii fondului de rulment
 • Hotărârea 398/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 398 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2007 (Revocată de HCL NR. 128/2007)
 • Hotărârea 397/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.397 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 396/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 396 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna decembrie 2006
 • Hotărârea 395/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 395 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Bloc locuinte P+4E , cvartal locuinte V. Milea" beneficiar SC Paltinis Imob SRL
 • Hotărârea 394/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 394 privind completarea Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 393/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 393 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a imobilelor – drum si fanat – situate in intravilanul Municipiului, zona industriala Vest identificate in CF 4199 Turnisor nr. top. 5211/3 nr. top. 5211/4
 • Hotărârea 392/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 392 privind infiintarea Centrului de terapie si recuperare pentru copiii cu autism din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala al Municipiului Sibiu (Completată de HCL NR. 156/2007)
 • Hotărârea 391/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 391 privind insusirea raportului de expertiza tehnica judiciara efectuat in dosarul nr. 10619/2005 aflat pe rolul Judecatoriei Sibiu avand ca reclamant Protopopiatul Bisericii Romane Unite cu Roma Greco – Catolica
 • Hotărârea 390/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.390 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Construire imobil S+P+4E+M, locuinte si birouri" in Sibiu str. Prof. Aurel Decei FN, beneficiar SC Ital Rom SRL Sibiu
 • Hotărârea 389/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.389 privind aprobarea docuemntatiei PUZ si RLU "Construire imobil S+P+3E+M", in Sibiu, str. Prof.Aurel Decei FN beneficiari Bija Claudia si Bija Gheorghe
 • Hotărârea 388/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.388 privind plata catre SC "Adis" SRL a sumei totale de 27.952,95 lei RON, reprezentand: 22.800 lei RON cu titlul de pretentii si 2.180,3 lei RON cu titlul de cheltuieli de judecata, dispuse in sarcina Municipiului Sibiu de catre Tribunalul Sibiu, prin Sentinta civila nr.3367/C/2003 pronuntata in dosar nr.6591/2002, precum si suma de 2.972,65 lei RON cu titlul de cheltuieli de executare
 • Hotărârea 387/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.387 privind completarea agendei cultural – sportive pe anul 2006
 • Hotărârea 386/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.386 privind aprobarea documentatiei PUD "Construire locuinta unifamiliala P+E", in Sibiu Sos.Alba Iulia DN1, Drum cadastral FN, beneficiari Fleischer Helge Dirk si sotia Alina
 • Hotărârea 385/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 385 privind aprobarea actului aditional nr. 7/2006 la contractul de concesiune nr. 69/1999 incheiat cu S.C. "DRUMURI SI PRESTARI CONSTRUCTII" SA Sibiu" (Revocată prin HCL NR. 167/2014)
 • Hotărârea 384/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 384 privind aprobarea incheierii actului aditional nr.3/2006, la contractul de prestari servicii nr.137/2004, incheiat intre Municipiul Sibiu si SC ELECTRICA SA – SISE TRANSILVANIA SUD – AISE SIBIU
 • Hotărârea 383/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 383 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006
 • Hotărârea 382/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 382 pentru aprobarea modului de constituire si acordare de premii in luna decembrie 2006 functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului si din institutiile si serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 381/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 381 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 380/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 380 privind scutirea la plata dobanzilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 379/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.379 privind modificarea statului de functii al Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 378/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.378 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Racorduri utilitati si amenajari exterioare sala de sport – Sibiu, str. Ostirii nr.5" – faza SF
 • Hotărârea 377/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 377 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita in favoarea Clubului Sportiv Scolar „Soimii” Sibiu asupra unor sali de sport din incinta unitatilor scolare din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 376/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.376 privind modificarea si completarea statului de functii si a organigramei la Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu
 • Hotărârea 375/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.375 privind modificarea statului de functii la Serviciul Public de Administarea a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 374/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.374 privind ajustarea pretului la energia termica livrata populatiei
 • Hotărârea 373/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.373 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu in Consiliul Etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 372/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.372 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006
 • Hotărârea 371/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.371 privind aprobarea Actului Aditional nr.6/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 370/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 370 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna noiembrie 2006
 • Hotărârea 369/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 369 privind constituirea comisiei pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala (Modificată de HCL NR. 228/2007, HCL NR. 102/2008, HCL NR. 34/2009 și HCL NR. 342/2009)
 • Hotărârea 368/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 368 privind aprobarea contractarii unui imprumut extern si aprobarea finantatorului extern - Banca Europeana de Investitii si a platii serviciului datoriei publice aferente pentru obiectivul de investitii: "EXTINDERE SI MODERNIZARE AEROPORTUL SIBIU" (Revocată prin HCL NR. 61/2007)
 • Hotărârea 367/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 367 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati si a surselor de finantare la obiectivul de investitii "EXTINDERE SI MODERNIZARE AEROPORTUL SIBIU"
 • Hotărârea 366/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.366 privind modificarea si completarea HCL nr.84/2005 si HCL nr.67/2006 aprobarea PUZ si RLU –Piata Garii (Piata 1 Decembrie 1918) benef. S.C. SEPHORA S.R.L
 • Hotărârea 365/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.365 privind aprobarea cumpararii unui teren situat in Sibiu, Piata 1 Decembrie 1918
 • Hotărârea 364/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.364 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006
 • Hotărârea 363/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.363 privind amplasarea in Parcul Tineretului a bustului I.G.Duca
 • Hotărârea 362/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.362 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Construire imobile" in Sibiu, Cartier Gusterita, str. Podului nr. 44, beneficiar Olariu Mariana
 • Hotărârea 361/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.361 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Etajare sala sport in vederea construirii unei sali de festivitati la Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu" – faza SF
 • Hotărârea 360/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 360 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul public de Politie Comunitara a Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 71/2007)
 • Hotărârea 359/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.359 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport marfa, cu masa totala autorizata de peste 12 tone, aplicabile in anul 2007
 • Hotărârea 358/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.358 privind modificarea tarifelor la apa potabila si canalizare-epurare
 • Hotărârea 357/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 357 pentru completarea HCL nr.405/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public de Politie Comunitara al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 356/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.356 privind aprobarea efectuarii platii penalitatilor si dobanzilor datorate neplatii la termen a impozitului pe venit ( drepturi salariale - asistenti personali) aferent perioadei octombrie - decembrie 2002 si pentru anul 2003
 • Hotărârea 355/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.355 privind inchirierea fara licitatie publica a spatiului nr. 33 din Piata Cibin
 • Hotărârea 354/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.354 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Construire 5 imobile a cate 11 apartamente fiecare", in Sibiu str.Islazului FN, beneficiari SC Corbu Proiect SRL si Spanu Raluca Andreea
 • Hotărârea 353/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.353 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUZ – Schimbare destinatie din centrala termica in complex comercial si extindere, str. Steflesti FN si regulament local de urbanism",beneficiar SC Trident Transtex SRL Sibiu
 • Hotărârea 352/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.352 privind aprobarea documentatiei PUD "Construire casa duplex D+P+E" in Sibiu, str.Tractorului FN, beneficiar Ciotlos Maria
 • Hotărârea 351/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.351 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD – Creare acces direct la parterul blocului nr. 1, sc. A, ap. 46, Aleea Fratii Buzesti", beneficiar Florea Carmen
 • Hotărârea 350/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.350 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Construire sediu firma, Showroom-prezentare auto, birouri, service auto, amplasare firma, bransamente" in Sibiu str. Caprioarelor FN, beneficiar Farcasiu Claudiu cu sotia pentru SC Automobile Hermannstadt SRL
 • Hotărârea 349/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 349 privind aprobarea constituirii, componenta nominala si Regulamentul de functionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism (Modificată de HCL NR. 16/2007. Art. 5 modificat de HCL NR. 110/2007. Anexa Nr. 1 modificată de HCL NR. 17/2008)
 • Hotărârea 348/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 348 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu (Modificată de HCL NR. 9/2007)
 • Hotărârea 347/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 347 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita in favoarea Fundatiei "Un copil, o speranta" asupra unei parti din imobilul situat pe str. Aleea Streiu nr. 8 Sibiu
 • Hotărârea 346/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 346 pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 35/2005 privind aprobarea reorganizarii retelei scolare din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 345/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.345 privind acordarea gratuitatii cu mijloacele de transport in comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situatie familiala si materiala deosebita pe ruta Rasinari-Sibiu
 • Hotărârea 344/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.344 privind reglementarea situatiei juridice a imobilului – teren de constructii – situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str.Scoala de Inot F.N. identificat in C.F.20375 Sibiu nr. top 3718/1/7 in vederea dezmembrarii acestuia in doua loturi distincte, atestarea apartenentei acestora la domeniul public si privat al Municipiului Sibiu si concesionarea fara licitatie publica a nr. top 3718/1/7/2
 • Hotărârea 343/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.343 privind reglementarea situatiei juridice a imobilului – teren – situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str.Uzinei F.N. identificat in C.F.21487 Sibiu nr. top 3231/1/1/1/1/1 in vederea dezmembrarii acestuia in doua loturi distincte, atestarea apartenentei acestora la domeniul public si privat al Municipiului Sibiu si concesionarea fara licitatie publica a nr. top 3231/1/1/1/1/1/2
 • Hotărârea 342/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.342 privind reglementarea situatiei juridice a imobilelor – terenuri de constructii – situate in intravilanul Municipiului Sibiu, str. C. Cisnadiei F.N. identificate in C.F.17725 Sibiu nr. top 4060/5/4, C.F.35253 Sibiu nr. top 4060/1/1/1/1/1/1 in vederea atestarii apartenentei acestora la domeniul public si privat al Municipiului Sibiu si concesionarea fara licitatie publica a nr. top 4060/5/4/2
 • Hotărârea 341/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.341 privind aprobarea achizitionarii de catre S.C.Apa Canal S.A. Sibiu a unui teren necesar realizarii platformei de depozitare a namolului rezultat in urma procesului de epurare a apelor uzate din Statia de epurare Sibiu-Selimbar
 • Hotărârea 340/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.340 privind revocarea H.C.L. nr.49/2003 si transmiterea in administrare Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat a terenului apartinand domeniului public al municipiului Sibiu, situat in Sibiu, str.Hategului nr.8
 • Hotărârea 339/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.339 privind aprobarea sistarii starii de indiviziune asupra imobilului situat in Sibiu, str. Baii nr. 6, inscris in C.F. 12271 Sibiu, nr. top 1764/2 top 1765, stabilirea cotei indivize din teren ce apartine coproprietarilor, precum si mandatarea Primarului Municipiului sa semneze actul de dezmembrare si iesire din indiviziune
 • Hotărârea 338/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.338 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare Sediu – Sibiu, str.Stefan cel Mare nr. 4" pentru Serviciul public Administrarea Fondului Locativ aflat in proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 337/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.337 privind stabilirea unor masuri pentru inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii (Modificată și completată prin HCL NR. 30/2007)
 • Hotărârea 336/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.336 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de paza prestate de catre Serviciul Public de Politie Comunitara al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 335/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 335 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 334/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 334 pentru aprobarea platii cheltuielilor privind participarea unui numar de 3 consilieri locali la seminarul "Administratia publica in procesul integrarii in Uniunea Europeana"
 • Hotărârea 333/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.333 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public de Administrare Parcuri si Zone Verzi
 • Hotărârea 332/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.332 privind modificarea statului de functii la Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 331/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.331 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Casa de Cultura a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 330/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.330 privind aprobarea Planurilor de ocupare a functiilor publice in anul 2007 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Directia Fiscala Locala Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Sibiu si Serviciul Public de Politie Comunitara al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 329/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.329 privind aprobarea pretului local de facturare pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate (Revocată de HCL NR. 92/2007)
 • Hotărârea 328/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 328 privind completarea agendei cultural - sportive pe anul 2006
 • Hotărârea 327/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.327 privind aprobarea platii cotizatiei la Asociatia „Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007” pentru anii 2006 - 2007
 • Hotărârea 326/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 326 privind rectificarea bugetului Municipiului Sibiu si al Casei de Cultura a Municipiului Sibiu pe anul 2006
 • Hotărârea 325/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 325 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu
 • Hotărârea 324/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 324 privind modificarea statului de functii al Directiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 323/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 323 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Locuinte colective P+4E+M" in Sibiu,str.Aleea Steaza FN beneficiar SC TERO EDIL SRL
 • Hotărârea 322/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 322 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Locuinte colective P+4E+M" in Sibiu, str.Ostirii FN beneficiar SC TERO EDIL SRL
 • Hotărârea 321/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 321 privind avizarea reorganizarii si restructurarii Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 320/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 320 privind revocarea partiala a Hotararii Consiliului Local nr. 236/2006
 • Hotărârea 319/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 319 privind incetarea unilaterala a contractului de concesiune nr.1/2002, incheiat cu S.C. ABEL S.R.L.
 • Hotărârea 318/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 318 privind modificarea si completarea listei de prioritati cu unele persoane cu situatii locative deosebite
 • Hotărârea 317/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 317 privind aprobarea contractarii garantarii unui imprumut extern si aprobarea finantatorului extern - Banca Europeana de Investitii si a platii serviciului datoriei publice aferente pentru obiectivul de investitii "Extindere si Modernizare Aeroportul Sibiu" (Revocată prin HCL NR. 368/2006)
 • Hotărârea 316/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 316 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati, la obiectivul de investitii "EXTINDERE SI MODERNIZARE AEROPORTUL SIBIU" (Revocată prin HCL NR. 367/2006)
 • Hotărârea 315/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 315 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006
 • Hotărârea 314/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 314 privind modificarea H.C.L. nr.274/2006
 • Hotărârea 313/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 313 privind scutirea Municipiului Sibiu de la plata contravalorii terenului scos definitiv din fondul forestier si a contravalorii pierderilor de crestere pentru terenul proprietate publica a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 312/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 312 privind situatia juridica a imobilului - constructie si teren, situat ad-tiv in Sibiu, str. Th. Mihaly nr. 14 si aprobarea vanzarii acestuia catre actualii chiriasi
 • Hotărârea 311/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 311 privind transmiterea dreptului de administrare in favoarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Sibiu, asupra unui teren in suprafata de 2,50 mp, situat in str. Andrei Saguna nr. 2
 • Hotărârea 310/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 310 privind modificarea inventarului domeniului public al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 309/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 309 privind scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu a imobilului inscris in C.F. nr. 223 Gusterita, nr. top 470 situat in Sibiu, str. Vasile Parvan nr. 4
 • Hotărârea 308/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 308 privind scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu a imobilelor inscrise in C.F. 38149 Sibiu, nr. top 1742/3/I, CF 38150 Sibiu nr. top 1742/3/II, CF 38151 Sibiu nr. top 1742/4, CF nr. 38152 Sibiu nr. top 1742/2, in suprafata de 8.896 mp - situate in Sibiu, str. Dealului nr. 4 - 6
 • Hotărârea 307/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 307 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 306/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 306 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita in favoarea Fundatiei "Edelweiss" asupra unor spatii situate in Sibiu str. Constructorilor nr. 17, respectiv str. Tiglarilor nr.1
 • Hotărârea 305/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 305 privind numirea "Colectivului de coordonare a activitatii de deszapezire , asigurarea circulatiei pe drumurile publice furnizarea agentului termic , apa calda si apa rece si aprobarea programului de masuri specifice sezonului rece 2006-2007"
 • Hotărârea 304/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 304 privind aprobarea participarii municipiului Sibiu in cadrul proiectului Matra : Managementul cartierelor in Sibiu, Romania
 • Hotărârea 303/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 303 privind aprobarea documentatiei de urbanism - PUD - Schimbare destinatie, constructie balcon cu acces si modificari interioare, in Sibiu, str. Uzinei nr. 10, bloc 16, sc. B, parter, ap. 19 - beneficiar Ungureanu Cornelia
 • Hotărârea 302/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 302 privind aprobarea documentatiei de urbanism - PUD - Schimbare destinatie, constructie balcon cu acces si modificari interioare, in Sibiu, str. Uzinei nr. 10, bloc 16 sc. B, parter, ap. 19 - beneficiar Ungureanu Cornelia
 • Hotărârea 301/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 301 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Creare gol si acces din strada" in Sibiu, str. Semaforului bl. 36, ap. 70, beneficiari Boitor Gheorghe Cornel si Sotia Boitor Adriana
 • Hotărârea 300/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 300 privind aprobarea documentatiei de urbanism - PUD - Demolare atelier mecanic si hala metalica, amenajare interioara in sala restaurant si adaos bucatarie si depozite, in Sibiu str. Dobrun nr. 1 benef. S.C. Panificatie Dobrun S.A.
 • Hotărârea 299/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 299 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU pentru extindere intravilan in vederea construirii de spatii productie, acces poarta si imprejmuiri, in Sibiu, Calea Surii Mici f.n. Benef. Moldovan Iosif, Ilcus Sofia, Ilcus Oprea Dumitru, Ilcus Radu
 • Hotărârea 298/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 298 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu (Anexele Nr. 1 și 2 revocate prin HCL NR. 427/2006)
 • Hotărârea 297/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 297 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public "Complex Baia Neptun"
 • Hotărârea 296/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 296 privind stabilirea unor masuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • Hotărârea 295/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 295 privind constituirea comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiilor de la bugetul local, stabilirea punctajului maxim acordat fiecarui criteriu de evaluare si a liniei de subventionare prioritara in domeniul asistentei sociale pentru anul 2007
 • Hotărârea 293/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 293 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public de Administrare Parcuri si Zone Verzi
 • Hotărârea 292/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 292 privind modificarea si completarea HCL nr.59/2003 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 291/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 291 privind acordarea gratuitatii cu mijloacele de transport in comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situatie familiala si materiala deosebita pe ruta Viile Sibiului-Sibi
 • Hotărârea 290/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 290 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita in favoarea Clubului Sportiv Universitar Sibiu asupra salilor de sport din incinta Scolii nr. 25 Sibiu, respectiv a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara "Terezianum" Sibiu
 • Hotărârea 289/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 289 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Consolidare bazin de inot si modernizare instalatie de filtrare" la Serviciul Public "Complex Baia Neptun"
 • Hotărârea 288/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 288 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amplasament lupi ( adapost + tarc )" la Gradina Zoologica
 • Hotărârea 287/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 287 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amplasament lupi ( adapost + tarc )" la Gradina Zoologica
 • Hotărârea 286/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 286 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 285/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 285 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 284/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.284 privind stabilirea cuantumului contributiei de intretinere a persoanelor varstnice la Caminul pentru persoane varstnice Sibiu
 • Hotărârea 283/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.283 privind reglementarea situaţiei juridice a terenului situat în intravilanul Municipiului Sibiu , Cartier Tilişca, cuprins între str. Tilişca – str. Islazului şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor nou formate
 • Hotărârea 282/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.282 privind aprobarea mandatului special gratuit in favoarea societatii S.C. Urbana S.A pentru a promova in instanta actiuni privind recuperarea creantelor nascute din ocuparea fara drept a spatiilor proprietatea Statului Roman
 • Hotărârea 281/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 281 privind rectificarea bugetului de venituri proprii la Casa de Cultura a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 280/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.280 privind aprobarea documentatiei PUD "Spalatorie auto" in Sibiu str. Calea Surii Mici nr. 30, beneficiari Morariu Ioan Doru si Morariu Maria
 • Hotărârea 279/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.279 privind aprobarea documentatiei PUD "Construire imobil locuinte colective P+2E+M" in Sibiu str. Ceferistilor nr. 4A beneficiar Ienciu Catalin
 • Hotărârea 278/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.278 privind aprobarea documentatiei PUD "Extindere parter mansardare si amenajare pensiune cu magazin din locuinta cu magazin" in Sibiu str. Lunga nr. 53, beneficiar SC VEROX SRL
 • Hotărârea 277/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.277 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Construire locuinte" in Sibiu, str. E. Varga FN
 • Hotărârea 276/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.276 privind dezmembrarea si trecerea in domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri de constructii, situate in intravilanul Municipiului Sibiu , identificate in C.F.14945 Sibiu nr. top 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/5 si nr top 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/5, si vanzarea acestora prin licitatie publica
 • Hotărârea 275/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.275 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor imobile - terenuri de constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu , situate in intravilanul Municipiului Sibiu, cu destinatie: locuinta.
 • Hotărârea 274/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.274 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri fara constructii - situate in intravilanul Municipiului Sibiu , str. Lucian Blaga nr. 15, identificate in C.F.13438 Sibiu, C.F.12804 Sibiu si vanzarea acestora prin licitatie publica cu destinatia: zone verzi si plantatii pomicole (Modificată de HCL NR. 314/2006)
 • Hotărârea 273/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.273 privind preluarea fara plata a unui imobil - teren si constructii, din domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Cpt. Dumitru Croitoru" Sibiu, in domeniul privat al Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată prin HCL NR. 363/2007)
 • Hotărârea 272/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.272 privind scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu a imobilului inscris in C.F. nr.38499 Sibiu, nr. top 563/2; 564, in suprafata de 1.664 mp compus din constructii si terenul aferent, situat in Municipiul Sibiu, P-ta Huet nr. 5
 • Hotărârea 271/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.271 privind scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu a imobilului inscris in C.F. 9404 Sibiu nr. top 3679/1, 3680/2, 3680/2/1 Casa de locuit cu terenul aferent, situata in Sibiu, str. C. Noica nr. 48.
 • Hotărârea 270/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.270 privind modificarea H.C.L. nr. 251/2005 (Prelungit termen prin HCL NR. 256/2009 și HCL NR. 406/2011)
 • Hotărârea 269/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.269 privind transmiterea dreptului de administrare in favoarea Consiliului Concurentei Bucuresti pentru Inspectoratul Concurentei Sibiu asupra imobilului teren fara constructii proprietatea publica a municipiului Sibiu, in suprafata de 12 mp, situat in str. Luptei nr.37, bl.17.
 • Hotărârea 268/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.268 privind dezmembrarea imobilului - teren pentru constructii - situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Oncesti, identificat in C.F. 7930 Selimbar, nr.top 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, in doua loturi distincte, atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a lotului cu nr. top 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 in suprafata de 1000 mp, si concesionarea acestuia fara licitatie publica in favoarea Parohiei Ortodoxe Roman
 • Hotărârea 267/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.267 privind aprobarea Actului Aditional nr.3/2006 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 incheiat cu SC Energie Termica SA Sibiu
 • Hotărârea 266/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.266 privind aprobarea Actului Aditional nr.4/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat cu SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 265/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.265 privind aprobarea modificarii solutiei de realizare a obiectivului de investitii: "Cort multifunctional Capitala Culturala Europeana 2007"
 • Hotărârea 264/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.264 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici modificati pentru obiectivul de investitii "EXTINDERE PROIECT-REABILITARE SEDIUL PRIMARIEI, STR.BRUKENTHAL, NR.2-4 SIBIU"
 • Hotărârea 263/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.263 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "MIC PARC LANGA ZID SI ACCESE str. Manejului" - faza SF
 • Hotărârea 262/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.262 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "REABILITARE SCARI DINSPRE PIATA AURARILOR" faza SF.
 • Hotărârea 261/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.261 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "AMENAJARE PIATETA LA BAZA SCARILOR str. Turnului intre Pasajul Scarilor si str. Mos Ion Roata" faza SF..
 • Hotărârea 260/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.260 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "AMENAJARE PIATETA URBANA IN VECHIUL TARG AL PESTELUI (str. Turnului)" – faza SF..
 • Hotărârea 259/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.259 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii "AMENAJARE COVOARE ROSII (Str. Argintarilor,Str. Targului)" – faza SF.
 • Hotărârea 258/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.258 privind prelungirea contractului de inchiriere pentru spatiul nr. 6 din Piata Teatrului.
 • Hotărârea 257/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.257 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri pentru constructii, situate in intravilanul Municipiului Sibiu, str.Malului, identificate in CF 11860 Sibiu, nr.top. 1919/1/1/1 in suprafata de 1865 mp, 1919/1/1/2 in suprafata de 197 mp, si transmiterea dreptului de administrare asupra acestora Serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului Sibiu.
 • Hotărârea 256/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.256 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita Fundatiei "Juvenil Sah", asupra unui spatiu din incinta Scolii cu cls.I-VIII Regina Maria, situat in Sibiu, str.Zaharia Boiu nr.1.
 • Hotărârea 255/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.255 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu.
 • Hotărârea 254/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.254 privind modificarea statului de functii la Serviciul Public de Administare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu.
 • Hotărârea 253/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.253 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei Fiscale Locale Sibiu.
 • Hotărârea 252/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.252 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul public de Politie Comunitara a Municipiului Sibiu. (Anexele Nr. 1 și 2 abrogate prin HCL NR. 360/2006)
 • Hotărârea 251/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.251 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban.
 • Hotărârea 250/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 250 privind stabilirea noului sediu al autoritatilor administratiei publice locale ale Municipiului Sibiu, precum si al unor servicii publice de interes local (Art. 4 din HCL NR. 250/2006 modificat de HCL NR. 88/2019)
 • Hotărârea 249/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.249 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006
 • Hotărârea 248/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.248 privind modificarea listei obiectivelor de investitii apartinand Serviciului Public de Administrare Parcuri si Zone Verzi pe anul 2006
 • Hotărârea 247/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.247 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reamenajare parc Astra.
 • Hotărârea 246/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.246 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare cladire centrala termica"
 • Hotărârea 245/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.245 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare, consolidare si reconditionare cladire Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 244/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.244 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Amplasament ursi( tarc + adapost), fosa vidanjabila si reteaua de canalizare aferenta” la Gradina Zoologica
 • Hotărârea 243/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.243 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare piata flori" la Cimitirul Municipal
 • Hotărârea 242/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.242 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii "Amenajare alei" si "Amenajare rigole betonate" la Cimitirul Municipal
 • Hotărârea 241/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.241 privind desemnarea doamnei Bandescu Viorica si a doamnei Ionescu Liehn Rose-Marie ca membri in Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 240/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.240 privind aprobarea mandatului special gratuit in favoarea Serviciului public pentru administrarea fondului locativ aflat in proprietatea Municipiului Sibiu pentru promovarea in instanta a unei actiuni in vederea rectificarii situatiei de carte funciara a imobilului situat administrativ in Sibiu, str.Semanatoarelor nr.54, inscris in CF Turnisor nr.4239, nr.top 10.938/1, 10.938/2, 11.496/215
 • Hotărârea 239/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 239 privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUD –Construire blocuri locuinte S+P+4E, P+4E+M, Cartier Strand II Sibiu, beneficiar SC. LR International SRL Sibiu si Popa Virgil cu sotia
 • Hotărârea 238/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 238 privind dezmembrarea imobilului – teren de constructii – situat in intravilanul Municipiului Sibiu, Piata 1 Decembrie 1918, identificat in CF 22410 Sibiu, nr. top. 3236/1/1/1/1/1/1/1/1/1 in doua loturi distincte si vanzarea prin licitatie publica a lotului cu nr. top. 3236/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 cu destinatia : constructie hotel
 • Hotărârea 237/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 237 privind aprobarea Protocolului de colaborare in vederea corelarii masurilor de finantare a programului cultural „ Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007”
 • Hotărârea 236/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 236 privind vanzarea unor locuinte apartinand fondului locativ al municipiului Sibiu (Revocată parțial prin HCL NR. 320/2006)
 • Hotărârea 235/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 235 pentru modificarea si completarea HCL nr. 234/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare la Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu
 • Hotărârea 234/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 234 privind trecerea din domeniul public al municipiului Sibiu in domeniul public al judetului Sibiu a imobilului – teren in suprafata de 6000 mp. situat in Sibiu, str. Transilvaniei nr. 2-4
 • Hotărârea 233/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 233 pentru modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 257/2005 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale
 • Hotărârea 232/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 232 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a Municipiului Sibiu cu destinatia de cabinete medicale precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical
 • Hotărârea 231/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 231 privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUD –Construire spalatorie auto” in Sibiu, str. I. Neculce nr. 1A, beneficiar Carpatorea Ana pentru SC Auto Clean SRL Sibiu
 • Hotărârea 230/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 230 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF pentru obiectivul "Amenajare parcare sub zidul Cetatii" situat pe B-dul Corneliu Coposu (Modificată de HCL NR. 175/2008)
 • Hotărârea 229/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 229 privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUD –Construire hala depozitare, schowroom, sediu administrative, in Sibiu, zona industriala Vest, beneficiar S.C. Romnet Invest S.R.L.
 • Hotărârea 228/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 228 privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUD –Locuinte individuale in Sibiu, str. Tractorului – beneficiar Opris Ioan si sotia, in numele coproprietarilor de teren
 • Hotărârea 227/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 227 privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUD –Construire pensiune S+P+E+M in Sibiu, str. Balea nr. 10 – beneficiar Barbusiu Vasile
 • Hotărârea 226/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 226 privind modificarea listei de investitii, a dotarilor independente si a surselor de finantare a acestora pe anul 2006 la Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu
 • Hotărârea 225/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 225 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006
 • Hotărârea 224/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 224 privind aprobarea Metodologiei de organizare a licitatiilor pentru inchirierea spatiilor din pietele apartinand domeniului public al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 223/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 223 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Gradina zoologica a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 222/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 222 privind stabilirea tipurilor de servicii sociale de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si tarifele acestor servicii (Revocată de HCL NR. 73/2008)
 • Hotărârea 221/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 221 privind reorganizarea Serviciului Public de Asistenta Sociala (Revocat art. 2, alin. 4 de HCL NR. 73/2008)
 • Hotărârea 220/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 220 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 219/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 219 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 218/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 218 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu
 • Hotărârea 217/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 217 privind reglementarea situatiei juridice a terenului situat in intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Turnisor, cuprins intre str. Graului – str. Orzului – str. Ovazului si atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor nou formate
 • Hotărârea 216/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 216 privind aprobarea Acordului/Contractului colectiv de munca al personalului incadrat la Serviciul public de Politie Comunitara al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 215/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 215 privind aprobarea amplasarii de placi comemorative, inscriptionate bilingv, in limba romana si germana, in Sibiu str.Mitropoliei nr.2, str.N.Balcescu nr.19, P-ta Mare nr.10, P-ta Mare nr.8, str,Timotei Popovici nr.9, str.Mitropoliei nr.26, str.G-ral Magheru nr.1-3, p-ta Huet nr.1, P-ta Mare nr.5, str.Tipografilor nr.17, str.Mitropoliei nr.30
 • Hotărârea 214/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 214 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006
 • Hotărârea 213/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 213 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – fanat, situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Tiglarilor nr. 99, identificat in C.F.3478 Sibiu nr. top 5157/2/1/2/1, dezmembrarea acestuia in doua loturi distincte si vanzarea prin licitatie publica a lotului cu nr. top 5157/2/1/2/1/2
 • Hotărârea 212/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 212 privind dezmembrarea imobilului – teren de constructii – proprietatea publica a Municipiului Sibiu, situat in intravilanul Municipiului Sibiu, Bd. V. Milea F.N., identificat in C.F.19717 Sibiu nr. top 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, in doua corpuri funciare distincte
 • Hotărârea 211/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 211 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren pentru constructii - situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Podului F.N., identificat in C.F.2729 Gusterita nr. top 2790/2/1 si vanzarea acestuia prin licitatie publica cu destinatia: teren pentru constructii industriale
 • Hotărârea 210/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 210 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.72/2006 privind transmiterea dreptului de administrare in favoarea Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu asupra a doua imobile – terenuri fara constructii – proprietatea publica a municipiului Sibiu
 • Hotărârea 209/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 209 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – pădure – situat în intravilanul Municipiului Sibiu în vederea dezmembrării în trei corpuri funciare distincte
 • Hotărârea 208/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 208 privind aprobarea sistarii starii de indiviziune asupra imobilului situat in Sibiu, Calea Dumbravii nr.106, inscris in C.F. 7941 Sibiu, nr top 4020/114/1, in componenta caruia Statul Roman detine in proprietate un apartament si de asemenea, stabilirea cotei indivize din teren ce apartine coproprietarilor, precum si mandatarea Primarului Municipiului sa semneze actul de dezmembrare si iesire din indiviziune
 • Hotărârea 207/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 207 privind scoaterea din inventarul domeniului public al municipiului Sibiu a imobilului inscris in C.F. nr.2442 Gusterita, nr. top 479, si top 480, in suprafata de 1.343 mp – corpul B al Scolii Generale nr.11 si gradinita, situat in Sibiu str. Mr. Nita Octavian nr. 36
 • Hotărârea 206/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 206 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita Federatiei Romane de Baschet asupra Salii de sport – Liceul de Arta + Liceul Brukenthal situata in Sibiu str.Al.Odobescu nr.2
 • Hotărârea 205/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 205 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati, pentru obiectivul de investitii „Interventii de urgenta la zidul cetatii la Pasajul Scarilor”
 • Hotărârea 204/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 204 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati, pentru obiectivul de investitii „Modernizare str.Odobescu – refacere pavaj si reabilitare retele apa-canal”
 • Hotărârea 203/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 203 privind aprobarea Actului Aditional nr.3/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 202/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 202 privind aprobarea Actului Adiţional nr.2/2006 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Energie Termică SA Sibiu
 • Hotărârea 201/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 201 privind modificarea HCL nr. 379/27.10.2005, privind aprobarea documentatiei PUD “Construire cartier imobile, apartamente”, Sibiu Zona Calea Dumbravii FN, beneficiar SC Imoinvest SRL
 • Hotărârea 200/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 200 privind aprobarea documentatiei PUD „Locuinta Sp+P+M si garaj P+M”, in Sibiu str. Sergiu Celibidache FN (fosta Ceaikovschi FN), beneficiari Neamtu Nicolae si sotia Neamtu Ana
 • Hotărârea 199/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 199 privind aprobarea documentatiei PUD „Construire locuinte colective corp A si B”, in Sibiu str. C.Darwin nr. 7, beneficiari Gancea Ioan si sotia Maria
 • Hotărârea 198/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 198 privind atribuirea denumirii “str.Granitului” unei strazi nou create in municipiul Sibiu
 • Hotărârea 197/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 197 privind aprobarea documentatiei PUD”Amenajare acces direct din strada, schimbare de destinatie din locuinta in birouri, construire balcon sub amprenta balcoanelor superioare si montare firma”, in Sibiu str. Scoala de Inot nr. 5A, apt. 13, beneficiar Dragoman Danut pentru SC SSIF Estinvest SA
 • Hotărârea 196/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 196 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Extindere si mansardare hala existenta, desfiintare anexe, amenajare acces la sos A.Iulia, in Sibiu sos. A.Iulia nr. 110, benef, S.C.Sera Service S.R.L.
 • Hotărârea 195/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 195 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public de Cadastru, Agricultura si Disciplina in Constructii
 • Hotărârea 194/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 194 privind modificarea statului de functii la Serviciul Public Centrul Financiar Crese
 • Hotărârea 193/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 193 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 192/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 192 privind aprobarea contractarii imprumutului pentru finantarea obiectivului de investitii “Romania-Sibiu-Proiect Transport Public”
 • Hotărârea 191/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 191 privind aprobarea cuprinderii unor obiective de investitii in contractele de concesiune nr.69/1999, respectiv 87/2002, incheiate cu SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu, respectiv SC Energie Termica SA Sibiu
 • Hotărârea 190/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 190 privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in vederea construirii de locuinte
 • Hotărârea 189/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 189 privind rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2006
 • Hotărârea 188/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 188 privind aprobarea incheierii contractului de comodat pentru transferul folosintei unor bunuri Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 187/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 187 privind vanzarea unor locuinte apartinand fondului locativ al municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 202/2007)
 • Hotărârea 186/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 186 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – spatiu cu alta destinatie (centrala termica nr.5), situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Lunga, la demisolul si parterul blocului nr. 5, identificat in C.F.17008 Sibiu nr. top 2854/1/1/1/4
 • Hotărârea 185/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 185 privind dezmembrarea imobilului inscris in C.F. nr. 2284, top nr. 2465/1 in trei corpuri funciare, si atestarea apartenentei acestora la domeniul public si privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 184/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 184 privind concesionarea fara licitatie publica a unui imobil – teren de constructii, proprietatea publica a Municipiului Sibiu, situat in str. Plugarilor nr.4, bl.83, pentru amenajarea unui acces din strada la spatiul comercial existent, in favoarea dl. Comaniciu Maxim si d-nei Comaniciu Mihaela
 • Hotărârea 183/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 183 privind transmiterea in folosinta gratuita, a imobilului – teren pentru constructii – proprietatea publica a Municipiului Sibiu, situat in str. Lunga F.N. identificat in C.F. 17902 Sibiu, nr. top 2788/1/3/2, 2801/2/1/2, in suprafata de 3.300 mp mp, in favoarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. SA, in vederea construirii obiectivului: Sala de sport
 • Hotărârea 182/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 182 privind mandatarea Primarului Municipiului Sibiu de a exprima acordul Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru instrainarea cotei indivize din terasele blocurilor in care exista apartamente aflate in proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 181/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 181 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de sub constructii si teren aferent constructiilor - identificat in C.F. 19684 Sibiu, nr. top 4190/2/125/1/2 si a imobilului – teren - identificat in C.F. 8985 Sibiu nr. top 4190/2/125/1/3 situate in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Principatele Unite nr.13
 • Hotărârea 180/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 180 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren pentru constructii, proprietatea privata a municipiului Sibiu , situat intre DN 1 si DJ 106 B - zona Aeroport cu destinatia: complex comercial (În legătură cu HCL NR. 291/2008)
 • Hotărârea 179/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 179 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de constructii situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str. Stefan cel Mare nr.147, inscris in C.F. Sibiu nr.44819, nr.top 6531/4/1/2
 • Hotărârea 178/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 178 privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte,profit, proiectare, organizare de santier la lucrarile concesionate catre SC Apa Canal SA Sibiu, pentru anul 2006
 • Hotărârea 177/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 177 privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte,profit, proiectare, organizare de santier la lucrarile concesionate catre SC Energie Termica SA Sibiu, pentru anul 2006
 • Hotărârea 176/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 176 privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte, profit, proiectare, organizare de santier la lucrarile concesionate catre SC DPC SA Sibiu, pentru anul 2006
 • Hotărârea 175/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 175 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Amenajare alee la apartament, modificari interioare cu schimbare destinatie din apartament in sediu firma – birouri in Sibiu str. Luptei nr. 37, bl. 17, ap. 3 – beneficiar Consiliul Concurentei Bucuresti" (Revocat alin 2 din art. 1 prin HCL NR. 269/2006)
 • Hotărârea 174/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 174 privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUD - Construire spalatorie auto in Sibiu, Calea Cisnadiei nr. 21A, conform contract concesiune nr. 137/2005 incheiat pe 10 ani – beneficiar S.C. Dahm & Co S.R.L.
 • Hotărârea 173/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 173 privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUD - Construire spatii productie, depozitare, sediu administrativ in Sibiu, Calea Surii Mici f.n.” beneficiar S.C. Fritzmeier Engeneering S.R.L.
 • Hotărârea 172/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 172 privind aprobarea documentatiei “PUZ si RLU pentru constituire trup intravilan in vederea construirii de spatii productie, depozitare, sediu administrativ in Sibiu, Calea Surii Mici f.n. beneficiar S.C. Fritzmeier Engeneering S.R.L.
 • Hotărârea 171/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 171 privind aprobarea documentatiei “PUZ si RLU –Complex hotelier Trei Stejari si extindere gradina de vara” in Sibiu str. Fabricii nr.2, beneficiar SC Bere Trei Stejari SA Sibiu
 • Hotărârea 170/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 170 privind montarea plachetei descriptive referitoare la Monumentul Francisc I al Austriei - ansamblul monumental amplasat in zidul celei de-a treia centuri de fortificare a orasului istoric, Sibiu – B-dul Corneliu Coposu
 • Hotărârea 169/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 169 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu
 • Hotărârea 168/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 168 privind mandatarea Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu sa reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu in dosar nr. 2053/2006 aflat pe rol la Tribunalul Sibiu
 • Hotărârea 167/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 167 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 166/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 166 privind aprobarea situatiilor financiare anuale – contul de executie a exercitiului bugetar si bilantul contabil pentru anul 2005
 • Hotărârea 165/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 165 privind incadrarea teritoriului pe zone si categorii de folosinta situate in intravilanul si extravilanul municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 171/2008)
 • Hotărârea 164/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 164 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2007 (Abrogat capitolul "taxa asupra mijloacelor de transport pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone si pentru combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone" din anexa I a HCL NR. 164/2006 prin HCL NR. 359/2006)
 • Hotărârea 163/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 163 privind aprobarea proiectului de contract privind contul escrow al serviciului datoriei, a procedurii de selectare a Bancii Proiectului, a caietului de sarcini, precum si mandatarea Primarului Municipiului Sibiu, in persoana domnului Klaus Werner Iohannis ca semnatar al Contractului de Cont Escrow
 • Hotărârea 162/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 162 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Serviciul public Administratia Pietelor Sibiu
 • Hotărârea 161/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 161 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006
 • Hotărârea 160/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 160 privind aprobarea indicatorilor economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare reţele, amenajare pietonală şi iluminat public Piaţa Huet etapa II-a „
 • Hotărârea 159/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 159 privind aprobarea mandatului special gratuit in favoarea S.C. Urbana S.A pentru a promova in instanta actiuni pentru folos de tras in numele si pe seama Statului Roman privind recuperarea creantelor nascute din ocuparea fara drept a spatiilor proprietatea Statului Roman
 • Hotărârea 158/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 158 privind aprobarea contractului de credit bancar incheiat intre Serviciul Public Administratia Pietelor si OTP BANK
 • Hotărârea 157/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 157 privind atribuirea denumirii „I.L.Caragiale” Scolii generale cu clasele I – VIII nr. 16 Sibiu
 • Hotărârea 156/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 156 privind aprobarea noilor tarife la bilete si abonamente pentru transportul urban de calatori
 • Hotărârea 155/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 155 privind aprobarea tarifelor pentru Serviciul public administrare parcuri si zone verzi Sibiu (Revocată de HCL NR. 219/2009)
 • Hotărârea 154/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 154 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat şi grav precum şi a asistenţilor personali ai acestora care beneficiază de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 153/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 153 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Cantinei Municipiului Sibiu aprobat prin Hotararea nr. 259/2004 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 152/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 152 privind prorogarea aplicarii prevederilor art. 2 si art. 5 din HCL nr. 79/2006 privind modificarea regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si a statului de functii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local
 • Hotărârea 151/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 151 privind modificarea statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Anexele la HCL NR. 151/2006 revocate prin HCL NR. 298/2006)
 • Hotărârea 150/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 150 privind rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2006
 • Hotărârea 149/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 149 privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului - teren pentru constructii – proprietatea publica a Municipiului Sibiu, situat in str. Calea Cisnadiei F.N. identificat in C.F. 3474 Sibiu, nr. top 4063/1/1/1/2 in suprafata de 976 mp, in favoarea Inspectoratului Teritorial de Munca, in vederea realizarii investitiei: Sediu Inspectoratul Teritorial de Munca al Judetului Sibiu (Parțial revocată de HCL NR. 242/2009)
 • Hotărârea 148/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 148 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil – teren pentru constructii – proprietatea privata a municipiului Sibiu,situat intre DN 1 si DJ 106 B- zona Aeroport, cu destinatia constructii industriale
 • Hotărârea 147/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 147 privind aprobarea documentatiei PUZ si Regulamentul local de urbanism “Desfiintare constructii existente, construire locuinte colective, spatii comerciale” in Sibiu str. Abatorului nr. 10, beneficiar SC Scandia Romania SA
 • Hotărârea 146/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 146 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Amenajare loc de odihna langa Zidul Cetatii”
 • Hotărârea 145/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 145 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Amenajare terasa vis-a-vis de Biserica Ursulinelor”
 • Hotărârea 144/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 144 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului – Piata Unirii, situat in Sibiu, Piata Unirii, identificat in C.F. 9811 nr.top 1519/2/1, in vederea dezmembrarii si concesionarii suteranului imobilului cu nr. top 1519/2/1/2 prin licitatie publica deschisa pentru constructia unei parcari auto subterane
 • Hotărârea 143/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 143 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilelor – terenuri, situate in intravilanul Municipiului Sibiu, Piata Unirii identificate cu nr.top 1578, nr. top 1579, nr. top 1580, nr. top 1581, nr. top 1595 in vederea dezmembrarii si comasarii acestora in vederea concesionarii unui imobil prin licitatie publica deschisa pentru realizarea unei parcari auto subterane
 • Hotărârea 142/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 141 privind acordarea dreptului de folosinta gratuita in favoarea Uniunii Artistilor Plastici,filiala Sibiu, asupra unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, destinate atelierelor de creatie
 • Hotărârea 141/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 141 privind modificarea si completarea HCL 192/2002 privind aprobarea listei cuprinzand spatiile comerciale si cele de prestari servicii care fac obiectul vanzarii in conditiile Legii nr.550/2002
 • Hotărârea 140/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 140 privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea municipiului Sibiu conform prevederilor O.G. nr.21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale
 • Hotărârea 139/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 139 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006
 • Hotărârea 138/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 138 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Construire podet si cale de acces in prelungirea str. Rozmarinului, cu utilitati de apa canal, curent electric si bransament gaz metan, in continuare la strada creata prin certificatul de urbanism nr. 91/2005 la solicitarea unui grup de proprietari de terenuri din zona
 • Hotărârea 137/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 137 privind aprobarea documentatiei PUD” Locuinta S+P+E” in Sibiu str.Gutuilor FN, beneficiar Bischin Liviu si sotia Daniela
 • Hotărârea 136/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 136 privind aprobarea documentatiei PUD”Locuinta S+P+E” in Sibiu str.Gutuilor FN, beneficiar Aldea Liviu si sotia Daniela
 • Hotărârea 135/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 135 privind aprobarea documentatiei PUD”Imobil spatii comerciale si locuinte” in Sibiu, B-dul Mihai Viteazu bloc V5, sc.C, beneficiar SC Allegro SRL
 • Hotărârea 134/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 134 privind acordarea gratuitatii transportului cu mijloacele de transport in comun ale SC TURSIB SA pentru un elev cu situatie familiala si materiala deosebita
 • Hotărârea 133/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 133 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor – terenuri, situate in intravilanul Municipiului Sibiu, str. N. Balcescu nr.2, identificat in C.F.13885 Sibiu nr. top 369, si str. Piata Mica nr.8, identificat in C.F. 973 Sibiu nr. top 575, in vederea vanzarii fara licitatie publica a cotei parti de teren aferente spatiilor comerciale proprietatea S.C. Univers S.R.L.
 • Hotărârea 132/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 132 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor – terenuri, situate in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Sos. Alba Iulia nr.110, identificate in C.F.7417 Turnisor nr. top 5429/1/1/1/1/I, nr.top 5429/1/1/1/1/II, nr. top 5429/1/1/1/1/III, nr. top 5429/1/1/1/1/IV, nr. top 5429/1/1/1/1/V, nr. top 5429/1/1/1/1/VI, nr. top 5429/1/1/1/1/VII, in vederea vanzarii acestora
 • Hotărârea 131/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 131 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sibiu a unui imobil – teren de constructii, situat in Sibiu, str. C. Dumbravii, nr.17, identificat in C.F. 19717 Sibiu nr. top 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, dezmembrarea acestuia in vederea concesionarii fara licitatie publica a imobilului cu nr. top 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 in suprafata de 5 mp, in favoarea dl.Voica Gheorghe si a d-nei Voica Maria, pentru amenajare acces din strada la apartamentul proprietate personala
 • Hotărârea 130/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 130 pentru modificarea H.C.L. nr.47/2006 privind darea in administrarea Directiei Silvice Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu si Ocolul Silvic Valea Cibinului a suprafetei de 2011,92 ha fond forestier, proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 129/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 129 privind trecerea in domeniul public al Municipiului Sibiu a drumului forestier Valea Stezii si transmiterea acestuia in administrarea Directiei Silvice Sibiu prin Ocolul Silvic Valea Cibinului - Saliste
 • Hotărârea 128/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 128 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Administrare Parcuri si Zone Verzi
 • Hotărârea 127/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 127 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Anexele Nr. 1 și 2 revocate prin HCL NR. 298/2006)
 • Hotărârea 126/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 126 pentru aprobarea unor masuri de aplicare a prevederilor O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii si inchisorii contraventionale (Abrogată de HCL NR. 159/2014)
 • Hotărârea 125/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 125 privind modificarea organigramei si statului de functii la Directia Fiscala Locala Sibiu
 • Hotărârea 124/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 124 privind modificarea statului de functii la Caminul pentru persoane varstnice Sibiu
 • Hotărârea 123/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 123 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 122/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 122 pentru modificarea si completarea Hotararii nr.24/27.01.2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind organizarea si functionarea Serviciului Public de Asistenta Sociala cu modificarile ulterioare
 • Hotărârea 121/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 121 privind aprobarea vanzarii unui numar de 6 locuinte apartinand fondului locativ al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 120/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 120 privind constituirea comisiei pentru atestarea administratorilor asociatiilor de proprietari de pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 119/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 119 privind aprobarea Actului Aditional nr.2/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 118/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 118 privind aprobarea contractarii unui credit bancar de catre Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu
 • Hotărârea 117/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 117 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor bunuri aflate in patrimoniul Consiliului Local Sibiu si date in administrare la SC Apa – Canal SA in baza contractului de concesiune nr. 3/2000
 • Hotărârea 116/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 116 pentru modificarea si revocarea partiala a H.C.L nr. 66/2006
 • Hotărârea 115/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 115 privind aprobarea indicatorilor economici modificati, pentru obiectivul de investitii „Modernizare Piata Garii”
 • Hotărârea 114/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 114 privind aprobarea mandatului special gratuit in favoarea S.C. Urbana S.A Sibiu pentru a promova in instanta actiuni privind recuperarea creantelor nascute din ocuparea fara drept a spatiilor proprietatea Statului Roman
 • Hotărârea 113/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 113 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006
 • Hotărârea 112/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 112 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii „Refacere carosabil-Pavaj-Strada Pompeiu Onofreiu” Sibiu
 • Hotărârea 111/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 111 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii „Refacere carosabil-Pavaj-Strada Pielarilor” Sibiu
 • Hotărârea 110/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 110 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii „Refacere carosabil-Pavaj-Strada Cetatii” Sibiu
 • Hotărârea 109/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 109 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii „Refacere carosabil pavaj-strada Tipografilor-Sibiu”
 • Hotărârea 108/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 108 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati, pentru obiectivul de investitii „Amenajare pietonala si iluminat public-Piata Mica mal stang si drept”- SIBIU
 • Hotărârea 107/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 107 privind completarea H.C.L. nr. 240/2003
 • Hotărârea 106/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 106 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Extindere si modernizare Aeroport International in Sibiu, sos. A.Iulia nr. 73 si extravilan comuna Cristian
 • Hotărârea 105/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 105 privind aprobarea documentatiei PUD - Piata Capitalei Culturale Europene – parcaj subteran, cort multifunctional 2007, corturi pe platforme, reconstruire Turnul Cisnadiei
 • Hotărârea 104/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 104 privind aprobarea documentatiei de urbanism – PUD Construire locuinta S+P+M, imprejmuire teren, bransamente, in Sibiu, str. Caprioarelor f.n. – benef. Macarei Mircea si Iuliana
 • Hotărârea 103/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 103 privind aprobarea documentatiei PUD “Sistem de orientare turistica in zona istorica” Sibiu beneficiar Primaria municipiului Sibiu
 • Hotărârea 102/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 102 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Construire casa P+M, garaj, imprejmuire, bransamente apa canal, gaz metan, electrice, in Sibiu, str. Tiglari f.n. – benef. Ucenic Marius Ioan
 • Hotărârea 101/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 101 privind modificarea HCL nr. 361/27.10.2005 privind aprobarea documentatiei PUD “Construire locuinte duplex”, in Sibiu, Calea Surii Mici, beneficiari SC A & S Bautechnik SRL si Stoia Ioan cu sotia
 • Hotărârea 100/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 100 privind modificarea HCL nr. 360/27.10.2005 privind aprobarea documentatiei PUZ si Regulamentul local de urbanism “Construire locuinte duplex”, in Sibiu, Calea Surii Mici, beneficiari SC A & S Bautechnik SRL si Stoia Ioan cu sotia
 • Hotărârea 99/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 99 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Construire cladire locuinte colective S+P+2E+M, in Sibiu, in prelungirea strazii Ogorului – benef. Pirvu Florin si Stanca
 • Hotărârea 98/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 98 privind atribuirea de denumiri unor strazi din Sibiu Zona industriala Vest
 • Hotărârea 97/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 97 privind atribuirea denumirii „SERGIU CELIBIDACHE” pentru prelungirea strazii Ceaikovschi precum si „NICOLAUS OLAHUS” tronsonului stradal cuprins intre intersectia Calea Dumbravii – B-dul Mihai Viteazul pana la str. Scoala de Inot
 • Hotărârea 96/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 96 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in Sibiu, str.N.Balcescu nr.6 – beneficiar S.C. V.L.C. VOIAJ C.F.R. S.A. si str.N.Balcescu nr.10 – beneficiar SCCN TAROM S.A. - AGENTIA TAROM SIBIU
 • Hotărârea 95/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 95 privind transmiterea fara plata a unei ambulante primite de la orasul infratit Marburg catre formatiunea FMURD din cadrul Inspectoratului pentru situatii de urgenta „Capitan Dumitru Croitoru” al Judetului Sibiu
 • Hotărârea 94/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 94 privind trecerea fara plata, in patrimoniul Asociatiei “Ranitii Revolutiei 22 Decembrie 1989” - Sibiu a sediului situat in Sibiu, str.Zidului nr. 14
 • Hotărârea 93/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 93 privind comasarea si dezmembrarea unor imobile – terenuri, situate in intravilanul Municipiului Sibiu, str. H.Coanda F.N., atestarea apartenentei lor la domeniul public si privat al Municipiului Sibiu, in vederea vanzarii lotului cu nr. top.4155/1/2/2 prin licitatie publica deschisa cu destinatia parcare
 • Hotărârea 92/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 92 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor – fanete, situate in extravilanul Municipiului Sibiu, Dealul Galben, identificate cu nr.top 2416/1 si nr. top 2416/2, in vederea concesionarii unui imobil prin licitatie publica deschisa pentru constructia unui pilon de antena
 • Hotărârea 91/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 91 privind stabilirea cotei-parti din chiria pe care titularul dreptului de administrare a unui bun proprietate publica a Municipiului Sibiu are dreptul sa o incaseze din inchirierea acestuia (Abrogata de HCL NR. 353/2019)
 • Hotărârea 90/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 90 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 89/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 89 privind aprobarea participarii doamnei Fritzmann Marianne Susana ca reprezentant al alesilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sibiu la cursurile de pregatire organizate de VNG International (Uniunea Municipalitatilor din Olanda)
 • Hotărârea 88/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 88 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca observatori la desfasurarea concursurilor pentru functiile de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 87/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 87 privind scutirea de la plata penalitatilor de intarziere a Inspectoratului de Stat in Constructii Bucuresti
 • Hotărârea 86/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 86 privind plata sumei de 66620,99 RON reprezentand dobanzi catre C.E.C. S.A. Bucuresti – Sucursala Sibiu
 • Hotărârea 85/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 85 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 84/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 84 privind nominalizarea unei persoane care sa conduca Subregistrul de evidenta a datoriei publice locale si Subregistrul garantiei publice locale (Abrogată de HCL NR. 383/2014)
 • Hotărârea 83/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 83 privind acordarea gratuitatii cu mijloacele de transport in comun ale SC TURSIB SA pentru un elev cu situatie familiala si materiala deosebita
 • Hotărârea 82/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 82 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu
 • Hotărârea 81/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 81 privind reorganizarea activitatii unor crese precum si modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public Centrul Financiar Crese
 • Hotărârea 80/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 80 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul public de Politie Comunitara a Municipiului Sibiu (Anexele Nr. 1 și 2 abrogate prin HCL NR. 252/2006)
 • Hotărârea 79/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 79 privind modificarea regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si a statului de functii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Anexele Nr. 1 și 2 abrogate prin HCL NR. 152/2006)
 • Hotărârea 78/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 78 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006
 • Hotărârea 77/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 77 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii faza SF „CORT MULTIFUNCTIONAL – SIBIU CAPITALA CULTURAL EUROPEANA 2007”
 • Hotărârea 76/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 76 privind completarea agendei cultural – sportive pentru anul 2006
 • Hotărârea 75/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 75 privind aprobarea Contractului de pre-finantare “Romania – Sibiu – Proiect Transport Public”
 • Hotărârea 74/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 74 privind aprobarea unui concurs de solutii cu tema “Iluminat festiv pentru sarbatorile de iarna 2006/2007 si pentru deschiderea festiva Sibiu Capitala Europeana 2007”
 • Hotărârea 73/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 73 privind transmiterea fara plata, a unui imobil din domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 303/2012)
 • Hotărârea 72/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 72 privind transmiterea dreptului de administrare in favoarea Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu asupra a doua imobile – terenuri fara constructii – proprietatea publica a municipiului Sibiu (Modificată și completată de HCL NR. 210/2006)
 • Hotărârea 71/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 71 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a apartamentelor nr. 1 avand nr. top. 182/1/25/1/2/I, nr. 2 avand nr. top. 182/1/25/1/2/II, nr. 7 avand nr. top. 182/1/25/1/2/IV, nr. 9 avand nr. top. 182/1/25/1/2/V situate in blocul nr. 1 str. C.Noica din Statiunea Paltinis inscrise in CF nr.222 Cristian III si trecerea acestora in administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 70/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 70 privind aprobarea documentatiei PUZ si Regulamentul local de urbanism “Schimbarea ramurii de cultura din arabil in teren pentru constructii, Construire locuinte P+E”, in Sibiu, Zona Tiglari, beneficiari Chibelean Livia si Popa Elisabeta
 • Hotărârea 69/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 69 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD ”Lotizare, - Cartier Strand II, strada Aurel Popa” - Sibiu
 • Hotărârea 68/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 68 privind aducerea la cunostinta publica a intentiei de concesionare prin licitatie publica, a domeniului public al Municipiului Sibiu destinat activitatii de publicitate
 • Hotărârea 67/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 67 privind aprobarea Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal-Amenajare Piata 1 Decembrie 1918 (Piata Garii), aprobat prin HCL nr. 84/24.02.2005 (Modificată de HCL NR. 366/2006)
 • Hotărârea 66/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 66 pentru modificarea HCL nr. 310/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006 (Modificată de HCL NR. 116/2006. Art. 1, lit. a) revocată prin HCL NR. 116/2006)
 • Hotărârea 65/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 65 privind aprobarea organigramei, statului de functii si fiselor de evaluare a posturilor ale Serviciului public Cantina Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 64/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 64 privind modificarea statului de functii al aparatului Directiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 63/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 63 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri si teren datorate de Asociatia “dr. Carl Wolff”
 • Hotărârea 62/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 62 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 61/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 61 privind anularea unor creante fiscale
 • Hotărârea 60/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 60 privind scoaterea definitiva din evidentele fiscale a debitorilor pentru care s-a constatat starea de insolvabilitate
 • Hotărârea 59/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 59 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 58/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 58 Privind aprobarea sustinerii Proiectului “O scoala prietenoasa, deschisa tuturor – educatie incluziva pentru grupuri dezavantajate” implementat de catre Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu, in cadrul Programului PHARE/2003/005 – 551.01.02/21
 • Hotărârea 57/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 57 privind darea in administrare, in favoarea Serviciului Public Administrare Parcuri si Zone Verzi a imobilelor terenuri cu destinatia parc situate in Sub Arini inscrise in CF nr. 9811 CF nr. 35672 CF nr. 15025 si CF 15012 in suprafata totala de 214.684 mp.
 • Hotărârea 56/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 56 pentru modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 348/2005 privind confirmarea, respectiv numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 55/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 55 privind trecerea in domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului constructii si teren situat administrativ in Sibiu, Calea Gusteritei nr. 47 A inscris in CF 50586 Sibiu nr. top. 4207/1/1/1 si darea acestuia in administrarea Serviciului Public Administrare Parcuri si Zone Verzi
 • Hotărârea 54/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 54 pentru modificarea si completarea HCL nr. 101/2002 privind aprobarea Metodologiei de organizare a licitatiilor pentru inchirierea spatiilor din pietele amplasate pe teritoriul municipiului Sibiu (Abrogată prin HCL NR. 224/2006)
 • Hotărârea 53/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 53 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Anexele Nr. 1 și 2 abrogate prin HCL NR. 79/2006)
 • Hotărârea 52/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 52 privind rectificarea bugetului local, al unor servicii si institutii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu si modificarea listelor obiectivelor de investitii
 • Hotărârea 51/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 51 privind completarea listei cuprinzand spatiile comerciale si cele de prestari servicii aprobata prin HCL nr. 192/2002 care fac obiectul vanzarii in conditiile Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 50/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 50 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2006 la Contractul de Concesiune nr.4/2000 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Tursib SA Sibiu
 • Hotărârea 49/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 49 privind aprobarea Actului aditional nr. 1/2006 la Conventia pentru administrarea imprumutului garantat de municipiul Sibiu nr. 7244/04.02.2005
 • Hotărârea 48/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 48 privind concesionarea prin licitatie publica a spatiului cu alta destinatie, situat la subsolul imobilului - sediul Primariei Municipiului Sibiu, din str.S. Brukenthal nr. 2-4, identificat in C.F.4587 Sibiu, nr.top 571/2, nr. top 572/1, cu destinatia: restaurant
 • Hotărârea 47/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 47 privind darea in administrarea Directiei Silvice Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu si Ocolul Silvic Valea Cibinului a suprafetei de 2011,92 ha fond forestier, proprietatea Municipiului Sibiu (Modificată prin HCL NR. 130/2006 și 440/2006)
 • Hotărârea 46/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 46 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor imobile – terenuri de constructii – proprietatea privata a municipiului Sibiu , situate in intravilanul Municipiului Sibiu cu destinatie : locuinta
 • Hotărârea 45/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 45 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren, situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str. Frezorilor nr.1-3, identificat in C.F.19770 Sibiu nr. top 4202/1/2/3/1/2/1/1, in vederea vanzarii acestuia
 • Hotărârea 44/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 44 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor – terenuri de sub constructii si terenuri aferente constructiilor - situate in intravilanul Municipiului Sibiu , str. Zaharia Boiu nr. 2, identificate in C.F.21275 Sibiu nr. top 6350/1591/2/1/1, nr. top 6350/1591/2/1/3
 • Hotărârea 43/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 43 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de sub constructii si teren aferent constructiilor - situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str. Viile Sibiului nr.6, identificat in C.F.12586 Sibiu nr. top 4412/1, in vederea dezmembrarii acestuia in doua corpuri funciare distincte
 • Hotărârea 42/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 42 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului – strada - situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str. Postavarilor , identificat in C.F.434 Sibiu nr. top 2930/19, in vederea dezmembrarii acestuia si transmiterea dreptului de administrare asupra nr. top 2930/19/2 Serviciului Public Administrarea Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat pentru realizarea obiectivului unitate de invatamant
 • Hotărârea 41/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 41 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de sub constructii si teren aferent constructiilor - situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str. Viile Sibiului nr.7, identificat in C.F.855 Sibiu nr. top 4429/1, in vederea dezmembrarii acestuia in trei corpuri funciare distincte
 • Hotărârea 40/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 40 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor – padure si teren arabil – situate in intravilanul Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 39/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 39 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de sub constructii si teren aferent constructiilor - situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str. Zaharia Boiu nr. 2, identificat in C.F.48868 Sibiu nr. top 6350/1591/2/1/2 si vanzarea acestuia prin licitatie publica
 • Hotărârea 38/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 38 privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 285/2005
 • Hotărârea 37/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 37 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 301/2005
 • Hotărârea 36/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 36 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, in favoarea Parohiei Ortodoxe Romane Calea Poplacii II a unui imobil- teren pentru constructii - proprietatea privata a Municipiului Sibiu, situat in intravilanul Municipiului Sibiu, Cvartal Strand II in suprafata de 1065,0 mp destinat construirii unei biserici
 • Hotărârea 35/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 35 privind sistarea starii de indiviziune asupra imobilului situat in Sibiu str. 9 Mai nr. 27
 • Hotărârea 34/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 34 privind aprobarea acordarii mandatului special gratuit in favoarea S.C. Urbana S.A Sibiu pentru a renegocia contractele de inchiriere pentru terenurile aferente spatiilor comerciale si de prestari servicii vandute in baza Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 33/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 33 privind aprobarea mandatului special gratuit in favoarea S.C. Urbana S.A Sibiu pentru a promova in instanta actiuni privind recuperarea creantelor nascute din ocuparea fara drept a spatiilor proprietatea Statului Roman
 • Hotărârea 32/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 32 privind aprobarea documentatiei PUD” Statie de carburanti Lukoil” Sibiu, Sos.Alba Iulia Fn, beneficiar SC Valgab Company SRL
 • Hotărârea 31/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 31 privind aprobarea documentatiei PUD-“Construire balcon la parter scara exterioara si acces direct”, Sibiu str.N.Iorga nr. 70 apt. 24 beneficiar Chirea Gheorghe si Chirea Xenia
 • Hotărârea 30/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 30 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Construire pensiune rurala D+P+E+M in Sibiu, strada Viilor – cartier Gusterita, benef. Bortan Dumitru Sabin, reprezentant S.C. Transilvania Enduro Tours s.r.l.
 • Hotărârea 29/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 29 privind aprobarea documentatiei de urbanism – PUD “Construire locuinte colective P+6E”, Sibiu str.Oncesti nr.114 beneficiar Manea Mihail
 • Hotărârea 28/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 28 privind constituirea Comisiei de Acorduri Unice
 • Hotărârea 27/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 27 privind atribuirea de denumiri strazilor din Cartierul Veteranilor de Razboi, zona Nord Sibiu
 • Hotărârea 26/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 26 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii faza SF ,, Modernizare strazi in Municipiul Sibiu”
 • Hotărârea 25/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 25 privind rectificarea bugetului Colegiului National Samuel Brukenthal
 • Hotărârea 24/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 24 privind dezmembrarea imobilului – teren pentru constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu , situat intre DN1 si DJ106 B – zona Aeroport, identificat in CF 7832 Turnisor nr top 6200/1/1/1/1/1 si vanzarea lotului cu nr. top 6200/1/1/1/1/1/2 prin licitatie publica deschisa
 • Hotărârea 23/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 23 privind scutirea la plata impozitului pe teren pentru SC TAKATA – PETRI SRL Sibiu
 • Hotărârea 22/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 22 pentru revocarea HCL nr. 40/27.02.2003 si adoptarea unei hotarari privind scutirea de la plata taxelor judiciare, extrajudiciare si notariale de timbru
 • Hotărârea 21/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 21 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 296/2004 si a H.C.L. 315/2004
 • Hotărârea 20/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 20 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat in Proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 19/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 19 privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii la Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 18/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 18 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 17/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 17 privind scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 16/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 16 pentru modificarea si completarea H.C.L.nr.59/2003 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 15/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 15 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, faza SF, pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea Barajului Lac I din incinta Gradinii Zoologice”
 • Hotărârea 14/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 14 privind aprobarea prelungirii inchirierii imobilului cu destinatie de gradinita situat in Sibiu, str. Reconstructiei nr.21 ap.1
 • Hotărârea 13/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 13 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul public de Politie Comunitara a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 12/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 12 privind aprobarea numarului de personal, a organigramei si a statului de functii ale aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 53/2006)
 • Hotărârea 11/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 11 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2006 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Energie Termica SA Sibiu
 • Hotărârea 10/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 10 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 9/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 9 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2006 la Contractul de Concesiune nr.3/2000 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Apa Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 8/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 8 privind mandatarea S.C. Urbana S.A in vederea promovarii in instanta a unor actiuni judecatoresti
 • Hotărârea 7/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 7 privind mandatarea Primarului Municipiului Sibiu sa decida si sa exprime in numele si pentru Consiliul Local al Municipiului Sibiu cu privire la exercitarea dreptului de preemtiune conferit acestuia in temeiul prevederilor Legii nr. 422/2001
 • Hotărârea 6/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 6 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Schimbare destinatie, constructie balcon si scara” Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 147, bl. 17 sc.A, parter, beneficiar Susan Vasile si sotia
 • Hotărârea 5/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 5 privind transmiterea fara plata a unui imobil din domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 4/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 4 privind modificarea duratei contractului de comodat nr.50.000/22.05.2003, incheiat intre Municipiul Sibiu si Parohia Evanghelica C.A. Sibiu
 • Hotărârea 3/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 3 privind modificarea si completarea contractelor de concesiune nr. 1/1993 si nr. 3/1993, aprobate prin H.C.L. nr. 23/25.06.1992
 • Hotărârea 2/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 2 privind aprobarea utilizarii fondului de rulment al anului 2005
 • Hotărârea 1/2006 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 1 privind completarea Hotararii nr.418/2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu