Hotărârea nr. 434/2005

HOTARAREA NR. 434 privind completarea listei de prioritati pentru repartizarea locuintelor din fondul locativ al municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.434

privind completarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ al municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , în ședința ordinară din data de 22.12.2005,

Analizând referatul nr. 70574/ 2005 prezentat de Comisia Socială prin care se solicită emiterea unei hotărâri de modificare și completare a listei de priorități pentru repartizarea de locuințe din Fondul Locativ de Stat al municipiului Sibiu, aprobată prin H.C.L. nr. 34/2005 și completată cu H.C.L. nr. 165/2005.

Având în vedere Hotărârile 195/2001 și 190/2002 și 349/2004 ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999.

în temeiul prevederilor art. 38, alin. 2 lit. „ h ” , ale art. 125, art. 58 din Legea nr. 24/2000 și ale art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă completarea listei de priorități pentru repartizarea de locuințe din Fondul Locativ de Stat al municipiului Sibiu după cum urmează:

 • 48. FLOREA PETRU-fără locuință-familie cu situație deosebită;

 • 49. V1TAN CARMEN -str.Ocnei nr.36- locuință retrocedată- familie evacuată;

 • 50. LOLOIU MARIA - str. 9 Mai nr. 56 - locuință retrocedată - familie în curs de evacuare;

 • 51. ARKOS1 MARIA - str. 9 Mai nr. 56 - locuință retrocedată - familie în curs de evacuare;

 • 52. STOICA PETRU - str. Tg. Peștelui nr.9-familie cu situație deosebită;

 • 53. PINTEA ANA - str. A. lancu nr. 7 - locuință retrocedată - familie în curs de evacuare;

 • 54. URECHE AN1SIE - str. A. lancu nr. 7 -locuință retrocedată - familie în curs de evacuare;

 • 55. CISMAȘ MARIOARA MANUELA - str. A. lancu nr. 1-3 - locuință retrocedată - familie în curs de evacuare;

 • 56. STENCU NICULINA - str. G-ral Magheru nr. 1 3 - locuință retrocedată - familie în curs de evacuare;

 • 57. CRĂCEA PETRU - str. N. Bălcescu nr. 19 - locuință retrocedată - familie în curs de evacuare;

 • 58. BUNGÂRDEAN ADRIAN - str. P-ța Mare nr. 14- locuință retrocedată - familie în curs de evacuare;

 • 59. FAUR VIOREL- str.G-ral Magheru nr. 13- locuință retrocedată - familie în curs de evacuare;

 • 60. ANDONE AUGUST1N - str.Ocnei nr.9- locuință retrocedată - familie evacuată;

 • 61. CHIRTOP DOINA- str.Plugarilor nr.4, ap.72- locuință retrocedată - familie evacuată;

 • 62. IACOB GHEORGHE- str.Faurului nr.21- locuință retrocedată - familie în curs de evacuare;

 • 63. GHEORGHIU CORINA - str.Hochmeister nr.2- locuință retrocedată - familie în curs de evacuare;

 • 64. OLTEANU lOAN-str. Avram lancu nr.1-3- locuință retrocedată - familie în curs de evacuare;

 • 65. ANTINIE CLAUDIA IOANA- str.Oncești nr.9- familie cu situație deosebită;

 • 66. CH1PERNEA ANGELA - str. G. Enescu nr. 12 - familie cu situație deosebită;

 • 67. ALEX1 ELENA - P-ța Unirii nr. 5 - locuință retrocedată, persoană în curs de evacuare;

 • 68. HADÂR ANA - str. Transilvaniei nr. 5- locuință retrocedată, persoană evacuată;

 • 69. FURDUI ANA - P-ța Mare nr. 15 - locuință retrocedată (evacuați din P-ța Aurarilor nr. 5)

 • 70. FAGHIURA FLORIN - Str. Dogarilor nr. 2 - locuință retrocedată, familie evacuată;

 • 71. VIZANTE ANA - str. Rusciorului nr. 44, bl. 9, ap. 39 - familie evacuată din str. Râului, nr. 8 - locuință retrocedată;

 • 72. PLEȘA DUMITRU - str. Ocnei nr. 3 - locuință retrocedată, în curs de evacuare;

 • 73. ZAHAR1A LAURENȚIU - str. Tg. Vinului, nr. 2 - locuință retrocedată, familie evacuată;

 • 74. BOGDAN PAUL - str. Arieșului, nr. 1/3 - familie cu situație deosebită;

 • 75. CORNEA DOINA - str. V. Aaron nr. 16/64 - familie evacuată;

 • 76. ARNĂUTU VERON1CA - str. Movilei nr. 1- locuință retrocedată, familie evacuată;

 • 77. CANDEA VIOREL - str. P-ța Mare nr. 11 - locuință retrocedată, familie în curs de evacuare;

 • 78. LASOU CARMEN MIOARA - str. Alba lulia, nr. 81/14 familie cu situație deosebită;

 • 79. SINDILE ROBERTO GIUL1ANO - str. Tribunei nr. 5 - imobil retrocedat, familie în curs de evacuare;

 • 80. EGRI EDUARD - str. Cemei nr. 5 - persoană cu situație deosebită.

Art. 3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 22.12.200.5

Președinte

Gerold HermannContrasemnează Secretar/

Iordan Nic^Ia