Hotărârea nr. 431/2005

HOTARAREA NR. 431 privind aprobarea agendei cultural – sportive pentru anul 2006 (Completată prin HCL NR. 328/2006 și HCL NR. 378/2006)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 431

privind aprobarea agendei cultural - sportive pentru anul 2006

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2005,

Analizând raportul nr. 70794/2005 prin care Casa de cultură a municipiului propune aprobarea agendei cultural - sportive pentru anul 2006,

Văznd avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, agrement și tineret,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. “p” și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă agenda cultural - sportivă pentru anul 2006, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 22.12.2005

Președinte

Gerold Hermann


Contrasemnezi

Secretar /

I

Iordan Nicolâ

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa la HCL nr.431/2005


Agenda Cultural-Sportiv a

Cultura 2006

Nr. cri.

Denumire proiect

Instituția/

Organizația

Coorganizatori

Perioada

Observații

1.

LUMEA IN IMAGINI

Fundația Capricorn pentru Promovarea Imaginii Patrimoniului

 • - Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - Casa de Cultura a Sindicatelor Sibiu

 • - Casa de Cultura a Studenților Sibiu

 • - Fotoclubul Orizont Sibiu

Ianuarie 2006

Decembrie 2006

2.

MONITORIZARE PROIECTE AGENDA

CULTURALA

Asociația "Ordinul

Cavalerilor de Sibiu’’

 • - Casa de Cultura a Mun. Sibiu

 • - alte instituții culturale din Sibiu

Ianuarie 2006

Decembrie 2006

3.

ANIMATE

HERMANNSTADT

O.N.G.T. CRISPUS

-

Ianuarie 2006

Decembrie 2006

4.

FESTIVAL- CONCURS NATIONAL AL TINERILOR INTERPRETI DE MUZICA POPULARA "VARA, VARA, PRIMAVARA

Centrul Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale "Cindrelul-Junii ” Sibiu

-Consiliul Județean Sibiu

 • - Cercul Militar Sibiu

 • - Direcția Județeană pentru Cultura.

Culte si Patrimoniu Cultural National Sibiu

24.03.2006

26.03.2006

5.

ROM ANI A - VECINA EUROPEI?

AEGEE Sibiu

 • - Facultatea de Relații Internationale si Studii Europene

 • - Facultatea de Jurnalistica

01.04. 2006 09.04.2006

6.

FESTIVALUL DE TEATRU AL ELEVILOR SIBIU PLAYS!

Asociația Culturala pentru Tineret 11-25

 • - Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong” Sibiu

 • - Ambasada Statelor Unite la București

 • - Teatru National "Radu Stanca ” Sibiu

 • - Inspectoratul Școlar Județean Sibiu

 • - EDERED Luxemburg

 • - EDAR

-C.N.M "ASTRA ’’

 • - Samuel French, INC SUA

 • - Colegiul National "Georghe Lazar"

Sibiu

 • - SMARTSA

 • - TV. K Lumea

 • - Tribuna

22.04.2006

25.04.2006

7.

SIBIU JAZZ FESTIVAL 2006

Fundația PRO ART Hermannstadt

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Filarmonica de Stat Sibiu

 • - Casa de Cultura a Mun. Sibiu

 • - Ministerul Culturii si Cultelor

 • - Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania

 • - Academia de Muzica "Georghe Dima ” Cluj-Napoca

 • - Univ. Naționala de Muzica București

 • - Facultatea, de Muzica Brașov

 • - Facult. de Jazz si Muzica Pop "Richard Oschanitzky” Timișoara

 • - Univ. de Arte "G. Enescu” Iași

 • - Societatea Romana de Televiziune

 • - Societatea Romana de Radiodifuziune

 • - Centrul Cultural Ungar Romania

 • - Institutul Polonez Romania

 • - Centrul Ceh Romania

 • - Goethe Institut

 • - Instituto Cervantes

 • - Ambasada Regatului Tarilor de Jos Ambasada Greciei, Turciei, Norvegiei, Statului Israel, R.egatul Danemarcei, Finlandei, Belgiei.

 • - Forumul Austriac

08.05.2006

14.05.2006

 • - Centrul Cultural American

 • - Centrul Cultural Suedez

 • - Institutul Francez

 • - Rețeaua European House of Arts

8.

BLITZ JAZZ - EXPOZIȚIE FOTOGRAFICA SI ALBUM FOTO

Asociația Fotoclubul

Orizont Sibiu

 • - Casa de Cultura a Studenților

 • - Autoritatea Naționala pentru Tineret

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Casa de Cultura a Mun. Sibiu

 • - Parteneri Media

08.05.2006

20.05.2006

9.

ZIUA EUROPEI

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - Fundația PROARTHermannstadt

 • - C.J.C.P.C.T. Cindrelul — Junii Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

06.05.2006

11.05.2006

Punerea la dispoziție a domeniului public fara perceperea taxei de ocupare

10.

COLOCVIUL

INTERNATIONAL “EMIL CIOBAN Ed. a XI- a

Facultatea de Litere si Arte a Universității

“L. Blaga’’ Sibiu

- Univ. din București, Cluj-Napoca, lași, Timișoara, Craiova, Suceava

11.05.2006

14.05.2006

11.

CONCERTELE DE GALA ALE LAUREATELOR CONCURSULUI INTERNATIONAL

“JEUNESSES MUSICALES” ROMANIA, Ed. a XlII-a

Filarmonica de Stat Sibiu

-Consiliul Județean Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - “Jeunesses Musicales ” Romania

13.05.2006

18.05.2006

12.

FESTIVALUL DE ARTA NECONVENTIONALA “LA

STRADA’’, Ed. aX-a

Teatru pentru Copii si Tineret “Gong" Sibiu

-

26.05.2006

29.05.2006

13.

FESTIVALUL

INTERNATIONAL DE TEATRU DE LA SIBIU, Ed. a XIII- a

Teatrul National “Radu

Stanca ” Sibiu

 • - Presedentia României

 • - Delegația Uniunii Europene

 • - Camera Deputatilor

 • - Comisia de Cultura a Parlamentului

 • - Secretariatul National al Guvernului

 • - Ministerul Afacerilor Externe

 • - Ministerul Integrării Europene

 • - Consorțiul European

 • - Ministerul Cultural al Marelui Ducat de Luxembourg

 • - Presedentia Uniunii Europene

Luxembourg

 • - Ambasadele diferitelor tari

 • - Centrul Cultural Francez

26.05.2006

05.06.2006

 • - Centrul Cultural Polonez

 • - Centrul Cultural German

 • - Centrul Cultural Italian

Centrul Cultural Freiburg

 • - Goethe Institut

 • - Consulatul General al R.F.G

 • - Consulatul General al Irlandei

 • - National Geographic

 • - Muzeul Literaturii Romane

 • - Green Hours

 • - Abbaye de Neumunster

 • - Instituții publice din Sibiu

 • - Comisia Europeana

 • - Consiliul Europei

-IFEA

 • - ASSPROPRO

-XYZ

 • - Japan Fundation

 • - NetWork Theatre de l'Union

 • - Huli University

14.

SPECTACOLE IN SPATII NECONVENTIONALE, CETATI SI SITURI ISTORICE

Teatrul National "Radu

Stanca ” Sibiu

 • - Primăria Mun. Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Casa de Cultura a Mun. Sibiu

 • - Direcția Județeană pentru Cultura Sibiu

 • - Primăria Ocna Sibiului

 • - Primăria Cisnadie

 • - Univ. “Lucian Blaga” Sibiu

 • - UNITER

 • - Ministerul Culturii si Cultelor

26.05.2006

05.06.2006

15.

GALELE STUDENTESTI DE JAZZ

Casa de Cultura a Studenților Sibiu

 • - Academiile de Muzica din Cluj Napoca si Iași

 • - Autoritatea Naționala pentru Tineret

 • - Agenția pentru Sprijinirea Studenților

 • - Casele de Cultura ale Studenților din intreaga tara

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Parteneri Media

Mai 2006

Mai 2006

16.

STREET JAZZ 2006

Fundația “PROART

Hermannstadt ”

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - Filarmonica de Stat Sibiu Direcția pentru Cultura Sibiu

 • - Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania

 • - Casa de Cultura a Studenților Sibiu

 • - Liceul de Arte Sibiu

 • - Centrul Cultural Ungar Romania

 • - Institutul Polonez Romania

 • - Fundația Banat

 • - Blue Buffalo București

 • - Centrul Ceh Romania

 • - Goethe Institut

 • - Instituto Cervantes

 • - Ambasada Regatului Tarilor de Jos Ambasada Greciei, Turciei, Norvegiei, Statului Israel, Regatul Danemarcei, Finlandei, Belgiei.

 • - Forumul Austriac

 • - Centrul Cultural American

 • - Centrul Cultural Suedez

 • - Insttutul Francez

 • - Rețeaua European House of Arts

Mat 2006

Septembrie 2006

17.

SALONUL NATIONAL DE CARTE SI REVISTA

PENTRU COPII, Ed. a II- a

Biblioteca Județeană “ASTRA ” Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Casa de Cultura a Mun. Sibiu

01.06.2006

06.06.2006

18.

PASTREAZA RITMUL -SESIUNI DE CONCERTE ÎNCADRATE IN FESTIVALUL VERII

Asociația “Ordinul Cavalerilor de Sibiu ”

 • - Casa de Cultura a Mun. Sibiu

 • - Alte instituții culturale din Sibiu

01.06.2006

01.09.2006

Punerea la dispoziție a domeniului public fara perceperea taxei de ocupare

19.

ACT-ATELIERE TEATRALE INTERACTIVE

Asociația "Ordinul Cavalerilor de Sibiu

 • - Casa de Cultura a Mun. Sibiu

 • - Alte instituții culturale din Sibiu

20.06.2006

25.06.2006

Punerea la dispoziție a domeniului public fara perceperea taxei de ocupare

20.

"TRUBADURII CETATII" -SPECTACOLE DE MUZICA DESFASURA TE IN SPA TII NECONVENTIONALE

Asociația "Ordinul Cavalerilor de Sibiu

 • - Casa de Cultura a Mun. Sibiu

 • - Alte instituții culturale din Sibiu

20.06.2006

25.08.2006

Punerea la dispoziție a domeniului public fara perceperea taxei de ocupare

21.

"FETE DE LA MUSIQUE " -SARBATOAREA INTERNAȚIONALA A MUZICII 2006

Asociația de Prietenie "Iile et Vilaine " Sibiu

 • - Ambasada Franței in Romania

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - As. Solidarite 35 Roumanie, Franța

 • - Centrul Cultural German

21.06.2006

22.06.2006

22.

CONCERTE ESTIVALE

SIBIU IULIE 2006

Filarmonica de Stat Sibiu

-Consiliul Județean Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Ministerul Culturii si Cultelor

 • - Alabama Simphony Orchestra S. U.A.

 • - Centrul Cultural Francez Cluj Napoca

 • - Institutul pentru Muzica

Contemporana din Luxembourg

22.06.2006

02.07.2006

23.

ZIUA DRAPELULUI

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

26.06.2006

24.

SCHIMB CULTURAL INTRE ORAȘELE INFRATITE DEVENTER - SIBIU

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

Iunie 2006

Sprijin logistic

25.

CONVENȚIA

ANIMATORILOR

0. N. G. T Cri spus

-

Iunie 2006

Septembrie 2006

26.

"COME AND SEE. COME AND DISCOVER " - "VINO SI VEZI, VINO SI DESCOPERĂ"

Asociația "Ordinul Cavalerilor de Sibiu

 • - Casa de Cultura a Mun. Sibiu

 • - Alte instituții culturale din Sibiu

01.07.2006

01.08.2006

27.

ARTMANIA FESTIVAL

Fundația Artmania

 • - Ambasada Finlandei

 • - Finnish Fund for Art Exchange

 • - Finnish Film Foundation

 • - Goethe Institut Romania

 • - Pro Helvetia București

 • - Fundația Principesa Margareta a României

07.07.2006 09.07.2006

28.

CONCURS FESTIVAL INTERNATIONAL DE INTERPRETARE PIANISTICA SI COMPOZIȚIE "CARL FILTSCH", ed a Xl-a

Filarmonica de Stat Sibiu

-Consiliul Județean Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - FDGR

-Haus des Deutschen Ostens Munchen

 • - Munchener Musikseminar

 • - As. sasilor transilvăneni Munchen -Fundația sasilor din Transilvania Munchen

11.07.2006

16.07.2006

29.

UNIVERSITATEA DE VARA 2006, Ed. a Vl-a Reabilitarea si punerea in valoare a patrimoniului istoric construit din centrul istoric Sibiu

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

- Fundația Tranziția Urbana București

16.07.2006

29.07.2006

30.

ASTERIXET OBELIX-CENTRE DE TIMP LIBER

Asociația de Prietenie "Iile et Vilaine" Sibiu

 • - As. de înfrățire Rennes -Sibiu-Franta

 • - Primăria orașului Rennes-Franta

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Inspectoratul Școlar Județean

 • - Casa Corpului Didactic Sibiu

 • - Teatrul GONG Sibiu

17.07.2006

28.07.2006

31.

UNIVERSITATEA DE VARA.

CREATIVITATE SI CULTURA

A.E.G.E.E.

-Facultatea de Jurnalistica

- VIP Romania

20.07.2006

02.08.2006

32.

ZIUA IMNULUI

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

29.07.2006

33.

FESTIVALUL

INTERNA TIONAL DE

FOLCLOR - FRANȚA

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

Iulie 2006

34.

FESTIVALUL NA TIONAL AL TRADIȚIILOR POPULARE DIN R0MAN1A, Ed. a-Va

C.N.M. “ASTRA” Sibiu-

Muzeul civilizației Transilvane "ASTRA ”

-Ministerul Culturii si Cultelor -Institutul Cultural Roman

-Consiliul Județean Sibiu

-Centrul National de Conservare si Promovare a Culturii Taditionale -Centrele Județene de Conservare si Promovare a Culturii Tradiționale din cele trei județe invitate

01.08.2006

06.08.2006

35.

FESTIVALUL

INTERNATIONAL DE

FOLCLOR "CÂNTECELE

MUNȚILOR ”

Centrul Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale "Cindrelul-Junii ” Sibiu

-Consiliul Județean Sibiu

 • - Direcția Județeană pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National

Sibiu

 • - Prefectura Județului Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Primăriile orașelor si comunelor din județul Sibiu

05.08.2006

10.08.2006

36.

F.A.C. - FESTIVALUL ATELIERELOR

CINEMA TOGRAFICE

Asociația "Ordinul

Cavalerilor de Sibiu ”

 • - Casa de Cultura a Mun. Sibiu

 • - Alte instituții culturale din Sibiu

10.08.2006

15.08.2006

Punerea la dispoziție a domeniului public fara perceperea taxei de ocupare

37.

TÂRGUL CREATORILOR POPULARI DIN ROAMNIA. Ed. a-XXIII-a

C.N.M. "ASTRA" Sibiu

-Ministerul Culurii si Cultelor -Consiliul Județean Sibiu

11.08.2006

14.08.2006

38.

FESTIVALUL NATIONAL AL MUZICILOR MILITARE "CEDONIA - 2006", ed. a Il-a

Cercul Militar Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

-M.A.N.

 • - Garnizoana Sibiu;

 • - Academia Forțelor Terestre

" N. Balcescu ” Sibiu

18.08.2006

20.08.2006

39.

GEORGE ENESCULA RĂSCRUCE DE EPOCI

Liga de Cooperare Cultural-Stiintifica "Romania-Franta ” Sibiu

- Filarmonica de Stat Sibiu

19.08.2006

27.08.2006

40.

OLIMPIADA NAȚIONALA “MEȘTEȘUGURI ARTISTICE

TRADIȚIONALE’’, Ed. a-X-a

C.N.M. “ASTRA" Sibiu -Muzeul Civilizației Transilvane “ASTRA ”

-Ministerul Culturii si Cultelor -Ministerul Educației si Cercetării -Consiliul Județean Sibiu

- Primăria Municipiului Sibiu -Inspectoratul Școlar Județean Sibiu -Direcția Județeană pentru Cultura Sibiu

24.08.2006

31.08.2006

41.

FESTIVALUL MEDIEVAL “CETATI TRANSILVANE" SIBIU 2006

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

25.08.2006

27.08.2006

42.

TÂRGUL OLARILOR. Ed. a XXXX-a

Centrul Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale "Cindrelul-Junii ” Sibiu

-Consiliul Județean Sibiu

- Complexul National Muzeal ASTRA

02.09.2006

03.09.2006

Punerea la dispoziție a domeniului public fara perceperea taxei de ocupare

43.

FESTIVALUL

INTERNATIONAL AL ARTEI

LIRICE SIBIU, ed. a V-a

Filarmonica de Stat Sibiu

 • - Ministerul Culturii si Cultelor

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Opera Romana Cluj

 • - Opera Comica pentru Copii București

20.09.2006

24.09.2006

44.

FESTIVAL DE MUZICA CONTEMPORANA “JAZZ AND MORE" Sibiu 2006, Ed. a Il-a

Asociația Culturala INTERZONE

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Ministerul Culturii si Cultelor

05.10.2006

08.10.2006

45.

PUBLICIADA

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

13.10.2006

21.10.2006

46.

SALONUL NATIONAL DE CARTE SI REVISTA RELIGIOASA, Ed. a- VII- a

Biblioteca Județeană "ASTRA " Sibiu

- Ministerul Culturii si Cultelor -Arhiepiscopia Ortodoxa Sibiu -Primăria Municipiului Sibiu -Casa de Cultura a Mun. Sibiu -Asociația Scriptus

15.10.2006

23.10.2006

47.

ASTRA FILM FEST, Ed. a-VIII -a

Fundația Antropologie Vizuala

-C.N.M. “ASTRA ” — Studioul de Film ASTRA

-Ministerul Culturii si Cultelor -Consiliul Județean Sibiu

-Primăria Municipiului Sibiu -Prefectura Județului Sibiu

- Ministere de la Culture, de

l ’Ensegnement Superieur et de la Recherche du Grand Duche de Luxembbourg

-U.S. Embassy

-Royal Netherlands Embassy -Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland — Hermannstadt -European Cultural Foundation -Centrul National al Cinematografiei -Filmhuis de Keiser, Deventer -Fundația Deventer - Roemenie-Olanda

-Fundația Soros pentru o Societate Deschisa

-Academia Forțelor Terestre "Nicolae Balcescu ’’

-Universitatea "L. Blaga” -Inspectoratul Școlar Județean Sibiu

23.10.2006

28.10.2006

48.

FESTIVALUL TOAMNEI

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

Octombrie 2006

Punerea la dispoziție a domeniului public fara perceperea taxei de ocupare

49.

SIBIU DAN CE FESTIVAL

Casa de Cultura a Studenților Sibiu

-Autoritatea Naționala pentru Tineret -Agenția pentru Sprijinirea Studenților București

-Consiliul Local Sibiu

-Casa de Cultura a Mun. Sibiu

-Direcția Județeană pentru Cultura Sibiu

-Ministerul Culturii si Cultelor

-Casele de cultura ale studenților din întreaga tara

-Parteneri media

16.11.2006

19.11.2006

50.

MEMORIALUL "IOAN MACRE A"

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

- Centrul Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale ‘'Cindrelul-Junii" Sibiu

24.11.2006

25.11.2006

51.

1 DECEMBRIE-ZIUA NAȚIONALA A ROMÂNIEI

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

01.12.2006

52.

PREMIEREA OLIMPICILOR

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

Decembrie 2006

53.

PREMIILE FILIALEI SIBIU A UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMANIA

Uniunea Scriitorilor din Romania, filiala Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Direcția Județeană pentru Cultura

 • - Revista Transilvania

 • - Revista Euphorion

Decembrie 2006

54.

ORĂȘELUL COPIILOR

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

Decembrie 2006

Punerea la dispoziție a dom. public fara perceperea taxei de ocupare

Președinte

Gerold Hennann


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa la HCL nr. 431/2005


Agenda Cultural-Sportiva

SPORT 2006

| Nr.

i crt

Denumire Proiect

Instituția/

Organizația

Coorganizatori

Perioada

Observații

1.

PREGĂTI RE+PARTICIP ARE LA CUPA ROMÂNIEI,

CAMPIONATUL NATIONAL DE COPII SI SENIORI - PATINAJ

Clubul Sportiv - Societatea de Patinaj Sibiu

 • - Federația Romana de Patinaj

 • - D.J.T.S-Mercurea Ciuc

 • - Clubul Sportiv Școlar Sibiu

 • - Celelalte Cluburi din Tara

03.01.2006

05.02.2006

2.

PROGRAM COMPETITIONAL

BASCHET MASCULIN

(4 acțiuni)

Clubul Sportiv Universitar Sibiu

 • - Ministerul Educației, Tineretului si Sportului

 • - Federația Romana de Baschet

 • - Direcția Jud. pentru Tineret si Sport

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Casa de Cultura a Mun. Sibiu

Diverși sponsori

15.01.2006

20.12.2006

3.

PROGRAM COMPETITIONAL

FOTBAL

(5 acțiuni)

Asociația Sportiva Fotbal Club Sibiu

Sponsori, părinți

31.01.2006

15.12.2006

4.

CAMPIONATUL DE

AUTOCROSS-SWJW SIBIU -CUPA MUNICIPIULUI SIBIU

Federația Romana de Autocross-Sliow Sibiu

 • - Asociația Canoma Racing Team București

 • - Fundația Sportiva Athena Mediaș

 • - A.S. Hilday Sinaia

 • - Fundația Shame Club

București

Ianuarie 2006

Decembrie 2006

5.

PROGRAM COMPETITIONAL

ATLETISM, JUDO, FOTBAL,SCHI, RUBY (16 acțiuni)

Clubul Sportiv Școlar “Șoimii”

 • - Sponsori

 • - Părinții elevilor

04.02.2006

22.10.2006

6.

PROGRAM COMPETITIONAL SAH SIBIU 2006 (3 acțiuni)

Clubul Sportiv Universitar

Sibiu; Secția Sah

- Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu

18.03.2006

16.07.2006

7.

PROGRAM COMPETITIONAL JUDO, CĂLĂRIE, SĂRITURI IN APA, SCHI (4 acțiuni)

Clubul Sportiv Municipal Sibiu

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

10.04.2006

Decembrie 2006

8.

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI NATIONAL DE BASCHET JUNIOARE 11

Clubul Sportiv Școlar Sibiu

 • - C.S.S. Sibiu

 • - Sponsori si părinți

Aprilie 2006 Mai 2006

9.

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI NATIONAL DE BASCHET JUNIOARE I

Clubul Sportiv Școlar Sibiu

-C.S.S. Sibiu

- Sponsori si părinți

Aprilie 2006 Mai 2006

10.

FESTIVALUL

STRAUSS EDIȚIA AII-A

Asociația Club Dans Sportiv “Dance Witli Me”

Uniunea Tinerilor Maghiari din Romania

27.05.2006

27.05.2006

11.

CROSUL SIBIULUI

Asociația Sportiva Fotbal Club Sibiu

Sponsori, părinți

28.05.2006

29.05.2006

12.

CAMPIONATUL EUROPEAN DE POPICE PENTRU NEVAZATORI

Asociația Nevazatorilor din Romania filiala jud. Sibiu

 • - Asociația Nevazatorilor din Romania

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

Mai 2006

Mai 2006

13.

CUPA INTERNAȚIONALA HERMANNSTADT 2006-TENIS DE MASA, A TLETISM, DANS SPORTIV

Asociația Umanitara si Clubul Sportiv “Hermannstadt” ale persoanelor cu handicap neuro-locomotor din Jud. Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Direcția de Sport a Jud Sibiu

16.06.2006

19.06.2006

14.

TURNEUL INTERNATIONAL DE FOTBAL “CUPA TEMERARUL” copii 1991-1992

Clubul Sportiv “Temerarul”

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Casa de Cultura a Mun. Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Direcția Jud. de Tineret si Sport

 • - Asociația Județeană de Fotbal Sibiu

21.06.2006

26.06.2006

15.

TURUL CICLIST AL SIBIULUI

Clubul Ciclist si Triatlon Sibiu

 • - Federația Romana de Ciclism si Triatlon

 • - S.C. Knauf Gips S R L

 • - S.C.M. Transilvania Sebeș

 • - Red Bull, Coca Cola

 • - S.C Action S.R.L

 • - S.C Biomin S.R.L

 • - S.C Direct Consult S.R.L

24.06.2006

25.06.2006

16.

CAMPIONATUL NATIONAL DE SAH PENTRU NEVAZATORI

Asociația Nevazatorilor din Romania filiala jud. Sibiu

 • - Asociația Nevazatorilor din Romania

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

Iunie 2006

Octombrie 2006

17.

TURNEUL INTERNATIONAL DE JUDO “CUPA TEMERARUL” SIBIU

Clubul Sportiv “Temerarul”

 • - Primăria Mun. Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Casa de Cultura a Mun. Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Federat Romana de Judo

 • - Direcția Jud. de Tineret si Sport

 • - Asociația Jud. de Judo

01.07.2006

05.07.2006

18.

FESTIVALUL SIBIAN DE “STREET BALL” BASCHET

Fundația “Pro Baschet”

- Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

01.07.2006

30.07.2006

19.

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI 2006

Clubul Ciclist si Triatlon Sibiu

- Federația Romana de Ciclism si Triatlon

12.07.2006

13.07.2006

20.

RALIUL SIBIULUI EDIȚIA AIV-A ETAPA IN CAMPIONATUL EUROPEAN DE RALIURI -RALIU

Asociația Sportiva “Scorpion Racing -Team”

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Mun. Sibiu

 • - Consiliul Jud. Sibiu

 • - Politia Mun. Sibiu

 • - D.P.C. Sibiu

 • - Spitalul Jud. Sibiu

 • - Brigada de Pompieri

 • - Serviciul de Ambulanta Sibiu

 • - Presa locala si centrala

28.07.2006

29.09.2006

21.

STAGIUL INTERNATIONAL DE VARA - ARTE MARȚIALE

Clubul Sportiv Bonsai Kai Sibiu

- Sponsori si alti contribuabili

Iulie 2006

Iulie 2006

22

C.E. ‘UI2” DIVIZIA B. TINERET MASCULIN

Federația Romana de Baschet in colaborare cu Federația Internaționala de Baschet

Consiliul Local

Primăria Municipiului Sibiu

28 .07.2006-02.08.2006

23.

ORGANIZAREA EDIȚIEI AV-A DOTAT CU TROFEUL HERMANN OBERTH SALISTE SIBIU 2006

AEROMODELISM

C.S. Total Sibiu

 • - Primăria Municipiului sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Casa de Cultura a Municipiului sibiu

 • - Agenția Jud. de Tineret si

Sport

 • - Aeroclubul Transilvania Sibiu

06.08.2006

10.08.2006

24.

MARATONUL SIBIULUI -HERMANNSTADT MOUNTAIN-BIKE

Clubul Ciclist si Triatlon Sibiu

 • - Federația Romana de Ciclism si Triatlon

 • - S.C. KnaufGips S R L

 • - S.C.M. Transilvania Sebeș

 • - Red Bull, Coca Cola

 • - S.C Action S.R.L

19.08.2006

20.08.2006

25.

RALIUL INTERNATIONAL

REDBULLRO MANIACS

Moto Club “Crazy Bike”

August 2006

August 2006

26.

TROFEUL PONGO EDIȚIA AV-A

BASCHET

Fundația “Pro Baschet”

- Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

01.09.2006

30.09.2006

27.

CUPA

HERMANNSTADT EDIȚIA AII-A

Asociația Club Dans Sportiv “Dance With Me”

Federația Romana de Dans Sportiv

21.10.2006

21.10.2006

28

PREMIEREA SPORTIVILOR

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Mun. Sibiu

Decembrie 2006

Decembrie 2006

Președinte

Gerold Hermann


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola