Hotărârea nr. 36/2005

HOTARAREA NR. 36 privind mandatarea Primarului Municipiului Sibiu sa solicite finantare nerambursabila, sa semneze toate documentele necesare si de asemenea sa reprezinte Consiliul Local al Municipiului Sibiu, in cadrul programului PHARE CES 2004-2006, componenta Proiecte de Infrastructura Regionala pentru dezvoltarea proiectului REABILITAREA ZONEI PIETONALE NICOLAE BALCESCU DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI SIBIU PENTRU REVIGORAREA TURISMULUI IN PERSPECTIVA ANULUI 2007, CAND SIBIU ESTE CAPITALA CULTURALA EUROPEANA
05h36

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 36

privind mandatarea Primarului Municipiului Sibiu sa solicite finantare nerambursabila, sa semneze toate documentele necesare si de asemenea sa reprezinte Consiliul Local al Municipiului Sibiu, in cadrul programului PHARE CES 2004-2006, componenta Proiecte de Infrastructura Regionala pentru dezvoltarea proiectului REABILITAREA ZONEI PIETONALE NICOLAE BALCESCU DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI SIBIU PENTRU REVIGORAREA TURISMULUI IN PERSPECTIVA ANULUI 2007, CAND SIBIU ESTE CAPITALA CULTURALA EUROPEANA.

Consiliul Local al Municipului Sibiu, in sedinta ordinara din data de 27.01.2005

Analizand raportul nr.5231/2005 prin care Serviciul juridic contencios, propune mandatarea Primarului Municipiului Sibiu sa solicite finantare nerambursabila, sa semneze toate documentele necesare si de asemenea sa reprezinte Consiliul Local al Municipiului Sibiu, in cadrul programului PHARE CES 2004-2006, componenta proiecte de infrastructura regionala pentru dezvoltarea proiectului reabilitarea zonei pietonale Nicolae Balcescu din centrul istoric al Municipiului Sibiu pentru revigorarea turismului in perspectiva anului 2007 cand Sibiu este Capitala Culturala Europeana

Vazand avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

In temeiul prevederilor art. 121, art.38 lit.s si y din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, si ale art.1532 si art.1535 din Codul Civil

HOTARASTE

ART.1 Se mandateaza Primarul Municipiului Sibiu, Klaus Werner Iohannis, sa solicite finantare nerambursabila, sa semneze toate documentele necesare si de asemenea sa reprezinte Consiliul Local al Municipiului Sibiu in cadrul Programului PHARE CES 2004-2006, componenta Proiecte Mari de Infrastructura Regionala pentru dezvoltarea proiectului REABILITAREA ZONEI PIETONALE NICOLAE BALCESCU DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI SIBIU PENTRU REVIGORAREA TURISMULUI IN PERSPECTIVA ANULUI 2007, CAND SIBIU ESTE CAPITALA CULTURALA EUROPEANA.

ART.2. Se mandateaza Primarului Municipiului Sibiu, domnul Klaus Werner Iohannis, sa declare urmatoarele:
1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU este proprietarul de drept al facilitatilor existente si al terenului aferent proiectului propus.
2. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU va asigura ca intregul teren necesar pentru constructia, exploatarea si intretinerea proiectului REABILITAREA ZONEI PIETONALE NICOLAE BALCESCU DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI SIBIU PENTRU REVIGORAREA TURISMULUI IN PERSPECTIVA ANULUI 2007, CAND SIBIU ESTE CAPITALA CULTURALA EUROPEANA este disponibil in intregime la data declaratiei.
3. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU se angajeaza ca va furniza in numerar contributia locala ce ii revine din "costurile eligibile", si va finanta toate costurile neeligibile, toate depasarile valorii contractului de constructie si toate costurile associate cu pregatirea proiectului si elaborarea Aplicatiei
4. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU va mentine proprietatea facilitatiilor construite prin proiect pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare in exploatare a acestuia si-i va sigura exploatarea si intretinerea in aceasta perioada.

ART.3. Aproba participarea Consiliului Judetean Sibiu ca partener in cadrul acestui proiect proiectului REABILITAREA ZONEI PIETONALE NICOLAE BALCESCU DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI SIBIU PENTRU REVIGORAREA TURISMULUI IN PERSPECTIVA ANULUI 2007, CAND SIBIU ESTE CAPITALA CULTURALA EUROPEANA.

ART.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Adoptata in Sibiu la data de 27.01.2005

 

PRESEDINTE
Marianne Fritzmann CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola