Hotărârea nr. 308/2005

HOTARAREA NR. 308 privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Cristea Mihai

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 308 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local ai Municipiului Sibiu al d-lui Cristea Mihai

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2005,

Analizând raportul nr. 55000 /2005 al Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu întrunită în data de 26.09.2005 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Cristea Mihai devenit vacant prin demisia d-lui Mitea Ilie Dumitru LIaralambie, numit director OPC Sibiu,

Analizând adresa nr. 25/19.09.2005 a Partidului Național Liberal - Filiala Sibiu, înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu cu nr. 52601/19.09.2005 cu privire la validarea sus-numitului, primul supleant pe listele P.N.L. la alegerile locale din anul 2004,

în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin.9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,

în temeiul prevederilor art.32 alin.3 și ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se validează mandatul d-lui Cristea Mihai, primul supleant ales pe listele Partidului Național Liberal la alegerile locale din iunie 2004, în funcția de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Adoptată în Sibiu la data de 29.09.2005


Contrasemnează Secretar Iordan NicoFa