Hotărârea nr. 22/2005

HOTARAREA NR. 22 aprobarea documentatiei de urbanism PUD -"Schimbare destinatie locuinta cu amenajare acces strada, amenajare interioara coafor - cosmetica si amplasare firma luminoasa" in Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 26 sc. A ap.2
05h22

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 22

aprobarea documentatiei de urbanism PUD -"Schimbare destinatie locuinta cu amenajare acces strada, amenajare interioara coafor - cosmetica si amplasare firma luminoasa" in Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 26 sc. A ap.2

Consiliul Local al municipiului Sibiu, intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2005,

Analizand raportul nr. 3680/2005 prin care Directia Arhitect-sef propune aprobarea documentatiei PUD - Schimbare destinatie locuinta cu amenajare acces strada, amenajare interioara coafor - cosmetica si amplasare firma luminoasa "Sibiu Calea Dumbravii nr. 26 sc A ap.2, conform proiect nr. 75/2004 intocmit de SC Grafix Design SRL,

Avand in vedere Hotararea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si a Regulamentului local de urbanism

Vazind avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin.1 din Legea nr.350/2001 si ale art.2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.h si k si ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba documentatia de urbanism PUD - Schimbare destinatie locuinta cu amenajare acces strada, amenajare interioara coafor - cosmetica si amplasare firma luminoasa" in Sibiu, Calea Dumbravii nr. 26 sc.A ap.2 conform proiect nr. 75/2004 intocmit de SC Grafix Design SRL cu respectarea stricta a conditiilor impuse in avizele de specialitate.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.

Adoptata in Sibiu la data de 27.01.2005

 

PRESEDINTE
Marianne Fritzmann CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola