Hotărârea nr. 2/2005

HOTARAREA NR. 2 privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Nanu Ilie - Dan
05h2

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 2

privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Nanu Ilie - Dan

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2005,

Analizand raportul Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu intrunita in data de 24.01.2005 privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Nanu Ilie - Dan devenit vacant prin demisia d-lui Ariton Ion, numit Prefect al Judetului Sibiu,

Avand in vedere adresa nr. 28/14.01.2005 a Partidului Democrat - Organizatia Judeteana Sibiu, inregistrata la Primaria Municipiului Sibiu cu nr. 2580/17.01.2005 cu privire la validarea sus-numitului, primul supleant pe listele P.D. la alegerile locale din anul 2004,

In conformitate cu dispozitiile art. 92 alin.9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale,

In temeiul prevederilor art.32 alin.3 si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala

HOTARASTE

Articol unic. Se valideaza mandatul d-lui Nanu Ilie - Dan, primul supleant ales pe listele Partidului Democrat, in functia de consilier in Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

 

Adoptata in Sibiu la data de 27.01.2005

 

PRESEDINTE
Marianne Fritzmann CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola