Hotărârea nr. 179/2005

HOTARAREA NR. 179 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR, 179

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2005

Analizând raportul nr. 62540/2005 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu, propune scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu,

Având în vedere faptul că solicitanții și-au achitat debitele aferente impozitului pe terenul intravilan.

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 173 din O G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

H O T A R A S T E:

Art.l. - Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților rezultate din neplata în termen a impozitului, pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. - Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.05.2005


z Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

ANEXA 1

la HCL nr. 179/2005

cnp crt.

vROL

Nume

Adresa

Dobânzi

Penalități

Total general

230,868,740

46,657,149

1 2270329323928

3510560

POPA DUMITRU SI ELISABETA

A.I.CUZA NR 26

4,240,802

872,432

2 1490704323941

1425191

STOIAN IOAN

STR. ABRUD NR. 12

3,174,546

623,840

3 2410803323922

1425614

STOIAN MARI A

STR ABRUD NR. 12 AP. 2

2,996,206

622,518

4 1360304323911

10168911

MUNTEAN GHEORGHE SI IOAN.DRASOVEAN MAR IA

AL. SELIMBAR NR. 8 AP. 36

159,137

540,863

5 2630822323921

4972305

BIRT LIGIA

ALEEA TABEREI NR 3 AP.15

4,909,023

849,110

6

14003321

GANGUTA ANA

ARAD, BD. REVOLUȚIEI, BL. 49/53 AP. 40

2,480,642

495,754

7

0101316

LUCA LAZAR

ASACHINR 40 AP 6

1,756,712

306,392

8 2330302323913

1301190

1 AZUREANU EMILIA

STR. BALANȚEI NR. 13 AP. 2

1,391,073

573,806

9 2460701323940

5265080

ALDEA ADRIANA SI ALDEA GABRIELA RODICA

BD MIHAI VITEAZU NR. 13 AP. 7

1,507,639

313,416

10 1560426323922

1516022

GLIGOR MARIUS FLORIN

STR. CALAN NR. 2

2,167,752

414,693

11 1310219323940

3450281

OPRIS IOAN

CALEA DUMBRĂVII NR. 23 AP. 26

3,865,601

712,179

12 2380618323933

5828290

DADIRLAT AURELIA

CALEA DUMBRĂVII NR. 141 AP. 25

2,304,747

483,013

13 1241008323911

1230410

SANDU VASILE

CALEA GUSTERITEI NR 47

2,053,292

387,673

14

14007728

SAVA CORNELIA

STR. CIMITIRULUI NR. 5

4,482,484

885,183

15

0215257

SCHITEA IOAN

COOPERATORILOR NR. 4

3,222,018

539,173

16 1540220323922

10167861

BORTAN HOREA AUREL SI MARIA

STR. ECATERINA TEODOROIU NR. 29

2,367,969

397,340

17 1500816323930

1290630

ALBUIOAN

STR. ECATERINA VARGA NR. 53

3,935,939

738,087

18

1290617

ALBU OCTAVEAN SI ADELINA

STR. ECATERINA VARGA NR. 52

939,932

222,673

19

10166873

ALBU IOAN SI ALBU OCTAVEAN

STR. ECATERINA VARGA NR. 53

864,566

221,509

20 2570727323969

0210850

PEREANU CARMEN SI MARCEL (S)

EDUARD ALBERT BIELTZ NR. 99

2,034,950

676,543

21

0210729

ISAILA ANA

EDUARDALBERTBIELTZ NR 83 AP 0

5,131,118

872,082

22 2390707323937

10149827

TUTULAN MARIA ANA SI COPROP

STR. FAIANȚEI NR. 15

3,585,933

662,749

23 1670326323941

0535596

NEAGOE GHEORGHE SORIN (A)

STR. FLORILOR NR. 35

2,335,866

420.592

24 2580207323925

1020320

PATRU ANA (H)

STR. FRAGILOR NR. 22 AP. 1

3,340,857

564,841

25 1600406323937

5425851

MITROI FLORIN MIRCEA

AL. FRAȚII BUZESTI NR. 5 AP. 81

3,990,164

761.608

26 1460326323930

3363071

MARTIN GHEORGHE

STR. GENERAL VASILE MILEA NR. 11A AP. 7

5,124,570

903,538

27 2291025323923

3360740

□AVID DOINA IOANA

STR. G-RAL VASILE MILEA NR. 11 AP. 64

4,405,373

860,468

28 2430701323911

10209767

BUZAN JIMAN MARIA

STR. G-RAL VASILE MILEA NR. 74

4,329,802

905,578

29 1211015323947

3201065

RANF AUREL SI MARIOARA

STR. GEORGE BACOVIA NR. 4

1,449,962

882,113

30 1351107323911

1131564

DENES MIHAI SI DENES ANA

STR. GORUNULUI NR. 43

2,201,797

428,204

31

10188333

CHIDU PETRU

STR. ALEXANDRESCU GRIGORE NR. 10

4,114,725

786,323

32

0135081

REISENAUER SARA

LIVEZII NR. 9

3,410,296

592,748

33

0135755

PACULEA NICOLAE SI ANA

LIVEZII NR 95

4,356,141

839,151

34 1601120323915

0135270

CORNEA MIHAI SI MARINELA

LIVEZII NR. 34

1,987,537

492,430

35 1420424323911

0135120

CRISTEA CONSTANTIN SI MARIA (S)T

STR. LIVEZII NR. 14

2,040,108

388,886

36 2460321323947

1449220

STANCIU NICOLAE SI ELENA

LUPENI NR 18

3,075,338

543,465

cnp crt.

vROL

Nume

Adresa

Dobânzi

Penalități

37

10144708

PRESURA DANIELA ELENA

STR. MAIOR NITA OCTAVIAN NR. 31

4,073.032

631,388

38

10144726

PRESURA DANIELA ELENA. DRAGOMIR MARIUS.DORU PETRU

STR. MAIOR NITA OCTAVIAN NR. 31

3,530,465

613,318

39

1140181

STOIASIMION

MĂLINULUI NR 11 AP 0

2,198,553

428,203

40

3545628

SASU OLIMPIA SI MURESAN SILVIA

STR MIRASLAU NR. 20

3,865,601

712,179

41 2360801323964

5346230

MUNTEAN STANCA

STR. MIRASLAU NR. 38 AP. 22

4,111,140

781,458

42 2711027323917

1453477

VALCEA GHEORGHE SI DANIELA

STR. MUNCII NR. 10

1,220,439

272,173

43

5541140

VASILE PARASCHIVA

STR. NICOLAE IORGA NR. 51 AP. 13

1,324,342

609,546

44 1510511323918

1048291

COMAN IOAN SI EUGENIA

STR. OBORUL DE VITE NR. 2

3,437,595

715,134

45

4928114

MURG MARIOARA

OȘTIRII NR 9 AP 0

3,453,762

613,319

46 1740424323941

3055060

STOIAN GHEORGHE NICOLAE SI ELENA

STR. PENES CURCANUL NR. 5 AP. 4

2,739,603

498,410

47

0140525

NUTZ MARIA

PIAȚA IANCU DE HUNEDOARA NR 1 AP 0

3,319,893

563,888

48 2580824323921

1152989

KOVACS MARIA

STR. PODULUI NR. 128

2,125,295

405,703

49

1152962

MĂRUNȚEL GHEORGHE SI MARUNTELU GHEORGHE

STR. PODULUI NR. 126

2,371,963

493,643

50 1491115323930

1152472

SCHIAU VASILE

STR. PODULUI NR. 63

2,318,663

483,013

51 2470711323911

14002592

DRAGOMAN MARIA

STR. RAHOVA NR. 27 AP. 11

3,810,873

712,179

52 2590827323918

5680330

GALEA MARCELA

RAHOVA. NR.63 NR 0 AP 29

2,718,683

588,603

53

2026090

CISMASIU NICOLAE SI LILIANA

RIMSKI KORSAKOV NR 2 AP 0

4,248,142

882,113

54

1158364

HUCIU ELENA

ROVINEI NR 4 AP 0

2,283,099

470,128

55 1550418323959

2346090

HUBER ANDREI (S)

ȘCOALA DE ÎNOT NR.4 NR 4 AP 9

10,465.951

1,791,436

56 1410303323922

10198071

RĂDICI ILIE SI RĂDICI VIOREL

STR. SEMAFORULUI NR. 17 AP. 23

551,027

455,224

57 2520823323928

4190011

DRAGAN VIORICA

STR. SEMAFORULUI NR. 29 AP. 19

2,171,294

495,754

58

0270510

MOCAN ZAHARIA SI EUGENIA

SEMĂNĂTOARELOR NR 39

3,580,139

642,006

59 1380626323923

0706470

REULEA CONSTANTIN

STR. BARNUTIU SIMION NR. 29

3,328,355

589,153

60 1380607323941

10135166

BACIU IONEL MIRCEA (DR.STANCA NR.18)

PĂLTINIȘ STR. STAȚIUNEA PĂLTINIȘ

1,548.000

450,000

61 2610614297305

10135175

DUMITRU MARIANA (VĂLENII DE MUNTE.AL.VLAHUTA 26)

PĂLTINIȘ STR. STAȚIUNEA PĂLTINIȘ

13,436,149

2,509,663

62 2480120323994

0781660

VLAD DORU MIHAI SI MARIA

STR. TIMIȘOARA NR. 30

1,003,385

252,243

63 1591013323495

0375340

POPA L1VIU SI AURELIA

STR. VARULUI NR. 15

2,180,322

613,319

64 1361223323917

3101414

KOBER IOSIF

STR. VASILE ALECSANDRI NR. 20

6,220,799

1.307,340

65 2660227343250

14003419

GLIGOR LUTA SI GLIGOR ADINA

STR. VICTOR TORDOSIANU NR. 2

1,929,436

347,144

66 2380202323945

1080095

LEICU ELENA

VIILE SIBIULUI NR 24

4,479,076

9 6,271

67

1179203

PELGER ELENA

VIILOR NR 16

2.177.959

444,358

68 1600525014315

10155835

POPA SAICU

STR. LINII NR. 16 B

6,438 435

1,174,362

69 1500706400055

7005005

CARAC ANDREI Șl NEGULESCU SERGIU

STAȚIUNEA PĂLTINIȘ

12,472,653

2,413,505

PREȘEDINTE, GER.TRUD KRECH


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

IORDAN NICQLA