Hotărârea nr. 143/2005

HOTARAREA NR. 143 privind desfiintarea Cresei nr.9, transferul gestiunii bunurilor acesteia catre Cresa nr.4 precum si modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public Centrul Financiar Crese

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 143

privind desființarea Creșei nr.9, transferul gestiunii bunurilor acesteia către Creșa nr.4 precum și modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public Centrul

Financiar Creșe

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2005

Analizând raportul nr. 24268/2005 prin care Serviciul Public Centrul Financiar Creșe propune desființarea Creșei nr.9, transferul gestiunii bunurilor acesteia către Creșa nr.4 precum și modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public Centrul Financiar Creșe,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecția socială, activități sportive, agrement și tineret,

In conformitate cu dispozițiile art.6 alin.2 și art. 7 din O G nr.9/2005, ale art. 41 din Codul Muncii, ale art. 57 și 58 din Legea nr. 24/2000, republicată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit, “e” și ale art, 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE: .

Art.l. începând cu data de 1 septembrie 2005 se aprobă desființarea Creșei nr. 9 situată în Sibiu, B-dul Victoriei nr.44, modificându-se în mod corespunzător HCL 181/2001.

Art.2. Se modifică locul muncii personalului Creșei nr.9 de la această unitate la Creșa nr. 4 , Calea Poplăcii nr.l1 bis, și la Creșa nr.l, str. Dealului nr. 13, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se transferă gestiunea bunurilor mobile ( mijloace fixe și obiecte de inventar) de la Creșa nr. 9 la Creșa nr. 4 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător organigrama și statul de funcții la Serviciul Public Centrul Financiar Creșe , conform anexelor nr. 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Directorul Serviciului Public Centrul Financiar Creșe va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 2KP4.2005


Președinte

Ecaterina BirkContrasemnează Secretar Iordan Nic


Anexa nr la HCL ^43/2005

Nr.

crt.

Numele angajatului

Eu neț ia

Locul muncii în prezent

Locul muncii în urma reorganizării

1.

Bujac Viorica

asist. med.^L pr.

Creșa nr. 9

Creșa nr. 4

2.

Bîrlea Marcela

asist, med. PL pr.

Creșa nr. 9

Creșa nr. 4

3.

Cseh Estera

infirmiera

Creșa nr. 9

Creșa nr. 4 ______                                                   i

4.

Lungii Aurelia

infirmiera

Creșa nr. 9

Creșa nr. 4

5.

Oprea Cornelia

infirmiera

Creșa nr. 9

Creșa nr. 4

6.

Gheorghita Monica

infirmiera

Creșa nr. 9

Creșa nr. 4

7.

Schinutzer Maria

infirmiera

Creșa nr. 9

Creșa nr. 1LISTA DE INVENTARIERE

OB INV FOL - CRESA9


Anexa nr. la HCL /£^/2005

Nr.crt.

Denumire produs

Număr inventar

Faptic

Scriptic

Dif. plus

Dif. minus

Preț unitar

Val. plus

Val. minus

Val faptica

Val. scriptica

1

ASPIRATOR

1

865 999 00

365 999 0!

2

ASPIRATOR

1

1 510 000,52

1 510 000 5)

3

SETEA

1

30 000,00

30'000 0(

4

BOL INOX

45

18 999,54

554 979 3)

5

BRAD

1

230 000.00

230 000 07

6

BRAD

1

585 000,00

585 000 0C

7

BUTOI MASA PLASTICA

1

324 999.67

324 999 5'.

8

CAI CULATOR KENKO

1

124 999.98

' 24 999 9£

9

CAMION TRACTOR BETONIERA!

JUCĂRIE)

24

45 500.84

1 092 020 ' f

10

CANA INOX

45

18 999,53

854 978 85

11

CANTAR

1

235 999,61

235 999 61

12

CARTE PLIANTA

3

18 500,93

55 502 7S

13

CASETOFON

1

600 000.00

600 00C 0C

14

CEARCEAF PLIC COPII

35

97 129,54

3 399 533 90

15

CEARCEAF SIMPLU

35

87 156.68

3 050 483 80

16

CORP 85/75 ALB

«

1

1 500 000.00

1 500 000 00

17

CRATITA

1

179 000 00

i 79 000 00

18

CUTIT

2

81 000.00

162 000 00

19

DULAP

2

280,00

560.00

20

DULAP ALB

1

3 250 000,00

3 250 COC 0C

21

FIER CALCAT PHILIPS GC 3006

1

1 632.000,00

1 632 00C 00

22

FURTUN

1

151 999,89

1 51 999 89

23

GALEATACU PEDALA

1

95 000,08

95 000.08

24

GALEATA CU PEDALA

1

105 000,00

' 05 COC 90

25

GRATARLEMN

2

182 784.00

365 538 00

26

GRATAR LEMN

4

210 201.59

836 36

27

GRATAR LEMN

1

447 820,79

447 530 "9

28

încălzitor

1

6 000 000.00

6 000 000.00

29

JOC CONSTRUCTIV

12

63 499.97

821 999 54

30

JOC CONSTRUCTIV

9

86 000,11

7 74 00C 39

31

JUCĂRIE APLICA

10

25 000.00

250 000.00

32

LACA'l

. 2

30 499 70

60 999 40

33

LIGHEAN PLASTIC

1

56 000,00

56 000 00

Nr.crt.

Denumire produs

Număr inventar

Faptic

Scriptic

Dif. plus

Dif. minus

Preț unitar

Val. plus

Val. minus

Val. faptica

Val. scriptica

34

LINGURA INOX

48

15 166.66

727 999.68

35

LINOLEUM

12 6

113 050 00

1 424 430 00

36

MASA CALCAT

1

389 999.89

389 999.89

37

MAȘINA DE SPALAT

1

7 349 000 00

7 349 000.00

38

Ml XER UFESA

1

999 481,00

999 481.00

39

MINGI PLASTIC

7

17 000,30

119002.10

40

MOS CRĂCIUN

1

15.000.00

15 000 00

41

NAVETA PAINE

1

88 000,00

88 000,00

42

OALA INOX

1

410 000.00

410 000.00

43

OLIȚE

23

33 999,49

781 988 27

44

OLIȚE

10

37 604,00

376 040.00

45

PERNA BURDUF

20

30 821.00

616 420.00

46

PRELUNGITOR

1

115 000,41

115 000,41

47

PREMERGĂTORI ȘCOALA MERS)

1

420 000,00

420 000,00

48

PRIZA

2

54 499,62

108 999,24

49

RADIOCASETOFON CU CD AKAI

1

2 299 000,00

2 299 000.00

50

RAFT METALIC

2

540 000,50

1 080 001.00

51

SALTEA

6

84.00

504.00

52

SCAUN BIROU

1

364 999.50

364 999.50

53

SET 6 GLOBURI

»

2

78 000,00

156 000.00

54

SOBA CONVECTOR

1

5 150 000,00

5 150 000.00

55

SOBA CONVECTOR

3

5.849 999,00

17 549 997.00

56

SORT

2

41.00

82 00

57

STERGATOARE

1

125 000,00

125 000,00

58

STERGATOARE

1

160 000.00

160 000.00

59

TAVA INOX

2

115 000.00

230 000.00

60

TOCĂTOR MARE

1

65 331,00

65.331.00

61

TOCĂTOR MARE

1

81 000.00

81 000,00

62

TOCĂTOR MIJLOCIU

1

62 000.00

62 000,00

63

TRICICLETA

2

259 000.00

518 000.00

64

TRICICLETA

1

300 000.00

300.000 00

65

TRICICLETA

2

320 000.00

640 000.00

66

TRIPLU STECHER

1

29 000,00

29 000.00

67

VANA

1

98 000.00

98 000 00

Anexa 2


LISTA DE INVENTARIERE

CRESA 9 - MUL.FIXE

Nr.crt.

Denumire produs

Număr inventar

Faptic

Scriptic

Dif. plus

Dif. minus

Preț unitar

Val. plus

Val. minus

Val. faptica

Val. scriptica

1

DULAP METAL VESTIAR CU 3 USI

3604022.3604023

2

693,00

1 38G.OO

2

ETAJERE JUCĂRII

3601479.3601480

2

860,00

1 720.00

3

PAT METALIC COPII

3604042.3604043,

3604044,3604045.

3604046.3604047

6

664.00

3 984.00

7 090.00

Președinte Ecaterina Birk w ,1 O


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

STA I DE FLNC III pentru Serviciul Public CENTRl'L FINANCIAR CREȘE"

Nr. crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Nr. posturi aprobate

1

Șef centru inspector de specialitate gr. 1 A

S

1

2

Contabil șef - inspector de specialitate gr. 1 A

s

1

3

■ Consilier juridic gr. IV                 |

s

1

BIROU FINANCIAR CONTABILITATE RESURSE UMANE

4

Șef birou - - inspector de specialitate gr 1 A

s

1

5

Inspector de specialitate gr I A

s

1

6

Referent tr. 1 A

M

7

Referent tr 1

M

1

8

Referent tr III

M

9

Administrator

M

1

10

Muncitor tr. I

G

CREȘA NR. 1

1 1

Asistent medical șef asistent medical pediatrie

PL

1

12

Asistent medical principal pediatrie

PL

]

13

Infirmieră

G

11 _______________—-.              1

14

Spălătoreasă

Ci

1

15

îngrijitoare

Ci

16

Muncitorii' 11

G

1

CREȘA NR. 2

17

Asistent medical șef asistent medical principal

PL

1

18

Infirmieră

Ci

4           |

19

îngrijitoare

G

1

20

Muncitorii 111

Ci

1

CREȘA NR. 3

21

Asistent medical șef- asistent medical principal pediatrie

PL

1

22

Asistent medical principal pediatrie

PL

1

23

Infirmieră

G

6

24

îngrijitoare

G

1

CREȘA NR. 4

25

Asistent medical șef asistent medical principal pediatrie

PL.

L.

26

Asistent medical principal pediatrie

PL

. ...        ——J

27

Infirmieră

Ci

28

Spălătoreasă

Ci

1

29

îngrijitoare

Ci

9

30

Muncitor tr II

Ci

1

31

Muncitor necalificat

G J

1

CREȘA NR. 5

37

Asistent medical șef asistent medical

PL

J

33

Infirmieră

G

...            -J _______1

34

îngrijitoare

G

1

(’REȘA NR. 6

) N

Asistent medical șef asistent medical principal pediatrie

PL

1

Asistent medical

--   ...-------------- -... ------------------— --------_1

PL


Președinte

Ecaterina Birk


A fa

w


Contrasemnează

Secretar

Iordan N'icola
Funcții de conducere

11

Funcții de execuție

82

Total

93


ORGANIGRAMA

Serviciul Public "CENTRUL FINANCIAR CRESE”


Contrasemnează


Președinte

Ecaterina Birk