• Hotărârea 443/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 443 privind numirea domnului Aldea Gheorghe Adrian in functia de director executiv al Serviciului public de Politie Comunitara al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 442/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 442 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 441/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 441 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru anul 2006
 • Hotărârea 440/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 440 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Administrare Parcuri si Zone Verzi (Modificată de HCL NR. 128/2006)
 • Hotărârea 439/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 439 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 438/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 438 pentru completarea H.C.L. nr. 310/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006
 • Hotărârea 437/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 437 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Cimitirului Municipal Sibiu (Modificată de HCL NR. 244/2007)
 • Hotărârea 436/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 436 privind aprobarea noilor tarife pentru apa potabila si serviciile de canalizare in Municipiul Sibiu si tarifele suplimentare de facturare pentru agentii economici poluatori
 • Hotărârea 435/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 435 privind reactualizarea tarifelor pentru serviciile prestate in cadrul Complexului “Baia Neptun” Sibiu
 • Hotărârea 434/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 434 privind completarea listei de prioritati pentru repartizarea locuintelor din fondul locativ al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 433/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 433 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 260/28.07.2005 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren pentru constructii- situat in intravilanul Municipiului Sibiu, B-dul V. Milea – Valea Sapunului
 • Hotărârea 432/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 432 privind aprobarea contractului de cooperare privind realizarea proiectului de modernizare si extindere a Aeroportului Sibiu (Revocată prin HCL NR. 60/2007)
 • Hotărârea 431/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 431 privind aprobarea agendei cultural – sportive pentru anul 2006 (Completată prin HCL NR. 328/2006 și HCL NR. 378/2006)
 • Hotărârea 430/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 430 privind modificarea art. 1 din contractul de inchiriere nr. 110/1999 incheiat intre Municipiul Sibiu si S.C. Ioan si Dan S.R.L.
 • Hotărârea 429/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 429 privind aprobarea documentatiei PUD cu elemente de PUZ care va constitui Regulament local de urbanism (pe frontul dreapta al str Scoala de Inot) pentru construire hotel“ANA „- S1+S2+P+M+9E+M1+M2” in Sibiu, str Scoala de Inot nr.2
 • Hotărârea 428/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 428 privind aprobarea documentatiei de urbanism – PUD „Construire imobil” Gusterita str. Viilor FN beneficiar Cocos Gheorghe si sotia
 • Hotărârea 427/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 427 privind aprobarea documentatiei de urbanism – PUD Creare acces direct si scara – Sibiu, Calea Dumbravii nr. 17, bl. 17, sc. J, ap. 115 – benef. Voica Gh. si sotia
 • Hotărârea 426/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 426 privind aprobarea documentatiei PUD “Amenajare spatii de locuit in constructia existenta” Sibiu, str. Croitorilor nr. 6, beneficiar SC Moda Still SRL
 • Hotărârea 425/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 425 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Locuinte colective, Sibiu, Aleea Sevis f.n
 • Hotărârea 424/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 424 privind aprobarea documentatiei PUD “Construire locuinte colective P+4E”, Sibiu str.Strandului FN, beneficiar SC Del Com SRL, Sibiu
 • Hotărârea 423/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 423 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2005 la Contractul de Concesiune nr.4/2000 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC TURSIB SA Sibiu
 • Hotărârea 422/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 422 privind aprobarea Actului Aditional nr.10/2005 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 421/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 421 privind aprobarea actului aditional nr.1/2006 la Contractul de prestari servicii nr. 137/15.07.2004, incheiat intre Municipiul Sibiu si SC ELECTRICA SA Sibiu – SISE Transilvania Sud – AISE Sibiu
 • Hotărârea 420/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 420 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 147/2004 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 419/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 419 privind aprobarea utilizarii fondului de rulment
 • Hotărârea 418/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 418 privind rectificarea bugetului local, al unor servicii si institutii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu si modificarea listei obiectivelor de investitii (Completată de HCL NR. 1/2006)
 • Hotărârea 417/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 417 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu, a listei de investitii si a bugetelor si listelor de investitii pentru institutiile si serviciile publice subordonate Consiliului Local pentru anul 2006 (Modificată de HCL NR. 52/2006)
 • Hotărârea 416/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 416 privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Sovaiala Constantin (Modificată de HCL NR. 78/2006)
 • Hotărârea 415/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 415 privind aprobarea transmiterii in administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, a mijloacelor fixe “Casute , panouri” si a accesoriilor acestora, pentru organizarea “Oraselului copiilor”
 • Hotărârea 414/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 414 privind modificarea si completarea statului de functii si a organigramei la Serviciul public Administratia Pietelor Sibiu
 • Hotărârea 413/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 413 privind aprobarea normarii personalului medical de specialitate si auxiliar din crese
 • Hotărârea 412/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 412 privind modificarea statului de functii la Serviciul Public Centrul Financiar Crese
 • Hotărârea 411/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 411 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 410/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 410 privind modificarea statului de functii si a organigramei Serviciului Public de Asistenta Sociala
 • Hotărârea 409/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 409 privind modificarea statului de functii al Directiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 408/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 408 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 407/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 407 privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren datorat de Asociatia SOS Satele Copiilor din Romania
 • Hotărârea 406/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 406 privind acordarea gratuitatii cu mijloacele de transport in comun ale SC TURSIB SA pentru copiii cu situatie familiala si materiala deosebita
 • Hotărârea 405/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 405 privind infiintarea Serviciului Public de Politie Comunitara al Municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 2/2011)
 • Hotărârea 404/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 404 privind aprobarea Planului de Implementare a Proiectului „Modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a Municipiului Sibiu”
 • Hotărârea 403/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 403 privind modificarea statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 402/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 402 privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele din parcul auto al Primariei Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 401/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 401 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii faza SF ,, LOCUINTE IN CONSTRUCTII COLECTIVE – RESITA II, STR.VIITORULUI- SIBIU ”.
 • Hotărârea 400/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 400 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii faza SF ,, Amenajare terasa vis – a vis de Biserica Ursulinelor ”.
 • Hotărârea 399/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 399 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii faza SF ,, Amenajare loc de odihna langa Zidul Cetatii ”.
 • Hotărârea 398/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 398 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii faza SF ,, Amenajare Piata Aurarilor ”.
 • Hotărârea 397/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 397 privind aprobarea Actului Aditional nr.9/2005 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 396/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 396 cu privire la exprimarea acordului pentru trecerea Salii Transilvania din domeniul public al judetului si administrarea Consiliului Judetean Sibiu , in domeniul public al municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local Sibiu
 • Hotărârea 395/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 395 privind rectificarea bugetului local, al unor servicii si institutii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu si modificarea listei obiectivelor de investitii
 • Hotărârea 394/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 394 privind neexercitarea dreptului de preemtiune alConsiliului Local Sibiu cu privire la achizitionarea partilor sociale ale SC NUON INTERNATIONAL RENEWABLES PROJECTS B.V. SRL
 • Hotărârea 393/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 393 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Construire sediu Inspectoratul Judetean in Constructii – Sibiu, str. Miraslau f.n. colt cu str. Hipodromului f.n.
 • Hotărârea 392/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 392 privind aprobarea documentatiei de urbanism – PUD ,,AMENAJARE HOTEL IN CONSTRUCTIE EXISTENTA’’ situata in Sibiu, str. Calea Gusteritei, nr. 21-23
 • Hotărârea 391/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 391 privind aprobarea documentatiei de urbanism “ PUD - Amenajare acces din strada la spatiul comercial situat in Sibiu str. Plugarilor nr. 4 bl. 83 sc. C ap. 51 parter”
 • Hotărârea 390/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 390 privind aprobarea documentatiei de urbanism – PUD Construire balcon la parter, Sibiu, str. Otelarilor bl. 62, sc. E, ap. 53 beneficiar Bratoiu Constantin si sotia
 • Hotărârea 389/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 389 privind aprobarea documentatiei de urbanism – PUD Construire balcon la parter, Sibiu, Aleea Artileristilor nr. 3 bl. N sc. B, ap. 22 beneficiar Hunuzau Elena
 • Hotărârea 388/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 388 privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUD - Creare gol de usa la strada” la spatiul comercial situat in Sibiu, str. Semaforului nr. 26, bl. 36, sc.D, ap. 73, parter
 • Hotărârea 387/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 387 privind aprobarea documentatiei de urbanism – PUD ,, Construire biserica, casa parohiala, asezamint social – Sibiu, str. Cristian f.n.
 • Hotărârea 386/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 386 privind prorogarea termenului prevazut la art. unic lit.b din HCL nr.137/2005
 • Hotărârea 385/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 385 privind transmiterea in folosinta gratuita, a imobilului – teren pentru constructii – proprietatea publica a Municipiului Sibiu , situat in str. Ostirii F.N. identificat in C.F. 49652 Sibiu , nr. top 4072/1/1/1/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 in suprafata de 3.936,50 mp, in favoarea Companiei Nationale de Investitii CNI SA in vederea construirii obiectivului “Sala de sport”
 • Hotărârea 384/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 384 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile – terenuri pentru constructii - situate in intravilanul Municipiului Sibiu si vanzarea acestora prin licitatie publica deschisa cu destinatia : locuinte
 • Hotărârea 383/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 383 privind alegerea viceprimarului Cioruga Eugen Ion
 • Hotărârea 382/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 382 privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Cioruga Eugen Ion
 • Hotărârea 381/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 381 privind incetarea mandatului de consilier in Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Nanu Ilie Dan
 • Hotărârea 380/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 380 privind incetarea mandatului de viceprimar al Municipiului Sibiu al d-lui Banciu Ioan
 • Hotărârea 379/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 379 privind aprobarea documentatiei PUD - "Construire cartier imobile, apartamente Sibiu, zona Calea Dumbravii", FN beneficiar SC IMOINVEST Cluj Napoca (Art. 1 revocat prin HCL NR. 201/2006)
 • Hotărârea 378/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 378 privind adoptarea protocolului de predare - primire conducte si bransamente gaze naturale din zona Industriala Vest Aeroport Sibiu , Extindere – Etapa a II a incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Sibiu si Distrigaz Nord S.A Targu Mures
 • Hotărârea 377/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 377 pentru modificarea si completarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public Gradina Zoologica a municipiului Sibiu (Art. 2 modificat de HCL NR. 376/2018)
 • Hotărârea 376/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 376 privind modificarea si completarea statului de functii la Serviciul public Administratia Pietelor Sibiu
 • Hotărârea 375/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 375 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 374/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 374 privind aprobarea Planului de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Cantina Municipiului Sibiu pentru perioda 2005 - 2009, a Codului etic pentru personalul Cantinei municipiului Sibiu si a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale
 • Hotărârea 373/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 373 privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Caminul pentru persoane varstnice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru perioda 2005 - 2008, a Codului etic al personalului care ofera servicii sociale si a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale
 • Hotărârea 372/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 372 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 371/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 371 privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Public de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al Mun. Sibiu pentru perioda 2005 - 2009, a Codului etic al personalului care ofera servicii sociale si a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale
 • Hotărârea 370/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 370 privind numirea domnului Bebeselea Sterp Constantin in functia de director al Serviciului public Gradina Zoologica a municipiului Sibiu
 • Hotărârea 369/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 369 privind numirea domnului Birt Teodor Ioan in functia de director al Serviciului public Administratia Pietelor Sibiu
 • Hotărârea 368/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 368 privind desfiintarea Serviciului public administrare parcari si preluarea obiectului sau de activitate de catre Serviciul public pentru administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 12/2006, HCL NR. 108/2010, HCL NR. 419/2010, HCL NR. 383/2010 și HCL NR. 216/2011; Completată de HCL NR. 136/2007; Modificată și completată de HCL NR. 46/2009; Modificată și abrogată parțial de HCL NR. 337/2018.)
 • Hotărârea 367/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 367 privind modificarea statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 366/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 366 privind revocarea H.C.L. nr. 213/2005 si a H.C.L. nr. 263/2005
 • Hotărârea 365/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 365 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Continuare constructii la blocul existent – Sibiu, str Regele Ferdinand nr.4
 • Hotărârea 364/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 364 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Ansamblu rezidential, Sibiu, Aleea Sevis f.n
 • Hotărârea 363/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 363 privind aprobarea documentatiei de urbanism – PUD acces din exterior la apt.29 “,Sibiu str.Luptei nr. 38 beneficiar SC SUPER-DENT SRL
 • Hotărârea 362/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 362 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ- “Construire hotel D+P+14E cladire de birouri, apartamente si spatii comerciale S+P+15E+ antena de 12 m si Regulamentul local de urbanism – strapungere M Viteazu – Sibiu
 • Hotărârea 361/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 361 privind aprobarea documentatiei PUD “Construire locuinte duplex”, Sibiu zona Calea Surii Mici, beneficiari SC A&S Bautechnik srl si Stoia Adrian Ioan cu sotia
 • Hotărârea 360/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 360 privind aprobarea documentatiei PUZ”Construire locuinte duplex si Regulament local de urbanism ,Sibiu zonaCalea Surii Mici, beneficiar A&S Bautechnik srl (Art. 2 revocat prin HCL NR. 100/2006)
 • Hotărârea 359/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 359 privind aprobarea documentatiei de urbanism “ P.U.D . Atelier vulcanizare situat pe str. Caprioarelor nr. 9 ” Sibiu
 • Hotărârea 358/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 358 privind aprobarea documentatiei de urbanism “ P.U.Z . Cladire de birouri cu spatii comerciale la parter – Calea Dumbravii” Sibiu
 • Hotărârea 357/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 357 privind acordarea gratuitatii cu mijloacele de transport in comun ale SC TURSIB SA pe ruta Padurea Dumbrava - Sibiu pentru copiii cu situatie familiala si materiala deosebita
 • Hotărârea 356/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 356 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita Inspectoratului de Jandarmi Judetean Sibiu asupra apartamentului nr.1 din imobilul – bloc nr.1 din Statiunea Paltinis
 • Hotărârea 355/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 355 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita in favoarea Fundatiei “ Edelweiss “ asupra unor spatii situate in Sibiu str. Constructorilor nr. 17, respectiv str. Tiglarilor nr.1
 • Hotărârea 354/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 354 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita in favoarea Clubului Sportiv Scolar „Soimii” Sibiu asupra salilor de sport din incinta Grupului Scolar Industrial Energetic Sibiu si Scolii cu cls. I-VIII nr.25 Sibiu
 • Hotărârea 353/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 353 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita in favoarea Clubului Sportiv Universitar Sibiu asupra salilor de sport din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara „Terezianum” Sibiu si Scolii cu cls. I-VIII nr.25 Sibiu
 • Hotărârea 352/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 352 pentru modificarea HCL nr. 154/2005 privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui imobil – teren de sub constructii si teren aferent constructiilor – proprietatea Stattului Roman situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Autogarii nr. 2-4 , in favoarea S.C. Euroil S.R.L. (Revocată de HCL NR. 362/2007)
 • Hotărârea 351/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 351 pentru modificarea caietului de sarcini privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil – teren fara constructii – proprietatea privata a Municipiului Sibiu situat intre DN 1 si DJ 106 B – zona Aeroport, cu destinatia complex comercial, ce constituie anexa la HCL nr. 288/2005 (Revocată prin HCL NR. 24/2006)
 • Hotărârea 350/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 350 privind rectificarea bugetului local, al unor servicii si institutii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu si modificarea listelor obiectivelor de investitii
 • Hotărârea 349/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 349 privind radierea din lista cuprinzand spatiile medicale si spatiile in care se desfasoara activitati conexe actului medical, aprobata prin HCL nr. 284/2005 care fac obiectul vanzarii in conditiile O.U.G. nr. 110/2005, a spatiului situat in Sibiu, str. Vasile Parvan nr. 4 (Abrogată prin HCL NR. 232/2006)
 • Hotărârea 348/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 348 privind reconfirmarea,respectiv numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 347/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 347 privind modificarea si completarea HCL nr. 43/2005 care aproba cotele de cheltuieli indirecte, profit, proiectare si influenta cresterii manoperei la serviciile si lucrarile concesionate catre SC Apa - Canal SA Sibiu, pentru anul 2005
 • Hotărârea 346/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 346 privind modificarea si completarea HCL nr. 44/2005 care aproba cotele de cheltuieli indirecte, profit, proiectare si influenta cresterii manoperei la serviciile si lucrarile concesionate catre SC D.P.C. SA Sibiu, pentru anul 2005
 • Hotărârea 345/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 345 privind modificarea si completarea HCL nr. 45/2005 care aproba cotele de cheltuieli indirecte, profit, proiectare si influenta cresterii manoperei la serviciile si lucrarile concesionate catre SC Energie Termica SA Sibiu, pentru anul 2005
 • Hotărârea 344/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 344 privind aprobarea Actului Aditional nr.7/2005 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Energie Termica SA Sibiu
 • Hotărârea 343/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 343 privind aprobarea Actului Aditional nr.8/2005 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 342/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 342 privind reglementarea circulatiei in Centrul Istoric al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 341/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 341 privind modificarea si completarea contractului de concesiune nr.4/2000, incheiat intre Municipiul Sibiu si SC TURSIB SA Sibiu
 • Hotărârea 340/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 340 privind modificarea statului de functii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 339/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 339 privind modificarea statului de functii la Teatrul National „Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 338/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 338 privind modificarea statului de functii la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat in Proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 337/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 337 privind numirea domnului Paraian Tiberiu Ilie in functia de director al Serviciului public pentru administrarea fondului locativ aflat in proprietatea municipiului Sibiu
 • Hotărârea 336/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 336 privind modificarea statului de functii la Casa de cultura a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 335/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 335 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public Centrul Financiar Crese
 • Hotărârea 334/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 334 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 333/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 333 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 332/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 332 privind reducerea numarului de asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav si suplimentarea numarului de indemnizatii cuvenite persoanelor cu handicap grav sau reprezentantilor lor legali
 • Hotărârea 331/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 331 privind completarea obiectului de activitate al Serviciului Public Administrare Parcuri si Zone Verzi
 • Hotărârea 330/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 330 privind rectificarea bugetului local, al unor servicii si institutii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu si modificarea listelor obiectivelor de investitii
 • Hotărârea 329/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 329 privind numirea “Colectivului de coordonare a activitatii de deszapezire , asigurarea circulatiei pe drumurile publice furnizarea agentului termic , apa calda si apa rece, aprobarea programului de masuri specifice sezonului rece 2005-2006 si aprobarea tehnologiei de interventie in cazul aparitiei poleiului si a caderilor de zapada.
 • Hotărârea 328/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 328 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de sub constructii si teren aferent constructiilor - situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str. N. Balcescu nr.38 , identificat in C.F. 13885 Sibiu nr.top 6925/400 in vederea vanzarii fara licitatie publica a cotei de 47,01% din nr. top 6925/400 , teren aferent spatiului comercial proprietatea S.C.CIBINUL S.A
 • Hotărârea 327/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 327 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de sub constructii si teren aferent constructiilor - situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str. Calea Surii Mici nr. 19 , identificat in C.F.6676 Sibiu nr. top 5216/1 , in vederea vanzarii acestuia fara licitatie publica in favoarea S.C.Toscana S.R.L.
 • Hotărârea 326/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 326 pentru modificarea HCL nr. 49/2004 privind retragerea din capitalul social al SC NUONSIB SRL a retelelor de distributie a energiei termice si concesionarea acestora impreuna cu serviciul de productie si distributie a energiei termice catre SC NUONSIB SRL
 • Hotărârea 325/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 325 pentru prorogarea termenului de incheiere a actelor autentice aprobate prin HCL nr. 311/2004 si HCL nr. 260/2005
 • Hotărârea 324/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 324 privind inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului public al municipiului Sibiu, in vederea realizarii obiectivului de investitii “lucrari echipament telefonic Digital (ONU) de exterior amplasat stradal in 23 puncte pe socluri de beton”
 • Hotărârea 323/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 323 privind trecerea din administrarea S.C. URBANA S.A.in administrarea Inspectoratului de Stat in Constructii Bucuresti a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Sibiu, str. N.Teclu nr. 41-etaj, cu destinatia: sediu administrativ-birouri pentru Inspectoratul Judetean in Constructii Sibiu (Revocată prin HCL NR. 422/2006)
 • Hotărârea 322/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 322 privind acordarea gratuitatii pe mijloacele de transport in comun ale SC Tursib SA pentru copiii cu situatie familiala si materiala deosebita
 • Hotărârea 321/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 321 privind mandatarea Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu sa reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu in dosar nr. 3853/2005 aflat pe rol la Tribunalul Sibiu
 • Hotărârea 320/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 320 privind modificarea statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului local al Municipiului Sibiu (Anexa nr. 2 modificată prin HCL NR. 367/2005)
 • Hotărârea 319/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 319 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – “Construire hala productie, imprejmuiri, parcaje si drumuri in incinta proprie – Sibiu, str. Turda f.n. – benef. S.C. Best S.R.L.
 • Hotărârea 318/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 318 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – “Construire depozite si birouri cu spatii de vinzare la parter „ – Sibiu, Calea Turnisorului nr. 45 – beneficiar S.C. Malidcom S.R.L.
 • Hotărârea 317/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 317 privind aprobarea documentatiei de urbanism - PUZ "Locuinte-Dupa gradini-Gusterita" - zona situata in intravilanul Municipiului Sibiu, in cartierul Gusterita (În legătură cu HCL NR. 30/2006 și HCL NR. 114/2010)
 • Hotărârea 316/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 316 privind aprobarea documentatiei de urbanism - PUZ "Cvartal de locuinte - str. Viile Sibiului, nr.1" - zona situata in intravilanul Municipiului Sibiu (Consultați și HCL NR. 342/2012)
 • Hotărârea 315/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 315 privind aprobarea modalitatii de acordare a gratuitatilor la transportul urban de calatori pentru pensionarii cu varsta peste 65 de ani
 • Hotărârea 314/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 314 privind aprobarea noilor tarife pentru apa potabila si serviciile de canalizare in municipiul Sibiu si Statiunea Paltinis
 • Hotărârea 313/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 313 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu in consiliul de administratie al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 312/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 312 privind aprobarea modelului legitimatiei pentru Primarul Municipiului Sibiu si consilierii din Consiliul Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 311/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 311 privind insusirea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei Judetene de Turism Sibiu
 • Hotărârea 310/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 310 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006 (Modificată de HCL NR. 438/2005 și HCL NR. 66/2006)
 • Hotărârea 309/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 309 privind completarea Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive , agrement si tineret a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 308/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 308 privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Cristea Mihai
 • Hotărârea 307/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 307 privind incetarea mandatului de consilier in Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Mitea Ilie Dumitru Haralambie
 • Hotărârea 306/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 306 pentru aprobarea conceptului de iluminat al strazilor din zona istorica si a conceptului privind iluminatul arhitectural pentru cladirile istorice
 • Hotărârea 305/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 305 privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L.nr.284/2005 si repartizarea in vederea inchirierii fara licitatie publica, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in Sibiu, str.Fabricii nr.2, in favoarea Organizatiei Judetene P.N.L.Sibiu, cu destinatia: sediu (Art. 1 abrogat prin HCL NR. 232/2006)
 • Hotărârea 304/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 304 privind aprobarea contractului de concesiune avand ca obiect concesionarea fara licitatie publica a imobilului – teren pentru constructii –situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str. Miraslau F.N, cu destinatia : sediu administrativ –birouri pentru Inspectoratul Judetean in Constructii Sibiu
 • Hotărârea 303/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 303 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren pentru constructii - situat in intravilanul Municipiului Sibiu , Cvartal Strand II, identificat in C.F. 13964/a Sibiu , nr.top 7074/5/17, in vederea lotizarii acestuia si vanzarii prin licitatie publica deschisa cu destinatia : locuinte
 • Hotărârea 302/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 302 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren pentru constructii - situat in intravilanul Municipiului Sibiu ,Cvartal Strand II, identificat in C.F. 49653 Sibiu , nr.top 7074/5/29, in vederea lotizarii acestuia si vanzarii prin licitatie publica deschisa cu destinatia : locuinte
 • Hotărârea 301/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 301 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de constructii - situat in intravilanul Municipiului Sibiu, Piata 1 Decembrie 1918, identificat in C.F. 22410 Sibiu , nr.top 3236/1/1/1/1/1/1/1/1, aprobarea efectuarii schimbului de teren intre Municipiul Sibiu si S.C. Transmixt S.A Sibiu si vanzarea prin licitatie publica deschisa a lotului cu nr. top 3236/1/1/1/1/1/1/1/1/3 (Modificată de HCL NR. 37/2006)
 • Hotărârea 300/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 300 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la transmiterea, fara plata, a unui imobil din domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul privat al Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 299/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 299 privind aprobarea unui schimb de imobile - terenuri fara constructii-intre Statul Roman (administrarea Ministerului Apararii Nationale) si Municipiul Sibiu (Revocată de HCL NR. 73/2006)
 • Hotărârea 298/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 298 privind modificarea listei de investitii si suplimentarea bugetului Serviciului Public de Administrare al Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 297/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 297 privind aprobarea Actului Aditional nr.7/2005 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 296/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 296 privind modificarea listei obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local pentru Serviciul public administrare parcuri si zone verzi
 • Hotărârea 295/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 295 privind transmiterea in administrarea Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ al Municipiului Sibiu a unei parti dintr-un imobil
 • Hotărârea 294/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 294 privind modificarea HCL nr.101/2002 privind aprobarea Metodologiei de organizare a licitatiilor pentru inchirierea spatiilor din pietele amplasate pe teritoriul municipiului Sibiu (Abrogată prin HCL NR. 224/2006)
 • Hotărârea 293/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 293 privind transmiterea in folosinta gratuita Fundatiei “ Un copil, o speranta” a unei parti din imobilul situat in Sibiu, Aleea Streiu nr. 8
 • Hotărârea 292/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 292 privind mandatarea Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu sa reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu in dosar nr. 3851/2005 si dosar nr.3859/2005 aflate pe rol la Tribunalul Sibiu
 • Hotărârea 291/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 291 privind aprobarea inchirierii imobilului situat in Sibiu, str. Dealului nr.13 ( Cresa nr.1)
 • Hotărârea 290/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 290 privind completarea listei cuprinzand spatiile comerciale si cele de prestari servicii aprobata prin HCL nr. 192/2002, care fac obiectul vanzarii in conditiile Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 289/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 289 privind actualizarea taxelor de parcare practicate in cadrul Serviciului Public Administrare Parcari
 • Hotărârea 288/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 288 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil – teren fara constructii – proprietatea privata a municipiului Sibiu, identificat in CF 7832 Turnisor nr top 6200/1/1/1/1/1 in suprafata de 10,47 ha, situat intre DN1 si DJ106 B – zona Aeroport cu destinatie : complex comercial (Revocată prin HCL NR. 24/2006)
 • Hotărârea 287/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 287 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren pentru constructii - situat in intravilanul Municipiului Sibiu , Piata Prahova intre str. M. Millo si str. Aron Pumnul, identificat in C.F. nr.8484 Sibiu, nr. top 4052/35, in vederea lotizarii acestuia si vanzarii prin licitatie publica deschisa cu destinatia : locuinte
 • Hotărârea 286/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 286 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren, situat in intravilanul Municipiului Sibiu , Statiunea Paltinis , identificat in C.F. 604 Cristian III , nr.top 182/2/5/54/2/1/1/1/1/2 pentru construirea unui releu de telefonie
 • Hotărârea 285/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 285 privind închirierea fara licitatie publica a unor terenuri apartinând domeniului public al municipiului Sibiu, în favoarea S.C. TURSIB S.A. Sibiu (Anexa nr. 1 modificată de HCL NR. 38/2006)
 • Hotărârea 284/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 284 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ –teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical (Revocată prin HCL NR. 232/2006)
 • Hotărârea 283/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 283 privind aprobarea documentatiei de urbanism “ P.U.Z . AMPLASARE CASE DE VACANTA SI ACCES D.J. SIBIU – RASINARI” , zona agrement Camping Dumbrava , Sibiu
 • Hotărârea 282/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 282 privind aprobarea documentatiei de urbanism – PUD ,,Construire balcon si acces direct la spatiul comercial’’ in Sibiu, str. Ostirii, nr. 3, bloc 65 ap.24 - parter
 • Hotărârea 281/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 281 privind aprobarea documentatiei de urbanism – PUD “Amenajare locuinta , schimbare destinatie incaperi si construire balcon in Sibiu, str.Muncel, nr.1, bloc 43 A”
 • Hotărârea 280/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 280 privind aprobarea documentatiei de urbanism – PUD “ Construire imobil birouri S+P+5E” – situat in Sibiu, str. Calea Dumbravii , nr.24
 • Hotărârea 279/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 279 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Construire locuinta unifamiliala P+M si garaj , pe un teren proprietate Ferencz Stefan si Simona , situat in Sibiu str. Ecaterina Varga f.n.”
 • Hotărârea 278/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 278 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 277/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 277 privind aprobarea criteriilor de acordare a prestatiilor financiare exceptionale conform prevederilor Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
 • Hotărârea 276/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 276 privind rectificarea bugetului local si a bugetelor unor servicii si institutii publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 275/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 275 privind desemnarea unui viceprimar in Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si celor forestiere in conditiile Legii fondului funciar nr.18/1991 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr.1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotărârea 274/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 274 privind acordul de principiu in vederea participarii Consiliului Local al Municipiului Sibiu in calitate de membru fondator in cadrul "Asociatiei Judetene de Turism Sibiu" si desemnarea unui reprezentant in acest scop (Modificată și completată de HCL NR. 238/2012)
 • Hotărârea 273/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 273 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in comisia pentru vanzarea spatiilor medicale potrivit O.U.G. nr. 110/2005
 • Hotărârea 272/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 272 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de constructii - situat in intravilanul Municipiului Sibiu str. Miraslau F.N. , identificat in C.F. 14945 Sibiu , nr.top 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1 in vederea lotizarii si concesionarii fara licitatie publica cu destinatia : sediu administrativ Inspectoratul de Stat in Constructii, a lotului cu nr. top 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
 • Hotărârea 271/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 271 privind modificarea contractului de concesiune nr. 2/2000 incheiat intre Municipiul Sibiu si S.C. Urbana S.A
 • Hotărârea 270/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 270 privind rectificarea bugetului local si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2005 pentru Primaria Municipiului Sibiu si unele servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local
 • Hotărârea 269/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 269 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu
 • Hotărârea 268/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 268 privind modificarea organigramei si statului de functii la Casa de cultura a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 267/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 267 privind aprobarea organigramei si a statului de functii la Serviciul public Cantina municipiului Sibiu
 • Hotărârea 266/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 266 privind modificarea statului de functii al Directiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 265/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 265 privind modificarea statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului local al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 264/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 264 privind infiintarea compartimentului "Unitate de implementare a programului de finantare" in cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 320/2005 și HCL NR. 403/2005)
 • Hotărârea 263/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 263 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului – teren pentru constructii - situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str. Siretului F.N. , identificat in C.F. 15601 Sibiu , nr.top 4040/1/1/1/1/1 in vederea lotizarii si transmiterii in folosinta gratuita, a lotului cu nr. top 4040/1/1/1/1/1/2 in suprafata de 4.457 mp, in favoarea Ministerului Educatiei si Cercetarii in vederea construirii obiectivului Scoala Normala si a lotului cu nr.top 4040/1/1/1/1/1/2 in suprafata de 3.000 mp.in favoarea Companiei Nationale de Investitii CNI SA in vederea construirii obiectivului Sala de sport (Revocată de HCL NR. 366/2005)
 • Hotărârea 262/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 262 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren pentru constructii - situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str.Calea Cisnadiei F.N. , identificat in C.F.3474 Sibiu , nr.top 4063/1/1 in vederea lotizarii si concesionarii prin licitatie publica deschisa cu destinatia : spalatorie auto, a lotului cu nr. top 4063/1/1/2
 • Hotărârea 261/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 261 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren pentru constructii - situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Stefan cel Mare F.-N., identificat in C.F. 13063 Sibiu, nr.top 4118/1 in vederea lotizarii si vanzarii prin licitatie publica deschisa a lotului cu nr. top 4118/1/2 (Modificată și completată de HCL NR. 387/2007. Modificată de HCL NR. 168/2009)
 • Hotărârea 260/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 260 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren pentru constructii - situat in intravilanul Municipiului Sibiu, B-dul V. Milea - Valea Sapunului, intre imobilul cu nr. 88 si Valea Sapunului, identificat in C.F. 2061 Selimbar, nr.top 1117/16/2 in vederea vanzarii prin licitatie publica deschisa (Revocată de HCL NR. 433/2005)
 • Hotărârea 259/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 259 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri de sub constructii si teren aferent constructiilor - situate în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Sos. Alba Iulia nr. 110, identificate în C.F. 7388 Turnisor , nr.top 5429/1/1/2 , C.F. 7417 Turnisor , nr. top 5429/1/1/1 în vederea vânzarii fara licitatie publica în favoarea S.C. SERA SERVICE S.R.L. a lotului cu nr.top 5429/1/1/2 si a lotului cu nr. top 5429/1/1/1/2
 • Hotărârea 258/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 258 privind repartizarea in vederea inchirierii fara licitatie publica, cu destinatia de birou senatorial in favoarea d-lui senator Nicolae Neagu, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in Sibiu, str.N.Balcescu nr.39
 • Hotărârea 257/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 257 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale (Anexa nr. 1 modificată prin HCL NR. 233/2006)
 • Hotărârea 256/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 256 privind scoaterea din fondul forestier al municipiului Sibiu a suprafetei de 10,3 ha teren forestier si trecerea acesteia din administrarea Directiei Silvice Sibiu in administrarea Serviciului Public Gradina Zoologica a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 255/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 255 privind aprobarea Actului Aditional nr. 6/2005 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Energie Termica SA Sibiu
 • Hotărârea 254/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 254 privind aprobarea Actului Aditional nr.6/2005 la Contractul de Concesiune nr. 69/1999 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 253/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 253 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF la obiectivul de investitii "Viabilizare zona industriala Vest- Aeroport Sibiu Etapa II" si cuprinderea obiectivului in lista de investitii pe anul 2005
 • Hotărârea 252/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 252 privind transmiterea in folosinta gratuita in favoarea Asociatiei Nevazatorilor din Romania - Filiala Judeteana Sibiu, a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in Sibiu, str. Avram Iancu nr. 8 si str. Patriotilor nr. 2
 • Hotărârea 251/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 251 privind transmiterea in folosinta gratuita in favoarea Asociatiei Nevazatorilor din Romania - Filiala Judeteana Sibiu, a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in Sibiu, str. Avram Iancu nr. 8 si str. Patriotilor nr.2 (Modificată prin HCL NR. 270/2006. Prelungit termen prin HCL NR. 256/2009 și HCL NR. 406/2011)
 • Hotărârea 250/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 250 privind transmiterea in folosinta gratuita in favoarea Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania - Filiala Brasov, Grupa Sibiu, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Sibiu, str. Zaharia Boiu nr. 39
 • Hotărârea 249/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 249 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita Fundatiei "Juvenil Sah" asupra unui spatiu din incinta "Scolii cu cls. I-VIII Regina Maria", str. Zaharia Boiu nr.1
 • Hotărârea 248/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 248 privind trecerea fara plata in patrimoniul "Asociatiei pentru Cinstirea Eroilor Martiri - Sibiu decembrie 89" a sediului situat in Sibiu str. Tg. Vinului nr. 14
 • Hotărârea 247/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 247 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUZ - Ansamblu locuinte colective" in Sibiu str. Rusciorului nr. 48
 • Hotărârea 246/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 246 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Realizare acces din exterior" situat in Sibiu, str. Rahovei, Bl. P17, nr. 24, scD, ap. 44 , parter
 • Hotărârea 245/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 245 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - "Alee acces la imobil" situata in Sibiu, Aleea Steaza nr. 3A
 • Hotărârea 244/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 244 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUZ - Construire imobil D+P+4E+M" situat in Sibiu str. Rahovei nr. 65
 • Hotărârea 243/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 243 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Locuinta S+P situata in Sibiu, str. Anul 1907 f.n."
 • Hotărârea 242/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 242 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Construire balcon parter" situat in Sibiu, Calea Dumbravii nr. 15 ap. 23
 • Hotărârea 241/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 241 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Depozit bauturi racoritoare" in Sibiu, str. Luptei nr. 36
 • Hotărârea 240/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 240 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 239/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 239 privind aprobarea noilor tarife la bilete si abonamente pentru transportul urban de calatori
 • Hotărârea 238/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 238 pentru modificarea HCL nr. 1/2004 privind transportul in regim de taxi pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 237/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 237 privind completarea HCL nr. 132/2004 modificata prin HCL 162/2004
 • Hotărârea 236/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 236 privind aprobarea participarii unor consilieri municipali in delegatia oficiala care se va deplasa la Deventer – Olanda
 • Hotărârea 235/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 235 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si statului de functii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 368/2005)
 • Hotărârea 234/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 234 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare la Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu (Modificată și completată prin HCL NR. 235/2006. Modificată de HCL NR. 402/2008)
 • Hotărârea 233/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 233 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 426/2006)
 • Hotărârea 232/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 232 privind constituirea Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 231/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 231 privind completarea Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului
 • Hotărârea 230/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 230 privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-nei Sirghie Anca - Doina
 • Hotărârea 229/2005 - Municipiul Sibiu

  privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Fântâna Daniel
 • Hotărârea 228/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 228 privind aprobarea contractului de imprumut pentru obiectivul de investitii „Transport urban in Municipiul Sibiu”
 • Hotărârea 227/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 227 pentru modificarea H.C.L. nr. 71/2005 privind concesionarea prin negociere directa a unor terenuri apartinand domeniului public al municipiului Sibiu, pe care sunt amplasate puncte de vanzare ale S.C. Rodipet S.A. Bucuresti
 • Hotărârea 226/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 226 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului – teren pentru constructii - situat in intravilanul Municipiului Sibiu ,str. Siretului F.N. , identificat in C.F. 15601 Sibiu , nr.top 4040/1/1/1/1/1 in vederea lotizarii si transmiterii in folosinta gratuita, a lotului cu nr. top 4040/1/1/1/1/1/2 , in favoarea Ministerului Educatiei si Cercetarii , in vederea construirii Scolii Normale si a unei Sali de sport
 • Hotărârea 225/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 225 privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in vederea construirii de locuinte (Revocată prin HCL NR. 190/2006)
 • Hotărârea 224/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 224 privind transmiterea in folosinta gratuita a doua spatii cu alta destinatie pentru Asociatia Pro Democratia si Asociatia Chinologica a municipiului Sibiu
 • Hotărârea 223/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 223 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu asupra unui imobil din incinta Scolii cu cls.I-VIII nr.8 Sibiu, str. Lupeni nr.50
 • Hotărârea 222/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 222 privind aprobarea Actului Aditional nr.5/2005 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Energie Termica SA Sibiu
 • Hotărârea 221/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 221 privind aprobarea Actului Aditional nr.5/2005 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 220/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 220 privind aprobarea Actului Aditional nr.2/2005 la Contractul de prestari servicii nr. 137/2004, incheiat intre Municipiul Sibiu si SC ELECTRICA SA – AISE Sibiu
 • Hotărârea 219/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 219 privind completarea listei de prioritati pentru repartizarea locuintelor din fondul locativ al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 218/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 218 privind infiintarea compartimentului "Unitate de implementare a programului de finantare" in cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 264/2005)
 • Hotărârea 217/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 217 privind atribuirea de denumiri strazilor din cartierul Tineretului Sibiu Zona Tiglari (Anexa nr. 1 modificată de HCL NR. 143/2007)
 • Hotărârea 216/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 216 privind aprobarea asocierii in participatiune intre Municipiul Sibiu si S.C. NEWS OUTDOOR ROMANIA S.R.L.
 • Hotărârea 215/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 215 privind scoaterea din inventarul domeniului public al municipiului Sibiu a imobilului –camin spital Sibiu, constructii si teren-situat in Sibiu str.Azilului nr.4
 • Hotărârea 214/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 214 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de constructii - situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str.Pedagogilor nr.3-5, identificat in C.F Sibiu nr.15294, nr.top 2470/2/2/1, 2471/2/2/1, 2472/2/2/1 si transmiterea lui in folosinta gratuita Asociatiei “Dr.Carl Wolff” a Bisericii Evanghelice CA din Romania
 • Hotărârea 213/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 213 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren pentru constructii - situat in intravilanul Municipiului Sibiu, Cvartal Strand II, identificat in C.F. 49653 Sibiu , nr.top 7074/5/29 in vederea lotizarii si vanzarii prin licitatie publica deschisa cu destinatia : spatiu comercial , a lotului cu nr. top 7074/5/29/2 (Revocată de HCL NR. 366/2005)
 • Hotărârea 212/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 212 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren pentru constructii - situat in intravilanul Municipiului Sibiu , Piata 1 Decembrie 1918 , identificat in C.F. 22410 Sibiu , nr.top 3236/1/1/1/1/1/1/1 in vederea lotizarii si vanzarii prin licitatie publica deschisa cu destinatia : hotel , a lotului cu nr. top 3236/1/1/1/1/1/1/1/2
 • Hotărârea 211/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 211 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren pentru constructii - situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str.Frezorilor F.N. , identificat in C.F. 9811 Sibiu , nr.top 4202/1/2/1/1, in vederea vanzarii prin licitatie publica deschisa
 • Hotărârea 210/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 210 privind prelungirea contractului de inchiriere pentru spatiul nr. 6 din Piata Teatrului
 • Hotărârea 209/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 209 privind completarea listei cuprinzand spatiile comerciale si cele de prestari servicii aprobata prin HCL nr. 192/2002 care fac obiectul vanzarii in conditiile Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 208/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 208 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul de investitii „REABILITARE RETELE TEHNICO-EDILITARE SI MODERNIZARE STRADA BERARIEI , REVOLUTIEI SIBIU”
 • Hotărârea 207/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 207 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „REABILITARE RETELE ALIMENTARE CU APA SI REFACERE INFRASTRUCTURA CU PAVAJ STRADA MASARILOR”
 • Hotărârea 206/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 206 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul de investitii „REGULARIZARE PARAU TRINKBACH INTRE STRADA DOROBANTILOR SI STRADA ECATERINA VARGA”
 • Hotărârea 205/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 205 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul de investitii „AMENAJARE PIETONALA SI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC PIATA MARE”
 • Hotărârea 204/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 204 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „REABILITARE RETELE SI MODERNIZARE STRADA SEMAFORULUI-SIBIU”
 • Hotărârea 203/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 203 privind actualizarea tarifelor pentru serviciile prestate in cadrul Serviciului public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu (Revocată prin HCL NR. 31/2007)
 • Hotărârea 202/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 202 privind rectificarea bugetului local, al unor Servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu si modificarea listelor obiectivelor de investitii
 • Hotărârea 201/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 201 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 200/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 200 privind reducerea numarului de asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav si suplimentarea numarului de indemnizatii cuvenite persoanelor cu handicap grav sau reprezentantilor lor legali (Modificată de HCL NR. 332/2005)
 • Hotărârea 199/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 199 privind conditiile de acordare si cuantumul maxim al prestatiei financiare exceptionale conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
 • Hotărârea 198/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 198 privind aprobarea contractarii imprumutului pentru finantarea obiectivului de investitii „Transport urban in municipiul Sibiu”
 • Hotărârea 197/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 197 privind aprobarea documentatiei tehnico economice si indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii: ” Transport urban in municipiul Sibiu”
 • Hotărârea 196/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 196 privind transmiterea in administrarea Colegiului National „Samuel von Brukenthal” Sibiu a Salii de Sport – Liceul de Arta + Liceul Brukenthal
 • Hotărârea 195/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 195 pentru revocarea unor hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 194/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 194 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul de investitii “Extindere proiect –Reabilitare sediul Primariei str. Brukenthal 2-4 Sibiu”
 • Hotărârea 193/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 193 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati, pentru obiectivul de investitii „LUCRARI TEHNICO-EDILITARE STRAND II-SIBIU”
 • Hotărârea 192/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 192 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Creare acces din exterior la balcon ( sediu firma) , Sibiu, B-dul M.Viteazu nr. 21 ap. 2 sc.A, parter ”
 • Hotărârea 191/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 191 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de constructii cu baza sportiva Vointa Sibiu – situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. V. Carlova (Revocată de HCL NR. 262/2009)
 • Hotărârea 190/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 190 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU str. G-ral Balan, municipiul Sibiu
 • Hotărârea 189/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 189 privind aprobarea situatiilor financiare anuale – bilantul contabil si contul de executie a exercitiului bugetar pentru anul 2004
 • Hotărârea 188/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 188 privind rectificarea bugetului local, al Serviciului public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat si modificarea listei obiectivelor de investitii
 • Hotărârea 187/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 187 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si a statului de functii la Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Sibiu (Anexele nr. 1 și 2 revocate prin HCL NR. 307/2006. Anexa nr. 1 abrogată prin HCL NR. 285/2010)
 • Hotărârea 186/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 186 privind aprobarea platii cotizatiei la Asociatia Municipiilor din Romania
 • Hotărârea 185/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 185 privind salarizarea personalului auxiliar incadrat la Serviciul Public Complex Baia Neptun
 • Hotărârea 184/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 184 pentru prorogarea termenului de incheiere a actului autentic aprobat prin HCL nr. 311/2005 (Revocată de HCL NR. 325/2005)
 • Hotărârea 183/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 183 pentru prorogarea termenului de incheiere a actului autentic aprobat prin HCL nr. 129/2005
 • Hotărârea 182/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 182 privind aprobarea tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, a terenurilor aferente si a terenurilor proprietate publica si privata a unitatilor administrativ – teritoriale (Revocată prin HCL NR. 417/2010)
 • Hotărârea 181/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 181 privind modificarea statului de functii al Directiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 180/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 180 privind mandatarea Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu sa reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu in dosar nr. 2387/2005 aflat pe rol la Tribunalul Sibiu
 • Hotărârea 179/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 179 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 178/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 178 pentru aprobarea trecerii din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat in administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ Aflat in Proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului situat in Sibiu, str. Goraslau nr.6/13
 • Hotărârea 177/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 177 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita Organizatiei Nationale “ Cercetasii Romaniei ”asupra unui spatiu din incinta Colegiului National “ Gheorghe Lazar ” Sibiu, str. Gheorghe Lazar nr.1-3
 • Hotărârea 176/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 176 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL 101/2003 prin care s-a aprobat numarul si structura personalului nedidactic din invatamantul preuniversitar de stat
 • Hotărârea 175/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 175 privind aprobarea proiectarii, achizitionarii si montarii centralei termice proprii in imobilul situat in Sibiu str. Banatului nr.2 in care functioneaza Colegiul Agricol “D.P.Barcianu”Sibiu
 • Hotărârea 174/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 174 privind aprobarea inchirierii imobilului situat in Sibiu, str. Banatului nr.2 in care functioneaza Colegiul Agricol „D.P. Barcianu”Sibiu
 • Hotărârea 173/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 173 privind modificarea unor taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere din piete, targuri si oboare cuprinse in anexa 1 la HCL nr. 132/2004 modificata prin HCL 162/2004
 • Hotărârea 172/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 172 privind schimbarea sediului administrativ al Serviciului Public Administrare Parcari
 • Hotărârea 171/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 171 privind modificarea statului de functii la Serviciul Public Administrare Parcuri si Zone Verzi
 • Hotărârea 170/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 170 privind modificarea statului de functii la Casa de cultura a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 169/2005 - Municipiul Sibiu

  privind numirea in functia publica de director executiv al Serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 168/2005 - Municipiul Sibiu

  privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 167/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 167 pentru aprobarea incheierii Contractului privind Contul de Garantie ESCROW si a Contractului privind Contul Serviciului Datoriei in cadrul Masurii ISPA Sibiu
 • Hotărârea 166/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 166 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Reabilitare strazi in municipiul Sibiu”
 • Hotărârea 165/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 165 privind completarea H.C.L. NR. 34/2005
 • Hotărârea 164/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 164 privind aprobarea Acordului/Contractului colectiv de munca al personalului incadrat in aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu si pentru personalul unor servicii publice de subordonare locala
 • Hotărârea 163/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 163 privind concesionarea fara licitatie publica a unui imobil – teren fara constructii – proprietatea municipiului Sibiu , situat in str. Semaforului, bl. 39 B, pentru extinderea spatiului pentru birouri si amenajare parcare in favoarea SC 38 MATERNA S.R.L. (Art. 3 modificat de HCL NR. 151/2016)
 • Hotărârea 162/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 162 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii – proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat in intravilanul Municipiului Sibiu, Cvartal Strand II cu destinatie: spatiu comercial (Revocată de HCL NR. 213/2005)
 • Hotărârea 161/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 161 privind aprobarea infratirii intre municipiul Sibiu – Hermannstadt – Romania si orasul Marburg – Republica Federala Germania
 • Hotărârea 160/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 160 privind rectificarea bugetului local, al unor servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local si modificarea listei obiectivelor de investitii la Serviciul public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 159/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 159 privind rectificarea bugetului pe anul 2005, la venituri proprii, pentru unele unitati de invatamant preuniversitar de stat
 • Hotărârea 158/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 158 privind acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru trecerea pavilionului T Cazarma 700 Sibiu din domeniul privat al Statului Roman si administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul privat al municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local Sibiu
 • Hotărârea 157/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 157 privind insusirea de catre Consiliul Local Sibiu a raportului de evaluare, intocmit de catre S.C. SIBCONSULT S.R.L., pentru imobilul – teren cu constructii – situat in Sibiu , str. N. Balcescu nr.10 in vederea stabilirii pretului de strigare pentru vanzarea acestuia prin licitatie publica (Revocată de HCL NR. 195/2005)
 • Hotărârea 156/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 156 privind insusirea de catre Consiliul Local Sibiu a raportului de evaluare, intocmit de catre S.C. SIBCONSULT S.R.L., pentru imobilul – teren cu constructii – situat in Sibiu, str. N. Balcescu nr. 6 in vederea stabilirii pretului de strigare pentru vanzarea acestuia prin licitatie publica (Revocată de HCL NR. 195/2005)
 • Hotărârea 155/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 155 privind închirierea prin licitatie publica a unui teren apartinând domeniului public al municipiului Sibiu, în vederea amplasarii unei constructii provizorii - chiosc, Piata Teatrului f.n..
 • Hotărârea 154/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 154 privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui imobil - teren de sub constructii si teren aferent constructiilor - proprietatea Statului Roman, situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Autogarii, nr. 2-4 , in favoarea S.C. EUROIL S.R.L. (Abrogată de HCL NR. 362/2007)
 • Hotărârea 153/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 153 privind transmiterea in administrarea Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ aflat in proprietatea municipiului Sibiu a imobilului situat in Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.4 si schimbarea sediului administrativ al acestui serviciu
 • Hotărârea 152/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 152 privind aprobarea organizarii unor evenimente cultural-artistice pe platoul din P-ta Unirii ( Cazarma 90) de catre Casa de cultura a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 151/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 151 pentru modificarea HCL 116/2005 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –amplasare chiosc alimentar in Sibiu P-ta Teatrului f.n.
 • Hotărârea 150/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 150 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil – teren fara constructii – proprietatea privata a municipiului Sibiu , situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str. Prelungirea Orzului , FN cu destinatia : locuinta
 • Hotărârea 149/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 149 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Construire statie distributie carburanti” Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 118
 • Hotărârea 148/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 148 privind aprobarea documentatiei “PUD Crearea unui gol de usa cu acces direct din strada”,Sibiu, B-dul Gral V.Milea nr. 11, apt. 66, sc.F, parter
 • Hotărârea 147/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 147 privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUD - Inchidere balcon si creare gol de usa parter” cu alee acces situat in Sibiu, B-dul Gral V.Milea bl. 10, apt. 17, parter – beneficiari Simion Ioan si sotia Simion Doina Maria
 • Hotărârea 146/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 146 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Construire locuinte P+M” in Sibiu str. Ceaikovski F.N.
 • Hotărârea 145/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 145 privind aprobarea inlesnirii la plata a obligatiilor fiscale datorate de S.C Agromixta Dealul Ocnei S.A Sibiu
 • Hotărârea 144/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 144 privind modificarea statului de functii al Directiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 143/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 143 privind desfiintarea Cresei nr.9, transferul gestiunii bunurilor acesteia catre Cresa nr.4 precum si modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public Centrul Financiar Crese
 • Hotărârea 142/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 142 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun, pe luna mai 2005, pe baza de abonamente finantate din bugetul local
 • Hotărârea 141/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 141 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii la Serviciul public Administratia Pietelor Sibiu
 • Hotărârea 140/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 140 pentru modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public Gradina Zoologica a municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 377/2005)
 • Hotărârea 139/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 139 privind aprobarea tarifelor practicate in cadrul Serviciului Public Gradina Zoologica
 • Hotărârea 138/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 138 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 50/1999 incheiat intre Primaria Municipiului Sibiu si Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale Astra (În legătură cu HCL NR. 58/2006)
 • Hotărârea 137/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 137 privind detasarea unor directori ai serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Sibiu (Progorat termen prin HCL NR. 386/2005)
 • Hotărârea 136/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 136 pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 32/27.01. 2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Sibiu (Anexele nr. 1, 2, 3 modificate și completate prin HCL NR. 187/2005)
 • Hotărârea 135/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 135 privind organizarea pazei unor obiective apartinând domeniului public al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 134/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 134 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii faza SF ,, VIABILIZARE CARTIER TINERET TIGLARI - SIBIU ”
 • Hotărârea 133/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 133 privind rectificarea bugetului local, modificarea listei obiectivelor de investitii si a listei defalcarii pozitiei “Alte cheltuieli de investitii” pe anul 2005 si aprobarea bugetului Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor
 • Hotărârea 132/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 132 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale
 • Hotărârea 131/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 131 privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului – teren cu constructii - situat in Sibiu , str. N.Balcescu nr. 10 cu destinatie : agentie de voiaj (Revocată prin HCL NR. 195/2005)
 • Hotărârea 130/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 130 privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului – teren cu constructii - situat in Sibiu , str. N. Balcescu nr. 6, cu destinatie : agentie de voiaj (Revocată prin HCL NR. 195/2005)
 • Hotărârea 129/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 129 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor imobile - terenuri fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu, situate in intravilanul Municipiului Sibiu, cu destinatie: hotel (Prorogat termen prin HCL NR. 183/2005. Consultați și HCL NR. 212/2005)
 • Hotărârea 128/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 128 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor imobile – terenuri fara constructii – proprietatea privata a municipiului Sibiu, situate in intravilanul Municipiului Sibiu cu destinatie: locuinta (Art. 1, pct. 2, 3 revocate de HCL NR. 46/2006)
 • Hotărârea 127/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 127 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil – teren fara constructii – proprietatea privata a municipiului Sibiu , identificat in CF 19717 Sibiu, nr top 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 in suprafata de 60 mp, situat in str. Fundatura Oituz FN cu destinatie : constructie locuinta
 • Hotărârea 126/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 126 pentru modificarea HCL nr. 275/2004 privind prelungirea dreptului de folosinta gratuita in favoarea Asociatiei “Oameni pentru Arta” asupra spatiului aflat in incinta imobilului situat in Sibiu, Piata Mica nr. 22 corp. B- parter partial si corp A – etaj partial
 • Hotărârea 125/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 125 pentru modificarea HCL nr. 350/2004 privind aprobarea destinatiei volumului de masa lemnoasa atribuita ca si cota de taiere pentru anul 2005
 • Hotărârea 124/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 124 pentru modificarea HCL nr. 68/2005 privind aprobarea achizitionarii de teren in vederea extinderii Cimitirului Municipal Sibiu si numirea comisiei de negociere a pretului
 • Hotărârea 123/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 123 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren proprietatea municipiului Sibiu , situat in Sibiu , B-dul M. Viteazu , bl. 23, in vederea construirii obiectivului – balcon si acces direct
 • Hotărârea 122/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 122 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu : Consiliul Local al Comunei Poplaca , Consiliul Local al Comunei Cristian , Consiliul Local al Comunei Rasinari in calitate de parteneri si Consiliul Judetean Sibiu pentru dezvoltarea si cresterea atractivitatii turistice a Statiunii Paltinis
 • Hotărârea 121/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 121 privind inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului public al municipiului Sibiu, in vederea realizarii obiectivului de investitii“instalare echipamente si retea de telefonie DECT in Municipiul Sibiu”
 • Hotărârea 120/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 120 privind aprobarea Actului Aditional nr.4/2005 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 119/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 119 privind aprobarea Actului Aditional nr.4/2005 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Energie Termica SA Sibiu
 • Hotărârea 118/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 118 privind aprobarea Actului Aditional nr.2/2005 la Contractul de Concesiune nr.3/2000 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Apa Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 117/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 117 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun, pe luna aprilie 2005, pe baza de abonamente finantate din bugetul local
 • Hotărârea 116/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 116 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – amplasare chiosc alimentar în Sibiu P-ta Teatrului f.n. (Modificată de HCL NR. 151/2005)
 • Hotărârea 115/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 115 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Ansamblu locuinte colective” Sibiu str. G-ral Balan nr. 17
 • Hotărârea 114/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 114 pentru modificarea HCL nr. 227/2004 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Amenajare acces spatiu comercial” Calea Cisnadiei bl.23 ap.26
 • Hotărârea 113/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 113 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Construire locuinta in Sibiu str. Tractorului f.n.” beneficiari Gutulescu Aurelian si sotia Adriana Laura
 • Hotărârea 112/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 112 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“ Pavilion administrativ, ateliere intretinere, parcare tir” Sibiu, Calea Surii Mici f.n.
 • Hotărârea 111/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 111 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“ Pavilion administrativ, ateliere întretinere, parcare tir” Sibiu, Calea Surii Mici f.n.
 • Hotărârea 110/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 110 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Construire balcon pe amprenta celor de la etaj si creare acces direct la ap. nr. 4 bl. 23” situat in Sibiu B-dul M.Viteazu
 • Hotărârea 109/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 109 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Amenajare acces la spatiul comercial situat in Sibiu,str. Semaforului nr.26, ap.130 “ – beneficiar Precup Ioan
 • Hotărârea 108/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 108 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Construire service auto si locuinta ” Sibiu str. Henri Coanda FN
 • Hotărârea 107/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 107 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU zona Soseaua Alba Iulia – str. I. Neculce – str. Malului ( raul Cibin)
 • Hotărârea 106/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 106 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Creare acces direct la spatiul comercial existent in Sibiu, Aleea Steaza, nr.4 bl. 97, ap. 44”
 • Hotărârea 105/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 105 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU –“Introducere în intravilan casa de vacanta DJ 106 D Sibiu – Cisnadioara, Lunca Sevisului fn”
 • Hotărârea 104/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 104 privind aprobarea construirii de locuinte D+P+3E+mansarda in Sibiu str. Luptei nr. 2
 • Hotărârea 103/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 103 privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea Municipiului Sibiu pe anul 2005
 • Hotărârea 102/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 102 privind aprobarea închirierii, prin licitatie publica , a unui chiosc cu terasa, situat în Sibiu, în incinta Gradinii Zoologice
 • Hotărârea 101/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 101 privind aprobarea Metodologiei de organizare a licitatiilor pentru închirierea spatiilor si terenurilor amplasate în incinta Cimitirului Municipal Sibiu (Revocată prin HCL NR. 401/2006)
 • Hotărârea 100/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 100 pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 35/2005 privind aprobarea reorganizarii retelei scolare din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 99/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 99 privind modificarea statului de functii la Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu
 • Hotărârea 98/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 98 privind constituirea Comisiei locale de finantare a invatamantului preuniversitar din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 97/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 97 privind rectificarea bugetului pe anul 2005, la venituri proprii, pentru unele unitati de invatamant preuniversitar de stat
 • Hotărârea 96/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 96 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si statului de functii la Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu (Modificată de HCL NR. 141/2005 și HCL NR. 234/2005)
 • Hotărârea 95/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 95 privind completarea agendei cultural – sportive pentru anul 2005
 • Hotărârea 94/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 94 privind modificarea statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sibiu (Anexa nr. 1 revocată de HCL NR. 218/2005)
 • Hotărârea 93/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 93 privind modificarea statului de functii la Serviciul Public Administrare Parcuri si Zone Verzi
 • Hotărârea 92/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 92 privind modificarea si completarea statului de functii si a organigramei la Serviciul public pentru administrarea fondului locativ aflat în proprietatea municipiului Sibiu
 • Hotărârea 91/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 91 privind modificarea statului de functii al institutiei publice Caminul pentru persoane vârstnice Sibiu
 • Hotărârea 90/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 90 privind modificarea statului de functii al Directiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 89/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 89 privind completarea listei aprobata prin HCL nr. 192/2002 cuprinzand spatiile comerciale si cele de prestari servicii care fac obiectul vanzarii in conditiile Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 88/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 88 privind aprobarea înfratirii între municipiul Sibiu – Hermannstadt – România si orasul Deventer – Regatul Olandei
 • Hotărârea 87/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 87 privind stabilirea masurilor pentru organizarea pasunatului în anul 2005
 • Hotărârea 86/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 86 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 85/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 85 privind modificarea în parte a HCL nr. 152/2002 (Modificată prin HCL NR. 422/2012)
 • Hotărârea 84/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 84 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ - "Amenajare P-ta 1 Decembrie 1918 ( P-ta Garii )" (În legătură cu HCL NR. 67/2006. Modificată de HCL NR. 366/2006)
 • Hotărârea 83/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 83 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - " Alimentatie publica expo mobila, birouri" , Sibiu, Calea Dumbravii nr.153
 • Hotărârea 82/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 82 privind aprobarea vânzarii fara licitatie publica a unui imobil - teren de sub constructii si teren aferent constructiilor - proprietatea Statului Român, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Frezorilor , nr.5 , în favoarea S.C. CONSACO S.R.L.
 • Hotărârea 81/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 81 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu , identificat în CF 7832 Turnisor nr top 6200/2/1/1/1/1/4/1/5/3 în suprafata de 2,0 ha, situat între DN1 si DJ106 B - zona Aeroport cu destinatie : depozite pentru metale, minereuri metalice, materiale de constructii si material lemnos ( cod CAEN 5152 , 5153 )
 • Hotărârea 80/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 80 aprobarea documentatiei de urbanism PUD - " Depozit pentru metale, minereuri metalice, materiale de constructii si material lemnos COD CAEN 5152 , COD CAEN 5153 în Sibiu, zona industriala Vest"
 • Hotărârea 79/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 79 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu , identificat în CF 7832 Turnisor nr top 6200/2/1/1/1/1/1/6 în suprafata de 1,06 ha, situat între DN1 si DJ106 B - zona Aeroport cu destinatie : fabrica pentru productia de aparate , echipamente si materiale electrice si alte componente electronice ( cod CAEN 316,321 )
 • Hotărârea 78/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 78 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - " Extindere fabrica pentru productia de aparate, echipamente, materiale electrice si alte componente" Cod CAEN 316, Cod CAEN 321, în Sibiu- Zona industriala Vest
 • Hotărârea 77/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 77 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu , identificat în CF 7832 Turnisor nr top .6200/2/1/1/1/1/4/1/3/1 în suprafata de 1,14 ha, situat între DN1 si DJ106 B - zona Aeroport cu destinatie : fabrica pentru productia de componente din plasma si laser ( cod CAEN 29,31)
 • Hotărârea 76/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 76 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - " Construire fabrica pentru productia de componente plasma si laser si birouri COD CAEN 29 , COD CAEN 31 în Sibiu, zona industriala Vest"
 • Hotărârea 75/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 75 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu , identificat în CF 7832 Turnisor nr top 6200/2/1/1/1/1/4/1/5/2 în suprafata de 0,395 ha, situat între DN1 si DJ106 B - zona Aeroport cu destinatie : fabrica pentru prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnului ( cod CAEN 201 )
 • Hotărârea 74/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 74 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - " Extindere fabrica pentru prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnului" COD CAEN 201 în Sibiu, zona industriala Vest
 • Hotărârea 73/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 73 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu , identificat în CF 7832 Turnisor nr top 6200/2/1/1/1/1/1/15 în suprafata de 3,0 ha, situat între DN1 si DJ106 B - zona Aeroport cu destinatie : fabrica pentru productia de aparate , echipamente si materiale electrice si alte componente electronice ( cod CAEN 316,321 )
 • Hotărârea 72/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 72 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - " Extindere fabrica pentru productia de aparate, echipamente, materiale electrice si alte componente electronice " Cod CAEN 316, Cod CAEN 321, în Sibiu - Zona industriala Vest
 • Hotărârea 71/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 71 privind concesionarea prin negociere directă a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Sibiu, pe care sunt amplasate puncte de vânzare ale S.C Rodipet S.A Bucureşti - Sucursala Sibiu (Completată de HCL NR. 227/2005)
 • Hotărârea 70/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 70 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren proprietatea municipiului Sibiu , situat în Sibiu , B-dul M. Viteazu , bl. 31, în vederea construirii obiectivului - balcon si acces farmacie si a caietului de sarcini care sta la baza concesionarii terenului sus mentionat
 • Hotărârea 69/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 69 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren proprietatea municipiului Sibiu , situat în Sibiu , Calea Dumbravii nr. 26, în vederea construirii unor scari de acces si a caietului de sarcini care sta la baza concesionarii terenului sus mentionat
 • Hotărârea 68/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 68 privind aprobarea achizitionarii de teren în vederea extinderii Cimitirului Municipal Sibiu si numirea comisiei de negociere a pretului
 • Hotărârea 67/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 67 privind aprobarea vânzarii fara licitatie publica a unui imobil - teren de sub constructii si teren aferent constructiilor - proprietatea Statului Român, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Forjorilor , nr.20
 • Hotărârea 66/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 66 privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren datorat de Asociatia SOS Satele Copiilor din România
 • Hotărârea 65/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 65 privind aprobarea schimbarii denumirii functiei conducatorului serviciului public din " sef serviciu " în " director " la unele servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 64/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 64 privind modificarea statului de functii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 63/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 63 privind modificarea statului de functii al aparatului propriu al Directiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 62/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 62 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun, pe luna martie 2005, pe baza de abonamente finantate din bugetul local
 • Hotărârea 61/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 61 privind aprobarea mandatului special în favoarea S.C. Urbana S.A pentru a promova în instanta actiuni privind recuperarea creantelor nascute din ocuparea fara drept a spatiilor, proprietatea Statului Român
 • Hotărârea 60/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 60 privind stabilirea unor masuri pentru organizarea si functionarea Serviciului Public Gradina Zoologica a Municipiului Sibiu si modificarea contractului de concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu si S.C. Drumuri si Prestari Constructii S.A
 • Hotărârea 59/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 59 privind stabilirea unor masuri pentru organizarea si functionarea Serviciului Public Pentru Administrarea Fondului Locativ si modificarea contractului de concesiune nr.2/2000 încheiat între Municipiul Sibiu si S.C. Urbana S.A (Modificată de HCL NR. 271/2005. Articolele I și II revocate de HCL NR. 271/2005)
 • Hotărârea 58/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 58 pentru revocarea HCL nr.207/2002 privind aprobarea documentatiei de urbanism " PUD- Statie distributie carburanti - B-dul G-ral Vasile Milea" , HCL nr. 223/2002 privind aprobarea asocierii în participatiune între Municipiul Sibiu si S.C. " MOL România Petroleum Products " S.R.L. Cluj Napoca si HCL nr. 41/2003 privind modificarea si completarea contractului de asociere în participatiune nr.29/2003 încheiat între Municipiul Sibiu si S.C. Mol Petroleum Products S.R.L. Cluj Napoca ,aprobat prin H.C.L. nr.223/2002
 • Hotărârea 57/2005 - Municipiul Sibiu

  pentru revocarea HCL nr. 351/2003 privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUD- Sediu Inspectoratul în Constructii al judetului Sibiu, str. Dr. Stânca” si HCL nr. 139/2004 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unui teren proprietatea Statului Român, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. D. Stânca FN (teren destinat constructiei de sediu administrativ - birouri ) a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini care stau la baza concesionarii terenului sus mentionat
 • Hotărârea 56/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 56 pentru revocarea HCL nr. 244/2004 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat între str. C. Darwin - str. Turismului - str. O. Ghibu cu destinatie : creare cai de acces
 • Hotărârea 55/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 55 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - " Construire brutarie amplasata pe domeniul privat SC Naty Prod SRL în Sibiu str. Anul 1907 f.n."
 • Hotărârea 54/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 54 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - " Construire locuinta S+P+E (M) " în Sibiu, str. Malului nr.7
 • Hotărârea 53/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 53 privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la H.C.L. 169/2004 privind atribuirea în folosinta gratuita a loturilor repartizate prin tragere la sorti tinerilor beneficiari ai Legii nr.15/2003
 • Hotărârea 52/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 52 privind acceptarea de catre Municipiul Sibiu a donatiei unui teren in suprafata de 688 mp. cu destinatia „drum”
 • Hotărârea 51/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 51 privind radierea unor spatii comerciale din lista cuprinzând spatiile comerciale si de prestari servicii aprobata prin HCL nr. 192/2002 care fac obiectul vânzarii în conditiile Legii nr. 550/2002 modificata si completata prin HCL nr. 15/2003
 • Hotărârea 50/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 50 privind aprobarea tarifelor practicate în cadrul Serviciului Public Administrare Parcuri si Zone Verzi
 • Hotărârea 49/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 49 privind rectificarea bugetului pe anul 2005, la venituri proprii, pentru C.F. Gradinita nr. 15 si Liceul C-tin Noica Sibiu
 • Hotărârea 48/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 48 privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Administrare Parcari
 • Hotărârea 47/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 47 pentru aprobarea anexelor privind modificarea Programului de investitii pe anul 2005 în cadrul aceluiasi capitol al clasificatiei bugetare 63.02." Servicii, dezvoltare publica si locuinte " si a listei cu defalcarea pozitiei C " Alte cheltuieli de investitii " cap. 63.02.
 • Hotărârea 46/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 46 privind rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu pentru anul 2005
 • Hotărârea 45/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 45 privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte, profit, proiectare si influenta cresterii manoperei la serviciile si lucrarile concesionate catre SC Energie Termica SA Sibiu pentru anul 2005 (Modificată de HCL NR. 345/2005)
 • Hotărârea 44/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 44 privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte, profit, proiectare, organizare de santier si influenta cresterii manoperei la serviciile si lucrarile concesionate catre SC DPC SA Sibiu pentru anul 2005 (Modificată de HCL NR. 346/2005)
 • Hotărârea 43/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 43 privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte, profit, proiectare si influenta cresterii manoperei la serviciile si lucrarile concesionate catre SC Apa-Canal SA Sibiu pentru anul 2005 (Modificată de HCL NR. 347/2005)
 • Hotărârea 42/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 42 privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu a terenurilor si cladirilor în care acesta îsi desfasoara activitatea
 • Hotărârea 41/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 41 privind aprobarea Actului Aditional nr.2/2005 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 40/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 40 privind aprobarea Actului Aditional nr.2/2005 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Energie Termica SA Sibiu
 • Hotărârea 39/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.39 privind aprobarea actului adiţional la contractul de prestări servicii nr. 149/2003 încheiat în baza HCL nr. 238/2003 privind întocmirea documentaţiei de evaluare funciară a terenului situat în Sibiu zona industrială Vest Aeroport
 • Hotărârea 38/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 38 privind aprobarea actului aditional la contractul de prestari servicii nr. 36/2004 încheiat în baza HCL nr. 84/2004 privind întocmirea documentatiei de evaluare funciara a terenului situat în Sibiu zona Tiglari - cartierul Tineretului
 • Hotărârea 37/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 37 privind completarea Comisiei pentru organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 36/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 36 privind mandatarea Primarului Municipiului Sibiu sa solicite finantare nerambursabila, sa semneze toate documentele necesare si de asemenea sa reprezinte Consiliul Local al Municipiului Sibiu, in cadrul programului PHARE CES 2004-2006, componenta Proiecte de Infrastructura Regionala pentru dezvoltarea proiectului REABILITAREA ZONEI PIETONALE NICOLAE BALCESCU DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI SIBIU PENTRU REVIGORAREA TURISMULUI IN PERSPECTIVA ANULUI 2007, CAND SIBIU ESTE CAPITALA CULTURALA EUROPEANA
 • Hotărârea 35/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 35 privind aprobarea reorganizarii retelei scolare din Municipiul Sibiu (Modificată de HCL NR. 100/2005. Anexa nr. 1 modificată de HCL NR. 346/2006 și HCL NR. 363/2008)
 • Hotărârea 34/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 34 privind aprobarea listei de prioritati pentru repartizarea locuintelor din fondul locativ al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 33/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 33 privind incetarea dreptului de administrare al SC Urbana SA asupra imobilului situat in Sibiu, str. Sofocle nr. 2-3 si transmiterea acestuia in favoarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 32/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 32 privind infiintarea, organizarea si functionarea Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 136/2005)
 • Hotărârea 31/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 31 privind aprobarea statului de functii pentru Directia Fiscala Locala Sibiu, ca urmare a reincadrarii functionarilor publici
 • Hotărârea 30/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 30 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Teatrului National "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 29/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 29 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare precum si modificarea si completarea organigramei si a statului de functii pentru Teatrul National "Radu Stanca " Sibiu
 • Hotărârea 28/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 28 privind aprobarea bugetelor de venituri proprii ale unitatilor scolare din municipiul Sibiu
 • Hotărârea 27/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 27 privind aprobarea noilor tarife pentru apa potabila si serviciile de canalizare in Statiunea Paltinis
 • Hotărârea 26/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 26 privind scutirea de la plata impozitului pe teren pentru SC TAKATA - PETRI SRL Sibiu
 • Hotărârea 25/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 25 privind anularea creantelor fiscale restante aflate in sold la 31 decembrie 2004 pentru persoane fizice si juridice
 • Hotărârea 24/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 24 privind organizarea si functionarea Serviciului Public de Asistenta Sociala (Modificată de HCL NR. 200/2005, HCL NR. 332/2005, HCL NR. 122/2006, HCL NR. 88/2009. Completată de HCL NR. 204/2008. Anexa nr. 2 abrogată de HCL NR. 104/2015)
 • Hotărârea 23/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 23 privind aprobarea trecerii fara plata in patrimoniul Asociatiei Sibiu- Decembrie 89 a sediului situat in Sibiu,str. Turnului nr. 12
 • Hotărârea 22/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 22 aprobarea documentatiei de urbanism PUD -"Schimbare destinatie locuinta cu amenajare acces strada, amenajare interioara coafor - cosmetica si amplasare firma luminoasa" in Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 26 sc. A ap.2
 • Hotărârea 21/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 21 privind decontarea sumei de 19.590.146 cu titlu de despagubiri civile si 1.621.611 lei cu titlu de cheltuieli de judecata dispuse de Judecatoria Sibiu prin Sentinta civila nr. 6460/2004
 • Hotărârea 20/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 20 privind aprobarea platii costurilor suplimentare la centrala termica de la obiectivul de investitii "Sala de sport Liceul de Arta + Liceul Brukenthal Sibiu"
 • Hotărârea 19/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 19 privind aprobarea platii penalitatilor calculate pentru neachitarea in termen a consumului de gaz metan de catre Centrul Financiar Gradinita nr. 15
 • Hotărârea 18/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 18 privind aprobarea prelungirii inchirierii imobilului cu destinatie de gradinita situat in Sibiu, str. Reconstructiei nr.21 ap.1
 • Hotărârea 17/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 17 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu in Consiliul administrativ al Teatrului National "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 16/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 16 privind aprobarea statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sibiu, ca urmare a reincadrarii functionarilor publici (Modificată de HCL NR. 64/2005, HCL NR. 94/2005 și HCL NR. 264/2005)
 • Hotărârea 15/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 15 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Sibiu aprobat prin HCL nr. 110/2003
 • Hotărârea 14/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 14 privind aprobarea actului aditional nr.1/2005 la Contractul nr. 137/15.07.2004, incheiat intre Municipiul Sibiu si SC ELECTRICA SA Sibiu - SISE Transilvania Sud - AISE Sibiu
 • Hotărârea 13/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 13 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2005 la Contractul de Concesiune nr.3/2000 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Apa Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 12/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 12 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2005 la Contractul de Concesiune nr. 87/2002 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Energie Termica SA Sibiu
 • Hotărârea 11/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 11 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2005 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sib
 • Hotărârea 10/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 10 privind aprobarea defalcarii pozitiei C "Alte cheltuieli de investitii" la Cap. 68.02 si respectiv Cap. 72.02 precum si a defalcarii pozitiei A16 din Cap. 63.02 "Reabilitare Sediul Primariei Municipiului Sibiu str. S. Brukenthal nr. 2-4" (Modificată de HCL NR. 47/2005)
 • Hotărârea 9/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 9 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF pentru obiectivul de investitii "Modernizare str. N. Balcescu Sibiu" componenta a proiectului " Reabilitarea zonei pietonale Nicolae Balcescu din centrul istoric al municipiului Sibiu pentru revigorarea turismului in perspectiva anului 2007, cand Sibiu este Capitala Culturala Europeana"
 • Hotărârea 8/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 8 privind ajustarea pretului la energia termica
 • Hotărârea 7/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 7 privind aprobarea utilizarii fondului de rulment al anului 2004
 • Hotărârea 6/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 6 privind schimbarea sediului administrativ al Serviciului Public Administratia Pietelor Sibiu
 • Hotărârea 5/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 5 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun, pe luna februarie 2005, pe baza de abonamente finantate din bugetul local
 • Hotărârea 4/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 4 privind reactualizarea tarifelor pentru serviciile prestate in cadrul Complexului "Baia Neptun" Sibiu
 • Hotărârea 3/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 3 privind modificarea art.6 lit.f , a cuantumului sanctiunilor contraventionale si a despagubirilor pentru pagubele pricinuite prin savarsirea contraventiilor prevazute in Hotararea nr. 210/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 2/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 2 privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Nanu Ilie - Dan
 • Hotărârea 1/2005 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 1 privind incetarea mandatului de consilier in Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Ariton Ion