• Hotărârea 363/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 363 privind aprobarea Protocolului de predare-primire conducte gaze naturale presiune medie din Zona Industriala Vest Municipiul Sibiu,extindere conducta de distributie de presiune medie,incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Sibiu - Primaria Municipiului Sibiu si SC. Distrigaz Nord S.A Tg.Mures
 • Hotărârea 362/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 362 privind aprobarea platii cotizatiei pentru primul semestru al anului 2005 la Asociatia Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007
 • Hotărârea 361/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 361 privind ajustarea pretului la energia termica livrata populatiei (Revocată de HCL NR. 8/2005)
 • Hotărârea 360/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 360 privind rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu pentru anul 2004
 • Hotărârea 359/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 359 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu,a listei de investitii si a bugetelor si listelor de investitii pentru institutiile si serviciile publice subordonate Consiliului Local pentru anul 2005 (Anexa nr. 6 modificată de HCL NR. 47/2005)
 • Hotărârea 358/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 358 privind aprobarea Contractului de pre-finantare "Romania Proiect Pre - Aderare Sibiu"
 • Hotărârea 357/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 357 privind aprobarea asocierii si a contractului de asociere in participatiune intre Serviciul Public Administrare Parcari si Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
 • Hotărârea 356/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 356 pentru scoaterea din functiune si casarea activelor fixe corporale proprietatea privata a Municipiului Sibiu,inregistrate in evidenta Stadionului Municipal Sibiu,neamortizate integral
 • Hotărârea 355/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 355 privind schimbarea denumirii tronsonului str. N.Teclu cuprins intre Piata 1 Decembrie 1918 si intersectia str. Constitutiei,Abatorului,N.Teclu in strada Regele Ferdinand si renumerotarea imobilelor
 • Hotărârea 354/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 354 privind infiintarea Serviciului public Gradina zoologica a municipiului Sibiu (Anexa nr. 4 modificată de HCL NR. 60/2005, HCL NR. 140/2005 și HCL NR. 377/2005. Modificată de HCL NR. 376/2018)
 • Hotărârea 353/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 353 privind infiintarea Serviciului public pentru administrarea fondului locativ aflat in proprietatea municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 92/2005, HCL NR. 153/2005 și HCL NR. 276/2008) (Abrogată de HCL NR. 253/2019)
 • Hotărârea 352/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 352 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 292 / 2004
 • Hotărârea 351/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 351 privind aprobarea agendei cultural - sportive pentru anul 2005 (Modificată de HCL NR. 95/2005)
 • Hotărârea 350/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 350 privind aprobarea destinatiei volumului de masa lemnoasa atribuita ca si cota de taiere pentru anul 2005
 • Hotărârea 349/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 349 privind completarea si modificarea HCL nr. 195 / 2000
 • Hotărârea 348/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 348 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii " Extindere proiect reabilitarea sediului Primariei Municipiului Sibiu str. S. Brukenthal nr. 2-4 Sibiu "
 • Hotărârea 347/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 347 privind aprobarea Conventiei cadru privind modernizarea si extinderea Aeroportului Sibiu
 • Hotărârea 346/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 346 rivind scutirea la plata a dobanzilor si penalitatilor de intarziere pentru S.C.Rodipet S.A. Bucuresti
 • Hotărârea 345/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 345 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren de sub constructii si teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu ,situat in str. C. Dumbravii nr.153 cu destinatie : depozite
 • Hotărârea 344/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 344 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu ,identificat in CF 7832 Turnisor nr. top. 6200/2/1/1/1/1/1/7 si nr. top. 6200/2/1/1/1/1/1/5 in suprafata de 4,35 ha situat intre DN1 si DJ106 B - zona Aeroport cu destinatie : fabrica pentru productia de aparate ,echipamente si materiale electrice si alte componente electronice ( cod CAEN 316,321 )
 • Hotărârea 343/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 343 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD -Construire fabrica pentru productia de aparate,echipamente,materiale electrice si alte componente Cod CAEN 316,Cod CAEN 321,in Sibiu- Zona industriala Vest
 • Hotărârea 342/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 342 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu ,identificat in CF 7832 Turnisor nr. top. 6200/2/1/1/1/1/1/16 ,in suprafata de 2,65 ha situat intre DN1 si DJ106 B - zona Aeroport cu destinatie : fabrica pentru productia de aparate,echipamente si materiale electrice si alte componente electronice ( cod CAEN 316,321 )
 • Hotărârea 341/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 341 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD -Construire fabrica de productie aparate,echipamente si materiale electrice si electronice Cod CAEN 316,Cod CAEN 321,in Sibiu- Zona industriala Vest
 • Hotărârea 340/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 340 privind aprobarea asocierii in participatiune intre Municipiul Sibiu si SC I.C. ADVERTISING S.R.L.
 • Hotărârea 339/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 339 privind acceptarea trecerii din domeniul privat al judetului Sibiu in domeniul public al municipiului Sibiu a subapartamentului I situat in Sibiu, str.Dr. Bagdazar nr.10 si transmiterea acestuia in administrarea Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 338/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 338 privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita asupra unor sali de sport in favoarea Cluburilor Sportive Scolare din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 337/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 337 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita Organizatiei Nationale " Cercetasii Romaniei "asupra a doua spatii din incinta Colegiului National " Gheorghe Lazar " Sibiu,str. Gheorghe Lazar nr.1- 3
 • Hotărârea 336/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 336 pentru aprobarea actului aditional nr.1 la Conventia nr. 709 / 2002 privind darea in administrare Universitatii ?Lucian Blaga" Sibiu a unei parti din imobilul situat in Sibiu,str. Electricienilor nr.1
 • Hotărârea 335/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 335 pentru completarea HCL nr. 218/2004 privind regimul de acces,circulatie,respectiv oprire si stationare pentru autovehiculele care au o masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone si pentru autovehiculele care au o masa totala maxima autorizata de sub 3,5 tone,in zona centrala a municipiului Sibiu,zona istorica si de interes national
 • Hotărârea 334/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 334 privind aprobarea documentatiei PUD- Constructie parter - Birou prezentare tamplarie PVC Sibiu str. C.Noica nr. 46
 • Hotărârea 333/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 333 privind decontarea sumei de 58.000.000 lei reprezentand daune cominatorii dispuse de Curtea de Apel Alba Iulia prin Decizia civila nr. 293A/2004 in dosarul nr.112/2004 de la Cap. 51 - Cheltuieli de judecata
 • Hotărârea 332/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 332 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Reabilitare retele apa - canal si refacere pavaj str. Odobescu Sibiu" (Consultați și HCL NR. 204/2006)
 • Hotărârea 331/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 331 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 132/2004 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2005
 • Hotărârea 330/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 330 privind desemnarea unui reprezentat al Consiliului Local al Municipiului Sibiu in Comisia socio - economica de examinare si avizare a implementarii structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare
 • Hotărârea 329/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 329 privind modificarea organigramei si statului de functii la Casa de Cultura a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 328/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 328 privind aprobarea utilizarii fondului de rulment
 • Hotărârea 327/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 327 privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri pentru Asociatia SOS Satele Copiilor din Romania
 • Hotărârea 326/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 326 privind aprobarea mandatului special in favoarea S.C. Urbana S.A pentru a promova in instanta actiuni privind recuperarea creantelor nascute din ocuparea fara drept de catre SC Filli SRL a spatiului situat in Sibiu str. Avram Iancu nr. 12,proprietatea Statului Roman
 • Hotărârea 325/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 325 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun,pe luna ianuarie 2005,pe baza de abonamente finantate din bugetul local
 • Hotărârea 324/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 324 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru anul 2005 (Modificată de HCL NR. 200/2005)
 • Hotărârea 323/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 323 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru consilierii locali
 • Hotărârea 322/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 322 privind aprobarea noilor tarife pentru apa potabila si serviciile de canalizare - epurare pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu si al Statiunii Paltinis
 • Hotărârea 321/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 321 privind virari de credite de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare
 • Hotărârea 320/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 320 privind aprobarea listei suplimentare a persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun,pe luna decembrie 2004,pe baza de abonamente finantate din bugetul local
 • Hotărârea 319/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.319 privind completarea listei de prioritati cu persoane a caror situatie locativa impune repartizarea in regim de urgenta de locuinte din fondul locativ de stat
 • Hotărârea 318/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 318 privind completarea listei de prioritati cu persoane a caror situatie locativa impune repartizarea in regim de urgenta de locuinte din fondul locativ de stat
 • Hotărârea 317/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 317 privind darea in folosinta gratuita in favoarea Serviciului Public de Specialitate Salvamont sub autoritatea Consiliului Judetean Sibiu a unui imobil- teren fara constructii - proprietatea Municipiului Sibiu,situat in intravilanul Municipiului Sibiu,statiunea Paltinis,destinat construirii unui obiectiv " baza de salvare "
 • Hotărârea 316/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 316 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu ,situat Sibiu,P-ta 1 Decembrie 1918,cu destinatie : parcare si zone verzi
 • Hotărârea 315/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 315 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu ,situat in intravilanul Municipiului Sibiu, cv. Valea Aurie str. Iazului F.N. cu destinatie : construire hotel (Modificată de HCL NR. 21/2006)
 • Hotărârea 314/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 314 privind rectificarea bugetului local, modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2004 pentru Primaria Municipiului Sibiu si rectificarea bugetului din venituri proprii al Caminului pentru Persoane Varstnice Sibiu
 • Hotărârea 313/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 313 privind adoptarea Programului de contorizare a sistemelor de alimentare cu energie termica pentru incalzire si apa calda de consum din municipiul Sibiu
 • Hotărârea 312/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 312 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a autoturismului Dacia Berlina 1310 L, nr. de inmatriculare SB-11-PMS
 • Hotărârea 311/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 311 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor imobile - terenuri fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu ,situate in intravilanul Municipiului Sibiu cu destinatie: locuinta (Revocată de HCL NR. 325/2005)
 • Hotărârea 310/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 310 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu,situat intre DN 1 si DJ 106 B - zona Aeroport,cu destinatie: fabrica de premixuri si concentrate furajere ( cod CAEN 1570)
 • Hotărârea 309/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 309 privind aprobarea documentatiei de urbanism ?PUD - Hala productie premixuri alimentare pentru animale ( concentrate furajere),depozit,birouri" zona industriala Vest cod CAEN 1570
 • Hotărârea 308/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 308 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat intre DN1 si DJ106 B - zona Aeroport cu destinatie : fabrica de marochinarie (cod CAEN 1920) (Radiat interdicție de înstrăinare prin HCL NR. 355/2012)
 • Hotărârea 307/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 307 privind aprobarea documentatiei de urbanism ?PUD - Dezmembrare si instrainare teren in vederea construirii a trei hale cu obiect de activitate Marochinarie Depozit semifabricate,asamblare - productie,depozit finite,Birouri,cod CAEN 1920 Sibiu,str. Europa Unita FN Zona industriala VEST
 • Hotărârea 306/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 306 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu ,situat in intravilanul Municipiului Sibiu,str. Faiantei FN cu destinatie : constructie locuinte
 • Hotărârea 305/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 305 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu ,situat in intravilanul Municipiului Sibiu,str. Prelungire Mihai Viteazu F.N. cu destinatie : construire " Centru de afaceri si spatii de cazare "
 • Hotărârea 304/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 304 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu ,situat intre DN1 si DJ106 B - zona Aeroport cu destinatie : fabrica de medicamente ( cod CAEN 2442 )
 • Hotărârea 303/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 303 privind aprobarea documentatiei de urbanism ?PUD - Dezmembrare si instrainare teren in vederea construirii unei fabrici de medicamente" cod CAEN 2442 Sibiu,str. Europa Unita FN ,Zona industriala VEST
 • Hotărârea 302/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 302 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu ,situat in intravilanul Municipiului Sibiu,str. Scoala de Inot F.N. cu destinatie : construire " Centru de recuperare " ( cod CAEN 8511,8514,8531) (Revocată de HCL NR. 195/2011)
 • Hotărârea 301/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 301 privind aprobarea documentatiei de urbanism ?PUD - Dezmembrare si instrainare teren in vederea construirii unui Centru de recuperare,Sibiu,str. Scoala de Inot FN cod CAEN 8511,8514,8531"
 • Hotărârea 300/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 300 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Sibiu,in vederea amplasarii unei constructii provizorii aluminiu- chiosc,Piata Teatrului f.n.
 • Hotărârea 299/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 299 privind aprobarea documentatiei de urbanism - PUD amplasare chiosc alimentar in Sibiu,P-ta Teatrului f.n.
 • Hotărârea 298/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 298 privind trecerea Turnului Sfatului in administrarea Casei de Cultura a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 297/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 297 privind transmiterea in folosinta gratuita in favoarea Ministerului Educatiei si Cercetarii a unui teren ,proprietatea Municipiului Sibiu,situat in Sibiu str.Siretului,in vederea construirii Scolii Normale (Revocată de HCL NR. 226/2005)
 • Hotărârea 296/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 296 privind darea in folosinta gratuita in favoarea Asociatiei Sf. Nicolae a Bisericii Ortodoxe Romane Valea Aurie a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea Municipiului Sibiu situat in intravilanul Municipiului Sibiu str. Iazului FN destinat construirii unei case de copii orfani (Modificată de HCL NR. 21/2006)
 • Hotărârea 295/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 295 privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita asupra unor sali de sport in favoarea Cluburilor Sportive Scolare din Municipiul Sibiu (Revocată de HCL NR. 338/2004)
 • Hotărârea 294/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 294 privind aprobarea platii cotizatiei pentru Asociatia Orase - Energie Romania pentru anii 2003 - 2004
 • Hotărârea 293/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 293 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun,pe luna decembrie 2004,pe baza de abonamente finantate din bugetul local
 • Hotărârea 292/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 292 privind completarea listei cuprinzand spatiile comerciale si cele de prestari servicii aprobate prin HCL nr.192/2002 care fac obiectul vanzarii in conditiile Legii nr. 550/2002 (Revocată de HCL NR. 352/2004)
 • Hotărârea 291/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 291 privind atribuirea denumirii ?Radu Selejan" Scolii generale cu clasele I - VIII nr. 17 Sibiu
 • Hotărârea 290/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 290 privind atribuirea de denumiri strazilor din statiunea PALTINIS
 • Hotărârea 289/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 289 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "AMENAJARE PIETONALA PIATA MICA - MAL DREPT SIBIU" (În legătură cu HCL NR. 108/2006)
 • Hotărârea 288/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 288 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii AMENAJARE PIETONALA PIATA MICA - MAL STANG SIBIU (În legătură cu HCL NR. 108/2006)
 • Hotărârea 287/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 287 privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru realizarea obiectivului de investitii Extindere si modernizare Aeroportul International Sibiu (Revocată de HCL NR. 432/2005)
 • Hotărârea 286/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 286 privind mutarea unui punct de comanda al Protectiei Civile a municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 74/2010)
 • Hotărârea 285/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 285 privind completarea listei de prioritati cu persoane a caror situatie locativa impune repartizarea in regim de urgenta de locuinte din fondul locativ de stat
 • Hotărârea 284/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 284 pentru completarea Normelor de functionare aprobate in Anexa nr. 7 Cap. IX din HCL nr. 86/2002 privind infiintarea Serviciului Public Administrare Parcari
 • Hotărârea 283/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 283 privind aprobarea schimbarii denumirii Teatrului Radu Stanca Sibiu in Teatrul National Radu Stanca Sibiu - Hermannstadt
 • Hotărârea 282/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 282 privind aprobarea documentatiei PUD cu elemente de PUZ si Regulamentul zonal de urbanism ( pe frontul dreapta al str. Scoala de inot ) pentru construire hotel "Ana " in Sibiu str.Scoala de Inot nr.2
 • Hotărârea 281/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 281 privind virarile de credite de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare,rectificarea bugetului din activitatea autofinantata pentru Centrul de Ingrijire si Asistenta Sociala,modificarea listelor obiectivelor de investitii pe anul 2004 pentru Primaria Municipiului Sibiu si pentru unele servicii publice subordonate Consiliului Local Sibiu
 • Hotărârea 280/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 280 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a deseurilor metalice rezultate din demolarea pasajului vechi de trecere peste calea ferata (obiectivul de investitii Pasaj rutier superior la capatul X al statiei Sibiu,Linia cf Turnu Rosu - Copsa Mica,km 391 + 990,5)
 • Hotărârea 279/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 279 privind aprobarea documentatiei PUD - Construire Centru educational pentru copii orfani in Sibiu,str Iazului nr.7 - V Aurie
 • Hotărârea 278/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 278 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU - Baza sportiva si locuinte si a PUD - ului inclus - Locuinte + birouri ,Sibiu,str Aleea Streiu nr.1 A
 • Hotărârea 277/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 277 privind reglementarea juridica a imobilului - teren fara constructii - situat in str. Fundatura Siretului Sibiu,proprietatea Statului Roman in cota de 48/288 parti de teren coproprietar cu SC Imoinvest S.A Cluj Napoca
 • Hotărârea 276/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 276 privind prelungirea dreptului de folosinta gratuita in favoarea Colegiului Universitar de Arhitectura si Urbanism asupra spatiului aflat in incinta imobilului situat in Sibiu,Piata Mica nr. 22 corp. B- parter partial si etaj integral
 • Hotărârea 275/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 275 privind prelungirea dreptului de folosinta gratuita in favoarea Asociatiei "Oameni pentru Arta" asupra spatiului aflat in incinta imobilului situat in Sibiu, Piata Mica nr. 22 corp. B - parter partial si corp A - etaj partial (Revocată de HCL NR. 277/2007)
 • Hotărârea 274/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 274 privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui imobil - teren de sub constructii si teren aferent constructiilor - proprietatea Statului Roman,situat in intravilanul Municipiului Sibiu,str. Metalurgistilor , nr.1-3
 • Hotărârea 273/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 273 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat Sibiu, P-ta 1 Decembrie 1918, cu destinatie : parcare si zone verzi (Revocată de HCL NR. 316/2004)
 • Hotărârea 272/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 272 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor imobile - terenuri fara constructii, proprietatea privata a municipiului Sibiu, situate in intravilanul Municipiului Sibiu cu destinatie: locuinta (Art. 1, pct. 2 revocat de HCL NR. 46/2006)
 • Hotărârea 271/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 271 privind trecerea in administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu a unor imobile proprietatea municipiului Sibiu
 • Hotărârea 270/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 270 privind trecerea din domeniul public al municipiului Sibiu in domeniul privat al municipiului Sibiu a imobilului situat in Sibiu str. Ocnei nr. 1
 • Hotărârea 269/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 269 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Casei de Cultura a Municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 116/2020)
 • Hotărârea 268/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 268 privind aprobarea documentatiei "Plan de amenajare a teritoriului zonal" - Marirea gradului de siguranta a instalatiilor aferente statiei 400/220/110 Kv,Sibiu Sud
 • Hotărârea 267/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 267 privind atribuirea denumirii de FLORIAN RIEGER unei strazi din Sibiu,Zona industriala Vest
 • Hotărârea 266/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 266 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii VIABILIZARE ZONA INDUSTRIALA VEST-AEROPORT SIBIU
 • Hotărârea 265/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 265 privind mandatarea Serviciului Public de Administrare Parcari pentru promovarea unei actiuni in rectificare CF si granituire a terenului inscris in CF Sibiu nr. 9811 cu nr. top. 4252/1/1/1/1/3,domeniu public al municipiului Sibiu si administrarea Serviciului Public Administrare Parcari
 • Hotărârea 264/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 264 privind constituirea Comitetului Municipal pentru situatii de urgenta,a secretariatului tehnic si aprobarea regulamentului de organizare si functionare (Revocată prin HCL NR. 32/2009)
 • Hotărârea 263/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 263 privind transmiterea in administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al municipiului Sibiu a autospecialei - masina de pompieri Daimler Benz cu numar de inmatriculare SB - 05 BDD proprietatea municipiului Sibiu
 • Hotărârea 262/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 262 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun,pe luna noiembrie 2004,pe baza de abonamente finantate din bugetul local
 • Hotărârea 261/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 261 privind infiintarea unui post de referent de specialitate cu atributii de mediere intre autoritatile publice locale si comunitatile de rromi (Modificată de HCL NR. 218/2005)
 • Hotărârea 260/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 260 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL 101/2003 prin care s-a aprobat numarul si structura personalului nedidactic din invatamantul preuniversitar de stat
 • Hotărârea 259/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 259 privind reorganizarea Cantinei de ajutor social in Cantina municipiului Sibiu
 • Hotărârea 258/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 258 pentru modificarea si completarea HCL nr. 65/2003 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate in cadrul Serviciului public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 257/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 257 privind aprobarea noilor tarife pentru apa potabila si serviciile de canalizare - epurare pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu si al Statiunii Paltinis (Revocată de HCL NR. 322/2014)
 • Hotărârea 256/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 256 privind trecerea din administrarea Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi ,Filiala "G-ral Traian Mosoiu",in administrarea Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu,a Cimitirului Veteranilor de Razboi
 • Hotărârea 255/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 255 privind aprobarea Protocolului de transmitere in folosinta gratuita Fundatiei umanitare "Logomedica" a mansardei din incinta Gradinitei nr. 33,situata in Sibiu str. Artileristilor nr. 4
 • Hotărârea 254/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 254 privind aprobarea Protocolului de transmitere in folosinta gratuita Clubului Sportiv Universitar Sibiu a salii de sport din incinta Scolii nr. 25 Sibiu situata in str. Sibiel nr. 6
 • Hotărârea 253/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 253 privind aprobarea Actului Aditional nr.4/2004 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Energie Termica SA Sibiu
 • Hotărârea 252/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 252 privind stabilirea tarifelor la bilete si abonamente pentru transportul urban de calatori
 • Hotărârea 251/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 251 privind desemnarea a trei reprezentanti in comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale si a celor de prestari servicii, potrivit Legii nr. 550/2002 (Abrogată de HCL NR. 241/2016)
 • Hotărârea 250/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 250 privind atribuirea dreptului de folosinta gratuita asupra unui teren pentru fiecare din cei 3 sportivi sibieni care au obtinut rezultate merituoase la Jocurile Olimpice de la Atena - 2004
 • Hotărârea 249/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 249 privind premierea sportivilor sibieni participanti la Jocurile Olimpice de la Atena - 2004
 • Hotărârea 248/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 248 privind rectificarea bugetului local,a bugetelor din activitatea proprie ale unor institutii si servicii publice subordonate Consilului Local al Municipiului Sibiu ,modificarea si aprobarea listelor de investitii ,listei defalcarii pozitiei C pe anul 2004 pentru Primaria Municipiului Sibiu si pentru unele institutii si servicii publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 247/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 247 privind repartizarea,in vederea inchirierii,a spatiului cu alta destinatie situat in Sibiu,Tg. Vinului nr.8,in favoarea Partidei Rromilor Social Democrata, Filiala Judetului Sibiu
 • Hotărârea 246/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 246 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu,situat intre DN 1 si DJ 106 B - zona Aeroport,cu destinatie: fabrica de piese auto ( cod CAEN 343 )
 • Hotărârea 245/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 245 privind aprobarea documentatiei PUD Construire fabrica pentru echipament,transport si manipulare produse alimentare si nealimentare SC FRATELLI BAGGI SRL Sibiu,Zona industriala Vest
 • Hotărârea 244/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 244 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu,situat intre str. C. Darwin - str. Turismului - str. O. Ghibu cu destinatie: creare cai de acces (Revocată de HCL NR. 56/2005)
 • Hotărârea 243/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 243 privind aprobarea documentatiei PUD Spatii de acces si parcare SIBIU,str. C. Darwin
 • Hotărârea 242/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 242 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor imobile - terenuri fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu, situate in intravilanul Municipiului Sibiu cu destinatie : locuinta (Art. 1, punctele 1, 3, 4 revocate de HCL NR. 46/2006)
 • Hotărârea 241/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 241 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu , situat Sibiu,Sos. Alba Iulia,nr. 81 bl. 25 - parter, cu destinatie : spatiu comercial, prestari servicii
 • Hotărârea 240/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 240 privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui imobil - teren de sub constructii - proprietatea Statului Roman,situat in intravilanul Municipiului Sibiu,str. C. Dumbravii,nr.153
 • Hotărârea 239/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 239 privind aprobarea actului aditional la Contractul de asociere in participatiune nr. 145 / 2002 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Exclusiv Media S.R.L.
 • Hotărârea 238/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 238 privind aprobarea Contractului de asociere in participatiune incheiat intre Municipiul Sibiu si SC ADS MEDIA S.R.L.
 • Hotărârea 237/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 237 privind componenta Consiliului de administratie al Teatrului Radu Stanca Sibiu
 • Hotărârea 236/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 236 privind acordarea gratuitatii la transportul in comun asigurat de S.C Tursib S.A pentru 59 de scolari pe autobuzul nr.7 pe ruta Viile Sibiului - Sibiu
 • Hotărârea 235/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 235 privind completarea anexei nr. 1 la HCL 101 / 2003 prin care s-a aprobat numarul si structura personalului nedidactic din invatamantul preuniversitar de stat
 • Hotărârea 234/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 234 privind transmiterea in administrarea Universitatii Lucian Blaga Sibiu a unei parti din caminul din cadrul Grupului Scolar Industrial de Constructii si Masini Sibiu ,situat in Sibiu ,str. H.Coanda ,nr.51
 • Hotărârea 233/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 233 privind aprobarea Conventiei pentru administrarea imprumutului obtinut de la B.E.R.D. si garantat de Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 232/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 232 privind numirea Colectivului de coordonare a activitatii de furnizare de caldura,apa calda si rece,deszapezire si asigurarea circulatiei pe drumurile publice din municipiul Sibiu ,aprobarea programului de masuri specifice sezonului rece si aprobarea tehnologiei de interventie in cazul aparitiei poleiului si a caderilor de zapada
 • Hotărârea 231/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 231 privind aprobarea documentatiei PUZ - Extindere Cartier Tineretului zona Tiglari Sibiu
 • Hotărârea 230/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 230 privind aprobarea documentatiei PUD - Construire SHOW ROOM pentru reprezentanta CHEVROLET DN 14 Sibiu - Medias
 • Hotărârea 229/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 229 privind aprobarea documentatiei PUD- Cale de acces spre locuintele poprietate Hategan Ovidiu si Comanescu Alexandru,str. Strandului FN
 • Hotărârea 228/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 228 privind aprobarea documentatiei PUD - Construire spatiu productie,prestari servicii,comert,birouri,imprejmuire,bransamente in Sibiu - Calea Surii Mari,f.n.
 • Hotărârea 227/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 227 privind aprobarea documentatiei PUD - Amenajare acces spatiu comercial Sibiu Calea Cisnadiei bl. 23 ap. 26 parter (Modificată de HCL NR. 114/2005)
 • Hotărârea 226/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 226 privind atribuirea denumirii Scoala cu clasele I - VIII Regina Maria scolii gen. nr.5 din Sibiu str. Zaharia Boiu,nr.1
 • Hotărârea 225/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 225 privind aprobarea incheierii unei conventii de parteneriat intre servicii publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu - Serviciul Public de Asistenta Sociala si Serviciul Public Cantina Sociala si Asociatia de Ajutor Familial PRO VITA in vederea promovarii proiectului - Servicii sociale integrate pentru persoanele in varsta defavorizate -
 • Hotărârea 224/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 224 privind reducerea numarului de asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav si suplimentarea numarului de indemnizatii cuvenite persoanelor cu handicap grav sau reprezentantilor lor legali
 • Hotărârea 223/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 223 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun pe luna octombrie 2004 pe baza de abonamente finantate din bugetul local
 • Hotărârea 222/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 222 privind modificarea statului de functii al aparatului propriu al Directiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 221/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 221 privind numirea directorului executiv la Directia Fiscala Locala Sibiu
 • Hotărârea 220/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 220 privind revocarea Hotararii Consiliului Local Sibiu nr. 115 / 2003 cu privire la transmiterea in folosinta gratuita a unui spatiu in favoarea Asociatiei G.M.G.
 • Hotărârea 219/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 219 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii la Serviciul public Centrul Financiar Crese
 • Hotărârea 218/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 218 privind regimul de acces,circulatie,respectiv oprire si stationare pentru autovehiculele care au o masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone si pentru autovehiculele care au o masa totala maxima autorizata de sub 3,5 tone,in zona centrala a municipiului Sibiu,zona istorica si de interes national (Completată de HCL NR. 335/2004)
 • Hotărârea 217/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 217 privind interzicerea circulatiei vehiculelor cu tractiune animala in incinta Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 216/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 216 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 210/2001 pentru aprobarea normelor si regimul contraventiilor privind gospodarirea,pastrarea ordinii si linistii publice comert si transport in Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 215/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 215 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita Fundatiei umanitare Logomedica a unei sali de clasa din incinta Gradinitei nr. 38, Aleea Haiducului nr. 3
 • Hotărârea 214/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 214 privind aprobarea inscrierii Municipiului Sibiu prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu ca membru cotizant in Asociatia Sibiu - Capitala Culturala Europeana 2007
 • Hotărârea 213/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 213 privind rectificarea bugetului local,virarile de credite de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare,rectificarea bugetelor din activitatea autofinantata a unor institutii si servicii publice subordonate Consiliului Local si modificarea corespunzatoare a listelor obiectivelor de investitii pe anul 2004
 • Hotărârea 212/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 212 privind aprobarea documentatiei PUD - Constructie balcon si acces farmacie - SC FARMACHIM SRL. Sibiu,B-dul Mihai Viteazu nr.31, bl. P 4, parter, ap.1
 • Hotărârea 211/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 211 privind aprobarea documentatiei PUD-Construire baraca metalica (constructie provizorie pe durata a 5 ani) str. Aviatiei FN
 • Hotărârea 210/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 210 privind aprobarea documentatiei PUD - Amplasare hala industriala si imprejmuiri str. Stefan cel Mare f.n.
 • Hotărârea 209/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 209 privind aprobarea documentatiei PUD - Locuinte Colective, Sibiu, str Aleea Streiu nr. 1A (Revocată de HCL NR. 278/2004)
 • Hotărârea 208/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 208 pentru modificarea HCL nr.197/2004 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - Lotizare pentru locuinte mici si colective Sibiu - Cl. Dumbravii nr.143
 • Hotărârea 207/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 207 privind transmiterea in administrarea Serviciului Public Administrare Parcari a unor locuri de parcare din domeniul public al municipiului Sibiu (Art. 1 modificat de HCL NR. 433/2010)
 • Hotărârea 206/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 206 pentru modificarea si completarea HCL nr.126 / 29.04.2004,privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor imobile - terenuri fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu ,situate in intravilanul Municipiului Sibiu cu destinatia : locuinta
 • Hotărârea 205/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 205 pentru modificarea si completarea HCL nr. 385 /18.12.2003,privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu , situat in str. D.D. Rosca nr. 83 cu destinatie : constructie locuinta
 • Hotărârea 204/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 204 privind acordul de principiu al Consiliului Local Sibiu pentru trecerea Strandului Vointa din domeniul public al statului si administrarea Agentiei Nationale pentru sport prin Directia pentru sport a Judetului Sibiu ,in domeniul public al municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local Sibiu
 • Hotărârea 203/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 203 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun,pe luna septembrie 2004,pe baza de abonamente finantate din bugetul local
 • Hotărârea 202/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 202 privind modificarea statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului local al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 201/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 201 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii la Serviciul public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 200/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 200 privind transmiterea in folosinta gratuita in favoarea Bibliotecii Astra Sibiu a unor spatii din incinta Gradinitelor nr. 41 si nr.36 situate in municipiul Sibiu
 • Hotărârea 199/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 199 privind preluarea din dotarea Serviciului Public Administrare Parcari a autoturismului Dacia Berlina 1310 L cu nr. de inmatriculare SB - 11 - PMS
 • Hotărârea 198/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 198 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii la Serviciul public de Administrare a domeniului public si privat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 197/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 197 privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. - Lotizare pentru locuinte mici si colective, Sibiu Calea Dumbravii nr. 143
 • Hotărârea 196/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 196 privind aprobarea avizului emis de Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Judetean Sibiu referitor la investitia Marirea gradului de siguranta a instalatiilor aferente statiei 400/220/110 Kv - Sibiu Sud
 • Hotărârea 195/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 195 privind modificarea si completarea HCL NR. 389/2003 privind transmiterea în folosinta gratuita în favoarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu a spatiului aflat la etajul I al imobilului situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 2 (Art. 2 modificat de HCL NR. 265/2016)
 • Hotărârea 194/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 194 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat între DN 1 si DJ 106 B - zona Aeroport, cu destinatie: hala industriala pentru fabricarea de componente pentru siguranta pasagerului (confectionare airbag-uri) (cod CAEN 3430) (Modificată de HCL NR. 208/2004)
 • Hotărârea 193/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 193 privind aprobarea documentatiei PUD - Hale de productie componente pentru siguranta pasagerilor - Zona industriala Vest
 • Hotărârea 192/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 192 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul public Centrul Financiar Crese
 • Hotărârea 191/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 191 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat
 • Hotărârea 190/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 190 privind trecerea din domeniul public al municipiului Sibiu în domeniul privat al municipiului Sibiu a unor imobile - case de locuit - situate în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 189/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 189 privind revocarea HCL nr. 253 / 2001 si HCL nr. 87 / 2004
 • Hotărârea 188/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 188 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza SF la obiectivul de investitii Reabilitare retele si amenajare pietonala Piata Huet Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 187/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 187 privind aprobarea Contractului de asociere în participatiune între Municipiul Sibiu si SC Beta Cons S.R.L.
 • Hotărârea 186/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 186 privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. - Complex rezidential str. Neppendorff
 • Hotărârea 185/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 185 privind aprobarea Actului Aditional nr.3 / 2004 la Contractul de Concesiune nr.87 / 2002 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Energie Termica SA Sibiu
 • Hotărârea 184/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 184 privind aprobarea Actului Aditional nr.3/2004 la Contractul de Concesiune nr.69 / 1999 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 183/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 183 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii Reabilitare Zidul Cetatii Centura I- III Pasajul Scarilor Sibiu (Consultați și HCL NR. 205/2006)
 • Hotărârea 182/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 182 privind reorganizarea alimentarii cu energie termica în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 181/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 181 privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri pentru Asociatia SOS Satele Copiilor din Romania
 • Hotărârea 180/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 180 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii Alimentare cu apa Viile Sibiului
 • Hotărârea 179/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 179 privind modificarea statului de functii la Serviciul Public de Asistenta Sociala
 • Hotărârea 178/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 178 privind aprobarea Contractului de asociere în participatiune între Municipiul Sibiu si SC Itineris Media S.R.L.
 • Hotărârea 177/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 177 pentru aprobarea mandatului special gatuit SC URBANA SA de a promova în instanta actiuni privind recuperarea creantelor nascute din ocuparea fara drept a unor imobile proprietatea Statului Roman
 • Hotărârea 176/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 176 privind aprobarea Protocolului de predare-primire a trei posturi de transformare din zona obiectivului de investitii Extinderea alimentarii cu apa a municipiului Sibiu - Sursa Sadu
 • Hotărârea 175/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 175 privind aprobarea documentatiei PUD - Amenajare P-ta Mica si P-ta Huet Sibiu
 • Hotărârea 174/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 174 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil -teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat între DN 1 si DJ 106 B - zona Aeroport, cu destinatie: fabrica pentru productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule ( cod CAEN 343 )
 • Hotărârea 173/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 173 privind aprobarea documentatiei PUD - Fabrica prelucrari piese auto brute - Soseaua Alba Iulia FN - Zona industriala Vest Sibiu
 • Hotărârea 172/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 172 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat între DN 1 si DJ 106 B - zona Aeroport, cu destinatie: fabrica de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice ( cod CAEN 2811 )
 • Hotărârea 171/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 171 privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. - Fabrica de confectii metalice si accesorii pentru constructii metalice , zona industriala Vest
 • Hotărârea 170/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 170 privind aprobarea documentatiei de urbanism „ P.U.D. - Extindere si Mansardare locuinta Sibiu str. Tiglarilor nr. 88
 • Hotărârea 169/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 169 privind atribuirea în folosinta gratuita a loturilor repartizate prin tragere la sorti tinerilor beneficiari ai Legii nr. 15/2003 (Modificată de HCL NR. 53/2005 și HCL NR. 295/2009)
 • Hotărârea 168/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 168 privind numirea directorului Caminului pentru persoane varstnice Sibiu
 • Hotărârea 167/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 167 privind atribuirea denumirii Europa Unita strazii nou create ca acces din Soseaua Alba Iulia spre întreprinderile înfiintate în zona industriala Vest
 • Hotărârea 166/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 166 privind modificarea si completarea HCL nr. 83/2004 pentru atribuirea în proprietatea unor persoane îndreptatite conform Legii nr. 42/1990, republicata, pentru cinstirea memoriei eroilor martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora precum si ranitilor din timpul revolutiei din Decembrie 1989, a unor terenuri situate în Sibiu, str. Zavoi
 • Hotărârea 165/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 165 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun, pe luna august 2004, pe baza de abonamente finantate din bugetul local
 • Hotărârea 164/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 164 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun, pe luna iulie 2004, pe baza de abonamente finantate din bugetul local
 • Hotărârea 163/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 163 privind modificarea art. 1 lit. b din Hotarârea nr. 76/2004 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind reducerea numarului de asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav si suplimentarea numarului de indemnizatii cuvenite persoanelor cu handicap grav sau reprezentantilor lor legali (Abrogată de HCL NR. 224/2004)
 • Hotărârea 162/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 162 pentru modificarea H.C.L. nr. 132/2004 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2005 (Consultați și HCL NR. 173/2005 și HCL NR. 237/2005)
 • Hotărârea 161/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 161 privind rectificarea bugetului local si a bugetelor proprii de venituri si cheltuieli ale unor institutii aflate sub autoritatea Consiliului Local, modificarea listelor de investitii pe anul 2004 pentru Primaria Municipiului Sibiu, Serviciul Public Administrare Parcuri si Zone Verzi si Complex Baia Neptun
 • Hotărârea 160/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 160 privind modificarea si completarea statului de functii la Teatrul Radu Stanca Sibiu
 • Hotărârea 159/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 159 privind prorogarea termenului de aplicare a tarifelor la flori taiate si plante anuale aprobate prin HCL nr. 337/2003 practicate în cadrul Serviciului public de administrare a parcurilor si zonelor verzi
 • Hotărârea 158/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 158 privind modificarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii Refacere pavaj pietonal si reabilitare iluminat public - Piata Mare Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 157/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 157 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a grinzilor metalice continute în blocurile de beton rezultate din demolarea pasajului vechi de trecere peste calea ferata ( obiectivul de investitii Pasaj rutier superior la capatul X al statiei Sibiu, Linia cf Turnu Rosu - Copsa Mica, km 391 + 990,5 )
 • Hotărârea 156/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 156 privind prelungirea perioadei de folosinta gratuita de catre Casa de cultura a Municipiului Sibiu a autobuzului VOLVO , nr. înmatriculare SB - 02 - JTV
 • Hotărârea 155/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 155 privind aprobarea atribuirii contractului de achizitie publica pentru asigurare service, întocmirea livretelor aparatelor, autorizarea functionarii la cazanele de tip Wolf si L'Equip Tehnic montate în Scoala nr.11, Liceul de Arta si Colegiul National O.Goga din Municipiul Sibiu, prin procedura negocierii cu o singura sursa
 • Hotărârea 154/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 154 privind nominalizarea unei persoane care sa conduca Subregistrul de evidenta a datoriei publice locale si Subregistrul garantiei publice locale
 • Hotărârea 153/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 153 privind completarea anexei nr. 1 la HCL 101/2003 prin care s-a aprobat numarul si structura personalului nedidactic din învatamântul preuniversitar de stat
 • Hotărârea 152/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 152 privind modificarea si completarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice aprobata prin HCL nr. 116/2004 (Revocată prin HCL NR. 84/2006)
 • Hotărârea 151/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 151 privind constituirea comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de Cetatean de onoare al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 150/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 150 privind constituirea Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 149/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 149 privind completarea denumirii si componentei Comisiei pentru activitati stiintifice, Învațământ sanatate, cultura, protectie sociala, sportive si de agrement a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Completată cu HCL NR. 309/2005)
 • Hotărârea 148/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 148 privind validarea a doua mandate de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 147/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 147 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (Modificată de HCL NR. 37/2005 și HCL NR. 420/2005)
 • Hotărârea 146/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 146 privind alegerea viceprimarului Mitea Eugen
 • Hotărârea 145/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 145 privind alegerea viceprimarului Banciu Ioan
 • Hotărârea 144/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 144 privind alegerea presedintelui de sedinta
 • Hotărârea 143/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 143 privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Sibiu ales la data de 06.06.2004
 • Hotărârea 142/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 142 privind validarea mandatelor consilierilor alesi la data de 06.06.2004
 • Hotărârea 141/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 141 privind alegerea Comisiei de validare
 • Hotărârea 140/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 140 privind aprobarea "Strategiei Locale, Planului de dezvoltare si Proiectelor prioritare", componente ale Programului „Agenda Locala 21 Sibiu"
 • Hotărârea 139/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 139 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unui teren proprietatea Statului Roman, situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. D. Stanca FN (teren destinat constructiei de sediu administrativ - birouri) a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini care stau la baza concesionarii terenului sus mentionat (Revocată de HCL NR. 57/2005)
 • Hotărârea 138/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 138 privind acordarea titlului de " Cetatean de Onoare al Municipiului Sibiu " domnului Miron Tudor Mitrea, Ministrul Transporturilor , Constructiilor si Turismului
 • Hotărârea 137/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 137 privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si constructii speciale pentru S.C. Holcim S.A. Bucuresti si S.C. Carol Ambient S.R.L. Sibiu
 • Hotărârea 136/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 136 privind aprobarea mandatului special gratuit, in favoarea societatii SC URBANA SA, pentru a promova in instanta actiuni privind recuperarea creantelor nascute din ocuparea fara drept a spatiului situat in Piata Huet nr.8, proprietatea Statului Roman
 • Hotărârea 135/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 135 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.86/2004 privind atribuirea terenurilor in folosinta gratuita conform Legii nr.15/2003
 • Hotărârea 134/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 134 privind scaderea definitiva din evidentele contabile ale Serviciului Public de Asistenta Sociala a creantelor fiscale datorate de debitoarea Jinga Chivuta pentru care s-a constatat starea de insolvabilitate
 • Hotărârea 133/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 133 privind scoatere definitiva din evidentele fiscale a debitorilor pentru care s-a constatat starea de insolvabilitate
 • Hotărârea 132/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 132 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2005 (Modificată de HCL NR. 162/2004, HCL NR. 331/2004 și HCL NR. 173/2005. Completată de HCL NR. 237/2005)
 • Hotărârea 131/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 131 privind aprobarea situatiilor financiare anuale - bilantul contabil si contul de executie a exercitiului bugetar pentru anul 2003
 • Hotărârea 130/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 130 privind trecerea in administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu a imobilului situat in Sibiu, Piata Mica nr. 25 si darea lui in folosinta gratuita in favoarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrare Parcuri si Zone Verzi si a Serviciului Public Administrare Parcari
 • Hotărârea 129/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 129 privind acceptarea de catre Municipiul Sibiu a donatiei unui teren in suprafata de 6447 mp. din partea numitei Domnariu Ana
 • Hotărârea 128/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 128 privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui imobil - teren fara constructii si teren de sub constructie - proprietatea Statului Roman, situat in intravilanul Municipiului Sibiu, P-ta 1 Decembrie 1918, in favoarea SC CONCEFA SA Sibiu
 • Hotărârea 127/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 127 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil -teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat la intersectia str. Rusciorului cu str. Lunga , cu destinatie: parcare auto
 • Hotărârea 126/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 126 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor imobile - terenuri fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu, situate in intravilanul Municipiului Sibiu cu destinatie: locuinta (Modificată de HCL NR. 206/2004. Art 1, pct. 11 revocat de HCL NR. 46/2006)
 • Hotărârea 125/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 125 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica , a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Sibiu pentru amplasare chiosc alimentar, situat in Sibiu, str. Semaforului, Piata V. Aaron
 • Hotărârea 124/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 124 privind avizarea schimbarii denumirii „Scolii Populare de Arte si Meserii" in „ Scoala Populara de Arte si Meserii Ilie Micu"
 • Hotărârea 123/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 123 privind modificarea art. 14 din Contractul de asociere in participatiune incheiat intre Primaria Municipiului Sibiu si SC Gold Thal SRL
 • Hotărârea 122/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 122 privind aprobarea asocierii in participatiune intre Municipiul Sibiu si SC Max Media S.R.L.
 • Hotărârea 121/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 121 privind transmiterea in administrarea S.C. Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Transilvania Sud S.A. Sucursala Sibiu a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu , situat in zona industriala Vest - Aeroport
 • Hotărârea 120/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 120 privind transmiterea in administrarea SNTGN Transgaz S.A. Medias a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu , situat in Sibiu, str. Sacel FN
 • Hotărârea 119/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 119 privind trecerea din domeniul public al municipiului Sibiu in domeniul privat al municipiului Sibiu a imobilului situat in Sibiu str.Lunga nr. 12
 • Hotărârea 118/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 118 pentru aprobarea transmiterii din administrarea Unitatii pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie Sibiu in administrarea Inspectiei Nationale pentru Calitatea Semintelor a unui imobil - teren cu constructii - situat in Sibiu, str. D.D. Rosca nr.23
 • Hotărârea 117/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 117 privind transmiterea din administrarea SC Urbana SA in administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu a imobilului situat in Sibiu, str. Selarilor nr.2
 • Hotărârea 116/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 116 privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice (Revocată de HCL NR. 62/2007)
 • Hotărârea 115/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 115 privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 / 2004 la Contractul de Concesiune nr. 87 / 2002 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Energie Termica SA Sibiu
 • Hotărârea 114/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 114 privind aprobarea Protocolului de predare-primire conducte si bransamente gaze naturale din Zona Industriala Vest Municipiul Sibiu incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Sibiu - Primaria Municipiului Sibiu si SC. Distrigaz Nord S.A Tg.Mures
 • Hotărârea 113/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 113 privind aprobarea documentatiei de urbanism „ P.U.D. Amenajare strada in zona str. Fundatura Verzariei", Cartier Turnisor Sibiu
 • Hotărârea 112/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 112 privind aprobarea documentatiei PUD - Construire Casa de vacanta
 • Hotărârea 111/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 111 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, in favoarea Parohiei Ortodoxe Romane a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea Municipiului Sibiu, situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Sureanu nr.1 A destinat construirii unei biserici
 • Hotărârea 110/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 110 privind aprobarea documentatiei PUD - Dezmembrare teren pentru construire Biserica Ortodoxa "Parohia Sf.Ilie II" str. Sureanu nr.1 A
 • Hotărârea 109/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 109 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentut si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun, pe luna mai 2004, pe baza de abonamente finantate din bugetul local
 • Hotărârea 108/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 108 privind aprobarea noilor tarife pentru apa potabila si serviciile de canalizare - epurare pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu si al Statiunii Paltinis (Revocată de HCL NR. 322/2004)
 • Hotărârea 107/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 107 privind plata din bugetul local al Municipiului Sibiu a cheltuielilor aferente consumului de apa din retelele publice pentru pregatirea fortelor si pentru stingerea incendiilor de pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 106/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 106 privind transmiterea in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii reprezentat prin Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu a unor imobile in care functioneaza unitati scolare (Art. 1, alin. (1) revocat de HCL NR. 166/2007)
 • Hotărârea 105/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 105 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Revocată prin HCL NR. 427/2006)
 • Hotărârea 104/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 104 privind completarea listei de prioritati pentru repartizarea de locuinte din fondul locativ de stat (Modificată de HCL NR. 156/2008)
 • Hotărârea 103/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 103 privind scoaterea din inventarul domeniului public al municipiului Sibiu si trecerea în domeniul privat al municipiului Sibiu a unui imobil - teren cu destinatia zona verde
 • Hotărârea 102/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 102 privind aprobarea documentatiei PUD -Loc de joaca pentru copii si mobilarea cu mobilier urban specific , str. Sibiel
 • Hotărârea 101/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 101 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , faza SF la obiectivul de investitii R.K. si Extindere Azil de Noapte Sibiu
 • Hotărârea 100/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 100 privind conferirea titlului de " Cetatean de Onoare al Municipiului Sibiu " domnului Academician Razvan Theodorescu , Ministrul Culturii si Cultelor
 • Hotărârea 99/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 99 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu,situat în str. Zavoi nr. 32-34 cu destinatie : constructie gradinita ( CAEN 801)
 • Hotărârea 98/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 98 privind aprobarea vânzarii fara licitatie publica a unui imobil - teren de sub constructie- proprietatea Statului Român, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Turnului, nr.32, în favoarea S.C. Berghezan Prod S.R.L. Sibiu
 • Hotărârea 97/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 97 privind aprobarea vânzarii fara licitatie publica a unui imobil - teren de sub constructii si teren aferent constructiilor - proprietatea Statului Român, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Stefan cel Mare , nr.46, în favoarea S.C. Berghezan Prod S.R.L. Sibiu
 • Hotărârea 96/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 96 privind desemnarea unui aparator care sa reprezinte intresele Consiliului Local al Municipiului Sibiu în litigiul ce formeaza obiectul dosarului nr. 1242/2004 aflat pe rol la Tribunalul Sibiu
 • Hotărârea 95/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 95 privind aprobarea documentatiei PUD - Chiosc alimentar str. Semaforului Piata V.Aaron
 • Hotărârea 94/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 94 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu,situat între DN 1 si DJ 106 B - zona Aeroport,cu destinatie: fabrica de scule si matrite pentru industria de automobile ( cod CAEN 284,285 )
 • Hotărârea 93/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 93 privind aprobarea documentatiei PUD - Fabrica de matrite si scule pentru caroserii auto, SC KUHN TECHNOLOGY SRL Sibiu- zona industriala Vest
 • Hotărârea 92/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 92 privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare - Reabilitare sediul Primariei Municipiului Sibiu - Str. Samuel Brukenthal nr. 2-4 Sibiu" rezultati din schimbarea solutiei tehnice la învelitoare
 • Hotărârea 91/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 91 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu,situat între DN 1 si DJ 106 B - zona Aeroport,cu destinatie: fabrica pentru prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnului ( cod CAEN 201 )
 • Hotărârea 90/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 90 privind aprobarea documentatiei PUD - Spatii pentru productie mobila, saune, servicii, comert , birouri SC RICCO MICHAELIS - Zona Industriala Vest
 • Hotărârea 89/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 89 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu,situat între DN 1 si DJ 106 B - zona Aeroport,cu destinatie: fabrica de prelucrare a articolelor de marochinarie ( cod CAEN 192 )
 • Hotărârea 88/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 88 privind aprobarea documentatiei PUD - Fabrica marochinarie SC BELLARMA zona industriala Vest Sibiu
 • Hotărârea 87/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 87 privind aprobarea documentatiei PUD - Fabrica de masini de spalat si aparatura electrocasnica - Zona industriala Vest (Revocată de HCL NR. 189/2004)
 • Hotărârea 86/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 86 privind atribuirea terenurilor în folosinţă gratuită conform Legii nr. 15/2003 în sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală (Modificată de HCL NR. 135/2004)
 • Hotărârea 85/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 85 privind aprobarea documentatiilor PUD - Cartierul Tineretului
 • Hotărârea 84/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 84 privind întocmirea documentatiei de evaluare funciara a terenului proprietatea municipiului Sibiu,situat în zona Tiglari si numirea d-lui Acelenescu Septimiu - evaluator funciar pentru elaborarea lucrarii
 • Hotărârea 83/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 83 privind atribuirea în proprietatea unor persoane îndreptăţite conform Legii nr. 42/1990, republicată, pentru cinstirea memoriei eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora precum şi răniţilor din timpul revoluţiei din Decembrie 1989, a unor terenuri situate în Sibiu, str. Zăvoi (Completată de HCL NR. 166/2004)
 • Hotărârea 82/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 82 privind darea în administrarea Tatrului "Radu Stanca" Sibiu, a imobilului - teren cu constructii, situat în Sibiu, B-dul C.Coposu nr. 2
 • Hotărârea 81/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 81 privind darea în administrarea Serviciului Public Administrare Parcuri si Zone Verzi a parcurilor si zonelor verzi din municipiul Sibiu
 • Hotărârea 80/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 80 privind aprobarea taxelor speciale pentru utilizarea parcarilor din Municipiul Sibiu si a Regulamentului de încasare a acestora
 • Hotărârea 79/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 79 privind rectificarea bugetului local,modificarea listei de investitii pe anul 2004 pentru Primaria Municipiului Sibiu si rectificarea bugetelor proprii ale unitatilor de învatamânt subordonate Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 78/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 78 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza S.F. la obiectivul de investitii ,, LUCRARI TEHNICO-EDILITARE PIATA MICA MUNICIPIUL SIBIU "
 • Hotărârea 77/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 77 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentut si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun, pe luna aprilie 2004, pe baza de abonamente finantate din bugetul local
 • Hotărârea 76/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 76 privind reducerea numarului de asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav si suplimentarea numarului de indemnizatii cuvenite persoanelor cu handicap grav sau reprezentantilor lor legali (Abrogată de HCL NR. 224/2004)
 • Hotărârea 75/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 75 pentru completarea Hotarârii nr.323/30.10.2003 privind stabilirea unor masuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si ale Hotarârii Guvernului României nr. 1099/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
 • Hotărârea 74/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 74 privind acceptarea unor donatii
 • Hotărârea 73/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 73 privind preluarea institutiei publice "Caminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu" sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Anexa nr. 3 modificată prin HCL NR. 102/2007. Art. 2 anexa 1 abrogată de HCL NR. 57/2016)
 • Hotărârea 72/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 72 privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea Municipiului Sibiu pe anul 2004
 • Hotărârea 71/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 71 pentru aprobarea normelor si regimul contraventiilor privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si locatari de pe raza Municipiului Sibiu.
 • Hotărârea 70/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 70 privind mandatarea SC URBANA SA de a promova în instanta actiuni privind recuperarea creantelor nascute din ocuparea fara drept a unor imobile proprietatea Statului Român
 • Hotărârea 69/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 69 privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 /2004 la Contractul de Concesiune nr. 69 /1999 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 68/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 68 privind modificarea H.C.L. nr. 60/2004 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat între DN1 si DJ106 B - zona Aeroport cu destinatie : fabricarea altor produse din metal (cod CAEN 287) (Modificată de HCL NR. 313/2005)
 • Hotărârea 67/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 67 privind aprobarea contractului de garantare a imprumutului si contractarea împrumutului acordat SC "APA CANAL" SA SIBIU de catre BANCA EUROPEANA DE RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE (B.E.R.D.),pentru executarea contractului de implementare a Proiectului "Modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din Municipiul Sibiu"
 • Hotărârea 66/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 66 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu in consiliul de administratie al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 65/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 65 pentru modificarea Hotararii nr. 1/2004 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu prin care s-a aprobat Regulamentul privind activitatea de transport in regim de taxi pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 64/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 64 privind aprobarea cofinantarii proiectului "Investitii la sediul Cantinei Sociale Sibiu " cuprins in cadrul Subprogramului " Investitii in servicii sociale " aprobat prin HG. 93/2003
 • Hotărârea 63/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 63 privind aprobarea cofinantarii proiectului "Reabilitarea Centrului de ingrijire si asistenta medico - sociala Sibiu " cuprins in cadrul Subprogramului "Investitii in servicii sociale" aprobat prin HG. 93/2003
 • Hotărârea 62/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 62 privind rectificarea bugetului local si al Serviciului Public de Administrare a Parcarilor din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 61/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 61 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu,situat intre DN 1 si DJ 106 B - zona Aeroport,cu destinatie: fabricarea articolelor din material plastic si fabricarea uneltelor de mana (cod CAEN 252 ,2862 )
 • Hotărârea 60/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 60 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil -teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat intre DN 1 si DJ 106 B - zona Aeroport, cu destinatie: fabricarea altor produse prelucrate din metal (cod CAEN 287) (Modificată de HCL NR. 68/2004)
 • Hotărârea 59/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 59 pentru modificarea art.3 si al art. 4 din H.C.L .52/2003 privind aprobarea incheierii fara licitatie publica a unui teren amplasare chiosc ,situat in Sibiu , b- dul M. Viteazu in favoarea SC Rosilcom SRL
 • Hotărârea 58/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 58 privind acordarea titlului de " Cetatean de Onoare al Municipiului Sibiu " Altetei Sale Regale,Marele Duce Henri de Luxemburg
 • Hotărârea 57/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 57 privind acordarea titlului de " Cetatean de Onoare al Municipiului Sibiu " Altetei Sale Regale,Marea Ducesa Maria Teresa de Luxemburg
 • Hotărârea 56/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 56 privind aprobarea documentatiei PUD-Amenajare parcare 35 locuri in Sibiu Sos. Alba Iulia in dreptul SC SIBIANA SA
 • Hotărârea 55/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 55 privind aprobarea documentatiei PUD - Construire hale productie cofraje pentru constructii in Sibiu ,Soseaua Alba Iulia FN
 • Hotărârea 54/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 54 privind aprobarea documentatiei PUD- Construire statie reglare masurare gaz metan in Sibiu str. Sacel FN
 • Hotărârea 53/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 53 privind aprobarea documentatiei PUD - Construire fabrica injectie mase plastice zona industriala Vest
 • Hotărârea 52/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 52 privind aprobarea documentatiei PUZ - Cartierul Tineretului zona Tiglari Sibiu si Regulamentul zonal de Urbanism (Modificată de HCL NR. 231/2004)
 • Hotărârea 51/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 51 privind aprobarea cofinantarii proiectului Comenius 2.1. cu tema "Profesorul european spre o egalitate in mijlocul diferentelor"din venituri proprii ale Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara "Terezianum"
 • Hotărârea 50/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 50 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza SF la obiectivul de investitii "Refacere pavaj pietonal si reabilitare iluminat public - Piata Mare, Municipiul Sibiu" (Modificată de HCL NR. 158/2004)
 • Hotărârea 49/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 49 privind retragerea din capitalul social al SC NUONSIB SRL a retelelor de distributie a energiei termice si concesionarea acestora impreuna cu serviciul de productie si distributie a energiei termice catre SC NUONSIB SRL (Art. 2 și 3 revocate de HCL NR. 326/2005)
 • Hotărârea 48/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 48 privind constituirea fondului de stimulare a personalului din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 47/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 47 privind aprobarea tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, a terenurilor aferente si a terenurilor proprietate publica si privata a unitatilor administrativ - teritoriale (Revocată de HCL NR. 182/2005)
 • Hotărârea 46/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 46 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu,situat in str. Seceratoarelor nr.43 ,cu destinatie: locuinta
 • Hotărârea 45/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 45 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui imobil - teren fara constructii - apartinand municipiului Sibiu ,situat in str. Sos. Alba Iulia nr. 100 in vederea realizarii unei parcari auto si aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini care stau la baza concesionarii terenului sus mentionat
 • Hotărârea 44/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 44 privind aprobarea actului aditional la Contractului de asociere in participatiune nr. 169/11.11.2003 incheiat intre MUNICIPIUL SIBIU si S.C. EUROMEDIA BILLBOARDS S.R.L.,conform H.C.L. nr. 315/2003
 • Hotărârea 43/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 43 privind trecerea in administrarea Unitatii pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie Sibiu a unui imobil (teren cu constructii) proprietatea Statului Roman,situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. DD Rosca nr. 23 (Revocată de HCL NR. 118/2004)
 • Hotărârea 42/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 42 privind stabilirea masurilor pentru organizarea pasunatului in anul 2004
 • Hotărârea 41/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 41 privind darea in administrarea Serviciului Public Administrare Parcari a locurilor de parcare din domeniul public al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 40/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 40 pentru aprobarea incredintarii prestarii serviciului de intretinere a iluminatului public din municipiul Sibiu la SC Electrica SA - AISE filiala Sibiu pentru anul 2004 ,a contractului -cadru si a caietului de sarcini pentru prestarea acestuia
 • Hotărârea 39/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 39 privind modificarea anexei nr. 1 a Hotararii nr. 102/2003 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,privind scoaterea din inventarul domeniului public al municipiului Sibiu,a unor bunuri insusite eronat prin HCL nr. 94/2001 si atestate prin HG nr. 978/2002
 • Hotărârea 38/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 38 privind insusirea suplimentului la raportul de expertiza tehnica topografica efectuat in dosar nr. 2616/2003 pe rol la Judecatoria Sibiu
 • Hotărârea 37/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 37 privind mandatarea SC Urbana SA in vederea promovarii actiunilor judecatoresti,a cailor de atac ,a executarilor silite si a oricaror actiuni legate de administrarea imobilului din Sibiu,strada Henri Coanda nr. 57
 • Hotărârea 36/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 36 privind scutirea la plata dobanzilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu,cu venituri sub salariu minim pe economie
 • Hotărârea 35/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 35 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul localitatii
 • Hotărârea 34/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 34 privind modificarea statului de functii al aparatului propriu al Directiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 33/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 33 privind respingerea unor solicitari de scutire sau esalonarea la plata taxei de timbru
 • Hotărârea 32/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 32 privind scutirea la plata impozitului pe teren pentru SC SNR RULMENTI SRL Sibiu
 • Hotărârea 31/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 31 privind modificarea HCL nr. 300/2003 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2004 (Revocată de HCL NR. 132/2004)
 • Hotărârea 30/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 30 ,privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun,pe luna martie 2004,pe baza de abonamente finantate din bugetul local
 • Hotărârea 29/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 29 privind scaderea definitiva din evidentele contabile ale Serviciului Public de Asistenta Sociala a debitorilor pentru care s-a constatat starea de insolvabilitate
 • Hotărârea 28/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 28 privind reorganizarea Serviciului Public de Asistenta Sociala (Modificată de HCL NR. 76/2004 și HCL NR. 224/2004)
 • Hotărârea 27/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 27 privind completarea anexei nr. 1 la HCL 101/2003 prin care s-a aprobat numarul si structura personalului nedidactic din invatamantul preuniversitar de stat
 • Hotărârea 26/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 26 privind modificarea statului de functii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 25/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 25 privind acordarea reducerii cu 50% din pretul biletelor sau abonamentelor la transportul in comun asigurat de S.C Tursib S.A pentru 54 de scolari pe ruta Viile Sibiului - Sibiu
 • Hotărârea 24/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 24 privind aprobarea inchirierii imobilului cu destinatie de gradinita situat in Sibiu,str. Reconstructiei nr. 21 ap. 1 (Modificată și completată de HCL NR. 221/2006)
 • Hotărârea 23/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 23 privind transmiterea in folosinta gratuita Fundatiei " Edelweiss " a unui spatiu din incinta Gradinitei nr. 36 si a unui spatiu din incinta Scolii gen.nr. 23
 • Hotărârea 22/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 22 privind completarea listei de prioritati pentru repartizarea de locuinte din fondul locativ de stat
 • Hotărârea 21/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 21 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza SF la obiectivul de investitii Regularizarea paraului Trinkbach între strada Dorobantilor si strada Ecaterina Varga - Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 20/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 20 privind aprobarea Protocolului de predare-primire conducte si bransamente gaze naturale în cartier Resita - Locuinte sociale Municipiul Sibiu încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu - Primaria Municipiului Sibiu si SC. Distrigaz Nord S.A Tg.Mures
 • Hotărârea 19/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 19 privind acordarea gratuitatii cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru copiii cu situatie familiala si materiala deosebita
 • Hotărârea 18/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 18 privind aprobarea Actului Aditional nr. 1/2004 la Contractul de Concesiune nr. 87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Energie Termica SA Sibiu
 • Hotărârea 17/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 17 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2004 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 16/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 16 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2004 la Contractul de Concesiune nr. 3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Apa Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 15/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 15 privind aprobarea documentatiei PUD - Construire fabrica piese auto, bransamente, retele si acces cu firma BRANDL din Germania
 • Hotărârea 14/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 14 privind scoaterea unor imobile din inventarul domeniului public al municipiului Sibiu si trecerea lor în domeniul privat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 13/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 13 privind repartizarea în vederea închirierii,fara licitatie publica,în favoarea cabinetelor medicale grupate din str. S.Brukenthal nr.4 a spatiului cu alta destinatie situat în Sibiu,str. Selarilor nr. 2
 • Hotărârea 12/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 12 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 11/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 11 privind acceptarea unor donatii
 • Hotărârea 10/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 10 privind rectificarea bugetului Teatrului Radu Stanca
 • Hotărârea 9/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 9 privind darea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta siturat in Sibiu, str. 9 Mai, nr. 20, in favoarea Asociatiei de Ajutor Reciproc Centru
 • Hotărârea 8/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 8 privind respingerea unor solicitari de scutire sau esalonarea la plata taxei de timbru
 • Hotărârea 7/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 7 privind scutirea la plata majorarilor de întârziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 6/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 6 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 300/2003 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2004 (Revocată de HCL NR. 132/2004)
 • Hotărârea 5/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 5 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun pe luna februarie 2004,pe baza de abonamente finantate din bugetul local
 • Hotărârea 4/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 4 privind completarea organigramei si statului de functii la Serviciul public Administratia Pietelor Sibiu
 • Hotărârea 3/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 3 privind reorganizarea Serviciului public Administrare Parcuri si Zone verzi (Modificată de HCL NR. 440/2005)
 • Hotărârea 2/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 2 privind completarea listei aprobata prin HCL nr. 192/2002 cuprinzand spatiile comerciale si cele de prestari servicii care fac obiectul vânzarii în conditiile Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 1/2004 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 1 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport in regim de taxi pe raza Municipiului Sibiu (Revocată prin HCL NR. 152/2008)