Hotărârea nr. 90/2002

HOTÃRÂREA NR. 90 privind repartizarea prioritara a unor locuinte din fondul locativ de stat pentru unele familii care au fost evacuate , pentru unele cazuri deosebite si anularea unor ordine de repartizare pentru blocul situat în str. H. Coanda nr. 57
02h90

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 90

privind repartizarea prioritara a unor locuinte din fondul locativ de stat pentru unele familii care au fost evacuate , pentru unele cazuri deosebite si anularea unor ordine de repartizare pentru blocul situat ĂŽn str. H. Coanda nr. 57

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând referatul nr.51799/24.05.2002, prezentat de Comisia sociala prin care se solicita repartizarea de locuinte din fondul locativ de stat persoanelor care au fost sau urmeaza sa fie evacuate din locuintele pe care le-au detinut În calitate de chiriasi .

În conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999 si ale Hotarârii Consiliului Local nr. 195/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. " h ", ale art. 125 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se acorda prioritar locuinte din fondul locativ de stat unor familii care au fost evacuate din locuintele pe care le-au detinut ĂŽn calitate de chiriasi si pentru unele cazuri deosebite, astfel :
a) Locuinta situata ĂŽn Sibiu, str,. Zidului, nr.6, compusa din trei camere si dependinte se repartizeaza familiei Lisandru Vasile.
b) Locuinta situata ĂŽn Sibiu, str. Tribunei, nr. 6, compusa din o camera si WC acces se repartizeaza doamnei Irimie Viorica.
c) Garsomiera situata ĂŽn Sibiu , str. Tiglari bl. G1 , ap. 66 se repartizeaza doamnei Crisan Viorica.

Art.2. Se anuleaza ordinele de repartizare emise si neridicate pentru garsonierele cu numerele : 11, 103, 209 si 314 din blocul situat ĂŽn Sibiu, str. H. Coanda nr. 57.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu si S.C. Urbana SA, vor asigura executarea prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola