Hotărârea nr. 83/2002

HOTĂRÂREA NR. 83 privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 144/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată prin HCL NR. 115/2002)
02h83

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 83

privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 144/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând expunerea de motive a d-nilor consilieri municipali Klein Hans , Banciu Ioan, Stroie Ioan si Danulet Iancu, precum si raportul nr. 29489/14.03.2002 Întocmit de Directia Tehnica,

Vazând avizul Comisiei pentru servicii publice si comert,

În conformitate cu dispozitiile art. 55 si 56 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. f si i si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art. 1. Se modifica art.1 din Hotarârea nr. 144/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind desfasurarea activitatii de blocare si ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar În statiile de autobuze si troleibuze, dupa cum urmeaza :

" Art.1. Se acorda calitatea de operator al activitatii de blocare si ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar ĂŽn Municipiul Sibiu, S.C. Tursib S.A. astfel :
a) ĂŽn statiile mijloacelor de transport ĂŽn comun, S.C.Tursib S.A. va bloca rotile autovehicolelor parcate neregulamentar, va proceda la ridicarea si transportul acestora ĂŽn locuri de depozitare special amenajate prin grija S.C.Tursib S.A.
b) pe traseele mijloacelor de transport ĂŽn comun S.C.Tursib S.A. va proceda la ridicarea si transportul autovehiculelor parcate neregulamentar."

Art.2. Se aproba tarifele pentru deblocarea si recuperarea autovehiculelor parcate neregulamentar, dupa cum urmeaza :

Tarif deblocare - 197.000 lei
Tarif recuperare autovehicol - 295.000 lei

Art.3. Directorul S.C. Tursib S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola