Hotărârea nr. 66/2002

HOTÃRÂREA NR. 66 privind angajarea unui aparator ales care sa sustina interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu , la Tribunalul Sibiu
02h66

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 66

privind angajarea unui aparator ales care sa sustina interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu , la Tribunalul Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta extraordinara din data de 21.05.2002,

Analizând referatul Întocmit de un grup de consilieri ,

Având În vedere ca nu a fost constituit, potrivit prevederilor O.G. nr. 35/2002, aparatul permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, iar În cauza este un proces intentat Consiliului Local de catre Forumul Democrat al Germanilor din România al carui presedinte este domnul Primar Klaus Werner Iohannis, pentru o aparare obiectiva,

În conformitate cu prevederile art. 58 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare a consiliilor locale,

În temeiul art. 46 alin1 si 5 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba angajarea unui aparator ales din cadrul Baroului Sibiu, ĂŽn persoana domnului Chirila Lucian, pentru a apara interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu si a sustine cauza la Tribunalul Sibiu , ĂŽn dosar nr. 3188/2002.

Art.2 Împuternicirea aparatorului ales potrivit art.1, de a reprezenta interesele Consiliului Local la Tribunalul Sibiu, se semneaza de catre Presedintele de sedinta.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 21.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Iancu Danulet CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola