Hotărârea nr. 5/2002

HOTĂRÂREA NR. 5 privind aprobarea agendei cultural - sportive pentru anul 2002 (Completată prin HCL NR. 91/2002 și HCL NR. 126/2002)
02h5

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 5

privind aprobarea agendei cultural - sportive pentru anul 2002

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 31.01.2002,

Analizând raportul nr. 6989/22.01.2002 prin care Serviciul dezvoltare economica si relatii externe propune aprobarea agendei cultural - sportive pentru anul 2002,

Vazând avizul Comisiei pentru activitati stiintifice, învatamânt , sanatate, cultura, protectie sociala, sportive si de agrement ,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "p" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba agenda cultural - sportiva pentru anul 2002 , confom anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptată în Sibiu , la data de 31.01.2002

 

PREŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

AGENDA CULTURAL-SPORTIVA 2002

Manifestari la care Consiliul Local, Primaria, Casa de Cultura a Municipiului Sibiu participa în calitate de (co)organizatori

Nr.crt.
DENUMIRE ACTIUNE
CARACTER
DATA
LOCUL DE DESFASURARE
DESCRIERE PROGRAM
ORGANIZATORI
SURSE FINANTARE

1

Punerea în valoare a patrimoniului cultural national

Local

Ian-sept

Diverse locatii

Filme si diapozitive, expozitii

M.Culturii, C. Jud.Astra Film, G.T.Z., D.J.Cultura, Primaria si C. Local

M.Culturii, D.J.Cultura, G.T.Z.

2

Manifestari dedicate Unirii   Principatelor Române

Local

24 Ian.

Piata Mare

 

D. J. Cultura, C.Jud., Primaria si Consiliul Local

D.Jud. Cultura

3

Lumea în imagini

Local, cu

invitati din

Tara

Febr.-dec.

Casa de Cultura a Sindicatelor 

Spectacole audio-vizuale  si conferinte cu proiectii de diapozitive

Primaria,  C.Local, C. Cult.  a M. Sibiu,F. Capricorn-pentru Promovarea Imaginii Patrimoniului

C. Local, Primaria, Casa de Cult. a  M.  Sibiu

4

Snowboard si ski Extrem

Local

16-17 febr.

Bâlea-Lac

 

Surmont Club, C. Local, Primaria, Casa de Cult. a Mun.

C.Local, Primaria, Casa Cult. M.

5

Festivalul artei lirice sibiene

National

Mart. sau apr.

Casa de Cult.

a Sind.

Spectacole si recitaluri de opera

C.Local, Primaria si C. de Cult.a M, Filarmonica Sibiu, Opera  Cluj, C. J. Sibiu

C. Local, Primaria, Casa de C. M., C.Jud.

6

Cupa C.S.S.Sibiu la handbal

Local

Febr

   

D.J.T.S., Consiliul Local, Primaria

Idem organizatori, Casa de Cult. a Mun.

7

Cupa Martisor la natatie

Local

Mart

Bazin Olimpia

 

D.J.T.S., Cons. Loc., Primaria M.Sibiu

Idem, Casa de Cult. a Mun.

8

8  Martie-Ziua Femeii

Local

Mart

Cercul Militar

Spectacol muzical-coregrafic, act. umanitare

Consiliul Local, Primaria, Casa de C.

Idem organizatori

9

Cupa Municipiului Sibiu la Sah

Local

Mart

   

D.J.T.S., C.Local, Primaria M Sibiu

Idem organizatori, Casa de Cult. a Mun.   

10

Cupa S.K.V. la

Sky

Local

Mart

Paltinis sau Bâlea

 

S.K.V., D.J.T.S.,   C.L., Primaria

Idem organizatori, Casa de Cultura

11

Forum de colaborare româno-francez

International

14-20 apr.

D.J.Cultura  Sibiu

Mese rotunde, colocvii ateliere pe comisii :cult., educ., învatamânt, tineret

D.J.Cult., asoc.de prietenie rom.-fr., C.L., Primaria

Idem organizatori, Casa de Cultura a M. Sibiu

12

Spectacole în cetati si situri istorice

Judetean

Apr.-sept.

Cetati din judet

Spectacole medievale

D.J.Cult, Teatrul R. Stanca C. Jud., C.L., Primaria, C.Local

D. J. Cult., F. “Democratie prin cultura”

13

Festivalul Pomilor în Floare

Local, cu invitati

Mai

Diverse locatii

Actiuni culturale, turistice, gastronomice

G.T.Z., Consiliul Local, Primaria, etc.

Idem organizatori, Casa de Cultura

14

Colocviul Emil Cioran

International

1-3 mai

Sibiu, Rasinari

Diverse manifestari culturale, omagiale

Numeroase institutii, organizatii, C.L., Primaria, C.de Cult.

Idem organizatori

15

Zilele “Lucian Blaga”

National

4-7 mai

Sibiu

Diverse manifestari stiintifice, culturale,etc.

U.L.B., D.J.Cult., C.L., Primaria, Casa de Cultura, etc.

Idem organizatori

!6

Saptamâna Europei-Festivalul Tineretii

Local

6-12 mai

Diverse locatii

Manifestari cultural-sportive dedicate Zilei Europei (9 Mai) si eliminarii vizelor 

Primaria, C.L., Casa de Cultura, D.J.T.S., asociatii sportive, fundatii, etc.

Idem organizatori

17

C.indiv. dirt-track

National

Mai

   

D.J.T.S., C.L., Prim.

Idem organizatori, C. Cult.

18

Festivalul International de Teatru si Bursa de Spectacole

International

31mai- 9iun.

Teatrul

Radu Stanca, diverse locatii

 Spectacole de teatru, muzica, dans, lectura, bursa de spectacole,work-shop-uri, etc.

F. Democratie prin Cultura, Teatrul Radu Stanca, C.L., Primaria, C. de Cult., M.Cult., D. J. Cult., etc.

F. Democratie prin Cultura , div.sponsori, C.L,Primaria, C. de Cult., M.Cult., D. J. Cult.,etc.

20

Festivalul “La Strada”

International

Mai

Piata Mare, diverse locatii

Parade, pantomima, papusi vii, etc.

Teatrul Gong, Consiliul Judetean,C.L., Primaria,  C. de Cult., D.J.Cult., etc

Teatrul Gong, Consiliul Judetean,C.L., Primaria,  C. de Cult., D.J.Cult., etc

21

Concurs veterani tenis de câmp

International

Iun.

   

C.S.S. Soimii, asoc. R&G, C.L.,Primaria

Idem organizatori, C. Cult, sponsori

22

Cupa Hermannstadt pt. handicapati locomotor

Local

Iun.

 

Div.competitii pt. handicapati locomotor

Asoc.H. Locomotori, D.J.T.S., Vointa, C.L, Primaria Sibiu

Asoc.H.Loc, D.J.T.S., Vointa, C.L, Prim,C.deCultura

23

Ziua Copilului

Local

1iun.

Teatr. De vara

Serbare pt. copii

C.L, Prim, C.de Cult. 

Idem organizatori

24

Spectacole “Underground”

Interntional

Iun-sept

Subsol L. C. Noica, catacombe

Spectacole neconverntionale

Teatrul Radu Stanca, D.J.Cult, Primaria, C.L., C.de Cult.

Teatrul R. Stanca, spons. D.J. Cult.

25

Ziua Drapelului

Local

26 iun.

Piata Mare

Comemorare cu arborare drapel

C.L., Prim., C. Cult, C.Jud., D.J.Cult, Prefectura

C.L, Prim, C. Cult,C.Jud,D.J.Cultura

26

Ziua Mediului

Local

5 iun.

Agentia de P. a mediului

Expozitii, simpozioane

Ag. Mediu, C.L., Prim., C.Cult

O.N.G de mediu.

Idem organizatori

27

Festival “Country-Folk”

International

1-7 iulie

Teatrul Gong, Teatrul de vara

Concurs si recitaluri country-folk

M.Cult, D.J.Cult, C.Jud, C.L.,Prim,C.Cult,etc.

Idem organizatori

28

Universitstea de vara, ed.a II-a

National, cu invitati straini

Iulie

Sala Mare a Primariei

Dezbateri si aplicatii pe probleme de restaurare patrimoniu

Min.Cult., D.J Cult, universit. loc., C.L., Primaria, C.de Cult, asoc. neguvern.

Min.Cult., D.J Cult, universit. loc., C.L., Primaria, C.de Cult,.

29

Festivalul National al Traditiilor Populare

National

12-20 iulie

Muzeul în aer liber

Spectacole cu obiceiuri populare, mestesuguri, gastronomie

Complex Muzeal ASTRA, M.Cult, D.J.Cult, C.Jud, C.L, Prim, C.de Cult.

Idem organizatori

30

Concurs de street-ball

Local, colab. Landshut

Iulie

St.N.Balcescu

Partide de street-ball pe grupe de vârsta

C.L., Prim, Casa de Cult,

Idem organizatori, parten. din Landshut

31

Campionat balcanic de Mountain-Bike

International

Iulie

Sibiu-Paltinis

     

32

Campionat de Aeromodele

 national

Iulie

Aeroport

Zbor liber

F.Rom. Aeromod, Aeroclub Transilv, C.L, Prim, C.Cult

Idem organizatori

33

Festival de folclor Cântecele Muntilor

International

6-15 aug

Diverse locatii, teatrul de vara,  art de circulat.

Specctacole si parade ale portului popular,  inclusiv sect. Copii

C.J.C.Pop, C.Jud, D.J.C.Cult,Prim, C.L.,  C.de Cult.

Idem organizatori

34

Campionat Calarie

National

Aug

Baza hipica

Finala pe tara

F.Româna de Calarie, D.J.T.S., C.L., Primarie

Idem organizatori, Casa de Cultura

35

Zilele Sibiului-Festival medieval “Cetati transilvane”

International

23-25 aug.

Centrul istoric al orasului

Spectacole, turnir medieval,expozitii,con-ferinte,curs de dans, jocuri interactive

Consiliul L ocal, Primaria, Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

Idem organizatori, sponsori

36

Cupa Sibiu Autocros-show

National

Aug

   

F.Rom.Autocros, D.J.T.S, C.L, Primaria

Idem organizatori, C. de Cultura

37

Târgul Olarilor

National

Sept

Piata Mare

Târg de ceramica tradit.

C.J.C.Populare, C.Jud, D.J.Cult, C.L., Prim.

C.J.C.Pop., C.Jud, D.J.Cult.

38

Zilele Europene ale Patrimoniului

National

8 sept

 

Diverse manifestari

D.J. Cult, M.Cult, G.T.Z., C.L, Prim.

M.Cult, D.J. Cult, G.T.Z.

39

Festivalul “Carl Filtsch”

International

7-9 sept

Filarmonica

Concurs de interpr. pianistica pt.copii si tineri

Filarmonica, C.Jud, C.L., Primaria, C.de Cult, asoc. neguv.

Idem organizatori

40

Festivalul Muzicilor Militare

International

Sept.

Diverse locatii

Spectacole de fanfara

Acad.F.Ter,Insp.M.Mil.Sibiu, C.L, Prim, C.de Cult.

Idem organizatori

41

Festival de film artistic pe tema tolerantei

Local, cu participare internat.

Oct.

   

Doina Verlag-Germ, C.L, Prim, C.de Cult.

Idem organizatori

42

Festival de Jazz

International

12-14oc

Casa de Cult. a Sindicatelor

Concerte de jazz

F. PROART Hermannstadt, M.Cult,  C.L, Prim, C. Cult. Mun, etc

Idem organizatori,diverse organisme culturale

43

Campionat de cross

Judetean

Oct

   

D.J.T.S., C.L., Prim.,

Idem organizatori, C. Cult.

44

ASTRA Film Festival

International

20-26 oct

Casa de Cultura a Sindicatelor

Proiectii de filme antropologice

Stud. ASTRA Film, C. Jud, C.L., Prim.,  C. Cult. Municip.

Idem organizatori

45

Salon de arta Fotografica

International,edi-tia a x-a (jubiliara)

Oct.

Casa Artelor sau Cercul Militar

Concurs international de fotografie, expozitie, editare catalog,  C.D.,etc.

Asoc. Fotocluburilor Unite, Fotoclubul Orizont, FIAP, C.L, Prim,  C.Cult, C. Jud, D.J.Cultura

C.L, Prim, C.Cult, C.Jud, D.J.Cultura

46

Festivalul toamnei-serbarea mustului

Local

Oct.

Piata Mica

Spectacole,exp.de prod.agr. cu vânzare

C.L,Prim, C.Cult, D.Agricola

Idem organizatori

47

Ziua pensionarilor

Local

3 oct

Azilele de batrâni

Spectacole

C.L, Prim, C. de Cultura mun.

Idem organizatori

48

Memorial “Ion Macrea”

Local

Nov.

Casa de Cultura a Sind.

Spectacol comemorativ

C.L,Prim, C.de Cult.

C.L, Prim, C.de Cult.

49

Ziua Nationala a României

Local

1 Dec.

Casa de Cultura a Sind.

Spectacol omagial

C.L, Primaria, Casa de Cult. a Municip.

C.L, Primaria, Casa de Cult.a Municip.

50

Traditii populare de Craciun

Local, cu invitati

20 dec.

Oraselul Copiilor, diverse locatii

Colinzi, obiceiuri si traditii

C.L, Primaria, Casa de Cult.a Municip.

C.L, Primaria, Casa de Cult.a Municip.

51

Oraselul Copiilor- Revelion

Local

24 dec.-15 ian.

Oraselul copiilor

Spectacole muzicale, animatie, spectacol Revelion

C.L, Primaria, Casa de Cult.a Municip.

C.L, Primaria, Casa de Cult.a Municip.

53

Cupa  Soimii la ski

interjudetean

Ian.  2002

Statiunea Paltinis

 

C.S.S. Soimii, C.L., Primaria

Idem organizatori, Casa de Cult. a Mun.

54

Raliul Cibinul

           

55

Din cultura Chinei

Local

Trim I

M. F. Binder

Recital poez.chin.

M. F.Binder,C.L., Primaria.

Idem organizatori, Casa de Cultura

56

Cultura si civ. Mexicana

Local

Trim.III

Idem

 

Idem

Idem organizatori

57

“Ei ne reprezinta”

Local

Trim III

 

Premiere,  cofinantare excursie de studii elevi olimpici

C.L., Primaria, Agentia Eurotin

C.L., Primaria, Casa de Cult. Mun., Ministerul Tineretului si Sportului

58

Festival  de Folclor- Portugalia-adulti

International

Iulie

Portugalia

Particip. ansamblu “Ceata Junilor”

 

Organizatori, sponsori, C.L., Primaria, Casa de Cultura Mun.

59

Festival de folclor-copii

International

August

Taiwan

Participare ansamblu “Cibinul”

 

Organizatori, sponsori, C.L., Primaria, Casa de Cultura Mun.

60

“Sibiul si împrejurimile”

 

Trim.III

 

Album foto color

C.L, Primaria, Casa de Cult. M.

Idem organizatori

61

Materiale cultural- turistice

     

Pliante, cataloage promotionale

C.L, Primaria, Casa de Cult. M.

Idem organizatori

62

“Gheorghe Lazaroiu”

 

Trim.IV

 

Album omagial alb-negru

C.L., Primaria Consiliul Local Sibiu, Fotoclub “Orizont”.

C.L, Primaria, Casa de Cultura a M.

63

Gala sportului sibian

Local

Dec.

 

Premiere sportivi

C.L, Primaria D.J.T.S. Sibiu

Idem organizatori, Casa de C. M.

64

Bust Octavian Goga

   

Parcul A.S.T.R.A.

Refacerea bustului

C.L., Primaria , Casa de C. M.

Idem organizatori

65

Târg  de  carte

National

Trim. III

Domeniul public

Standuri în aer liber

C.L., Primaria C.C.M.Sibiu, edituri, tipografii, librarii

edituri, tipografii, librarii,

sponsori

66

Cupa „Hermann Oberth”

National

Trim. III

Aeroport

Concurs racheto si aeromodele

C.L., Primaria, Club Sportiv „TOTAL”

Idem organizatori