Hotărârea nr. 45/2002

HOTÃRÂREA NR. 45 privind acordarea titlului de " Cetatean de Onoare al Municipiului Sibiu " domnului OTTO SCHILY
02h45

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 45

privind acordarea titlului de " Cetatean de Onoare al Municipiului Sibiu " domnului OTTO SCHILY

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta extraordinara din data de 05.0.2002

Analizând referatul nr. 36849/04.04.2002 Întocmit de Comisia pentru acordarea titlului de " Cetatean de onoare al municipiului Sibiu " si raportul nr. 37138/2002 al Directiei Administratie locala,

În temeiul prevederilor art.38 alin. 2 lit. v si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se acorda titlul de " Cetatean de Onoare al Municipiului Sibiu " domnului Otto Schily, Ministrul Federal de Interne al Republicii Federale Germania.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 05.04.2002

 

PREÂŞEDINTE
Banciu Ioan CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola