Hotărârea nr. 44/2002

HOTÃRÂREA NR. 44 privind angajarea unui aparator ales care sa sustina interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu la Curtea de Apel Alba Iulia
02h44

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 44

privind angajarea unui aparator ales care sa sustina interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu la Curtea de Apel Alba Iulia

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta extraordinara din data de 05.04.2002,

Analizând referatul nr. 37572/08.04.2002 Întocmit de catre un grup de consilieri,

Având În vedere ca nu a fost constituit , potrivit prevederile O.G. nr. 35/2002 aparatul permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, iar În cauza ce a format obiectul dosarului nr. 6409/2001 al Tribunalului Sibiu, consiliul local nu a fost reprezentat În mod corespunzator,

În conformitate cu prevederile art.58 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare a consiliilor locale,

În temeiul art. 46 alin.1 si 5 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba angajarea unui aparator ales din cadrul Baroului Sibiu, ĂŽn persoana domnului Chirila Lucian , pentru a apara interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu si a sustine la Curtea de Apel Alba Iulia recursul ĂŽmpotriva sentintei civile nr. 284/C/ 19.02.2002, pronuntata de Tribunalul Sibiu ĂŽn dosarul nr. 6409/2001.

Art.2. Împuternicirea aparatorului ales potrivit art.1. de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu la Curtea de Apel Alba Iulia se semneaza de catre presedintele de sedinta.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 05.04.2002

 

PREÂŞEDINTE
Banciu Ioan CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola