Hotărârea nr. 43/2002

HOTÃRÂREA NR. 43 privind repartizarea prioritara a unor locuinte din fondul locativ de stat pentru unele familii care au fost evacuate si pentru unele cazuri deosebite
02h43

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 43

privind repartizarea prioritara a unor locuinte din fondul locativ de stat pentru unele familii care au fost evacuate si pentru unele cazuri deosebite

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de28.03.2002,

Analizând referatul nr.32125/2002, prezentat de Comisia sociala prin care se solicita repartizarea de locuinte din fondul locativ de stat persoanelor care au fost evacuate din locuintele pe care le-au detinut În calitate de chiriasi .

În conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999 si ale Hotarârii Consiliului Local nr. 195/2000,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. 2 lit. " h ", ale art. 125 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se acorda prioritar locuinte din fondul locativ de stat unor familii care au fost evacuate din locuintele pe care le-au detinut ĂŽn calitate de chiriasi si pentru unele cazuri deosebite astfel:

a) Locuinta situata ĂŽn str. Timotei Popovici nr. 15, compusa din 3 camere si dependinte, deteriorata ĂŽn urma unui incendiu ĂŽn anul 1998 se repartizeaza familiei COMAN ALEXANDRU, care s-a angajat ca va suporta lucrarile de reparatii pe cheltuiala proprie .
b) Locuinta situata ĂŽn str. Felinarului nr. 16, compusa din camera, bucatarie si WC. Se repartizeaza familiei RETZLER CRISTINA.
c) Locuinta din str. Th. Mihaly nr. 5 , compusa din 3 camere si dependinte se repartizeaza familiei BOGDAN FLORIN.

Art.2. Se anuleaza repartitia emisa În baza H.C.L. nr. 140/2001, familiei BOGDAN FLORIN pentru locuinta din str. Tiglari Bl. C1 ap. 4 urmând ca S.C. URBANA S.A. , sa procedeze la rezilierea contractului de Închiriere .

Art.3 Primarul municipiului Sibiu si S.C. Urbana SA, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.03.2002

 

PREÂŞEDINTE
Kurt Klemens CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola