Hotărârea nr. 40/2002

HOTĂRÂREA NR. 40 privind darea în administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar din municipiul Sibiu, Serviciului Public de Administrare Unitati Scolare (Anexa nr. 1 modificată pde HCL NR. 90/2008)
02h40

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 40

privind darea în administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar din municipiul Sibiu, Serviciului Public de Administrare Unitati Scolare

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara în data de 28.03.2002.

Analizând referatul nr. 32284/22.03.2002, al Directiei Patrimoniu prin care se propune darea în administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar din municipiul Sibiu, Serviciului Public de Administrare Unitati Scolare

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În temeiul dispozitiilor art.12 din Legea nr. 213/1998, art.46 alin.1 si art.125 din Legea nr. 215/2001 , privind administratia publica locala:

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1.Se trec în administrarea Serviciului Public de Administrare Unitati Scolare unitatile de învatamânt, cuprinse în anexa I - parte integranta din prezenta hotarâre, care fac parte din domeniul public al Municipiului Sibiu dupa cum urmeaza:

- învatamânt prescolar: gradinite
- învatamânt scolar, primar si gimnazial
- învatamânt liceal, postliceal, profesional si ucenici
- cantine si camine aferente unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat

Art.2. Serviciul Public de Administrare Unitati Scolare exercita dreptul de folosinta, posesie si dispozitie cu privire la imobilele nominalizate ca un bun proprietar, fara a putea schimba destinatia spatiilor afectate procesului educational si fara a putea înstraina aceste imobile. Concesionarea si închirierea spatiilor cu alta destinatie si a terenurilor din incinta unitatiilor de învatamânt se vor efectua în conditiile prevazute de lege. .

Art.3. Se aproba proiectul cadru al contractului de administrare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu si Serviciul Public de Administrare Unitati Scolare conform anexei II care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.4. Serviciul Public de Administrare Unitati Scolare se reprezinta în mod direct în instanta de judecata în litigiile izvorâte din dreptul de administrator.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu si conducatorul serviciului public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptată în Sibiu , la data de 28.03.2002

 

PREŞEDINTE
Kurt Klemens CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

Lista unitatilor de invatamant

Nr.crt. Judet Denumire bun Date de identificare bun Anul dobandirii Valoare inventar
1 SIBIU GRUP SCOLAR INDEPENDENTA
Constructii si teren
str. Gladiolelor, nr.2-6
teren 17449 mp
1948 11910000
2 SIBIU GRUP SCOLAR AGRICOL
Constructii si teren
str. Banatului, nr.2
B-dul Victoriei, nr.40
teren 8250 mp
1947 15139000
3 SIBIU CASA CORPULUI DIDACTIC
Constructii si teren
str. Andrei Saguna, nr.21
teren 600 mp
1950 260000
4 SIBIU GRUP SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA
Constructii si teren
str. Dealului, nr.2-4
teren 7120 mp
1948 4946000
5 SIBIU LICEUL DE ARTA
Constructii si teren
str. Odobescu, nr.2
teren 2863 mp
1958 0
6 SIBIU LICEUL O. GOGA
Constructii si teren
str. Mitropoliei nr.34
teren 8762 mp
1970 4824000
7 SIBIU COLEGIUL PEDAGOGIC ANDREI SAGUNA
Constructii si teren
str. B-dul Magheru, nr.36
teren 5200 mp
1890 5101000
8 SIBIU GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII MASINI
Constructii si teren
str. Henri Coanda, nr.51
teren 5500 mp
1970 15241000
9 SIBIU GRUP SCOLAR ECONOMIC
Constructii si teren
str. Oituz, nr.31
teren 11681 mp
1970 12177000

10

SIBIU

GRUP SCOLAR ENERGETIC
Constructii si teren

str. Electricienilor, nr.9
teren 31200 mp

1970

12588000

11

SIBIU

GRUP SCOLAR INDUSTRIE ALIMENTARA
Constructii si teren

str. Postavarilor, nr.18
teren 10193 mp

1949

61445000

12

SIBIU

GRUP SCOLAR INDUSTRIA LEMNULUI
Constructii si teren

str. Movilei, nr.8
teren 1849 mp

1921

5335000

13

SIBIU

COLEGIUL GHEORGHE LAZAR
Constructii si teren

str. Gh. Lazar, nr.1
teren 6491 mp

1898

5974000

14

SIBIU

GRUP SCOLAR SANITAR
Constructii si teren

str. Dealului, nr.6
teren 7630 mp

1832

4926000

15

SIBIU

LICEUL BRUKENTHAL

Constructii si teren

str. Piata Huet, nr.5

teren 1644 mp

1781

2340000

16

SIBIU

GRUP SCOLAR CONSTRUCTII KAROL I
Constructii si teren

str. Pedagogilor, nr.7
teren 22830 mp

1938

19257000

17

SIBIU

LICEUL C.F.R.
Constructii si teren

str. Bach, nr.1-3
teren 7630 mp

1968

3933000

18

SIBIU

INSPECTORATUL SCOLAR
Constructii si teren

str. Berariei, nr.2,
teren 3225 mp

0

0

19

SIBIU

SCOALA GENERALA NR. 17
Constructii si teren

str. Soimului, nr.13( V.Aaron)
teren 7293 mp

1977

3814000

20

SIBIU

PALATUL COPIILOR
Constrcutii si teren

str. Constitutiei ,nr.2
teren 2600 mp

1930

200000

21

SIBIU

GRADINITA NR.11
Constructii si teren

str. Ana Ipatescu, nr.41
teren 589 mp

1951

237000

22

SIBIU

SCOALA GENERALA NR. 18
Constructii si teren

str. Lunga, nr.65
teren 10725 mp

1969

1652000

23

SIBIU

SCOALA GENERALA NR. 19
Constructii si teren

str. Aleea Turnu Rosu, nr.2(Hipodrom, nr.2)
teren 10390 mp

1971

3204000

24

SIBIU

SCOALA GENERALA NR.20
Constructii si teren

str. Macaralei, nr.1
teren 6247 mp

1965

2229000

25

SIBIU

SCOALA GENERALA NR.21
Constructii si teren

str. Luptei, nr.27
teren 10164 mp

1967

1989000

26

SIBIU

SCOALA GENERALA NR. 23
Constructii si teren

str. Tiglari fara nr.
teren 6859 mp

1970

1291000

27

SIBIU

SCOALA GENERALA NR. 24
Constructii si teren

str. Sureanu. nr.1 (V. Aaron).
teren 7962 mp

1989

1965507000

28

SIBIU

SCOALA GENERALA NR.25
Constructii si teren

str. Sibiel, nr.6 (Valea Aurie).
teren 8222 mp

1989

1606417000

29

SIBIU

LICEUL ONISIFOR GHIBU
Constructii si teren

str. Bihorului, nr.3
teren 6849 mp

1994

387977000

30

SIBIU

GRADINITA NR.16
Constrcutii si teren

str. Mitropoliei nr.21
teren 1150 mp

1956

10627000

31

SIBIU

GRADINITA NR.28
Constructii si teren

str. Andrei Saguna, nr.21
teren 551 mp

1900

700000

32

SIBIU

GRADINITA NR.40

Constructii si teren

str. Oituz, nr.27

teren 5430 mp

1975

3110000

33

SIBIU

GRADINITA NR.33
Constructii si teren

str. Luptei, NR.4
teren 2500 mp

1972

1855000

34

SIBIU

GRADINITA NR.38
Constructii si teren

str. Aleea Haiducului, nr.8
teren 7130 mp

1972

2342000

35

SIBIU

SCOALA GENERALA NR.16
Constructii si teren

str. Argesului, nr.10
teren 4242 mp

1950

966000

36

SIBIU

GRADINITA NR.5
Constructii si teren

str. Siretului, nr.6
teren 2967 mp

1982

1391000

37

SIBIU

GRADINITA NR.21
Constructii si teren

str. Constitutiei nr.22
teren 4576 mp

1980

8621000

38

SIBIU

GRADINITA NR.18
Constructii si teren

str. Bagdazar nr.13
teren 61 mp

1962

0

39

SIBIU

GRADINITA NR. 29
Constructii si teren

str. Negoveanu, nr.9
teren 4200 mp

1978

2900000

40

SIBIU

GRADINITA NR.36
Constructii si teren

str. Constructorilor, nr.17 (Tiglari).
teren 2400 mp

1973

1189000

41

SIBIU

GRADINITA NR.19
Constructii si teren

str. Kiev, nr.17
teren 1195 mp

1950

616000

42

SIBIU

GRADINITA NR.20
Constructii si teren

str. Stefan o. Iosif, nr.11( Turnisor)
teren 2394 mp

1950

212000

43

SIBIU

GRADINITA NR. 26
Constructii si teren

str. B-dul Victoriei, nr.42
teren 2677 mp

1950

0

44

SIBIU

GRADINITA NR.42
Constructii si teren

Hipodrom III
teren 7242 mp

1976

3465000

45

SIBIU

GRADINITA NR.43
Constructii si teren

str. Aleea Steiu, nr.5(Hipodrom)
teren 5544 mp

1981

3100000

46

SIBIU

GRADINITA NR. 37
Constructii si teren

str. Nicolae Teclu, nr.41
teren 350 mp

1970

177000

47

SIBIU

GRADINITA NR. 22
Constructii si teren

str. Mihail Sebastian, nr.1
teren 998 mp

1947

28500000

48

SIBIU

GRADINITA NR. 44
Constructii si teren

str. Cristian nr.21
teren 2304 mp

1950

0

49

SIBIU

GRADINITA NR.14
Constructii si teren

str. Iezer nr.1 (V. Aaron).
teren 1530 mp

1981

540000

50

SIBIU

GRADINITA NR. 41

Constructii si teren

str. Laurian, nr.13

teren 3280 mp

1976

2500000

51

SIBIU

GRADINITA nr.1
Constructii si teren

str. Arhivelor ,nr2
teren 472 mp

1947

1642000

52

SIBIU

GRADINITA nr.2
Constructii si teren

str. Reconstructiei nr.17
Teren 1461 mp

1951

153000

53

SIBIU

GRADINITA NR.3
Constructii si teren

str. Lunga nr.27
teren 366 mp

1960

145000

54

SIBIU

GRADINITA NR.4
Constructii si teren

str. Crisanei nr.22
teren 471 mp

1944

261000

55

SIBIU

GRADINITA NR.6
Constructii si teren

str. Spartacus nr.9
teren 801 mp

1950

730000

56

SIBIU

GRADINITA NR.7
Constructii si teren

str. Calea Gusteritei nr.7
teren 397 mp

1950

1761000

57

SIBIU

GRADINITA NR.8
Constructii si teren

str. Hochmeister nr.11
teren 372 mp

1960

672000

58

SIBIU

GRADINITA NR.9
Constructii si teren

str. Vasile Milea nr.52
teren 237 mp

1958

0

59

SIBIU

GRADINITA NR.10
Constructii si teren

str. Selarilor, nr.10
teren 227 mp

1950

0

60

SIBIU

SCOALA GENERALA NR.15
Constructii si teren

str. Andrei Saguna, nr.14+E73
teren 6050 mp

1950

1943000

61

SIBIU

GRADINITA NR.15
Constructii si teren

Str. Gladiolelor, nr.3
teren 3518 mp

1968

3458000

62

SIBIU

SCOALA GENERALA NR.1
Constructii si teren

str. Hategului, nr.8
teren 2970 mp

1989

1878090000

63

SIBIU

SCOALA GENERALA NR.2
Constructii si teren

str. Avram Iancu nr.13
teren 2046 mp

1975

1898000

64

SIBIU

SCOALA GENERALA NR.4
Constructii si teren

str. Spartacus, nr.47
teren 3590 mp

1935

1763000

65

SIBIU

SCOALA GENERALA NR.5
Constructii si teren

str. Zaharia Boiu ,nr.1-3
teren 1953 mp

1929

3432000

66

SIBIU

SCOALA GENERALA NR.6
Constructii si teren

str. Nicolae Iorga , nr.56
teren 8680 mp

1976

3706000

67

SIBIU

SCOALA GENERALA NR.7
Constructii si teren

str.Calea Poplacii, nr.7
teren 2910 mp

1965

1476000

68

SIBIU

SCOALA GENERALA NR.8

Constructii si teren

str. Lupeni, nr.50

teren 7493 mp

1937

2157000

69

SIBIU

SCOALA GENERALA NR.9
Constructii si teren

str. Ostirii, nr.5
teren 6810 mp

1976

3424000

70

SIBIU

SCOALA GENERALA NR.10
Constructii si teren

str. BIELZ, nr.60
str. Iancu de Hunedoara, nr.1
teren 3152 mp

1859

1461000

71

SIBIU

SCOALA GENERALA NR.11
Constructii si teren

str. Gorunului, nr.2 ( Gusterita).
teren 4203 mp

1890

1272000

72

SIBIU

SCOALA GENERALA NR.12
Constructii si teren

str. Paris, nr.1
teren 3890 mp

1887

1515000

73

SIBIU

SCOALA GENERALA NR. 13
Constructii si teren

str. Lunga, nr.74
teren 6027 mp

1934

1083000

74

SIBIU

GRADINITA NR. 17
Constructii si teren

str. Liviu Rebreanu, nr.9
teren 1640 mp

1920

2468000


Anexa nr. 2

 

CONTRACT DE ADMINISTRARE

 

NR. …………din ……………...

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- Consiliul Local al Municipiului Sibiu - Municipiul Sibiu, cu sediul in Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, având cod fiscal nr. 4270740, cont nr. 21.22.02.07.42.70.740 deschis la Banca Naţională - Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar Klaus W.Johannis, în calitate de proprietar, pe de o parte

şi

- Serviciul public de administrare unitati scolare Sibiu, aprobat prin HCL 217/2002 cu sediul în Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2-4, reprezentată prin Sef serviciu Simona Pop, numita prin HCL nr. /2002, în calitate de administrator, pe de altă parte

în temeiul Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, s-a încheiat prezentul contract de administrare, la data de .................................

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE

Art.1. Obiectul contractului de administrare îl constituie administrarea unităţilor şcolare aflate in inventarul domeniul public al Municipiului Sibiu conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul contract.

III. TERMENUL

Art.2. Termenul administrării este pe durata derulării activităţii serviciului public de administrare unităţi şcolare, dacă legea nu prevede altfel.

IV.DREPTURILE PĂRŢILOR

Drepturile proprietarului

Art.3. (1) Să inspecteze bunurile administrate, să verifice stadiul de realizare a investiţiilor precum şi modul în care este satisfăcut interesul public ;

(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a administratorului;

(3) Să verifice, în perioada derulării contractului de administrare, modul în care se respectă condiţiile şi clauzele acesteia de către administrator;

(4) Proprietarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de administrare , din motive exceptionale legate de interesul naţional sau local.

Drepturile administratorului

Art.4. Administratorul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile ce fac obiectul contractului de administrare.

V.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR.

Părţile au obligaţia de a respecta Regulamentul de funcţionare al Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat.

Obligatiile proprietarului

Art.5. Să nu îl tulbure pe administrator în exerciţul drepturilor rezultate din prezentul contract de administrare.

Să notifice administratorului apariţia oricăror înprejurări de natură să aduca atingere drepturilor administratorului.

Obligaţiile administratorului

Art.6 Să asigure exploatarea eficace, în regim de continuitate şi permanenţă a bunurilor care fac obiectul administrării.

Să despăgubească potrivit legii pentru pagubele pricinuite ca urmare a întreţinerii necorespunzatoare a bunului administrat.

Să respecte tarifele şi taxele aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu, privind închirierea spaţiilor sau terenurilor aflate în administrare.

Orice închiriere de spaţiu sau teren se poate realiza numai cu acordurile prealabile ale directorului unităţii de învăţământ şi a proprietarului.

Să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul administrării. Să ia toate măsurile necesare pentru avizarea funcţionării unităţilor de învăţământ.

Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor (condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului etc).

Lucrările executate se vor recepţiona cu proces verbal de calitate şi termene de garanţie de Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi directorul/administratorul şcolii.

La încetarea contractului de administrare, administratorul este obligat să restituie proprietarului , în deplină proprietate bunurile administrate în mod gratuit şi libere de orice sarcini.

Administratorul este obligat să continuie exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de proprietar, în mod unilateral, fără a putea solicita încetarea acestuia. În cazul în care administratorul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii proprii va notifica de îndată acest fapt proprietarului în vederea luării măsurilor care se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii .

La expirarea termenului de administrare, administratorul este obligat să restituie în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul administrat , inclusiv investiţiile realizate.

La încetarea contractului de administrare din alte cauze decât ajungerea la termen, excluzînd forţa majoră şi cazul fortuit, administratorul este obligat să asigure continuitatea administării bunului în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către proprietar.

VI. RĂSPUNDEREA CONTRACUALĂ

Art.7. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuala a părţii în culpă. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti în completare daune -interese.

 

VII.LITIGII

Art.8. Litigiile de orice fel care decurg din executarea prezentului contract de administrare sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă între părţi.

IX.DISPOZIŢII FINALE

Art.9. Pe toată durata administrării cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare din

România.

Art.10. Modificarea şi completarea contractului de administrare se poate face ori de câte

ori va fi nevoie prin acte adiţionale, cu acordul părţilor în funcţie de necesitate şi noi reglementări în materie.

Contracul de administrare şi procesul verbal de predare-primire s-a întocmit în 4 (patru)

exemplare originale şi a fost aprobate în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de ___________.

 

PROPRIETAR,

 

ADMINISTRATOR,

PRIMAR,
Klaus W. Iohannis

 

SERV.PUBLIC UNITĂŢI ŞCOLARE
Simona Pop

DIRECTOR ECONOMIC,
Viorica Bândescu

 

CONTABIL ŞEF,
Schiau Heddi

SERVICIU JURIDIC,
Dorin Nistor

   

Pt.DIRECTOR PATRIMONIU,
Vasile Pânzaru

   


P R O C E S V E R B A L

încheiat azi ……………………….2002

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu - Municipiul Sibiu , cu sediul în Sibiu,

B-dul Victoriei nr. 1-3, reprezentat prin Klaus W. Iohannis - primar, în calitate de proprietar şi Serviciul public de administrare unitati scolare Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Samuel Bruckenthal nr. 2-4, reprezentat prin Sef serviciu Simona Pop, în calitate de administrator, am procedat azi, data de mai sus, la predarea-primirea bunurilor proprietatea municipiului Sibiu.

Prezentul proces-verbal, întocmit în 4 (patru) exemplare constituie anexa la contractul de administrare.

PROPRIETAR,

 

ADMINISTRATOR,

PRIMAR,
Klaus W. Iohannis

 

SERV.PUBLIC UNITĂŢI ŞCOLARE
Simona Pop

DIRECTOR ECONOMIC,
Viorica Bândescu

 

CONTABIL ŞEF,
Schiau Heddi

SERVICIU JURIDIC,
Dorin Nistor

   

Pt.DIRECTOR PATRIMONIU,
Vasile Pânzaru