Hotărârea nr. 27/2002

HOTÃRÂREA NR. 27 privind repartizarea unei locuinte din blocul situat în Sibiu, str. Henri Coanda nr. 12
02h27

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 27

privind repartizarea unei locuinte din blocul situat ĂŽn Sibiu, str. Henri Coanda nr. 12

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.02.2002,

Analizând referatul nr.9635/28.01.2002, prezentat de Comisia sociala prin care se solicita repartizarea unei locuinte din blocul situat În Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, imobil ce apartine domeniului public al municipiului Sibiu,

Având În vedere Hotarârea nr. 164/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996, republicata si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999 ,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. " h " si "s" precum si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se repartizeaza garsoniera nr. 202 din blocul situat ĂŽn Sibiu, str. Henri Coanda nr. 12, d-nei Luca Daniela.

Art.2. Serviciul public de Administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu va ĂŽntocmi contractul de ĂŽnchiriere cu beneficiara, pe baza ordinului de repartitie eliberat de Directia Patrimoniu - urbanism din cadrul Primariei Municipiului Sibiu.

Art.3. Se revoca pozitia nr. 11 din Anexa nr. 1 la Hotarârea nr.202/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.4. - Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.02.2002

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola