Hotărârea nr. 196/2002

HOTARAREA NR. 196 privind alegerea în functia de viceprimar al Municipiului Sibiu a d-nului BANCIU IOAN
02h196 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 196

privind alegerea ĂŽn functia de viceprimar al Municipiului Sibiu a d-nului BANCIU IOAN

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta extraordinara la data de 7 decembrie 2002,

Luând act de Încetarea de drept a mandatului de viceprimar al d-nului Tuluc Gheorghe , ca urmare a demisiei prezentate si Înregistrata la Primaria Municipiului Sibiu cu nr. 110124/07.12.2002,

Având În vedere propunerea d-nului consilier municipal Rascarache Constantin de alegere În functia de viceprimar al municipiului Sibiu a d-nului Banciu Ioan,

În conformitate cu dispozitiile art. 38 alin.2 lit.a, art. 46, art. 61 , art. 78 alin.1, art. 80 si art. 72 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Articol unic. Se alege ĂŽn functia de viceprimar al Municipiului Sibiu domnul consilier Banciu Ioan .

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 07decembrie 2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola