Hotărârea nr. 193/2002

HOTARAREA NR. 193 privind repartizarea prioritara a unor locuinte, apartinAnd fondului locativ de stat,pentru unele cazuri deosebite
02h193 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 193

privind repartizarea prioritara a unor locuinte, apartinând fondului locativ de stat, pentru unele cazuri deosebite

Consiliul local al Municipiului Sibiu , ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.11.2002,

Analizând referatul nr.104113/2002 , prezentat de Comisia sociala prin care se solicita repartizarea unor locuinte din fondul locativ de stat ,

În conformitate cu prevederile art.16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.40/1999 si ale Hotarârii Consiliului Local nr.195/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. " h" , ale art. 125 si art.46din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,

HOTARASTE

Art. 1 Se acorda prioritar locuinte din fondul locativ de stat unor familii considerate cazuri deosebite, astfel :
a) pentru familia Draghici Daniela se repartizeaza ap. cf. III compus din doua camere si dependinte, situat ĂŽn Calea Cisnadiei, nr. 9, bl. 18, ap. 27, et.1;
b) pentru familia Stelea Marius se repartizeaza ap. cf. III compus din doua camere si dependinte, situat ĂŽn str. Miraslau nr. 38, bl. 46, ap. 5, et.1;
c) pentru familia Goia Ioan se repartizeaza locuinta situata ĂŽn str. Podului nr. 3 compusa din camera si bucatarie;
d) pentru d-nul Gheorghita Gheorghe se repartizeaza locuinta situata ĂŽn cartierul Tiglari bl. G1, ap. 18 et.1;

Art.2 Primarul municipiului Sibiu si S.C. Urbana S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri .

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 28.11.2002

PREÂŞEDINTE
Klein Hans CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola