Hotărârea nr. 192/2002

HOTARAREA NR. 192 privind aprobarea listei cuprinzând spatiile comerciale si cele de prestari de servicii care fac obiectul vânzarii în conditiile Legii nr. 550/2002 (Modificată de HCL NR. 15/2003, HCL NR. 317/2003, HCL NR. 2/2004, HCL NR. 51/2005, HCL NR. 209/2005, HCL NR. 290/2005, HCL NR. 51/2006, HCL NR. 141/2006, HCL NR. 95/2009 și HCL NR. 187/2019)
02h191 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 192

privind aprobarea listei cuprinzând spatiile comerciale si cele de prestari de servicii care fac obiectul vânzarii În conditiile Legii nr. 550/2002

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.11.2002,

Analizând raportul nr. 105846/2002 Întocmit de Directia administratie publica locala prin care se propune aprobarea listei cuprinzând spatiile comerciale si a celor de prestari de servicii aflate În administarea S.C.Urbana S.A,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 5, 16 si 21 din Legea nr. 550/2002 ,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f, h , ale art. 125 si 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba lista cuprinzând spatiile comerciale si cele de prestari de servicii care fac obiectul vânzarii În conditiile Legii nr. 550/2002, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. În vederea vânzarii prin negociere directa a spatiilor comerciale, solicitantii au obligatia de a prezenta comisiei un dosar care va cuprinde, în mod obligatoriu, cel putin documentele enumerate în anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre .

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu si comisia nominalizata În vederea vânzarii spatiilor comerciale si a celor de prestari de servicii , vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 28.11.2002

PREÂŞEDINTE
Klein Hans CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 192/2002

LISTA spatiilor comerciale si a celor de prestari de servicii care fac obiectul vânzarii În conditiile Legii nr. 550/2002

Nr. crt. ADRESA   CHIRIAS SUPRAFATA mp PROFIL CF si TOP
1. str. 9 Mai nr 47 SC Art Sib SRL 79,07 comert CF 12067 top 895, 896
2. str. Avram Iancu nr 2 SC Archim SRL 146,78 comert CF 12715 top 320, 320/1
3. str. G-ral. Magheru nr 2 SC Aroma SA 453,67 productie CF 1168, top. 203, 204
4. str. G-ral Magheru nr. 2 SC Aroma SA 141,57 comert CF 1168, top. 203, 204
5. str. Arhivelor nr. 2 SC Aroma SA 150,88 alimentatie publica CF 9811 top. 150, 151
6. str. V. Tordosanu nr. 9 SC Artec SERV SRL 56,58 prestari servicii CF 1839 top. 1236
7. str. Noua nr. 55 SC Alin Baterii SRL 19,76 prestari servicii CF 940 top. 946
8. str. N. Balcescu nr. 43-45 SC Andora Prod Com SRL 598,49 alimentatie publica CF 12194 top 29
9. Tg. Vinului nr. 8 SC Arctic GAESTI SA 56,04 comert si prestari servicii CF 1614 top. 1340
10. str. 9 Mai nr. 50 Aleman Emilia 12,00 prestari servicii CF 1202 top 819
11. Tg. Pestelui nr. 3 AF Iordache 34,6 prestari servicii CF 162, top. 1427, 1428
12. str. Zidului nr. 14 SC Hoser SRL 127,70 comert CF 2726 top. 1209/1
13. str. 9 Mai nr. 81 SC Bonex SRL 53,72 comert CF 2789 top. 757
14. str. 9 Mai nr. 14 Baba Liviu 35,48 comert CF 874 top. 1103, 1104/1
15. str. Faurului nr. 11 Bleahu Dumitru 49,97 comert CF 754 top. 1150, 1151
16. str. 9 Mai nr. 47 SC Brandusa SRL 39,04 prestari servicii CF 12067 top. 895
17. str. Panzarilor nr. 13 SC Crinic SERVICE SRL 46,36 productie si prestari servicii CF 3188 top. 1479, 1480
18. Piata Mica nr. 14 Cristian Ioan 15,55 productie si prestari servicii CF 7960 top. 581
19. str. G-ral. Magheru nr. 8 Comanac Nicolae 12,50 prestari servicii CF 6466 top. 206
20. str. G-ral. Magheru nr. 27 Cotora Gheorghe 29,00 comert si prestari servicii Cf 1473 top. 304
21. str. Prometeu nr. 2-4 Cabinet Medical Grupat 41,50 prestari servicii CF 2531 top. 3339
22. str. Prometeu nr. 2-4 Cabinet Medical Grupat 46,95 prestari servicii CF 2531 top. 3339
23. str. Prometeu nr. 2-4 Cabinet Medical Grupat 43,93 prestari servicii CF 2531 top. 3339
24. str. Pulberariei nr. 2 Crisan Olimpiu 20,03 prestari servicii CF 105 top. 1284
25. str. Papiu Ilarian nr. 12 Casa de schimb valutar IDM EXCHANGE SRL 21,92 PRESTARI SERVICII CF7541 top. 67/2/1
26. Piata Mica nr. 8-9 Casa de schimb valutar IDM EXCHANGE SRL 46,33 prestari servicii CF 556 top. 576
27. str. Podului nr. 34 SC Cedonia Est SRL 225,68 alimentatie publica CF 926 top. 3760, 353, 34/39, 351, 352
28. str. Podului nr. 34 SC Cedonia Est SRL 139,05 comert CF 926 top. 3760, 353, 34/39, 351, 352
29. str. Turnului nr. 28 SC Crivaly SRL 28,82 comert CF 1194, top. 1254
30. str. St. O. Iosif nr. 1 Cioran Mircea 174,08 prestari servicii  
31. str. 9 Mai nr. 50 SC 60 COM SRL 33,21 prestari servicii CF 1202 top. 819
32. str. N. Balcescu nr. 1-3 SC Demir SRL 120,60 comert CF 1742, 13014 top. 145/II
33. str. G-ral. Magheru nr. 44 SC Dudi SRL 28,00 prestari servicii CF 1694 top. 656, 657
34. str. Turnului nr. 22 SC Duolex SRL 108,60 prestari servicii CF 1935 top. 1248
35. str. N. Balcescu nr. 30 SC Dacia Traiana SA 71,20 comert CF 12279, top. 393,394
36. str. Arhivelor nr. 1 SC Dacia Traiana SA 228,20 comert CF 12067, top. 152,154,155
37. str. Turnului nr. 21 SC Decis SRL 15,28 comert CF 1991, top. 1287/1
38. str. V. Tordosanu nr. 1 SC Super Lacto SRL 125,35 comert CF 987, top. 1239
39. str. Ocnei nr. 38 SC Ela Sib SRL 15,00 comert CF 2814 top. 3104
40. str. Tribunei nr. 1 SC Eco Dragan SNC 80,50 productie si prestari servicii CF 3043 top. 440
41. str. Ocnei nr. 24 SC Barleta SRL 44,68 comert CF 17333 top. 1023/II
42. str. N. Balcescu nr. 1-3 SC E-M Sib SRL 72,25 comert CF 1742, 13014 top. 145/1
43. str. Livezii nr. 2 SC Flora Farm SRL 43,62 comert CF 389 top. 646
44. str. Arhivelor nr. 2 Forumul Democrat German 53,10 comert CF 9811 top. 150, 151
45. str. N. Balcescu nr. 1-3 SCCA Farco 126,06 prestari servicii CF 1742, 13014 top. 145/II
46. Tg. Vinului nr. 10 SC Fago Mini Top SRL 44,45 comert CF 1727 top. 1341
47. str. 9 Mai nr. 63 SC La Gelu si Nelu SRL 20,65 prestari servicii CF 340 top. 794, 795
48. Tg. Pestelui nr. 3 Grama Gyula 9,00 prestari servicii CF 162 top. 1428, 1427
49. str. Faurului nr. 1 SC Gelux Prod SRL 53,46 comert, productie si prestari servicii CF 3578 top. 1139
50. str. 9 Mai nr. 53 Oana Ioan 24,15 productie si prestari servicii CF 28 top. 871, 872
51. str. Ocnei nr. 38 SC Ela Sib SRL 31,35 comert CF 2814 top. 3104
52. str. N. Balcescu nr. 2 SC Everex Soft 103,66 comert CF 2343, top. 368, 370, 371, CF 13885 top. 369/I
53. str. Liviu Rebreanu nr. 18 SC Foto Universal SRL 35,21 productie si prestari servicii CF 605 top. 813
54. Calea Dumbravii nr. 12 Pazgu Nicolae 14,40 comert CF 262 top. 3709
55. Piata Mica nr. 15 SC Domar SRL 91,08 comert si prestari servicii  
56. str. N. Balcescu nr. 49 Iacob Marius 25,33 comert  
57. str. N. Balcescu nr. 2 Împaratul Romanilor 56,42 prestari servicii CF 13888; 2343 top. 369/I, 369, 370
58. Calea Gusteritei nr. 14 Ivart Ionescu 75 prestari servicii  
59. str. Kiev nr. 3 SC Iugesti SRL 22,76 comert CF 2966 top. 2236/2
60. str. G-ral. Magheru nr. 2 SC Iris Com SRL 166,83 alimentatie publica CF 1168 top. 203, 204
61. str. Ocnei nr. 29 SC Lusib Invest SRL 77,79 productie si prestari servicii CF 2348 top. 208
62. str. N. Teclu nr. 7 SC Liga SRL 23,35 alimentatie publica  
63. Tg. Pestelui nr. 15 SC Liga SRL 28,41 prestari servicii CF 17857 top. 1305/I
64. str. 9 Mai nr. 3 SC Ioan si Dan SRL 12,00 comert CF 703 top. 1052
65. str. Tribunei nr. 18 SC Ioan si Dan SRL 14,10 comert CF 2235 top. 492
66. str. Lupeni nr. 28 SC Ioan si Dan SRL 30,63 comert  
67 str. Lunga nr. 4 SC Mitea & Comp Gaudeamus 81,20 prestari servicii CF 15307 top. 1806/2/2
68. str. Croitorilor nr. 14 SC Mitea & Comp Gaudeamus 50,47 prestari servicii CF 1592 top. 1288
69. str. Ocnei nr. 21 SC Modest SRL 21,00 comert CF 3542 top. 1195
70. Ţiglari nr. 68 SC Metalcar SA 665,35 productie  
71. str. Podului nr. 32 SC Metafarm SRL 47,21 comert CF 2556 top. 3759, 351
72. str. Tribunei nr. 31 Mihaiu Radu 10,00 prestari servicii CF 4608 top. 465/1
73. str. Turnului nr. 19 Mititel Cosmin Ioan 35,50 comert si prestari servicii CF 1425 top. 1311
74. str. 9 Mai nr. 16 SC Miristi COm SRL 28,90 comert si prestari servicii  
75. str. Turnului nr. 28 Muresan Cosma 8,00 prestari servicii CF 1194 top. 1254
76. str. 9 Mai 8 SC Nina SRL 231,71 comert CF 1703 top. 1114
77. str. N. Teclu nr. 5 SC Nina SRL 181,36 productie si prestari servicii CF 12114 top. 311/7/2
78. str. N. Teclu nr. 5 SC Nina SRL 161,31 productie si prestari servicii CF 12114 top. 311/7/2
79. B-dul. Victoriei nr. 66 SC Nord Atlantic SRL 78,94 prestari servicii CF 3849 top. 5296
80. Al. I. Cuza nr. 2 Antonie Adrian 23,91 comert si prestari servicii CF 7906 top. 6125, 4084
81. str. N. Balcescu nr. 2 Petrascu Petru 37,39 comert CF 2343 top. 368, 370
82. str. Korsakov nr. 5 SC Plafar Impex SRL 73,06 productie CF 6464 top. 1228/1/1/1/1
83. str. G-ral. Magheru nr. 44 SC Pozzo Impex SRL 39,89 comert CF 1694 top. 656, 657, 658
84. str. Reconstructiei nr. 16 SC Phoenix SRL 40,90 comert CF 3041 top. 2335, 2336
85. str. Paris nr. 2 SC Paris SRL 149,68 comert CF 3621, 2908 top 4591, 2376
86. str. N. Balcescu nr. 6 SC Rodipet SA 12,40 comert CF 13816 top. 373, 374
87. Piata Mica nr. 29 SC Rotfeld SRL 186,91 comert CF 1466 top. 613
88 str. Tribunei nr. 31 SC Riv SRL 76,96 comert CF 4608 465/1
89 str. Faurului nr. 1 SC Rom Sib SRL 82,91 comert CF 3578 top. 1139
90 Piata Mica nr. 14 SC Ro Ma Do SRL 59,68 comert CF 7960 top. 581
91 Tg. Pestelui nr. 12 Szabo Attila 26,16 prestari servicii  
92 str. N. Balcescu nr. 34 SC Sora SRL 97,79 comert CF 924, top. 397, 398
93 str. 9 Mai nr. 38 SC SKM Tehnic SRL 30,09 prestari servicii CF 2722 top. 860, 861
94. str. 9 Mai nr. 34 SC Sirius SRL 29,73 comert CF 1821, top. 856, 857, 853/2
95. str. 9 Mai nr. 12 SC Sarmis COM SRL 67,70 prestari servicii CF 874 top. 1103, 1104/1
96. Stefan cel Mare nr. 48 SC Spina Cristi SRL 10,12 comert CF 7031 top 4106/2/1
97 str. 9 Mai nr. 38 Sucuturdean Nicolae 16,13 comert si prestari servicii CF 2722 top. 860, 861
98 Tg. Pestelui nr. 1 SC Curiban & Co. SNC 169,41 comert si productie CF 298 top. 1425, 1426
99 str. Lunga nr. 26 SC Tehnolemn SRL 649,68 productie si prestari servicii CF 3209 top. 2694, 2700/1, 2701/26, 2699, 2700/1/1, 2701/1/1, 2704/6/2/1
100 Piata Mare nr. 6 SC Tamas SRL 52,82 comert CF 2343 top. 367/II
101 Calea Dumbravii nr. 12 SC Tandina SRL 16,99 comert CF 262 top. 3709
102 str. Pulberariei nr. 2 Popeli Felicia 16,00 prestari servicii CF 105, top. 1284
103 Aleea Filozofilor nr. 18 SC Tom SRL 118,89 productie si prestari servicii CF 3184 top. 1878/1/1/4
104 str. N. Balcescu nr. 23 SC Total Trading SRL 73,92 comert CF 1834 top. 50
105 Piata Mare nr. 7 SC Think SRL 181,19 comert CF 9811 top. 150, 151
106 Aleea Filozofilor nr. 16 SC Artec Serv SRL 174,21 productie si prestari servicii  
107 str. Ocnei nr. 15 Coop. Timpuri Noi 74,79 prestari servicii CF 3508 top. 1180
108 str. Papiu Ilarian nr. 10 Coop. Timpuri Noi 49,64 prestari servicii CF 954 top. 61, 62
109 str. Avram iancu nr. 35 Vulcu Paraschiva 24,91 prestari servicii CF 70 top. 335
110 str. 9 Mai nr. 48 Varzaru Marian 34,80 comert si prestari servicii CF 3267 top. 870
111 str. N. Balcescu nr. 6 SC Vas Flory SRL 9,02 comert CF 13816 top. 373,374
112 str. Turnului nr. 15 SC Vigo International 24,41 comert CF 3576 top 1310
113 str. Croitorilor nr. 14 SC Venus Sib SRL 33,71 prestari servicii CF 1592 top. 1288
114 str. Pulberariei nr. 2 SC Venus Sib SRL 15,72 comert CF 105, top. 1284
115 str. Pulberariei nr. 2 SC Venus Sib SRL 26,66 comert CF 105 top. 1284
116 str. Targului nr. 4 SC Venus Sib SRL 30,76 productie si prestari servicii CF 1501 top. 840
117 str. N. Balcescu nr. 33 SC Libertatea SRL 75,94 comert CF 776, top. 38
118 str. 9 Mai nr. 20 SC Gladpec si Amansib SRL 25,08 comert CF 1257 top. 1080, 1081
119 Piata Aurarilor nr. 1 SC Romold SRL 18,62 comert CF 2561 top. 1095
120 str. 9 Mai nr. 39 SC Super Lacto SRL 78,12 comert CF 1211 top. 909/1, 910/1
121 Tg. Pestelui nr. 11 SC Tehnoglas SRL 35,53 productie si prestari servicii CF 302 top. 1432, 1433
122 str. 9 Mai nr. 34 SC Zaten SRL 43,19 productie si prestari servicii CF 8121 top. 856, 857, 853/2
123 str. Lupeni nr. 1 AF Magazin Mixt 20,45 comert CF 8193 top. 3158/2/1/1
124 str. N. Balcescu nr 30 SC General Nic Imp Export SRL 119,54 comert CF 12279 top. 393, 394
125 Stefan cel Mare nr. 48 SC Maro SRL 25 comert CF 7031 top. 4106/2/1
126 Tg. Vinului nr. 14 Zdarcu Marius 9,86 prestari servicii CF 1315 top. 1348
127 str. Lunga nr. 85 Asoc. Bufet 14,60 alimentatie publica CF 1028 top. 2788
128 str. N. Teclu nr. 5 SC Nina SRL 180,49 productie si prestari servicii CF 12114 top. 311/7/2

Anexa nr. 2

Lista cuprinzând documentele pe care solicitantii le vor prezenta comisiei, În mod obligatoriu, În vederea vânzarii prin negociere directa a spatiilor comerciale si a celor de prestari de servicii care fac obiectul vânzarii În conditiile Legii nr. 550/2002

a) Pentru societati comerciale

- contractul de ĂŽnchiriere pentru spatiul solicitat ĂŽn cererea de cumparare;
- copie de pe certificatul de ĂŽnmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante si de pe certificatul de ĂŽnregistrare fiscala;
- scrisoare de bonitate financiara eliberata de o banca comerciala româna;
- dovada privind achitarea obligatiilor fiscale prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent;
- declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii comerciale, din care sa rezulte ca aceasta nu se afla ĂŽn reorganizare judiciara sau faliment;
- declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu a beneficiat de plata ĂŽn rate pentru cumpararea unui alt spatiu comercial sau de prestari servicii; - adeverinta din care sa rezulte achitarea la zi a chiriei;
- scrisoare de garantie emisa de o banca comerciala româna sau de o banca comerciala straina cu care o banca româna are relatii de corespondenta;
- constituirea unei ipoteci pe spatiul care face obiectul vânzarii;
- garantia personala a unui fidejusor, persoana fizica sau juridica de cetatenie. respectiv nationalitate româna , În conditiile Codului Comercial, constând Într-o obligatie unilaterala si neconditionata de plata a ratei daca aceasta nu a fost achitata la termen, partial ori integral de catre debitor;
- dovada achitarii la zi a obligatiilor fata de bugetul local ĂŽn localitatea unde societatea are sediul;

b) Pentru comercianti sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asociatii familiale

- contractul de ĂŽnchiriere pentru spatiul solicitat ĂŽn cererea de cumparare;
- copie de pe actul de identitate si de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire , dupa caz;
- certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent ;
- adeverinta din care sa rezulte achitarea la zi a chiriei;
- declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu a beneficiat de plata ĂŽn rate pentru cumpararea unui alt spatiu comercial sau de prestari servicii;
- scrisoare de garantie emisa de o banca comerciala româna sau de o banca comerciala straina cu care o banca româna are relatii de corespondenta;
- constituirea unei ipoteci pe spatiul care face obiectul vânzarii
- dovada achitarii la zi a obligatiilor fata de bugetul local

PREÂŞEDINTE
Klein Hans CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola