Hotărârea nr. 19/2002

HOTÃRÂREA NR. 19 privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local Sibiu de a-si exprima votul în Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Nuonsib S.R.L.
02h19

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 19

privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local Sibiu de a-si exprima votul ĂŽn Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Nuonsib S.R.L.

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.01.2002,

Analizând raportul nr. 7957/24.01.2002 prin care Directia Administratie propune mandatarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Sibiu de a - si exprima votul În Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Nuonsib S.R.L. ,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. j si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Articol unic. Se mandateaza reprezentantii Consiliului Local al municipiului Sibiu ĂŽn Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Nuonsib S.R.L. sa-si exprime votul astfel:

a) sa respinga propunerea de cesiune a actiunilor detinute de Nuon International BV În Nuon Sib SRL catre Nuon România BV ;
b) sa respinga contractul de management si asistenta tehnica propus de S.C. Nuonsib S.R.L.
c) sa aprobe preluarea ĂŽn domeniul public al municipiului Sibiu a retelelor de distributie care deservesc centrala termica Nuonsib S.R.L. si sa negocieze compensarea valorii investitiilor efectuate la retelele de distributie cu valoarea aferenta folosirii acestora;
d) sa respinga varsarea sumei subscrise de 10.000 USD ĂŽn capitalul social al S.C. Nuonsib S.R.L. , datorita lipsei resurselor financiare;
e) sa aprobe efectuarea programului de investitii propus de S.C. Nuonsib S.R.L. pentru anul 2002, cu conditia finantarii acestora din resursele proprii ale SC Nuonsib S.R.L.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.01.2002

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola