Hotărârea nr. 183/2002

HOTĂRÂREA NR. 183 privind aprobarea actului adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr. 145/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Exclusiv Media S.R.L. Bucureşti
02h183

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 183

privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere în participatiune nr. 145/2002 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Exclusiv Media S.R.L. Bucuresti


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 28.11.2002,
Analizând raportul nr. 103054/14.11.2002 întocmit de Directia Patrimoniu prin care se propune aprobarea actului aditional la contractul de asociere în participatiune nr. 145/2002 încheiat între Municipiul Sibiu si S.C Exclusiv Media S.R.L.
Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,
În temeiul prevederilor art.38 alin.(2), lit."f " si " x " si ale art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,


HOTARASTE

Art.1. Se aproba actul aditional la contractul de asociere în participatiune nr. 145/2002 încheiat între Municipiul Sibiu si S.C Exclusiv Media S.R.L. Bucuresti, privind transferul locatiilor ce apartin S.C Dock View Media S.R.L. si S.C.Ivart S.R.L. catre S.C Exclusiv Media S.R.L. conform anexei nr.I, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. S.C Exclusiv Media S.R.L. preia toate obligatiile contractuale inclusiv debitele restante ale societatilor Dock View Media S.R.L. respectiv S.C. Ivart S.R.L.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu la data de 28.11.2002

 

PREŞEDINTE
Klein Hans

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola


 

Anexa nr. 1 la Hot. nr. 183/2002

 

ACT ADITIONAL

Nr………………./…………..2002

la Contractul de asociere in participatiune nr. 145/12.06.2002

 

Intre,

  1. Municipiul Sibiu reprezentat prin primarul Klaus Werner Iohannis , cu sediul in
    Sibiu, B-dul Victoriei nr.1-3 , cod fiscal 4270740 cont 21.22.02.07.XX.XX.XXX deschis la BN Trezoreria Municipiului Sibiu, in calitate de proprietar ,
    si

  2. S.C. EXCLUSIV MEDIA S.R.L. Bucuresti reprezentata prin d-nul Emilian

Schwartzenberg in calitate de administrator, cu sediul in Bucuresti , sector 1, str. Catedrei , nr.2, tel./fax 01/233.23.88/98/90/91, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J/40/7307/1997, avand cod fiscal 9783569, cod sirues 40/3602782 cont nr. 01325XXXXX deschis la ING Bank – Bucharest Branch, in calitate de asociat,

In baza H.C.L. nr…………….

  • in baza contractului de vanzare – cumparare de active din data de 29.06.2001 , incheiat intre S.C. Dock View Media S.R.L. si S.C. Exclusiv Media S.R.L. , contract ce a fost aprobat de catre Consiliul Concurentei prin Decizianr. 401/03.09.2001,
  • in baza contractului de transfer nr. 193/04.06.2002 incheiat intre S.C. IVART S.R.L. si S.C. Exclusiv Media S.R.L. ,

se completeaza anexa nr.1 la contractul de asociere in participatiune nr. 145/12.06.2002 prin transferul locatiilor pe care sunt amplasate panouri publicitare ce apartin societatilor S.C. Dock View Media S.R.L. , respectiv S.C. IVART S.R.L. catre S.C. Exclusiv Media S.R.L.

si va avea urmatorul continut :

"Locatii transferate de la S.C. Dock View Media S.R.L."

Nr.

Adresa

Informatii

ID

ID_VECHI

TIP

dimensiune

Nr. fete

1

B-dul G-ral Vasile Milea

Inainte de inters. cu str. Primaverii – dreapta sens b-dul Ardealului

1874

G 1

City lights DF

1.2 mx1.8m

2

2

P-ta Unirii

Linga Hotel Continental – dreapta sens str. G-ral V. Milea

1876

G 3

City lights DF

1.2 mx1.8m

2

3

P-ta Unirii

Linga Hotel Continental – dreapta sens str. G-ral V. Milea

1877

G 4

City lights DF

1.2 mx1.8m

2

4

P-ta Unirii

La inters. cu str. Revolutiei – dreapta sens str. A. Saguna

1878

G 5

City lights DF

1.2 mx1.8m

2

5

P-ta Unirii

Inainte de inters. cu b-dul Coposu – dreapta sens str. A. Saguna

1879

G 6

City lights DF

1.2 mx1.8m

2

6

B-dul Coposu

P-ta Unirii, vis-ŕ-vis de Teatru – dreapta sens P-ta Unirii

1881

G 8

City lights DF

1.2 mx1.8m

2

7

P-ta Unirii

Inters. cu str. N. Balcesu – dreapta sens str. A. Saguna

1882

G 10

City lights DF

1.2 mx1.8m

2

8

B-dul Spitalelor

Scuar mijloc, inters. cu str. Balea – dreapta sens Calea Gusteritei

1883

G 13

City lights DF

1.2 mx1.8m

2

9

Str. Constitustiei

Inters. cu str. Uzinei – dreapta sens str. G-ral Magheru

1884

G 14

City lights DF

1.2 mx1.8m

2

10

Str. Constitutiei

Inters. cu b-dul Spitalelor – dreapta sens str. Balea

1885

G 15

City lights DF

1.2 mx1.8m

2

11

Calea Dumbravii

Vis-à-vis de Dioda

1888

G 24

City lights DF

1.2 mx1.8m

2

12

B-dul M. Viteazu

Inters. cu N. Iorga

1889

G 25

City lights DF

1.2 mx1.8m

2

13

B-dul M. Viteazu

Dupa inters. cu Calea Dumbravii in fata Romtelecom – stanga sens str. N. Iorga

1893

G 29

City lights DF

1.2 mx1.8m

2

14

Calea Dumbravii

Intersectia cu Lomonosov

1894

G 30

City lights DF

1.2 mx1.8m

2

15

B-dul M. Viteazu

Dupa inters. cu Calea Dumbravii, pe scuar in fata Fast Food - stanga sens str. N. Iorga

1895

G 38

City lights DF

1.2 mx1.8m

2

16

Sos. Alba Iulia

Inainte de pod CF – dreapta sens str. Maramuresului

1897

G 18

Stradal SF

4X3

1

17

B-dul V. Milea

Inters. cu str. Rahovei – stanga sens str. V. Aron

1898

G 19

Stradal SF

4X3

1

18

Sos. Alba Iulia

Inters. cu str. Carlova

1899

G 22 I, II

Stradal DF

4X3

2

19

Sos. Alba Iulia

Inainte de inters. cu str. Maramuresului - dreapta sens Brasov

1900/1901

G 17 I&II

Stradal DF

4X3

2

20

Calea Dumbravii

Han Dumbrava – dreapta sens Sibiu-Paltinis

1908/1909

G 37 I&II

Stradal DF

4X3

2

21

P-ta Unirii

Imprejmuire santier

1904

G 35

Stradal SF

4X3

1

22

B-dul M. Viteazu

 

1902/1903

G 34 I&II

Stradal DF

6X3

2

23

P-ta Unirii

La inters. cu str. Z. Boiu – stanga sens str. A. Saguna

1926

G 11

Stradal SF

8X3

1

24

P-ta Unirii

La inters. cu str. Z. Boiu – stanga sens str. A. Saguna

1927

G 12

Stradal SF

8X3

1

25

Sos. Alba Iulia

Langa aeroport

 

 

Stradal DF

3X2

2

26

Str. Semaforului

Dupa inters. cu str. Iezer – dreapta sens str. Stefan cel Mare

1930/1931

G 33 I&II

Stradal DF

8X3

2

"Locatii transferate de la S.C. IVART S.R.L."

Nr. crt.

Locatie

Tip panou

Dimensiune

Nr. fete

1

Alba Iulia / Turnisorului

Stradal DF

4X3

2

2

Balea 1

Stradal SF

4X3

1

3

V. Milea / str. Rahovei

Stradal SF

4X3

1

4

Raului x Rusciorului

Stradal DF

6X3

2

5

Rahovei

Stradal DF

6X3

2

6

Hidrotehnica / Rahovei

Stradal SF

6X3

1

7

Vasile Milea intr. Valcea

Stradal SF

6X3

1

8

M. Viteazu x Rahovei

Stradal SF

6X3

1

9

Raului 3

Stradal SF

6X3

1

10

Raului pod Cibin

Stradal SF

6x3

1

11

P. Tineretului / Balea

City-light DF

1.2mx1.8m

2

12

P. Tineretului / Constitutiei

City-light DF

1.2mx1.8m

2

13

P. Tineretului / Coposu

City-light DF

1.2mx1.8m

2

14

V. Milea 80

City-light DF

1.2mx1.8m

2

15

Calea Dumbravii 27

City-light DF

1.2mx1.8m

2

16

Rahovei x M. Viteazu

City-light DF

1.2mx1.8m

2

17

Rahovei 18

City-light DF

1.2mx1.8m

2

18

Victoriei x Rennes

City-light DF

1.2mx1.8m

2

S.C Exclusiv Media S.R.L. preia toate obligatiile contractuale inclusiv debitele restante ale societatilor S.C Dock View Media S.R.L. , respectiv S.C. IVART S.R.L.

Celelalte clauze prevazute in contractul de asociere in participatiune nr. 145/12.06.2002 raman neschimbate.

Prezentul act aditional s-a intocmit in 4 exemplare.

PROPRIETAR,

Municipiul Sibiu

PRIMAR
KLAUS W. IOHANNIS

Director Economic
Viorica Bandescu

Serv. juridic
Dorin Nistor

P. Director Patrimoniu
Vasile Panzar

 

ASOCIAT,
S.C. EXCLUSIV MEDIA S.R.L Bucuresti
Administrator

PREŞEDINTE
Klein Hans
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola