Hotărârea nr. 170/2002

HOTARAREA NR. 170 privind aprobarea amplasarii unei placi comemorative pe frontispiciul cladirii din str. Dealului nr. 4 - 6, în memoria lui BILINSZKY LAJOS.
02h170 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 170

privind aprobarea amplasarii unei placi comemorative pe frontispiciul cladirii din str. Dealului nr. 4 - 6, ĂŽn memoria lui BILINSZKY LAJOS.

Consiliul local al municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizând raportul nr.83592/11.09.2002 prin care Serviciul urbanism, propune aprobarea amplasarii unei placi comemorative pe frontispiciul cladirii din str.Dealului nr. 4 - 6, În memoria lui Ludovic Bilinszky, carturar maghiar, preot doctor,

Vazând avizul Comisiei pentru activitati stiintifice, Învatamânt , sanatate, cultura, protectie sociala, sportive si de agrement,

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/2001 republicata, modificata si completata prin L.453 / 2001,

În temeiul art.46 din Legea nr. 215 din 2001, privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba amplasarea unei placi comemorative pe frontispiciul cladirii din strada Dealului nr. 4 - 6, ĂŽn memoria carturarului maghiar, preot doctor BILINSZKY LAJOS.

Art.2 Placa comemorativa se va amplasa ĂŽntr-o nisa din zidaria ĂŽmprejmuirii cu dimensiunea de 0,95 x 0,80 mp.

Art.3 Textul de comemorare compus ĂŽn trei limbi (romana, maghiara si germana) va fi urmatorul:

DR. BILINSZKY LAJOS
(1868-1940)

prelat papal, pedagog maghiar, ctitorul acestui complex scolar
* * *
papai prelatus, magyar pedagogus,
ezen epuletegyuttes epittetoje
* * *
papstlicher Pralat, ungarischer Padagoge,
Grunder dieses Schulkomplexes

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola