Hotărârea nr. 156/2002

HOTARAREA NR. 156 privind numirea Colectivului de coordonare a activitatii de aprovizionare cu caldura, apa calda si rece, deszapezire si asigurarea circulatiei pe drumurile publice din municipiul Sibiu si aprobarea programului de masuri specifice sezonului rece
02h156 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 156

privind numirea "Colectivului de coordonare a activitatii de aprovizionare cu caldura, apa calda si rece, deszapezire si asigurarea circulatiei pe drumurile publice din municipiul Sibiu" si aprobarea programului de masuri specifice sezonului rece

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizând raportul nr.93553/16.10.2002 al Directiei Tehnice a Primariei municipiului Sibiu, prin care se propunE numirea "Colectivului de coordonare a activitatii de aprovizionare cu caldura, apa calda si rece, deszapezire si asigurarea circulatiei pe drumurile publice din municipiul Sibiu" si aprobarea programului de deszapezire 2002 - 2003, precum si aprobarea programului de masuri specifice sezonului rece,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.k si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se numeste "Colectivul de coordonare a activitatilor de aprovizionare cu caldura, apa calda si apa rece, deszapezire si asigurarea circulatiei pe drumurile publice din municipiul Sibiu" în urmatoarea componenta:

1. ing. Gheorghe Tuluc - Viceprimar
2. ing. Dorel Florian - Director al S.C. Tursib S.A. Sibiu
3. ing. Elena Tuluc - Director general al S.C. D.P.C. S.A. Sibiu
4. ing. Ilie Gradinar - Director al S.C. "Energie Termica" S.A. Sibiu
5. ing. Mircea Niculescu - Director al S.C. "Apa - Canal" S.A. Sibiu

Art. 2. Se aproba programul de masuri specifice sezonului rece, elaborat de Primaria municipiului Sibiu si de societatile comerciale care au raspunderi în acest domeniu,conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Primarul municipiului Sibiu, S.C. Drumuri si Prestari în Constructii S.A., S.C. Apa Canal S.A., S.C. Energie Termica S.A., S.C. TursibS.A., vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata în Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola


Anexa nr. 1

PROGRAM DE TOAMNA-IARNA 1.10.2002- 1.03.2003 ELABORAT DE PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU ÎN COLABORARE CU SOCIETATILE COMERCIALE APARTINÂND CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

NR. CRT.

DOMENIU

ACTIUNI

TERMEN

1

Asigurarea energiei termice

- Pregatirea CT in vederea livrarii agentului termic si a apei menajere
- Organizarea centrelor de primire a cererilor pentru subventii care se acorda conform L416/ 2001 mod.conf. OU nr. 121/ 2002
- Stabilirea dispeceratului centralelor termice cu sediul pe str. Eschile nr.6 telefon 221808- program luni – vineri 12-23, simbata-duminica 7-23
- Asigurarea interventiei permanente in caz de defectiuni prin grija SC Energie Termica SA
- Asigurarea stocurilor de combustibil si mentinerea in stare de functionare a utilajelor specifice pentru interventie in caz de caderi abundente de zapada

1.10. 2002
1.11.2002-15.04.2004

15.11.2002- 31.03.2003

permanent        

10.11.2002

2.

In domeniul apei si canalizarii

- Pregatirea retelelor de aductiune a prizelor si instalatiilor de tratare a apei
- Asigurarea stocurilor minime de materiale piese si subansamble legate de siguranta in exploatare a instalatiilor de apa si canal.
- Reperajul hidrantilor, vanelor, caminelor de vane si vizitarea in teren pentru identificarea acestora sub stratul de zapada
- Efectuarea reviziilor tehnice pentru utilajele de interventie in caz de defecte si asigurarea materialelor si pieselor de schimb specifice ( anvelope, antigel, acumulatori, etc.)
Finalizarea tuturor lucrarilor care impun sapaturi din programul RK/ 2002. Remedierea defectiunilor de pe conducta de aductiune Gura Riului, interventii pentru inlaturarea avariilor in special a celor cu infiltratii in colectoarele de canalizare.
_Urmarirea incadrarii in cotele de energie electrica si gaze naturale - Asigurarea permanentei prin dispeceratul constituit la nivel de SC Apa-Canal SA la sediul acesteia str. Eschil nr.6
- Asigurarea stocurilor de combustibil si mentinerea in stare de functionare a utilajelor specifice pentru interventie in caz de caderi abundente de zapada
Executarea lucrarilor specifice la deversoare, subtraversare sifoane , camine de rupere de panta , guri de deversare , intersectii cu canale termice, colector principal.
Dotarea vidanjelor pentru desfundari canalizare la temperaturi sub –10 C.

1.11.2002

1.12.2002

01.11.2002  

15.11.2002
permanent

10.11.2002  

permanent  

15.11.2002  

15.11.2002  

01.12.2002

3.

In domeniul transportului in comun

- Pregatirea personalului cu instructiunile specifice actiunilor de iarna ( echipele de interventie, maistrii, revizori tehnici si soferi)
- Executarea concediilor de odihna ale intregului personal de exploatare si intretinere pentru a avea la dispozitie in perioada de iarna intregul personal
- Pregatirea parcului auto, dotarea autovehiculelor cu antigel, cu nisip, lopeti in vederea rezolvarii situatiilor de inghet.
- Asigurarea stocului de piese de schimb necesare legate de siguranta in exploatare a parcului auto
- Asigurarea stocului de combustibil si mentinerea in stare de functionare a utilajelor specifice pentru interventie in caz de caderi masive de zapada
- Asigurarea permanentei prin dispeceratul constituit la nivel de SC TURSIB SA la sediul acesteia str. Calea Dumbravii nr.135
- Mentinerea in stare de functionare a instalatiilor si utilajelor de interventie rapida in caz de caderi masive de zapada.

20.10.2002

1.12.2002  

15.11.2002

15.11.2002

15.11.2002  

permanent

permanent

4.

Asigurarea circulatiei pe drumurile publice

- Constituirea comandamentului de deszapezire la nivelul Primariei municipiului Sibiu si SC DPC Sibiu, organizat pe doua cantoane cu functionarea permanenta in perioada 1.12.2001-28.02.2002
- Asigurarea cu utilaje ( 2 autogredere, 4 bascule de 16t, 4 tractoare cu gredere semipurtate, , 2 wole, 1 autointerventie ) si personalul de deservire specializat
- Asigurarea stocurilor de material antiderapant (800 mc nisip, 240 t sare, 1000 l motorina)
- Asigurarea activitatii de deszapezire in Statiunea Paltinis
- Pregatirea si mentinerea in stare de functionare a unui parc auto specific suplimentar in cazul caderilor masive de zapada
- Mentinerea in stare de curatenie a trotuarelor si pasajelor
- Asigurarea accesului permanent in Rampa de gunoi, Cimitirul comunal si Gradina zoologica
- Amplasarea lazilor cu material antiderapant si a indicatoarelor rutiere specifice in punctele stabilite

1.11.2002  


15.11.2002  

15.11.2002

permanent (1.11.2002-15.04.2003)

permanent ( 15.12.2002-15.02.2003)    

1.11.2002-15.11.2002

5.

Unitati scolare

- Asigurarea cu agent termic necesar a tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar

15.10.2002-1.04.2003

6.

Masuri specifice ale Primariei municipiului Sibiu

- Elaborarea unei Hotarari a Consiliului Local pentru constituirea Comandamentului la nivelul municipiului Sibiu si adoptarea Programului de masuri specifice sezonului rece

- Constituirea Comandamentului operativ si asigurarea permanentei la nivelul Directiei tehnice-Primaria municipiului Sibiu

- Asigurarea legaturii cu Politia municipiului Sibiu, Inspectoratul de Protectie Civila, Unitati Militare si Jandarmi pentru interventie operativa in cazul caderilor masive de zapada
- Obligarea tuturor societatilor comerciale de pe raza municipiului Sibiu detinatoare de mijloace auto in vederea interventiei in cazul caderilor masive de zapada
- Interventia operativa in cazul caderilor de pomi in perioada sezonului rece
- Asigurarea iluminatului public la parametrii normali pe toata perioada sezonului rece

31.10.2002  


15.11.2002- 28.02.2003

15.11.20012-15.03.2003  

15.11.2002-15.03.2003  

15.11.2002-15.03.2003

15.11.2002-15.03.2003