Hotărârea nr. 150/2002

HOTARAREA NR. 150 privind cresterea tarifelor de apa si canalizare, în perioada 1.01.2003 - 31.12.2005, în vederea aplicarii Masurii ISPA nr. 2002 RO 16 P PE 022, pentru obiectivul de investitii "Modernizarea sistemelor de apa si canalizare din Municipiul Sibiu - Romania"conform Memorandumului de Finantare care urmeaza a fi încheiat între Comisia Europeana si Guvernul României
02h150 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 150

privind cresterea tarifelor de apa si canalizare, În perioada 1.01.2003 - 31.12.2005, În vederea aplicarii Masurii ISPA nr. 2002 RO 16 P PE 022, pentru obiectivul de investitii "Modernizarea sistemelor de apa si canalizare din Municipiul Sibiu - Romania"conform Memorandumului de Finantare care urmeaza a fi Încheiat Între Comisia Europeana si Guvernul României

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta extraordinara din data 21.10.2002,

Analizând expunerea de motive nr. 94107/18.10.2002 Întocmita de un grup de consilieri si prevederile Memorandumului de Finantare , privind aplicarea Masurii ISPA Nr. 2002 RO P PE 022 pentru "Modernizarea sistemelor de apa si canalizare din Municipiul Sibiu - România ",

În conformitate cu dispozitiile art. 49 alin.2 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba cresterea tarifelor de apa si canalizare, În perioada 1.01.2003 - 31.12.2005, În vederea aplicarii Masurii ISPA nr. 2002 RO 16 P PE 022, pentru obiectivul de investitii "Modernizarea sistemelor de apa si canalizare din Municipiul Sibiu - Romania"conform Memorandumului de Finantare care urmeaza a fi Încheiat Între Comisia Europeana si Guvernul României, dupa cum urmeaza :

a) tariful combinat pentru apa / canalizare cu 85% , ĂŽn termeni reali, fata de "tariful initial ", ajustat ĂŽn functie de inflatie; tariful initial se refera la cel practicat la 1 decembrie 2002.
b) tariful combinat pentru apa / canalizare cu ĂŽnca 45% , ĂŽn termeni reali, fata de "tariful initial", ajustat ĂŽn functie de inflatie; tariful initial se refera la cel practicat la 1 august 2005.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu si directorul S.C. Apa - Canal S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 21.10.2002

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola