Hotărârea nr. 149/2002

HOTÃRÂREA NR. 149 privind angajarea unui aparator ales care sa sustina interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu , la Tribunalul Cluj
02h149

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 149

privind angajarea unui aparator ales care sa sustina interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu , la Tribunalul Cluj

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta extraordinara din data de 03.10.2002,

Analizând referatul nr. 89429/2002 Întocmit de un grup de consilieri ,

Având În vedere faptul ca nu a fost constituit , potrivit prevederilor O.G. 35/2002 aparatul permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, iar În cauza este un proces intentat Consiliului Local de catre S.C. Transelectronic S.R.L. ce formeaza obiect al dosarului nr. 9363/2002 pe rol la Tribunalul Cluj,

În conformitate cu prevederile art. 58 din O.G. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare a consiliilor locale,

În temeiul art. 46 alin.1 si 5 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba angajarea unui aparator ales din cadrul Baroului Sibiu , ĂŽn persoana domnului Chirila Lucian, pentru a apara interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu si a sustine cauza la Tribunalul Cluj ĂŽn dosar nr. 9363/2002.

Art.2. Cu ducerea la ĂŽndeplinire se ĂŽncredinteaza Primarul Municipiului Sibiu.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 03.10.2002

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola