Hotărârea nr. 148/2002

HOTÃRÂREA NR. 148 privind repartizarea prioritara a unor locuinte, apartinând fondului locativ de stat, pentru unele cazuri deosebite
02h148

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 148

privind repartizarea prioritara a unor locuinte, apartinând fondului locativ de stat, pentru unele cazuri deosebite

Consiliul local al Municipiului Sibiu , ĂŽn sedinta ordinara din data de 26.09.2002,

Analizând referatul nr. 87475/2002 , prezentat de Comisia sociala prin care se solicita repartizarea unor locuinte din fondul locativ de stat ,

În conformitate cu prevederile art.16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.40/1999 si ale Hotarârii Consiliului Local nr.195/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. " h" , ale art. 125 si art.46din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,

HOTÃRêTE

Art.1. - Se acorda prioritar locuinte din fondul locativ de stat unor familii considerate cazuri deosebite, astfel :

a) pentru familia Higiu Ioan Daniel, domiciliata ĂŽn Sibiu str. Poiana nr. 34 ap. 34, se repartizeaza apartamentul nr. 43 situat ĂŽn Sibiu str. Rahovei nr. 41 bl. 31;
b) pentru doamna Ungureanu Constantina, domiciliata În Sibiu, str. Ciprian Porumbescu nr.19, se repartizeaza locuinta situata În Sibiu str. Târgu Vinului nr. 3 ;

Art.2 Primarul municipiului Sibiu si S.C. Urbana S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri .

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 26.09.2002

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola