Hotărârea nr. 110/2002

HOTĂRÂREA NR. 110 privind trecerea în administrarea SC Urbana SA Sibiu a spațiilor cu altă desținatie decât aceea de locuință situate în Sibiu str. Banatului nr. 8 și str. Gladiolelor nr. 2 (Abrogată de HCL NR. 109/2018)
02h110

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 110

privind trecerea În administrarea SC Urbana SA Sibiu a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate În Sibiu str. Banatului nr.8 si str. Gladiolelor nr.2

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara la data de 25.07.2002,

Analizând raportul nr.66435/2002 al Directiei Patrimoniu privind trecerea În administrarea SC Urbana SA Sibiu a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate În Sibiu str. Banatului nr.8 si str. Gladiolelor nr.2,

Având În vedere avizul comisiei pentru servicii publice si comert,

În temeiul art.38, alin.(2), lit."f,h " al art.46 si al art.125, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala

HOTÃRêTE

Art.1 Se trece În administrarea SC Urbana SA spatiul cu alta destinatie decât aceea de locuinta situat În Sibiu str. Banatului nr.8 În suprafata de 60,40 mp si teren de depozitare de 31,45 mp cu destinatia oficiu de vânzari locuinte.

Art.2 Se trece În administrarea SC Urbana SA spatiul cu alta destinatie decât aceea de locuinta situat În Sibiu str.Gladiolelor nr.2 În suprafata de 325,69 mp. cu destinatie sala fitness.

Art.3 Directia Patrimoniu din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu si directorul general al SC Urbana SA va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 25.07.2002

 

PREÂŞEDINTE
Catrina Manuela CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola