Hotărârea nr. 103/2002

HOTÃRÂREA NR. 103 privind repartizarea prioritara a unor locuinte apartinând domeniului public al municipiului Sibiu si fondului locativ de stat si anularea unor ordine de repartitie neridicate de beneficiari
02h103

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 103

privind repartizarea prioritara a unor locuinte apartinând domeniului public al municipiului Sibiu si fondului locativ de stat si anularea unor ordine de repartitie neridicate de beneficiari

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 27.06.2002,

Analizând referatul nr.61149/25.06.2002, prezentat de Comisia sociala prin care se solicita repartizarea unor locuinte apartinând domeniului public al municipiului Sibiu si fondului locativ de stat si anularea unor ordine de repartitie neridicate de beneficiari,

În conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999 si ale Hotarârii Consiliului Local nr. 195/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. " h ", ale art. 125 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. - Se repartizeaza un numar de 5 locuinte În blocul situat În Sibiu , str. Henri Coanda nr. 57 , apartinând domeniului public al municipiului Sibiu , dupa cum urmeaza

: a) - apartamentul nr. 407 - fam. Jugaru Cosmin
b) - garsoniera nr. 314 - d-nei Popa Rodica
c) - garsoniera nr. 103 - d-nei Opris Codruta Delia
d) - garsoniera nr. 6 - d-nei Suciu Camelia
e) - garsoniera nr. 418 - fam. Moldovan Claudiu

Art.2. Se repartizeaza, garsoniera situata În Sibiu, B-dul G-ral Vasile Milea, nr. 1 ap. 63, apartinând fondului locativ de stat administrat de S.C. Urbana S.A. , d-nului Vasilescu Ioan.

Art.3. Se anuleaza ordinele de repartitie emise pentru ocuparea a doua garsoniere din blocul situat ĂŽn Sibiu, str. Henri Coanda nr. 57, dupa cum urmeaza :
a) - pentru garsoniera nr. 6 - fam. Rosu Aurel
b) - pentru garsoniera nr. 216 - fam. Birta Marius Adrian

Art.4. Primarul municipiului Sibiu si S.C. Urbana SA, vor asigura executarea prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 27.06.2002

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Barbu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola