Hotărârea nr. 100/2002

HOTÃRÂREA NR. 100 privind acordarea concediului de odihna suplimentar pentru unele categorii de personal din cadrul "Centrului financiar Crese"
02h100

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 100

privind acordarea concediului de odihna suplimentar pentru unele categorii de personal din cadrul "Centrului financiar Crese"

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 27.06.2002

Analizând raportul nr. 57884/13.06.2002 prin care se propune acordarea concediului de odihna suplimentar pentru unele categorii de personal din cadrul Centrului financiar Crese,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile art. 18 din H.G. nr. 250/1992 În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. i si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba acordarea concediului de odihna suplimentar annual, pentru personalul Centrului financiar Crese, dupa cum urmeaza :
a) asistente , infirmiere, ĂŽngrijitoare - 4 zile
b) spalatorese - 6 zile
c) muncitor calificat ( bucatarese ) - 3 zile

Art.2. Conducatorul serviciului public Centrul Financiar Crese va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 27.06.2002

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Barbu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola