• Hotărârea 229/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 229 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 228/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 228 privind darea în administrarea Casei de cultura a municipiului Sibiu a cortului mare al Primariei Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 227/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 227 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr. 88/2002 privind transmiterea în folosinta gratuita a unui teren, în favoarea Companiei Nationale de Investitii S.A. pe durata executiei obiectivului SALA DE GIMNASTICA Liceul Octavian Goga
 • Hotărârea 226/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 226 privind aprobarea documentatiei PUD - Amplasare chioscuri presa
 • Hotărârea 225/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 225 privind rectificarea bugetului local pe anul 2002 pentru Teatrul Radu Stanca Sibiu
 • Hotărârea 224/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 224 privind aprobarea utilizarii fondului de rulment
 • Hotărârea 223/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 223 privind aprobarea asocierii în participatiune între Municipiul Sibiu si S.C. MOL România Petroleum Products S.R.L. Cluj Napoca (Revocată de HCL NR. 58/2005)
 • Hotărârea 222/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 222 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2003 (Modificată prin HCL NR. 36/2003. Încetare aplicabilitate a articolelor 2, 3, 4, 5, 6 prin HCL NR. 141/2003)
 • Hotărârea 221/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 221 privind scaderea definitiva din evidentele fiscale a debitorilor pentru care s-a constatat starea de insolvabilitate
 • Hotărârea 220/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 220 privind aprobarea înlesnirilor la plata majorarilor de întârziere pentru contribuabilii proprietari de garaje construite pe domeniul public
 • Hotărârea 219/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 219 privind aprobarea bugetului propriu si a listei de investitii pentru institutiile si serviciile publice subordonate Consiliului Local
 • Hotărârea 218/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 218 privind aprobarea închirierii unui spatiu situat în Sibiu, Aleea Haiducului nr. 3, Fundatiei umanitare Logomedica (Revocată prin HCL NR. 26/2003)
 • Hotărârea 217/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 217 privind aprobarea închirierii imobilului situat în Sibiu, str. Oituz nr. 31 Universitatii Lucian Blaga Sibiu (Revocată prin HCL NR. 26/2003)
 • Hotărârea 216/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 216 privind aprobarea studiului de fezabilitate Sediu Administratia Pietelor - Piata Obor
 • Hotărârea 215/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 215 privind aprobarea studiului de fezabilitate Piata agroalimentara - Cartier Strand
 • Hotărârea 214/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 214 privind repartizarea unei garsoniere situata în imobilul apartinând domeniului public al municipiului Sibiu,str. Henri Coanda nr. 57
 • Hotărârea 213/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 213 privind aprobarea Actului Aditional nr.8/2002 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Drumuri si prestari constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 212/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 212 privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 179/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 211/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 211 privind stabilirea indemnizatiei care se acorda membrilor Comisiei pentru vanzarea spatiilor comerciale proprietatea privata a statului aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 15/2018)
 • Hotărârea 210/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 210 privind finantarea GTZ a proiectului Reabilitarea Centrului Istoric al Sibiului
 • Hotărârea 209/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 209 privind trecerea din administrarea SC. Urbana S.A în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu a spatiului situat în Sibiu,P-ta Huet nr. 3
 • Hotărârea 208/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 208 privind modificarea documentatiei "PUD - Zona Tilisca ( etapele I,II,III,IV ) ,completarea si modificarea H.C.L. nr. 7,8,9 din 2002
 • Hotărârea 207/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 207 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - Statie distributie carburanti - B-dul G-ral Vasile Milea (Revocată de HCL NR. 58/2005)
 • Hotărârea 206/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 206 privind aprobarea documentatiei PUD - Parcare si cabina poarta, str. Fabricii nr. 4 si a studiului de fezabilitate aferent
 • Hotărârea 205/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 205 privind aprobarea Actului Aditional nr.3/2002 la Contractul de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Apa Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 204/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 204 privind atribuirea denumirii PETOFI SANDOR parcului si pasajului situate în Sibiu,între Soseaua Alba - Iulia si str. Dealului
 • Hotărârea 203/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 203 privind acordarea unor facilitati la plata impozitelor si taxelor locale Companiei Nationale de transport a energiei electrice Transelectrica S.A. - Sucursala de transport Sibiu
 • Hotărârea 202/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 202 privind aprobarea fisei postului pentru functia de inspector de specialitate cu studii juridice din cadrul serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 201/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 201 privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru anul 2003
 • Hotărârea 200/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 200 privind reorganizarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 199/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 199 privind validarea mandatului d-nului LOTREAN CONSTANTIN în functia de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 198/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 198 privind validarea mandatului d-nului Stoia Lazar în functia de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 197/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 197 privind încetarea mandatelor de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu ale d-lor Banciu Ioan si Popa Doru Calin
 • Hotărârea 196/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 196 privind alegerea în functia de viceprimar al Municipiului Sibiu a d-nului BANCIU IOAN
 • Hotărârea 195/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 195 privind aprobarea efectuarii schimbului de spatii între sediul Partidului Democrat din str. I.Lupas nr. 4 si Biroul d-nului deputat Nicolae Nan din str.N. Balcescu nr. 34
 • Hotărârea 194/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 194 privind decontarea din bugetul local a calatoriilor pe mijloacele de transport în comun pentru pensionarii cu vârsta peste 65 ani
 • Hotărârea 193/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 193 privind repartizarea prioritara a unor locuinte, apartinAnd fondului locativ de stat,pentru unele cazuri deosebite
 • Hotărârea 192/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 192 privind aprobarea listei cuprinzând spatiile comerciale si cele de prestari de servicii care fac obiectul vânzarii în conditiile Legii nr. 550/2002 (Modificată de HCL NR. 15/2003, HCL NR. 317/2003, HCL NR. 2/2004, HCL NR. 51/2005, HCL NR. 209/2005, HCL NR. 290/2005, HCL NR. 51/2006, HCL NR. 141/2006, HCL NR. 95/2009 și HCL NR. 187/2019)
 • Hotărârea 191/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 191 privind schimbarea destinatiei imobilului situat în Sibiu,str. Emil Cioran FN si aprobarea vânzarii,prin licitatie publica,a acestuia
 • Hotărârea 190/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 190 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor pentru tineret din cartierul Strand II
 • Hotărârea 189/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 189 privind acordarea unor facilitati la plata impozitelor si taxelor locale S.C. Transcom S.A Sibiu
 • Hotărârea 188/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 188 privind numirea Comisiei de analiza a solicitarilor persoanelor fizice care pot beneficia de subventii de la bugetul de stat, în conditiile O.G. nr. 19/1994 (Modificată prin HCL NR. 72/2003)
 • Hotărârea 187/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 187 privind suplimentarea unui post la Serviciul public " Complex Baia Neptun"
 • Hotărârea 186/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 186 privind suportarea din bugetul local a cheltuielilor efectuate pentru plata personalului ce îsi desfasoara activitatea în cadrul Stadionului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 185/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 185 privind transmiterea în administrarea Serviciului public Administrare parcari a unor terenuri apartinând domeniului public al Municipiului Sibiu în vederea amenajarii de parcari
 • Hotărârea 184/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 184 privind acceptarea unor donatii
 • Hotărârea 183/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 183 privind aprobarea actului adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr. 145/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Exclusiv Media S.R.L. Bucureşti
 • Hotărârea 182/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 182 privind suplimentarea numarului de asistenti personali aprobat prin Hotarârea nr. 173/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 181/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 181 privind suplimentarea unor posturi la serviciul public Centrul financiar Crese Sibiu
 • Hotărârea 180/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 180 privind reactualizarea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Complexului Baia Neptun Sibiu
 • Hotărârea 179/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 179 privind închirierea, prin licitatie publica, a unui spatiu din incinta imobilului Primariei Municipiului Sibiu, situat în B-dul Victoriei nr. 1-3 pentru amenajare punct desfasurare activitate de birotica (Modificată prin HCL NR. 212/2002)
 • Hotărârea 178/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 178 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Punerea în siguranta a barajului lacului de acumulare din Gradina zoologica Sibiu"
 • Hotărârea 177/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 177 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 176/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 176 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii : PASAJ RUTIER SUPERIOR DIN CAPATUL X AL STATIEI SIBIU, LINIA CF TURNU-ROSU - COPSA MICA , km 391+988 , MUN. SIBIU si participarea cu fonduri din bugetul local
 • Hotărârea 175/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 175 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu : Consiliul Local al Municipiului Brasov, Consiliul Local al Municipiului Sighisoara, Consiliul Local al Municipiului Orastie, Consiliul Local al Municipiului Medias, Consiliul Local al Municipiului Bistrita, Consiliul Local al Municipiului Sebes, în vederea înfiintarii Asociatiei Cetati de odinioara -Ehemalige Burgen
 • Hotărârea 174/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 174 privind aprobarea documentatiei PUD - Amenajare parcare S.C. Ambient S.R.L. Sibiu, precum si concesionare teren
 • Hotărârea 173/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 173 privind reducerea numarului de asistenti personali aprobat prin Hotarârea nr. 216/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Abrogată prin HCL NR. 182/2002)
 • Hotărârea 172/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 172 privind aprobarea documentatiei tip necesara pentru finantarea unor actiuni cultural - sportive potrivit Programului anual aprobat (Revocată de HCL NR. 397/2009. Consultați și HCL NR. 379/2010)
 • Hotărârea 171/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 171 privind mandatarea Primarului Municipiului Sibiu sa reprezinte interesele municipiului Sibiu în dosarul nr.5569/2002 aflat pe rol la Tribunalul Sibiu
 • Hotărârea 170/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 170 privind aprobarea amplasarii unei placi comemorative pe frontispiciul cladirii din str. Dealului nr. 4 - 6, în memoria lui BILINSZKY LAJOS.
 • Hotărârea 169/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 169 privind aprobarea efectuarii lucrarilor de reparatii, amenajari si dotari la apartamentele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu din blocul nr. 1 situat în Statiunea Paltinis
 • Hotărârea 168/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 168 privind modificarea art.22 lit. h din Hotarârea nr. 210/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 167/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 167 privind modificarea componentei Comisiei de receptie a lucrarilor de investitii si reparatii capitale executate prin încredintare directa, din resurse proprii, de catre societatile comerciale pe actiuni, la care actionar unic este Consiliul Local Sibiu (Modificată prin HCL NR. 72/2003)
 • Hotărârea 166/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 166 privind insusirea - neinsusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara
 • Hotărârea 165/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 165 privind aprobarea unui Acord de parteneriat cu Consiliul Judetean Sibiu, cu un numar de 12 Primarii din judetul Sibiu si Fundatia Comunitatii Sibiu.
 • Hotărârea 164/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 164 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public (Art. 8 abrogat de HCL NR. 125/2017)
 • Hotărârea 163/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 163 pentru aprobarea unor masuri de aplicare a prevederilor O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati în folosul comunitatii si închisorii contraventionale (Revocată de HCL NR. 126/2006)
 • Hotărârea 162/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 162 privind stabilirea taxei pentru eliberarea Acordului Unic
 • Hotărârea 161/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 161 privind amenajarea si exploatarea unui cimitir de animale
 • Hotărârea 160/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 160 privind aprobarea executiei retelelor de alimentare cu gaze naturale si energie electrica pentru investitia Blocul 103 C str. Lunga - Sibiu
 • Hotărârea 159/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 159 privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre SC TURSIB SA Sibiu a unui numar de 10 autobuze pentru transportul urban de calatori
 • Hotărârea 158/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 158 privind aprobarea Actului Aditional nr.2/2002 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Energie Termica SA Sibiu
 • Hotărârea 157/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 157 privind aprobarea Actului Aditional nr.2/2002 la Contractul de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Apa Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 156/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 156 privind numirea Colectivului de coordonare a activitatii de aprovizionare cu caldura, apa calda si rece, deszapezire si asigurarea circulatiei pe drumurile publice din municipiul Sibiu si aprobarea programului de masuri specifice sezonului rece
 • Hotărârea 155/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 155 privind împroprietarirea unor veterani de razboi conform prevederilor Legii nr. 44/1994 (Modificată prin HCL NR. 72/2003)
 • Hotărârea 154/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 154 privind aprobarea contractului - cadru de asociere în participatiune între Municipiul Sibiu si societati comerciale ce au ca obiect activitatea de reclama - publicitate (Modificată de HCL NR. 363/2003)
 • Hotărârea 153/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 153 privind modificarea statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 152/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 152 privind însusirea noii denumiri a asociatului - Nuon International Projects B.V. si numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în AGA Nuon International Projects B.V. (Modificată prin HCL NR. 85/2005 și HCL NR. 422/2012)
 • Hotărârea 151/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 151 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 150/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 150 privind cresterea tarifelor de apa si canalizare, în perioada 1.01.2003 - 31.12.2005, în vederea aplicarii Masurii ISPA nr. 2002 RO 16 P PE 022, pentru obiectivul de investitii "Modernizarea sistemelor de apa si canalizare din Municipiul Sibiu - Romania"conform Memorandumului de Finantare care urmeaza a fi încheiat între Comisia Europeana si Guvernul României
 • Hotărârea 149/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 149 privind angajarea unui aparator ales care sa sustina interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu , la Tribunalul Cluj
 • Hotărârea 148/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 148 privind repartizarea prioritara a unor locuinte, apartinând fondului locativ de stat, pentru unele cazuri deosebite
 • Hotărârea 147/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 147 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru trecerea unui imobil din proprietatea Statului Român si administrarea Directiei de Sanatate publica, în domeniul public al Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Revocată prin HCL NR. 37/2003)
 • Hotărârea 146/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 146 privind revocarea Hotarârii nr. 250/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea pretului de referinta pentru energia termica furnizata populatiei (Revocată de HCL NR. 368/2003)
 • Hotărârea 145/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 145 privind transmiterea în administrarea Serviciului public Administratia Pietelor Sibiu a unui imobil teren, situat în Sibiu, zona Piata Obor
 • Hotărârea 144/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 144 privind delegarea atributiilor functiei de Sef al Serviciului public Administrarea domeniului public si privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 143/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 143 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, faza Studiu de fezabilitate, la obiectivul de investitii "Viabilizare Cartier Tilisca - Municipiul Sibiu"
 • Hotărârea 142/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 142 privind numirea directorului Cantinei de ajutor social Sibiu
 • Hotărârea 141/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 141 privind modificarea si completarea statului de functii la Serviciul public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat Sibiu
 • Hotărârea 140/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 140 privind neinsusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara
 • Hotărârea 139/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 139 privind aprobarea încheierii contractului de asociere în participatiune între Municipiul Sibiu si SC Media Consulting S.R.L. Sibiu (Revocată prin HCL NR. 107/2003)
 • Hotărârea 138/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 138 privind transmiterea în administrarea Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu a caminului nr.1 apartinând Grupului Scolar Constructii si Arhitectura Carol I si caminului Grupului Scolar Industrial Energetic Sibiu
 • Hotărârea 137/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 137 privind trecerea în administrarea Consiliului local al municipiului Sibiu a unui imobil situat în Sibiu, str. Zaharia Boiu nr. 39
 • Hotărârea 136/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 136 privind schimbarea destinatiei spatiului situat în Sibiu, Piata Huet nr. 3
 • Hotărârea 135/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 135 Privind repartizarea unor locuinte din blocul situat în Sibiu str. Henri Coanda nr. 57 apartinând domeniului public al Municipiului Sibiu si a unei locuinte apartinând fondului locativ de stat
 • Hotărârea 134/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 134 privind concesionarea, în favoarea Metro Cash & Cary România S.R.L., a unui teren , proprietatea Statului Român, pentru realizarea unei benzi de circulatie
 • Hotărârea 133/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 133 privind stabilirea taxei pentru eliberarea Acordului Unic (Abrogată prin HCL NR. 162/2002)
 • Hotărârea 132/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 132 privind concesionarea, fara licitatie publica , a unui teren situat în Sibiu, str. I.L. Caragiale pentru S.N. Petrom S.A.
 • Hotărârea 131/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 131 privind aprobarea " Regulamentului de administrare si exploatare a parcarilor publice din Municipiul Sibiu care fac obiectul contractului de asociere în participatiune nr. 88/1999 "
 • Hotărârea 130/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 130 privind comercializarea biletelor pentru mijloacele de transport în comun
 • Hotărârea 129/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 129 privind suplimentarea unui post la serviciul public "Centrul financiar Crese Sibiu"
 • Hotărârea 128/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 128 privind suplimentarea parcului auto la Serviciul public Administrare parcari
 • Hotărârea 127/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 127 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Reabilitare Retele Apa - Canal în zona istorica a Municipiului Sibiu "
 • Hotărârea 126/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 126 privind completarea Hotarârii nr. 5/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind aprobarea agendei cultural - sportive pe anul 2002
 • Hotărârea 125/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 125 privind acordul de principiu al Consiliului Local al municipiului Sibiu pentru înfratirea Municipiului Sibiu cu orasul Cleveland - S.U.A.
 • Hotărârea 124/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 124 privind aprobarea scutirii la plata majorarilor de întârziere rezultate în urma neachitarii redeventei pe anul 2002 la contractul de concesiune nr. 50/1999, datorate la bugetul local de Complexul Muzeal National " Astra " Sibiu
 • Hotărârea 123/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 123 privind aprobarea documentatiei "PUD - Extindere si supraetajare locuinta Aleea Genistilor nr.1 A " precum si concesionare teren
 • Hotărârea 122/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 122 priivind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 121/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 121 privind constituirea comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată prin HCL NR. 260/2003)
 • Hotărârea 120/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 120 privind numirea conducatorului Serviciului public Complex Baia Neptun Sibiu
 • Hotărârea 119/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 119 privind aprobarea documentatiei "PUD - Extindere prin etajare si mansardare a spatiilor de prestari servicii existente precum si concesionare teren" - B-dul V. Milea nr.1
 • Hotărârea 118/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 118 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.118/2001 de însusire a inventarului bunurilor propuse a alcatui domeniul public al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 117/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 117 cu privire la modificarea tarifelor practicate de SC ?TURSIB" SA pentru transportul în comun în municipiul Sibiu si diversificarea ofertei de abonamente
 • Hotărârea 116/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 116 privind modificarea organigramei si statului de functii la Teatrul Radu Stanca Sibiu
 • Hotărârea 115/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 115 privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 83/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 114/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 114 pentru completarea Hotarârii nr. 210/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea normelor si regimului contraventiilor privind gospodarirea , pastrarea ordinii si linistii publice, comert si transport în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 113/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 113 privind circulatia vehiculelor cu tractiune animala pe raza municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 241/2007)
 • Hotărârea 112/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 112 privind schimbarea destinatiei spatiului situat în Sibiu, str. Avram Iancu nr. 10
 • Hotărârea 111/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 111 privind schimbarea si atribuirea unor denumiri de strazi din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 110/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 110 privind trecerea în administrarea SC Urbana SA Sibiu a spațiilor cu altă desținatie decât aceea de locuință situate în Sibiu str. Banatului nr. 8 și str. Gladiolelor nr. 2 (Abrogată de HCL NR. 109/2018)
 • Hotărârea 109/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 109 privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu în administrarea Serviciului public Administratia Pietelor, a unor imobile situate în Sibiu str. Semaforului
 • Hotărârea 108/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 108 privind aprobarea schimbului de teren între Municipiul Sibiu si Benchea Nicolae si Benchea Ana
 • Hotărârea 107/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 107 privind trecerea în administrarea Serviciului public de administrare parcari a spatiilor cu destinatia parcari, situate în Sibiu-Piata Unirii nr.10-în fata hotelului Bulevard, b-dul Coposu-vis-a-vis de Spitalul Judetean Sibiu
 • Hotărârea 106/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 106 privind darea în folosinta gratuita, a unui teren aflat în proprietatea Statului Român si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu , situat în intravilanul Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 105/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 105 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 104/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 104 privind constituirea Comisiei de Acorduri Unice (Revocată prin HCL NR. 28/2006)
 • Hotărârea 103/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 103 privind repartizarea prioritara a unor locuinte apartinând domeniului public al municipiului Sibiu si fondului locativ de stat si anularea unor ordine de repartitie neridicate de beneficiari
 • Hotărârea 102/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 102 privind atribuirea în folosinta gratuita a unor spatii pentru Fundatia " Un copil , o speranta " si Fundatia "Edelweiss "
 • Hotărârea 101/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 101 privind aprobarea Metodologiei de organizare a licitatiilor pentru închirierea spatiilor din pietele amplasate pe teritoriul municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 224/2006)
 • Hotărârea 100/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 100 privind acordarea concediului de odihna suplimentar pentru unele categorii de personal din cadrul "Centrului financiar Crese"
 • Hotărârea 99/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 99 privind darea în folosinta gratuita în favoarea Uniunii Artistilor Plastici, filiala Sibiu , a unor spatii destinate atelierelor de creatie
 • Hotărârea 98/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 98 privind trecerea în administrarea Consiliului local al municipiului Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. Zaharia Boiu nr. 37.
 • Hotărârea 97/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 97 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Sediu firma si locuinte, str. Islazului"
 • Hotărârea 96/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 96 privind stabilirea conditiilor pentru ocuparea functiei de sef Birou coordonare asociatii de proprietari .
 • Hotărârea 95/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 95 privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 106/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind transformarea Cantinei de ajutor social în unitate publica de asistenta sociala, cu personalitate juridica
 • Hotărârea 94/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 94 privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 3/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind unele masuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 si ale H.G. nr. 1099/2001 (Abrogată de HCL NR. 323/2003)
 • Hotărârea 93/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 93 privind stabilirea tarifelor pentru apa potabila si canalizare în municipiul Sibiu si statiunea Paltinis
 • Hotărârea 92/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 92 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 91/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 91 pentru completarea Hotarârii nr. 5/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind aprobarea agendei cultural - sportive pe anul 2002
 • Hotărârea 90/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 90 privind repartizarea prioritara a unor locuinte din fondul locativ de stat pentru unele familii care au fost evacuate , pentru unele cazuri deosebite si anularea unor ordine de repartizare pentru blocul situat în str. H. Coanda nr. 57
 • Hotărârea 89/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 89 privind însusirea - neinsusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara
 • Hotărârea 88/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 88 privind transmiterea în folosinta gratutita a unui teren, în favoarea Companiei Nationale de Investitii S.A., pe durata executiei obiectivului "SALA DE GIMNASTICA" Liceul Octavian (Modificată prin HCL NR. 227/2002)
 • Hotărârea 87/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea organigramei si stabilirea atributiilor Inspectoratului municipal de protectie civila precum si numirea comisiilor pe domenii de activitate (Revocată de HCL NR. 368/2005)
 • Hotărârea 86/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 86 privind înfiintarea Serviciului Public Administrare Parcari sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 72/2003, HCL NR. 334/2003, HCL NR. 80/2004, HCL NR. 284/2004, HCL NR. 172/2005 și HCL NR. 289/2005)
 • Hotărârea 85/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 85 privind aprobarea documentatiei de urbanism " PUD - construire spalatorie auto si concesionarea , prin licitatie publica, a terenului aferent - str. Malului "
 • Hotărârea 84/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 84 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a unui teren situat în Sibiu, Piata 1 Decembrie 1918 (Abrogată de HCL NR. 128/2004)
 • Hotărârea 83/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 83 privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 144/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată prin HCL NR. 115/2002)
 • Hotărârea 82/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 82 privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 225/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 81/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 81 privind împroprietarirea unui veteran de razboi conform prevederilor Legii nr.44/1994
 • Hotărârea 80/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 80 privind aprobarea încheierii contractului de asociere în participatiune între Municipiul Sibiu si SC Exclusiv Media S.R.L. Bucuresti
 • Hotărârea 79/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 79 privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 8/1997 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 78/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 78 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Modernizare Bulevardul Mihai Viteazu ,Tronson Calea Dumbravii - str. O.Goga, Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 77/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 77 privind garantarea cu venituri proprii a cofinantarii obiectivului de investitii "Modernizarea sistemelor de apa si canalizare din Municipiul Sibiu " în completarea finantarii asigurate din fonduri ISPA
 • Hotărârea 76/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 76 privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 52/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 75/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 75 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Statie livrare carburanti - str. Agricultorilor"
 • Hotărârea 74/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 74 privind darea în folosinta gratuita Asociatiei tineretului sibian "TINSIB" , a spatiului situat în Sibiu str. I.Lupas nr. 4
 • Hotărârea 73/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 73 privind aprobarea tarifelor aplicabile pentru serviciile prestate de Serviciul public cadastru, agricultura si disciplina în constructii
 • Hotărârea 72/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 72 privind modificarea si completarea statului de functii si a obiectului de activitate la serviciul public "Centrul financiar Crese Sibiu"
 • Hotărârea 71/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 71 privind modificarea si completarea statului de functii, a organigramei si a regulamentului de functionare la Serviciul public de cadastru, agricultura si disciplina în constructii
 • Hotărârea 70/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 70 privind modificarea Statului de functii la Serviciul public Administratia Pietelor Sibiu
 • Hotărârea 69/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 69 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 233/2005)
 • Hotărârea 68/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 68 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2003 (Abrogată de HCL NR. 222/2002)
 • Hotărârea 67/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 67 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 66/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 66 privind angajarea unui aparator ales care sa sustina interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu , la Tribunalul Sibiu
 • Hotărârea 65/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 65 privind însusirea expertizei tehnice în vederea aprobarii unui schimb de terenuri între Municipiul Sibiu si S.C. Opogete Trading S.R.L Bucuresti
 • Hotărârea 64/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 64 privind încadrarea teritoriului pe zone si categorii de folosinta situate în intravilanul si extravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 63/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 63 privind abrogarea Hotarârii nr. 215/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 62/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 62 privind aprobarea platii unei sume din bugetul local Consiliului Judetean Dolj pentru un copil cu handicap, institutionalizat în Centrul de plasament nr. 11 Craiova
 • Hotărârea 61/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 61 pentru stabilirea unor masuri de aplicare a Ordonantei nr. 21/2002 a Guvernului României privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale
 • Hotărârea 60/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 60 privind numirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism
 • Hotărârea 59/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 59 privind acordarea de personalitate juridica unor servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Art. 1, lit. c revocată de HCL NR. 214/2013)
 • Hotărârea 58/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 58 privind modificarea statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 57/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 57 privind modificarea statului de functii al Serviciului public de Protectie si Asistenta Sociala
 • Hotărârea 56/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 56 privind exprimarea acordului pentru trecerea unui imobil-teren fara constructii din proprietatea privata a Statului si administrarea S.C. Agrimex S.A. Sura Mica, judetul Sibiu, în proprietatea privata a Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 55/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 55 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii Lucrari tehnico-edilitare cartier Resita, Sibiu
 • Hotărârea 54/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 54 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii Reabilitarea scarilor Turnului, Piata Huet - str. Turnului, Sibiu
 • Hotărârea 53/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 53 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD Extindere si modernizare statia nr. 6 S.N.PETROM S.A.
 • Hotărârea 52/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 52 privind organizarea Complexului "Baia Neptun" ca serviciu public de interes local, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată și completată prin HCL NR. 76/2002)
 • Hotărârea 51/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 51 privind închirierea terenurilor cu destinatie temporar agricola, proprietatea Statului Român din intravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 50/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 50 privind acceptarea preluarii pachetului de actiuni detinut de A.P.A.P.S. - sucursala regionala Brasov la societatea S.C. SALUBRIS S.A. de catre Consiliul Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 49/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 49 privind stabilirea unor masuri de organizare a activitatii de audit public intern în cadrul serviciilor publice si societatilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 141/2002 și HCL NR. 209/2003)
 • Hotărârea 48/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 48 privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile proprietatea statului Român, situate în Sibiu, str. Viilor
 • Hotărârea 47/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 47 privind suportarea cheltuielilor legate de utilizarea spatiului repartizat Serviciului Public Salvamont Sibiu
 • Hotărârea 46/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 46 privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2001
 • Hotărârea 45/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 45 privind acordarea titlului de " Cetatean de Onoare al Municipiului Sibiu " domnului OTTO SCHILY
 • Hotărârea 44/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 44 privind angajarea unui aparator ales care sa sustina interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu la Curtea de Apel Alba Iulia
 • Hotărârea 43/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 43 privind repartizarea prioritara a unor locuinte din fondul locativ de stat pentru unele familii care au fost evacuate si pentru unele cazuri deosebite
 • Hotărârea 42/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 42 privind stabilirea masurilor pentru organizarea pasunatului în anul 2002
 • Hotărârea 41/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 41 privind modificarea organigramei si statului de functii la Teatrul Radu Stanca Sibiu
 • Hotărârea 40/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 40 privind darea în administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar din municipiul Sibiu, Serviciului Public de Administrare Unitati Scolare (Anexa nr. 1 modificată pde HCL NR. 90/2008)
 • Hotărârea 39/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 39 privind stabilirea nivelului contributiei pe anul 2002 pentru un copil sau persoana protejata în sistemul de protectie a copilului aflat în dificultate din judetul Sibiu
 • Hotărârea 38/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 38 privind deplasarea delegatiei oficiale a Consiliului Local si a Primariei Municipiului Sibiu în perioada 12.04-14.04.2002 în Landshut, Germania
 • Hotărârea 37/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 37 privind stabilirea tarifelor pentru apa potabila si canalizare în municipiul Sibiu si statiunea Paltinis
 • Hotărârea 36/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 36 privind stabilirea numarului maxim de functionari publici titulari, pentru fiecare clasa
 • Hotărârea 35/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 35 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 34/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 34 privind constituirea fondului de stimulare potrivit Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 (Revocată de HCL NR. 48/2004)
 • Hotărârea 33/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 33 privind concesionarea prin licitatie publica, a unui teren situat în Sibiu, B-dul V. Milea, bl.11
 • Hotărârea 32/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 32 privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Complexului "Baia Neptun" Sibiu
 • Hotărârea 31/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 31 privind prelungirea dreptului de folosinta gratuita în favoarea Uniunii Artistilor Plastici, filiala Sibiu , asupra unor spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta
 • Hotărârea 30/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 30 privind aprobarea contractului de concesiune cu S.C. Energie Termica S.A Sibiu
 • Hotărârea 29/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 29 privind modificarea organigramei si statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată prin HCL NR. 58/2002, HCL NR. 153/2002 și HCL NR. 164/2002)
 • Hotărârea 28/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 28 privind aprobarea documentatiei "PUD - Hala atelier mecanic si sediu firma str. Caprelor"
 • Hotărârea 27/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 27 privind repartizarea unei locuinte din blocul situat în Sibiu, str. Henri Coanda nr. 12
 • Hotărârea 26/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 26 privind repartizarea prioritara a unor locuinte din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmeaza sa fie evacuate si pentru unele cazuri deosebite
 • Hotărârea 25/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 25 privind acordarea titlului de " Cetatean de onoare al Municipiului Sibiu " domnului Josef Deimer
 • Hotărârea 24/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 24 privind încredintarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fara stapân, în baza unui contract de de delegare a gestiunii, catre SC Drumuri si Prestari Constructii S.A.
 • Hotărârea 23/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 23 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Sibiu referitor la trecerea unui imobil din proprietatea publica a Statului Român în domeniul public al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 22/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 22 privind utilizarea unei sume din fondul de rezerva bugetara
 • Hotărârea 21/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 21 privind completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 20/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 20 privind stabilirea taxelor pentru eliberarea autorizatiilor conform Decretului - Lege nr. 54/1990
 • Hotărârea 19/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 19 privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local Sibiu de a-si exprima votul în Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Nuonsib S.R.L.
 • Hotărârea 18/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 18 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul public cadastru, agricultura si disciplina în constructii
 • Hotărârea 17/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 17 privind modificarea statului de functii la Serviciul public de protectie si asistenta sociala
 • Hotărârea 16/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 16 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul public Centru financiar Crese
 • Hotărârea 15/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 15 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul public de administrare si exploatare a parcarilor din municipiul Sibiu
 • Hotărârea 14/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 14 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul public administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 13/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 13 prvind numirea conducatorului Serviciului public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat
 • Hotărârea 12/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 12 privind aprobarea unor taxe pentru ocuparea domeniului public în piata Obor
 • Hotărârea 11/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 11 privind revocarea Hotarârii nr. 245/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 10/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 10 privind însusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara
 • Hotărârea 9/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 9 privind realizarea de locuinte pentru tineret în zona Tilisca , etapa a -III- a (Modificată de HCL NR. 208/2002)
 • Hotărârea 8/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 8 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 14/2001 si 137/2001 ale Consiliului Local al municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 208/2002)
 • Hotărârea 7/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 7 privind modificarea Planului urbanistic de detaliu Zona Tilisca (Modificată de HCL NR. 208/2002)
 • Hotărârea 6/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 6 privind aprobarea bugetului propriu si a listei de investitii pentru institutiile si serviciile publice subordonate Consiliului Local
 • Hotărârea 5/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 5 privind aprobarea agendei cultural - sportive pentru anul 2002 (Completată prin HCL NR. 91/2002 și HCL NR. 126/2002)
 • Hotărârea 4/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 4 privind aprobarea planului local de gestiune a deseurilor din municipiul Sibiu
 • Hotărârea 3/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 3 privind unele masuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 si ale Hotarârii Guvernului României nr. 1099/2001 (Abrogată de HCL NR. 323/2003)
 • Hotărârea 2/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 2 privind aprobarea Nomenclatorului de strazi din municipiul Sibiu (Modificată prin HCL NR. 111/2002. Completată prin HCL NR. 204/2002 și HCL NR. 259/2003)
 • Hotărârea 1/2002 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 1 privind validarea mandatului d-nului Popa Doru Calin în functia de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu