Hotărârea nr. 9/2001

HOTARAREA NR. 9 privind repartizarea prioritară a unor locuințe din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmează să fie evacuate
Proiect

JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 HOTĂRÂREA NR. 9
privind repartizarea prioritară a unor locuinţe din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmează să fie evacuate

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2001,

Analizând referatul nr.7278/2001, prezentat de Comisia socială prin care se solicită repartizarea de locuinţe din fondul locativ de stat persoanelor care au fost sau urmează să fie evacuate din locuinţele pe care le-au deţinut în calitate de chiriaşi ,

În conformitate cu prevederile art.20 , alin.(2), lit. “ g ” din Legea nr.69/1991, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, art. 16 şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2000 ,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, republicată , privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se acordă prioritar locuinţe din fondul locativ de stat unor familii care sunt sau urmează să fie evacuate din locuinţele pe care le deţin în calitate de chiriaşi:

- pentru familia Groza Mihai se repartizează locuinţa situată în municipiul Sibiu , str.9 Mai nr.38 ( trei camere şi dependinţe).

- pentru familia Vintilă Luca se repartizează locuinţa situată în municipiul Sibiu str.Mirăslău nr.35, Bl.T 19, ap.39 ( două camere şi dependinţe).

- pentru familia Fecheti Reghina se repartizează locuinţa situată în Sibiu, str.Nouă nr.4 ( o cameră şi dependinţe).

- pentru familia Buduriş Ioan se repartizează locuinţa situată în str.Avram Iancu nr.14 ( o cameră şi dependinţe).

- pentru familia Gabor Doru Iliuţă se repartizează locuinţa situată în str.Rahovei nr.10, ap.24 (trei camere şi dependinţe).

- pentru familia Cojocar Dumitru se repartizează locuinţa situată în Sibiu, str.Rahovei nr.12, bl.18, ap.50 ( trei camere şi dependinţe).

Art.2 Primarul municipiului Sibiu şi SC Urbana SA vor asigura executarea prezentei hotărâri.

 

 

Adoptată în Sibiu, la 25.01.2001.

 

 

PREŞEDINTE,
Ioan Cornel Langa

p.SECRETAR,
dir.Gabriela Mihăilescu