Hotărârea nr. 89/2001

HOTARAREA NR.89 privind modul în care vor fi administrate unele spații cu altă destinație decât aceea de locuință, ale căror contracte de închiriere au expirat la 31.12.2000
01h89

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 89

privind modul În care vor fi administrate unele spaÞii cu altã destinaÞie decât aceea de locuinÞã, ale cãror contracte de Închiriere au expirat la 31.12.2000

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 31.05.2001,

Analizând referatul nr. 41087/11.04.2001 al DirecÞiei Patrimoniu - urbanism cu privire la propunerile Comisiei de comerÞ ºi servicii publice referitoare la modul de administrare al unor spaÞii cu altã destinaÞie decât aceea de locuinÞã, ale cãror contracte de Închiriere au expirat la 31.12.2000,

Vãzând avizul Comisiei pentru servicii publice ºi comerÞ,

În temeiul prevederilor art. 125 ºi ale art. 38 lit. " f " ºi " h " precum ºi ale prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art . 1 . Se aprobã prelungirea contractelor de Închiriere ale actualilor locatari pentru spaÞiile cu altã destinaÞie decât aceea de locuinÞã, dupã cum urmeazã

: a) - PiaÞa Micã Nr.30 - As.NaÞionalã a celor ce nu au fost membrii de partid, AlianÞa Civicã - Pro DemocraÞia - pânã la data de 31.12.2001
b) - Dealului Nr. 27 - As.Sportivã TOTAL - pânã la data de 31.12.2001
c) - N. Bãlcescu Nr. 6 - Ag. C.F.R. pânã la data de 31.12.2001
d) - N. Bãlcescu Nr. 10 AgenÞia TAROM - pânã la 31.12.2001
e) - S. Brukenthal Nr. 2 - Banca Agricolã - pânã la data de 30.06.2001
f) - S. Brukenthal Nr. 2 - B.R.D. - pânã la data de 30.06.2001
g) - N.Teclu Nr. 41 - Româniafilm - pânã la data de 30.06.2001
h) - Plopilor Nr. 5 - Comunitatea Cultului Creºtin dupã Evanghelie - pânã la data de 31.12.2001.
i) - Valea Aurie Bl. 28 - Filiala CEC - pânã la data de 31.12.2001.
j) - Centumvirilor Nr. 1 - ªcoala de cooperaÞie - pânã la data de 31.12.2001.
k) - Tg. Peºtelui Nr. 1 - ªcoala de cooperaÞie - pânã la 31.12.2001.
l) - N.Telcu Nr. 41 (birouri 58,32 mp. + 52,20 mp) - I.P.L. VICTORIA - pânã la data de 31.12.2001.
m) - N. Bãlcescu Nr. 2 - Împãratul Romanilor (56,42 mp) - pânã la data de 31.12.2001.
n) - Ch.Darwin Nr. 9 - Atelier reparaÞii - pânã la data de 31.12.2001
o) - Calea GuºteriÞei Nr. 14 - IVART IONESCU, atelier din dep.II - pânã la 31.12.2001.

Art. 2.Se aprobĂŁ organizarea licitaĂžiei publice pentru ĂŽnchirierea urmĂŁtoarelor spaĂžii :
a)- Aleea Filozofilor Nr. 16 - cu destinaĂžia atelier producĂžie
b) - Abatorului Nr. 43 - cu destinaĂžia depozit
c) - ÂŞtefan cel Mare nr. 46 - cu destinaĂžia brutĂŁrie + mag. desfacere
d) - 9 Mai nr. 79 - cu destinaĂžia sediu firmĂŁ

Art.3. Se vor demola construcÞiile amplasate pe terenul situat În Sibiu, str. Pielarilor nr. 23, Închiriate pânã la 31.12.2000 Regiei Autonome de Difuzare ºi Exploatare a Filmelor ( R.A.D.E.F), urmând sã se facã propunere pentru scoaterea terenului la licitaÞie publicã pentru concesionare.

Art.4. - Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.05.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola