Hotărârea nr. 79/2001

HOTARAREA NR. 79 privind transformarea unor posturi din cadrul Serviciului Administrativ
01h79

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 79

privind transformarea unor posturi din cadrul Serviciului Administrativ

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.04.2001,

Analizând referatul nr. 40392/10.04.2001 prin care Serviciul Resurse Umane propune transformarea unor posturi din cadrul Serviciului Administrativ,

Având În vedere H.C.L. nr. 52/29.03.2001 prin care "biroul administrativ" s-a transformat În "serviciul administrativ",

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art.20 alin. 2 lit. "d" ºi ale art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Postul de referent de specialitate B I/1, din cadrul Serviciului Administrativ, se transformĂŁ ĂŽn post de inspector de specialitate IA, iar postul de referent II, din cadrul aceluiaÂşi serviciu, se transformĂŁ ĂŽn post de referent de specialitate IA.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 26.04.2001

 

PREÂŞEDINTE
Marianne Fritzmann CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR Iordan Nicola