Hotărârea nr. 71/2001

HOTARAREA NR. 71 privind schimbarea destinației spațiului situat în Sibiu, str. Tribunei nr. 3 și repartizarea acestuia, în vederea închirierii, ca birou parlamentar pentru dl. senator Aron Belașcu și dl. deputat Nicolae Enescu
01h71

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 71

privind schimbarea destinaĂžiei spaĂžiului situat ĂŽn Sibiu, str. Tribunei nr. 3 Âşi repartizarea acestuia, ĂŽn vederea ĂŽnchirierii, ca birou parlamentar pentru dl. senator Aron BelaÂşcu Âşi dl. deputat Nicolae Enescu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr. 32457/19.03.2001 Întocmit de d-nul consilier municipal Iancu DãnuleÞ prin care se propune schimbarea destinaÞiei spaÞiului situat În Sibiu, str. Tribunei, nr. 3 ºi repartizarea acestuia ca birou parlamentar pentru dl. senator Aron Belaºcu ºi dl. deputat Nicolae Enescu,

Vãzând avizul Comisiei pentru servicii publice ºi comerÞ,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 2 lit. "g" din Legea nr. 69/1991, republicatã,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Se schimbã destinaÞia spaÞiului În suprafaÞã de 87,21 mp, situat În Sibiu, str. Tribunei nr. 3, În " birou parlamentar " ºi se repartizeazã, În vederea Închirierii, pentru dl. senator Aron Belaºcu ºi dl. deputat Nicolae Enescu.

Art.2. S.C Urbana S.A. va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu