Hotărârea nr. 67/2001

HOTARAREA NR. 67 privind propunerea de numire în funcția de Secretar al Municipiului Sibiu.
01h67

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 67

privind propunerea de numire ĂŽn funcĂžia de Secretar al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr. 35784/27.03.2001, al Serviciului resurse umane ºi pregãtire profesionalã,

În conformitate cu prevederile art.52 din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE:

Articol unic. Se propune numirea domnului Iordan Nicola ĂŽn funcĂžia de Secretar al Municipiului Sibiu.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu