Hotărârea nr. 65/2001

HOTARAREA NR. 65 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.106/1999
01h65

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 65

privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.106/1999

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr.492/2001, al AdministraÞiei PieÞelor privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.106/1999

Vãzând avizul Comisiei pentru servicii publice ºi comerÞ,

În conformitate cu prevederile art.20 , alin. (2), lit. " g" din Legea nr. 69/1991

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicatã, privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE :

Art.1 Se modificã ºi se completeazã art.2 din Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.106/1999 astfel : " SpaÞiul amplasat În Sibiu str. Turnului nr.23 În suprafaÞã de 109,42 mp. va fi utilizat pentru halã lactate , comercializare produse agroalimentare. "

Art.2. AdministraĂžia PieĂželor Sibiu va izola fonic spaĂžiul menĂžionat la art. 1 Âşi va obĂžine avizele sanitare necesare pentru comercializarea produselor alimentare.

Art.3 Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu