Hotărârea nr. 6/2001

HOTARAREA NR.6 privind prelungirea termenului contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, str.Arhivelor nr.1 închieiat cu SC Dacia Traiană SA.
00h6

JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.6
privind prelungirea termenului contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Sibiu, str.Arhivelor nr.1 închieiat cu SC Dacia Traiană SA

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2001,

Analizând referatul nr. 8705/2001 al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement,

În conformitate cu prevederile art.20 , alin.(2) , lit. “ g ” din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată , privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Se prelungeşte, până la data de 31.12.2001, termenul contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Sibiu, str.Arhivelor nr.1, în suprafaţă de 228,2 mp., contract încheiat cu SC Dacia Traiană SA, în scopul reamenajării Librăriei “Mihai Eminescu”, ponderea în activitate având-o comercializarea de carte în limba română.

Art.2 SC Urbana SA va asigura executarea prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu, la 25.01.2001.

 

PREŞEDINTE,
Ioan Cornel Langa

p.SECRETAR,
dir.Gabriela Mihăilescu