Hotărârea nr. 55/2001

HOTARAREA NR. 55 privind repartizarea fără licitație publică, în vederea închirierii, a spațiului situat în Sibiu, str. Brukenthal nr. 4 Partidului Democrației Sociale din România , filiala Sibiu
01h55

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 55

privind repartizarea fãrã licitaÞie publicã, În vederea Închirierii, a spaÞiului situat În Sibiu, str. Brukenthal nr. 4 Partidului DemocraÞiei Sociale din România , filiala Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr. 34269/2001 prin care consilierii municipali Aurelia Teºu ºi Gheorghe Ioan Popa propune repartizarea fãrã licitaÞie publicã, În vederea Închirierii, a spaÞiului situat În Sibiu, str. S. Bruckenthal nr. 4 Partidului DemocraÞiei Sociale din România, filiala Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei pentru servicii publice ºi comerÞ,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. "g" din Legea nr. 69/1991, republicatã, ºi ale art. 41 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 27/1996,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Se repartizeazã fãrã licitaÞie publicã, În vederea Închirierii, spaÞiul situat În Sibiu, str. S. Bruckenthal nr. 4, Partidului DemocraÞiei Sociale din România, filiala Sibiu, cu destinaÞia " sediu partid politic ".

Art.2. Partidul DemocraÞiei Sociale din România, filiala Sibiu, va prezenta o notã de renunÞare la spaÞiul deÞinut În str. N. Bãlcescu nr. 39.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu ºi SC URBANA SA Sibiu vor asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu