Hotărârea nr. 50/2001

HOTARAREA NR. 50 privind acceptarea unei donații din partea Primăriei din Ingolstadt-Germania
01h50

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 50

privind acceptarea unei donaĂžii din partea PrimĂŁriei din Ingolstadt-Germania

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr.17189/2001, al DirecÞiei Economice, prin care se propune acceptarea unei donaÞii din partea Primãriei din Ingolstadt-Germania,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale , buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.82, alin.(3) din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE:

Articol unic. Se acceptã donaÞia din partea Primãriei din Ingolstadt-Germania, constând În douã autovehicule speciale de pompieri marca DAIMLER BENZ, având seriile motor S.M. OM352X / 10330557 ºi S.M. OM352AV / 10324606.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu