Hotărârea nr. 42/2001

HOTARAREA NR. 42 privind aprobarea agendei sportive pe anul 2001 (Completată prin HCL NR. 121/2001)
01h41

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 42

privind aprobarea agendei sportive pe anul 2001

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr. 31050/15.03.2001 prin care Serviciul Sport - Cultură propune aprobarea agendei sportive pe anul 2001 ,

Văzând avizul Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale şi ale art. 20 alin.2 lit. "o" din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă " Agenda Sportivă pe anul 2001 ", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanţarea activităţilor cuprinse în "Agenda Sportivă pe anul 2001" se va face în limita bugetului ce se va aproba pentru anul 2001.

Art.3. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela Mihăilescu

Anexa 1

AGENDA SPORTIVA 2001

- manifestari sportive la care Consiliul Local Sibiu - Primaria Municipiului Sibiu participa in calitate de coorganizatori -

Nr.

Denumirea actiunii

Caracterul

Perioada

Locul desfasurarii

Organizatori

1

Cupa S.K.V. Ski & Snowboard

local

martie

Balea

S.K.V.(Asoc. carpatina ardeleana a turistilor) Cons.Local, Primăria

2

Cupa Municipiului Sibiu la sah

local

martie

Cercul Militar

D.J.T.S., Cons.Local, Primăria

3

Meciuri preliminare turneu final fotbal j.II

naţional

07-11.05

Stadionul Vointa

D.J.T.S. , Cons.Local, Primăria

4

Memorialul Ovidiu Bucur la judo

internaţional

mai

Sala Transilvania

D.J.T.S. , Cons.Local, Primăria

5

Cupa Hermanstadt pt. handicapati locomot.

naţional

mai

Stadionul Vointa

D.J.T.S. , Cons.Local, Primăria

6

Centura Paltinis la box

naţional

iunie

Sala C.S.S Sibiu.

D.J.T.S. , Cons.Local, Primăria

7

Cupa Romaniei la calarie

naţional

iunie

Baza hipica Sibiu

D.J.T.S. , Cons.Local, Primăria

8

Ziua Gardianului Public

local

iunie

Stadionul Municipal

D.J.T.S. , Cons.Local, Primăria

9

Baschet-3 meciuri Nationala Seniori

internaţional

iunie

Sala Transilvania

D.J.T.S. , Cons.Local, Primăria

10

Cupa Soimii si Cupa Veteranilor – tenis

internaţional

iunie-august

Sibiu

D.J.T.S. , Cons.Local, Primăria

11

Memorialul Danut Cotoara-racheto-mod.

naţional

iulie

Aeroport

D.J.T.S. , Cons.Local, Primăria

12

Cupa mondiala aeromodele

internaţional

iulie

Aeroport

D.J.T.S. , Cons.Local, Primăria

13

Finala maestrelor - gimnastica

naţional

august

Sala Transilvania

D.J.T.S. , Cons.Local, Primăria

14

Cupa de zbor cu motor

interjudeţean

august

Aeroport

Aeroclubul Transilvania , Cons.Local, Primăria

15

Cupa “Bebe Boboc la rugby”

internaţional

mai

Teren Valea Aurie

CSM Sibiu, Cons. Local, Primăria

16

Cupa Culturistului

local

iunie

Casa Sindicatelor

Consiliul Local, Primăria

17

Crosul Oraşului Sibiu

local

octombrie

Parc Sub Arini- Stadion – str. Argeşului

Consiliul Local, Primăria

18

Cupa Şoimii la schi

interjudeţean

decembrie

Staţiunea Păltiniş

CSS Şoimii, Consiliul Local, Primăria